De Sterre: een waarschuwing

Bij de opening op 30 januari van het vernieuwde Sterrerondpunt is een waarschuwing aan alle weggebruikers hard nodig. De Sterre is allesbehalve veilig. Zeker, een aantal fietsers en voetgangers kunnen nu de rotonde vermijden door de nieuwe tunnel, maar dat is niet voor iedereen het geval. Wie toch het autoverkeer moet kruisen komt er bekaaid af.

We hebben het er hier al eens over gehad. Het is niet nodig om de hele analyse te herhalen, maar nu alles in beton gegoten is kunnen we er foto’s bijgeven.

Eén ding valt onmiddellijk op: het ding is heel erg gericht op snelheid. Dat is goed, zal u zeggen, de snelheid doelmatig inperken maakt alles veel veiliger in een potentiële conflictzone. Maar zo moet u het niet begrijpen. Het ding is heel erg gericht op een hoge snelheid, niet op een veilige snelheid. In een zeldzaam ogenblik van eerlijkheid noemt Wegen en Verkeer het op zijn website een turborotonde. Vooral als je de rotonde verlaat kan je als automobilist flink wat vaart zetten, dan nog geholpen door het feit dat je een bult afrijdt. Je hebt dan, tenzij je Voskenslaan in wil, zeker niet het gevoel dat je een rotonde verlaat. Kijk bijvoorbeeld wat een automobilist te zien krijgt die naar de Krijgslaan wil.

19jan14, 13u55, de Sterre
19jan14, 13u55, de Sterre

Vergis je niet: alle auto’s op de foto’s slaan rechtsaf. Rechtdoor is de weg die nu nog volstaat met rood-witte paaltjes. Ook de kant van de Kortrijksesteenweg richting Deinze ziet er zo uit.

19jan14, 13u58, de Sterre
19jan14, 13u58, de Sterre

Ook hier weer: wie rechtdoor wil moet links van de rode graafmachine zien te geraken. Toegegeven, de flauwe uitstulpingen die je op de foto’s ziet waren er vroeger helemaal niet, maar dat had men vijftien jaar geleden al kunnen verbeteren met een paar betonblokken.
Trouwens, nu we het over flauwe uitstulpingen hebben, dit komt wel erg bekend voor. Waar hebben we dat nog gezien?

19jan14. 14u44, Oktrooiplein
19jan14. 14u44, Oktrooiplein

Juist: aan de Dampoort, de afrit van de Kasteellaan op het Oktrooiplein. De ervaring leert dat het gemotoriseerd verkeer aan deze afslag behoorlijk snel rijdt en dat minder dan een kwart zijn richtingsaanwijzers gebruikt. Veilig oversteken? vergeet het.

Voor er iemand opmerkt dat het toch niet anders kan want dat er hier bussen rijden gooi ik er een verwijzing tussen naar het rondpunt in Den Bosch dat we een paar weken geleden bekeken. Die rotonde ligt op een knooppunt van het openbaar vervoer en krijgt in alle richtingen meer autobussen te verwerken dan de Sterre. Het kan dus echt wel anders.

Er zijn nog problemen, zoals de zebrapaden over twee rijstroken, soms zelfs aan een bushalte. Alles opsommen zou ons te ver voeren. Wat zeggen de ontwerpers er eigenlijk zelf van? Twee groepen citaten:

Groep 1

 • `de veiligheid op de nieuwe rotonde verbeteren’.
 • ‘extra veiligheid’.
 • `Een grondige heraanleg zal De Sterre een stuk veiliger maken, vooral ook voor de zachte weggebruiker’.
 • `… deze toegangspoort veiliger maken.’
 • `Er is bijzondere aandacht voor veilig fiets- en voetgangersverkeer’
 • `bevordert de veiligheid. ‘

Groep 2

 • ‘Er blijven nog vele gelijkvloerse fietsoversteken bestaan. In hoeverre vermindert het aantal werkelijke potentiële conflictpunten?’
 • ‘Fietsoversteken zijn uit de voorrang, hoewel het een situatie binnen de bebouwde kom betreft. En zeker zijn de langsliggende zebrapaden hiermee erg contradictorisch.’
 • ‘de oplossing [is] zeker geen ideaalplaatje, ondanks de erg grote investering.’
 • ‘een halve oplossing voor fietsers, en een zeer dure in verhouding tot het resultaat.’
 • ‘De dubbele toeritten blijven wellicht voor veiligheidsproblemen zorgen.’
 • ‘De fietsoversteken blijven bestaan en zo wordt het nut van de fietstunnel zwaar ondergraven. Er zijn slechts 2 bewegingen die volledig conflictvrij kunnen gebruik makende van de tunnel: vanuit N414 Kortrijksesteenweg naar de campus (en kan ook relatief vlot door via tegenrichting zowel N414 als N60 Krijgslaan te kruisen) en vanaf de campus en N60 naar de N43 Voskenslaan (momenteel de gevaarlijkste beweging en wordt hiermee opgelost). Alle andere bewegingen zijn minstens 1 à 2 maal gelijkgronds.
 • ‘Huidige oplossing voor fietsers is niet goed.’
 •  ‘het is [een] dure, sub-optimale oplossing.’
 • ‘de voorrangssituatie [zal] tot erge verwarring leiden. […] [M]et een zebrapad pal langs de fietsoversteken kan dit nooit overtuigen.’

Laat mij het zacht uitdrukken: de twee groepen citaten sluiten niet echt goed op mekaar aan. Nochtans komen ze uit erg gelijkaardige bron. Groep 1 omvat citaten uit officiële teksten voor het publiek: de bUZz-nieuwsbrief waarin het project wordt aangekondigd en de website van Wegen en Verkeer. De tweede groep citaten komt uit verslagen van de PAC, de provinciale auditcommissie. Even wat uitleg: een project zoals de Sterre wordt niet zomaar uitgetekend door een ingenieur in een bureautje. Het ontwerpproces passeert langs een aantal commissies waarin specialisten zitten zoals deze van het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, naast vertegenwoordigers van zogenaamde stakeholders zoals De Lijn  en de dienst Mobiliteit van de stad Gent.  De PAC is een van deze commissies. De commissieverslagen zijn niet gericht op het grote publiek, maar zijn door de wet op de openbaarheid van bestuur wel publiek toegankelijk.

De Sterre is een typisch voorbeeld van het POTS-principe. Het ontwerp gaat uit van het autoverkeer, waarna fietsers en voetgangers als randanimatie worden toegevoegd. Als je geluk hebt krijg je een veilige brug of zoals hier een tunnel, want budgetten zijn er wel. Als je veiligheid echter in conflict komt met de maximale doorstroming van auto’s wordt je verwezen naar een gevaarlijke oversteek en krijg je ook nog te horen dat er `bijzondere aandacht [is] voor veilig fietsverkeer’.

Officieel past de heraanleg in een programma om de zwarte punten in Vlaanderen weg te werken. Dat is duidelijk niet gelukt. Als Gentse Fietsersbond vragen we minister Crevits dan ook om de Sterre onmiddellijk terug op de lijst van zwarte punten te zetten. Daar komt ze vroeg of laat toch wel op terecht, en zo wordt er minder tijd verloren om naar een oplossing te zoeken.

Laat ons eindigen met een positief punt. Naast het tankstation is er nu ook een toegang voor voetgangers en fietsers naar de universitaire campus. Van daaruit geraak je zonder oversteken in de tunnel die je naar de Voskenslaan brengt (een fietser die uit de Voskenslaan naar de campus wil moet nog wel oversteken, natuurlijk).

19jan14, 13u52, de Sterre
19jan14, 13u52, de Sterre