fietspad Groene Banaan

In de pers verscheen onlangs de melding dat het geplande fietspad langs de Groene Banaan geschrapt wordt.

Hoe komt het dat we hier niet warm of koud van worden? Zoals het nu ter uitvoering lag was het als een geschenk krijgen en na het openen van de verpakking denken: “Leuk cadeau maar het is niet wat ik verwachtte.” We waarderen het wel dat het stadsbestuur het aandurft om op een dergelijke beslissing terug te komen.

We hopen dat er nu naar een volwaardig traject uitgewerkt wordt vanaf de Veenakkerstraat
(daar zit het goed )tot aan de site van het vroegere Dampoortstation site, met misschien een of twee aftakkingen.
Nu terug met Infrabel rond de tafel zitten zal tijd vragen. Ondertussen zijn wel al enkele kleinere ingrepen mogelijk :
1 – Veenakkerstraat (stuk dat nu veldweg is) aanleggen zodat er een goede verbinding komt tussen Hoge weg en Striemenbergstraat.
2 – Doorsteek Spijkstraat tot achter busstation (kant N70a) realiseren (een leegstaand gebouwtje slopen en stukje grond in huur nemen van Infrabel)
Dit laatste zou voor de fietsers  – en ook tijdens de geplande heraanleg van de Antwerpsesteenweg – een goed alternatief zijn .
Beide werken samen zouden in afwachting van een volwaardig Groene Banaan fietspad een grote stap vooruit zijn.

Fietsen in en rond de Dampoort: realisaties en knelpuntenfietstocht.

17mei12, 14u51, Groene Banaan

Samen met het Gents MilieuFront GMF organiseert de Gentse Fietsersbond een informatieve fietstocht rond de Dampoort en de Oude Dokken. Er zijn daar heel wat problemen. Anderzijds staat er daar heel wat op stapel en dat geeft mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in de toekomst van die buurt dan kan je op zaterdagnamiddag 23 juni met ons meerijden. Voor alle praktische info kan je terecht bij het GMF.

14mei12, 13u22, Bataviabrug

Fietsfonds (2)

Begin 2010 was er hoop op een flinke stap vooruit qua fietsinfrastructuur in het Gentse.
Lees hierover dit artikel uit de Gentenaar.
Via het Fietsfonds zouden in Gent tegen eind 2012 60km extra fietspaden bijkomen.
60 km (60!) in 3 jaar tijd!
De lat leek -onrealistisch- hoog te liggen.
Hoog mikken om in het midden te landen?
Het is een beproefde techniek.
Ambitie kan geen kwaad.
Je nek uitsteken is gezond, ook als overheid.
30 kilometer leek me ook al goed.
Vorige winter dacht ik hier nog: dat komt wel goed.
Maar hoever staan we 8 maand voor het eind van 2012?
Ik vrees: absoluut niet ver.
Of beter gezegd: Fietsfondsrealisaties zijn er amper.
Er zijn dossiers lopende, maar de realisaties per kilometer laten op zich wachten.
Op Gent Fietst lees je hier de meest recente ambities, zonder lengte erbij.
Geen 60 kilometer meer tegen eind 2012.
Geen 30 kilometer.
Geen 10.
Hoe komt dat?
Wat leren we hieruit?
Dat er inertie is, of is het weerstand?
Dat sommige administraties bewust en andere onbewust dwars liggen?
Dat de politieke wil en drive ontbreekt?
Dat dossiers van vergadering naar vergadering gesleept worden?
Of de combinatie?
Feit is: een gezamenlijke geldpot wil nog niet zeggen dat de administratieneuzen in 1 gezamenlijke richting staan.

Maar goed: de eerste èchte Fietsfondswerf is van start gegaan, en daar ben ik blij om.
Het is de lang beloofde Groene Banaan.
De buurt noemt het de Groene Bananenschil, want de NMBS ging aan de haal met (eerder beloofde?) gronden.
Een park kwam er niet.
Bekijk Google Maps hier, en vraag u samen met mij af of die nieuwe sporen (rechts op het rangeerterrein) niet meer naar links konden, zodat de Dampoortwijk naast de lasten ook de baten van dit spoorwegcomplex kon plukken.
Het pad zal rechts naast de sporen lopen.
De werf is vorige maand begonnen:

23apr12, 11u33, Veenakkerstraat
Volgens de stedenbouwkundige vergunning is het 830 meter lang.
Dat zal velen plezieren.
Het wordt een eerste stap om Gent op fietsvlak te verbinden met de Haven.

Ik herlas net het stuk hierboven.
Het leest eerder somber.
Dat is het niet.
Het is eerder streng, wil vooral analyseren, en bijdragen dat de administratieneuzen wèl in dezelfde richting komen.
Enkel dan komt er slagkracht, en gaat het vooruit met die zo gewilde fietspaden.

%d bloggers liken dit: