Bijleren

Ook een universiteit kan bijleren.
Jarenlang voerde UGent een “no-bike-beleid”.
Investeringen in (dure) autostallingen waren de evidentie zelve.
Investeringen in fietsstallingen waren onbestaande of ondermaats.
No stalling, no cry.
Bedenking: zou UGent weten hoeveel stallingen elk universitair gebouw heeft, en wat de nodige stallingscapaciteit is?

Dit is een voorbeeld van een ondermaatse overdekte fietsenstalling:

01apr11, 13u08, Stalhof

Maar kijk, de nieuwe studentenhome op Stalhof heeft van bij aanvang stallingsinfrastructuur:
01apr11, 13u07, Stalhof

01apr11, 13u09, Stalhof
01apr11, 13u09, Stalhof

Ik ben nieuwsgierig hoe de verhouding aantal bewoners / aantal stallingen is.