Snelheid (4)

Snelheid vernielt.
Dat telt voor alle weggebruikers.
Wie hard rijdt heeft een grotere kans op vernieling.
Dan is niks veilig.
Ook de afsluitingen om het veiliger te maken niet.

04aug18, Dampoort

Hoe meer je voertuig weegt, hoe groter de vernielkans.
Een fiets zal meer schade aanrichten dan een step.
Een vier maal vier zal meer schade aanrichten dan een Fiat Punto.
Een vrachtwagen zal meer schade aanrichten dan een camionet.
Kijk eens naar de verkreukelde lantaarnpaal op de Kasteellaan.
Auto, camionet of vrachtwagen?
Geen idee.
Ooit had ik de fantasie om een blog te starten met louter foto’s van carcrashvernielingen in het Gentse.
Te deprimerend.
Te véél.
Een eindeloze lijst ballustrades, lantaarnpalen, boompjes, betonblokken, verkeerslichten, snelheidsremmers,…
Je vraagt je af wie die facturen betaalt.

Het huidige weer is perfect om regelmatig vanuit mijn werk in Brugge naar huis te fietsen.
Het fietspad langs de Brugsevaart (Gérard Willemotlaan) begint te kraken, af te breken richting oever.
Dat is nog beperkt, maar je ziet het groeien.

05aug18, Gérard Willemotlaan

Het pad werd twee à drie jaar geleden geherasfalteerd.
Ik was aan het fantaseren wat de oorzaak van de barsten kon zijn, toen een mogelijke oorzaak in rotvaart voorbijvloog.

05aug18, 20u51, Brugsevaart

Snelheid vernielt.
Ook op het water.
Willen die gasten overàl flitspalen?

Overrompel het Meldpunt Fietspaden (7): mail

De melding hieronder ging niet naar het Meldpunt Fietspaden, maar naar Gent Info.

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Werken vangrail Géreard Willemotlaan
Datum: Tue, 3 Dec 2013 08:48:50 +0100
Van: Ben D. K.
Aan: Gentinfo
CC: fietsbult@fietsersbondgent.be

Er zijn werken aan de vangrail aan de gang op de Gérard Willemotlaan.

willemot5

Door deze werken is het fietspad over de hele lengte afgesloten en moeten de fietsers zich zonder enige bescherming tussen de auto’s begeven.
Dit fietspad wordt intensief gebruikt door volwassenen, volwassenen met kinder en kinderen alleen. (foto’s in bijlage ter illustratie)

Het is bijna ontroerend om te zien dat de aannemer / verantwoordelijke voor de signalisatie wil voorkomen dat een argeloze fietser in het water zou belanden. Dat deze fietser daarvoor tussen de auto’s wordt gedwongen zal hij over het hoofd gezien hebben.

Ik kijk uit naar een oplossing die een fietsstad waardig is.

Vriendelijke groeten
Ben D K

Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan
Gérard Willemotlaan

Mail: Doe het zelf!

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Doe het zelf!
Datum: Mon, 2 Sep 2013 15:07:03 +0200
Van: carl g

Aan: Gent Info , fietsbult@fietsersbondgent.be

Doe het zelf!
Eerste schooldag: fietspad vrijmaken (Gérard Willemotlaan)IMG_3467

IMG_3470

Carl G.

Sneeuwruimen (3), versie februari 2012

Zoals gisteren beloofd: een poging tot evaluatie van het sneeuwruimen op fietspaden in Gent.
Kijk op het zoekwoord sneeuw, en je ziet de Fietsbult-sneeuwfoto’s van gisteren tot november 2008.
Zo kan je vergelijken tussen vroeger en nu.

Het referentiepunt is helder: er was tot voor een paar jaar hieromtrent voor fietspaden geen beleid.
Geen.
Dat kantelt langzaamaan.
Het glas is niet meer leeg.
Zowel het Gewest als de Stad pretenderen een sneeuwruim-beleid voor fietspaden te hebben.
De Stad lanceerde voor het eerst een ambitie.
Op Gent Fiets staat een soort intentieplan, stadsplan incluis.
Dat plannetje kan je vergroten.
De rode streep zou geveegd/gestrooid worden, de groene streep enkel gestrooid.
Vegen is voor fietspaden een betere techniek dan louter zoutstrooien.
Het resultaat van de veegmachines van de Stad is matig tot schitterend:

04feb12, 11u57, Gerard Willemotlaan

De fietsas van Brugsevaart tot Coupure was goed aangepakt.
04feb12, 11u51, Gerard Willemotlaan

04feb12, 11u54, Gerard Willemotlaan

04feb12, 12u02, fietsbrug tussen Groendreef en N9
Hier is het glas goed vol, en wordt de drank gesmaakt.

Het publiceren van een concreet sneeuwruimplan is een democratische stap vooruit.
Iedereen kan de resultaten ervan beoordelen.
Zijn de ambities waargemaakt?
Was de ambitie voldoende?
Waar liggen de prioriteiten?

Jammer maar helaas: de ambities van het plan werden niet gehaald.
Een voorbeeld: de Gordunakaai (in rood op de kaart) was zaterdagmiddag niet geveegd.

04feb12, 12u36, Gordunakaai

Ander voorbeeld: de fietsbrug van Visserij naar Keizerspark was zaterdagnamiddag nog niet geveegd.
04feb12, 15u04, Visserij

04feb12, 15u07, Visserij

Watersportbaan: niet geveegd.
04feb12, 12u31, Verenigde Natieslaan

Volgens het plan plan zou de Stropbrug geveegd worden.
Daar was op maandag niks van te merken.
07feb12, 09u06, Achilles Heyndrickxlaan

Is het glas nu halfvol of halfleeg?
Laat uw mening kennen.
Morgen bekijkt Fietsbult of de ambities hoog genoeg liggen.
Is er kwaliteitscontrole op het geleverde werk?
Waar liggen de prioriteiten?