Memorandum GMF

Fietsersbond Gent werkt momenteel aan zijn memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen.
We komen hiermee in september naar buiten.
GMF, Gents Milieu Front, pakte vandaag uit met hun memorandum.
De lijsstrekkers van de verschillende partijen ondertekenden hierbij een milieupact:

29aug12, 10u45, ’t Vosken

29aug12, 10u49, ’t Vosken
29aug12, 11u18, Sint-Baafsplein

GoogleStreetView passeerde voor aanvang (toevallig?) met zijn milieuvriendelijke camera:

29aug12, 10u32, Sint-Baafsplein
Actueler kon het niet.
In de nieuwe versie van StreetView zullen de fietsen van deelnemers aan de persconferentie zichtbaar zijn:
29aug12, 10u33, Sint-Baafsplein

Als Fietsersbond focussen we uiteraard op het thema mobiliteit van dit memorandum.

29aug12, 10u39, ’t Vosken

Citaat hierover uit het persbericht van het GMF:
Op dit ogenblik bestaan er tussen de partijen vooral meningsverschillen over het mobiliteitsbeleid. Volgens het GMF een cruciaal element om Gent duurzamer en klimaatneutraler te maken. Over de voorgestelde maatregelen bestaat weinig eensgezindheid . Geen enkele partij lijkt het verband te willen erkennen tussen verkeersdrukte en het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de stad. Het GMF verwacht van de volgende bestuursploeg concrete maatregelen om het autoverkeer een minder centrale plaats te geven in haar beleid. Het nieuwe stadsbestuur moet kiezen voor projecten waarin de fiets en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Dat is de enige manier om onze schitterende stad leefbaar te houden voor alle Gentenaars en de toekomstige generaties.

29aug12, 10u40, ’t Vosken

Meer lectuur op de site van GMF.