Home

Lucebert

4 november 2015

“Alles van waarde is weerloos” hangt er in neonletters aan de gevel van Trefpunt.
Alles.
Fietspaden verslijten.
Net als u en ik.
Net als het huis dat we bewonen.
Net als de fiets onder ons.
De fietssuggestiestroken op de Sint-Joriskaai hebben langslopende barsten, wat me doet fantaseren dat de kaaimuren zullen instorten.
Teveel fantasie tussen die 2 oren?
Een te renoveren brein?

De Gentse fietspaden die in de jaren 90 aangelegd werden vertonen steeds meer ouderdomsrimpels.
Het asfalten pad langs de Groendreef naar Mariakerke heeft al een aantal “knikken”.
Boomwortels?
De fietssuggestiestrook in de Sint-Denijslaan is een versleten rammelstrook.
Duidelijk een overbelast fietspad, véél te véél fietsers daar. 😉
Het klinkerpad in de Achilles Musschestraat vertoont menige bult en plas.
Is er geen theorietje als dat klinkerpaden vlot te onderhouden zijn?

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Dat is een beetje pijnlijk, want terwijl fietsend Gent –vol verwachting klopt ons hart– uitkijkt naar een verse oogst fietspaden moet er tezelfdertijd aandacht en middelen naar de oude vruchten gaan.
We zwijgen zedig over de bejaarde museapaden zoals op de Coupure Links.
Wie weet komt er een dag dat Monumentenzorg eist dat dit antieke fietspad op historisch verantwoorde wijze aangepakt wordt?

Je kan het ook positief draaien: het is een goede zaak dat versleten paden aangepakt worden.
Materie kan je oplappen, vervangen of renoveren.
De kleurige coatings hebben een eindige levensduur, zie de Sint-Denijslaan.

Het pad langs de Leie op de Gordunakaai / Snepkaai kreeg recent een verse laag donkerrode asfalt:

31okt15,  Snepkaai

31okt15, Snepkaai

Het comfort is er weer zoals het hoort.
Zo zien we het graag.
Of beter: voelen we het graag.
Laat de winter maar komen.

31okt15, Gordunakaai

31okt15, Gordunakaai

Streepje

2 januari 2015

Het verlanglijstje voor fietsinfrastructuur is groot.
Het ongeduld ernaar is nog groter, zeker bij jonge gezinnen.
Aanpassingen van de huidige fietsinfrastructuur zijn ook gewenst.
Boordstenen zijn vaak vloekstenen.
Gootjes kunnen voor fietsende kinderen aanvoelen als beekjes.
Daarom zijn kleine aanpassingen van de hoofdfietsroutes welkom.
Zeer welkom.
Bekijk deze oplossing:

23dec14, 17u22, Gordunakaai

23dec14, 17u22, Gordunakaai

23dec14, 17u22, Snepkaai

23dec14, 17u22, Snepkaai

Mocht het kunnen, ik plant er een zoenboom naast.

23dec14, 17u22, Snepkaai, Koningin Fabiolalaan, Gordunakaai

23dec14, 17u22, Snepkaai, Koningin Fabiolalaan, Gordunakaai

Zoals gisteren beloofd: een poging tot evaluatie van het sneeuwruimen op fietspaden in Gent.
Kijk op het zoekwoord sneeuw, en je ziet de Fietsbult-sneeuwfoto’s van gisteren tot november 2008.
Zo kan je vergelijken tussen vroeger en nu.

Het referentiepunt is helder: er was tot voor een paar jaar hieromtrent voor fietspaden geen beleid.
Geen.
Dat kantelt langzaamaan.
Het glas is niet meer leeg.
Zowel het Gewest als de Stad pretenderen een sneeuwruim-beleid voor fietspaden te hebben.
De Stad lanceerde voor het eerst een ambitie.
Op Gent Fiets staat een soort intentieplan, stadsplan incluis.
Dat plannetje kan je vergroten.
De rode streep zou geveegd/gestrooid worden, de groene streep enkel gestrooid.
Vegen is voor fietspaden een betere techniek dan louter zoutstrooien.
Het resultaat van de veegmachines van de Stad is matig tot schitterend:

04feb12, 11u57, Gerard Willemotlaan


De fietsas van Brugsevaart tot Coupure was goed aangepakt.

04feb12, 11u51, Gerard Willemotlaan

04feb12, 11u54, Gerard Willemotlaan

04feb12, 12u02, fietsbrug tussen Groendreef en N9

Hier is het glas goed vol, en wordt de drank gesmaakt.

Het publiceren van een concreet sneeuwruimplan is een democratische stap vooruit.
Iedereen kan de resultaten ervan beoordelen.
Zijn de ambities waargemaakt?
Was de ambitie voldoende?
Waar liggen de prioriteiten?

Jammer maar helaas: de ambities van het plan werden niet gehaald.
Een voorbeeld: de Gordunakaai (in rood op de kaart) was zaterdagmiddag niet geveegd.

04feb12, 12u36, Gordunakaai


Ander voorbeeld: de fietsbrug van Visserij naar Keizerspark was zaterdagnamiddag nog niet geveegd.

04feb12, 15u04, Visserij

04feb12, 15u07, Visserij


Watersportbaan: niet geveegd.

04feb12, 12u31, Verenigde Natieslaan


Volgens het plan plan zou de Stropbrug geveegd worden.
Daar was op maandag niks van te merken.

07feb12, 09u06, Achilles Heyndrickxlaan

Is het glas nu halfvol of halfleeg?
Laat uw mening kennen.
Morgen bekijkt Fietsbult of de ambities hoog genoeg liggen.
Is er kwaliteitscontrole op het geleverde werk?
Waar liggen de prioriteiten?

%d bloggers liken dit: