The Loop: het prototype van een vrijstaat?

Gaat u even zitten.
Neem uw tijd.
Pak er een kopje koffie bij.
Of lees het dit weekend.
Dit is een lange Fietsbult over het drama the Loop.
Of hoe een vliegveld een vrijstaat werd.

The Loop kwam hier op Fietsbult al vaker aan bod.
Als u dit alles wil lezen heeft u een paar uurtjes nodig.
Fietsersbond Gent focuste met zekere regelmaat op het manke (zeg gerust: onbestaande) integrale mobiliteitsbeleid op die grote lap grond.
Deels onder druk daarvan kwamen er verbeteringen voor fietsers, voorlopige oplossingen.
En daarnaast ook verhalen over versplintering (van bevoegdheden) en onwil.
Een kwaliteitsvolle, geduldige onderzoeksjournalist moet hier toch eens zijn tanden in zetten.
Wie heeft het hier op The Loop eigenlijk voor het zeggen?
Wiè hoort hier op wèlk vlak verantwoordelijkheid te nemen?
En vooral: wie had en heeft hier grond liggen, en wat deed en doet hij of zij ermee?
Wie dient het algemeen belang, en wie het eigenbelang?
Het kramikkige fietsbeleid toont dat het algemeen belang er niet sterk staat.
Het stadsbestuur weet dat het daar fout loopt, en heeft niet de macht of de kracht om het fietsbeleid daar te sturen of recht te trekken.
Is de constructie genaamd de Grondbank een te log vehikel?
Of zijn de basisprincipes van van dat vehikel achterhaald?
Tot zover de vragen.

Laat ons dit verhaal concreet aanvangen met het eerste kopstukkendebat in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
UNIZO, notoir tegenstander van het (tot voor kort) geplande outletcenter op the Loop, organiseerde het debat vorige week dinsdag 30 januari.
Bekijk in het videoverslag op de Gentenaar de uitspraak van schepen De Clercq in het thema “stadsontwikkeling”.
Het thema “stadsontwikkeling begint rond 1u02′.
Schepen De Clercq slaat nagels met koppen als hij op 1u04′ over the Loop zegt: “Als ge er met uwen velo rijdt draait ge toerkes. Bij wijze van spreken. De bewegwijzering trekt er op niet veel.”
Het stadsbestuur weet het dus.
De signalisatie èn de verkeersborden zijn er al(weer) -ik wik net als de schepen mijn woorden- een ramp.
Wie er de weg niet kent fietst er verloren.
Een voorbeeld:

07feb18, the Loop aan Flanders Expo

Wie de pijl R4 durft te volgen komt hier uit:
07feb18, the Loop

07feb18, the Loop
07feb18, the Loop
07feb18, the Loop
07feb18, the Loop

Nog een voorbeeld, alle richtingen:

03jan18, the Loop

De autotunnelwerf van afgelopen jaren om de tram er vrij baan te geven was voor fietsers, voetgangers èn tramgebruikers een apocalyps.
Eind vorig jaar was het op the Loop nog steeds een zoekzantje.
Toen ik er op 3 januari foto’s nam dacht ik nog welwillend: Het is bouwverlof.
Na dat bouwverlof zal het hier vlug beteren.

Er waren immers een paar hoopgevende realisaties te zien.
Als ik het goed heb is dit de allereerste realisatie van definitieve fietsinfrastuctuur op de gronden van de Grondbank:

03jan18, Hélène Dutrieulaan

03jan18, Hélène Dutrieulaan

De reden voor de afwisseling van breedtes en materialen begrijp ik niet goed. Een betonnen fietspad (breedte 2m50) en voetpad (1m50) gaat over in een rood asfalten gemengd pad van 3 meter en uiteindelijk een fietspad en voetpad van samen 3 meter.
So be it.
Het fietst goed.
En de brug over de autostroom voelt even oké:

03jan18, brug over Henri Crombezlaan

Maar is de leesbaarheid voor fietsers er 5 weken na het bouwverlof verhoogd?
Nope.
De verkeersbordenchaos is er nog steeds.

Als het stadsbestuur het er niet voor het zeggen heeft, wie dan wel?
Is the Loop het prototype van een vrijstaat, waar alleen de grondeigenaars iets te zeggen hebben?
We lezen op de site van sogent hier het volgende:
“Heel veel publieke en private partners werken samen aan The Loop. De Stad Gent en sogent zijn de belangrijkste partners. Om de projectcoördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd de nv Grondbank The Loop opgericht. De grondbank is een publiek-private samenwerking tussen sogent en de nv Schoonmeers-Buchten, waaronder het bedrijf Banimmo, actief in de herontwikkeling van vastgoed.”
Voor de liefhebbers: dit is het jaarverslag 2007 van Banimmo.
Het zijn (letterlijke en figuurlijk) grote jongens in hun branche.
Zo bracht de verkoop van de grond aan IKEA hen 1.329.675€ op. (pagina 25 van jaarverslag 2008)
Daaruit blijkt ook dat sogent in die jaren (bij aanvang van het vorige stadsbestuur) 67% van de aandelen van Grondbank had.
Hoe groot zou dat aandeel anno 2018 zijn?
De verhoudingen lagen in 2008 zo:

We citeren verder de website van sogent:
“Concreet staat nv Grondbank The Loop in voor de coördinatie van de infrastructuuraanleg: een nieuwe fiets- en voetgangersvoorzieningen[sic] om traag verkeer uit de stad op een veilige manier naar het kerngebied te loodsen, de verbreding van de Pégoudlaan, het ontsluiten van alle velden, de aanleg van de oostelijke en westelijke ringwegen, twee nieuwe bruggen over de Pégoudlaan en de aanplanting van groen en bluswatervoorziening. Daarnaast staat sogent ook in voor de ontwikkeling van het woonprogramma op de eigendommen van nv Grondbank The Loop. Daar is het project Vossenbos een voorbeeld van. Banimmo ontwikkelt er de kantoorfaciliteiten.
De realisatie van de nieuwe infrastructuur gebeurt onder meer met de steun van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Hoofdvraag: waarom lapt deze nv een fietsbeleid die naam waardig aan zijn laars?
En wat is de rol van sogent hierin?
Alle partijen uit de Gentse gemeenteraad zijn vertegenwoordigd in de Raad Van Bestuur van sogent.
Ze komen maandelijks samen.
Hun vragen en antwoorden over het fietsbeleid op en rond the Loop zijn op dit forum van harte welkom.
Krachtdadig stedelijk fietsbeleid is er op the Loop niet te vinden.
Idem voor de Gentse oppositie: krachtdadige controle over het gevoerde fietsbeleid is niet te vinden.
Ik geloof in beide gevallen graag het tegendeel, op voorwaarde dat het op the Loop hard te maken is.
Hier wordt nog steeds geen 21e eeuws mobiliteitsbeleid gevoerd.

Het MOBER uit 2005 was in feite een aanbevolen minimum, een ruggengraat, aan wat er op zo’n grote lap grond aan fietsinfructuur nodig is:

Mober 2005

Bekijk het huidige wegenplan op de website van de stad Gent:

The Loop 2018

Het plan is voor fietsers te rooskleurig.
Niet alle paden op het plan zijn op the Loop aanwezig.
Google is nog niet op de hoogte, en toont het verleden:

En ook het Gentse MOBbedrijf is niet op de hoogte.
Dit is de kaart met fietsroute richting centrum die ze er afgelopen september voor de Trapidogebruikers plaatsten:

08feb18, P&R The Loop
08feb18, P&R The Loop

Wie praat met wie?
Of wie praat niet met wie?
Een vrijstaat, zonder coördinatie.

=> Projectontwikkelaars verkopen op the Loop appartementen met de belofte dat je een flat koopt met degelijke fietsverbindingen, en die komen er deels niet.
Bekijk deze folder uit 2012:

Mooie praatjes van de projectontwikkelaar?
Nee hoor!
Hun aangekondigde fietsverbindingen staan op het MOBER uit 2005.
Het Vlaams Gewest bouwde (met projectgeld?) een brug over de Pégoudlaan, maar zonder de fietsverbinding van op het MOBER.
Stak AWV (het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap) hier een middelvinger op naar fietsers en voetgangers?
Of was het de nv Grondbank?
Wie sneed die fietsverbinding weg uit de plannen voor de bruggen over de Pégoudlaan?
En waarom?
Wonen die mensen er nu in een appartement op 900 meter van de tramhalte van lijn 1?
Nergens klonk protest.
Ach, we zijn dat gewoon.
We trekken met onze auto wel ons plan.

Wèg is je kans om groep mensen een andere mobiliteit te laten beleven.

=> Werknemers van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM contacteerden ons een paar jaar geleden met de noodkreet dat ze met hun fiets niet veilig op hun nieuwe kantoor raakten.
Dan heb je eens een administratie waar je van bij de verhuis een state of the art mobiliteitsbeleid zou kunnen uitrollen…
Noppes.
De Grondbank toonde een middelvinger.
Wèg je kans voor een andere mobiliteit.
Fietsende VMMwerknemers die vanuit de Kortrijksesteenweg komen worden verplicht om verkeersborden te negeren, of om te rijden via de R4.
Op de Kortrijksesteenweg staat de pijl naar the Loop er nog steeds:

08feb18, Kortrijksesteenweg

Mogelijkheid 1 om the Loop te bereiken heeft een verbodsbord:
07feb18, Derbystraat

Mogelijkheid 2 heeft een éénrichtingsbord:
07feb18, Derbystraat

Verboden doorgang voor fietsers.
Vanuit de Kortrijksesteenweg is er dus géén legale fietsverbinding.
Die liep als ik me goed herinner langs hier:
07feb18, ex-Derbystraat

The Loop-uitwaarts mag je wèl richting Kortrijksesteenweg, wat gezien het eenrichtingsbord ook logisch is:

07feb18, Derbystraat

Ach, dat ze de verkeersborden gewoon negeren, hoor ik sommigen onder u denken.
Niet mijn gedacht.
Wie zijn kinderen het verkeersreglement wil leren naleven blijft er beter weg.
Nog een voorbeeld.
Dit is de huidige fietsroute richting stadscentrum:
03jan18, Louis Blériotlaan

5 weken later:
8feb18, Louis Blériotlaan

Leg dat eens uit aan bezoekers van de verschillende functies op de Loop.
En de collega’s van de VMM?
Tja, die parkeren op de plaats waar een fietspad hoort te liggen:

03jan18, Raymonde de Larochelaan

07feb18, Raymonde de Larochelaan

=> Er zijn ook mails van andere werknemers en gebruikers van the Loop.
Je leest het onbegrip over de chaos op deze site.
Ik dacht een paar jaar lang: dat komt met dit stadsbestuur vol fietsplannen wel goed.
Niet dus.
Ik vergiste me flagrant.
De toegang naar Ikea is slechter geworden.
Het pad voor fietsers en voetgangers is 2m70 breed.
Je zal daar maar eens werken:

03jan18, the Loop

03jan18, the Loop

Zo zag de bottleneck er op 3 januari uit:
03jan18, the Loop

En dit is 5 weken later:

08feb18, the Loop

Vergis je niet, dit is voor fietsers en voetgangers ook de enige uitgang naar de beschaafde wereld, tegen de stroom in:
03jan18, the Loop

03jan18, the Loop

=>De fietsbereikbaarheid van Flanders Expo is momenteel terug naar af.
Vorig jaar bij het bezoek aan de Fiets- en Wandelbeurs Vlaanderen had ik plaatsvervangende schaamte over de fietsbereikbaarheid van de beurs.
Als dàt de manier is waarop fietsers uit het ganse land Gent leren kennen…
Dit jaar is de fietsbereikbaarheid van deze grandioze beurs dus nog slechter.
Mocht ik als beurshalhuurder met een fietspubliek op deze manier behandeld worden, ik zocht prompt een andere lokatie.
Flanders Expo denkt aan autobereikbaarheid, en dàt is het.
Bekijk de toegankelijkheid van hun vaste fietsstalling:

08feb18, the Loop

03jan18, the Loop
03jan18, the Loop

07feb18, the Loop

Er was geld om het fietspad op een deel met zwarte verf te overschilderen.
Er was geld voor een nieuwe autoparking.
Er was geld voor een kleine old school fietsstalling.
Er was geen geld/aandacht voor een heldere fietstoegang.
Of komt die er komende maanden aan?

Een avondje en begin van de nacht “the Loop” googelen leert dat er binnen de partij van schepen Mattias De Clercq minstens één grondeigenaar van de Loop zit: Pol Cools.
Dat leer ik uit dit artikel op Apache.
Had ik dàt maar eerst (en vroeger) gelezen.
Het artikel uit januari 2017 is een goede eerste stap in onderzoeksjournalistiek naar the Loop.
Ik ken de gewoontes binnen politieke partijen totaal niet, maar suggestie: kan schepen De Clercq eens bij Pol Cools aan de (fiets)bel hangen?
Wat kost dat béétje fietsinfrastructuur op the Loop als er zoveel winst te rapen valt?
En daarnaast: kunnen àlle politieke partijen sogent vragen om te doen wat ze moeten doen?
Deftig coördineren, en maken dat mensen hun weg vinden?

Afrondend…
Een vliegveld is groot.
Er zijn nog deeldossiers van fietsinfrastructuur op the Loop waarover we vandaag niet schreven.
Dat is voor later.
Ik begrijp uit het kopstukkendebat dat àlle partijen blij zijn met een belangrijke evolutie op de Loop: er komt geen outletcenter.
Ook UNIZO is blij, dat zijn kenners.
Het GMF is blij, dat zijn kenners.
De kaarten liggen weer open op tafel.
Denk ik toch.
Misschien is de huidige chaos het offer omdat alle politieke energie nodig was voor de transitie van een outletcenter naar iets anders.
Vraagteken.
Misschien.
Er is nog een kans dat the Loop een plek wordt waar het ooit goed wonen is.
Om dat te doen lukken is het nodig om vanaf nu massaal tijd en energie te stoppen in een 21e eeuwse mobiliteit.
De honderden fietswerknemers en -gebruikers van dit stuk Gent zullen het in dank aanvaarden.
Basiswet van mobiliteit blijft: infrastructuur trekt gebruikers aan.
En zo worden die honderden moedige fietsers van vandaag er vanzelf duizenden.
Duizenden blije bewoners, werknemers en bezoekers.

IKEA

door Hubert

Veiligheid staat voorop.
Een poging om met de fiets naar IKEA te rijden is op een sisser afgelopen.
(deze eerste foto is een sfeerfoto)

The Loop1

Beginnen aan de Kortrijkse steenweg, naast Maria Middelares, en dan de Poolse Winglaan.
De aangeduide route laat je in de Derbystraat langs de tramsporen rijden.
Op mijn route fiets ik maar een 30 meter naast de tramsporen.
Tot zover geen problemen.

The Loop2

The Loop3

Maar dan begint het: een stukje slecht wegdek?
Dit is al jaren zo.
Fietscomfort?

The Loop4

Na een stuk rode loperfietspad is het plots gedaan.
We zien Ikea, maar hoe er geraken?

The Loop5

Niet moeilijk doen en gewoon links.
Rond de werf dit mag geen probleem zijn.

The Loop6

Dan rechts, een zware grindweg naar niet opgeven doel in zicht.

The Loop7

En dan terug rechts?
Het laatste stuk verboden richting?
Zal ik auto’s tegenkomen op dit smalle stuk?

The Loop8

The Loop9

Nee dank U.
Omkeren en terug naar huis.

Dit was mijn verkenningstocht op zondag 11 augustus.
Het was de bedoeling om maandag met mijn echtgenote maandag naar Ikea te rijden, maar dit zat er op deze manier niet in.
Het werd kiezen tussen met de tram gaan of naar een andere zaak fietsen.
Wij wonen aan de Dampoort, dus het is een fietsrit naar WEBA geworden.

The Loop (2): blokkage (melding 83)

Fietsbult schreef al in december 2010 dat de toegang vanuit de R4 tot the Loop afgesloten was.
Dat is nog steeds zo:

09sep11, 14u47, Buitenring Sint-Denijs-Westrem
Tja, niks aan te doen: er zijn werken die de situatie zullen verbeteren en patati en patata… (al fantaseerde ik dat in deze omgeving een “voorlopig” fietspad zoals in Nederlandse duinen perfect mogelijk was…)
Positief: voor de brave fietser die de weg niet kent kwam er een omleiding via de Kortrijksesteenweg.
Je ziet aan het wielspoor rechts van de betonblokken dat velen toch door de werf ploegen:
17sep11, 14u42, Buitenring Sint-Denijs-Westrem

Toegang 2 tot the Loop bereik je via de Derbystraat.
Vrijdag wou ik lady L de mogelijke fietsroutes van en naar Ikea tonen.
Ze doet er een vakantiejob, weetjewel.
Toegang 2 bleek simpelweg uitgebroken/afgesloten:
16sep11, 11u07, the Loop

16sep11, 11u07, The Loop
16sep11, 11u08, the Loop

16sep11, 11u08, the Loop
Ik belde de politie met de vraag hier een pv over te maken, maar dat was verloren energie.
Vermoedelijk rolde daarna het meest onredelijke telefoongesprek uit mijn mond.
Ergens herinner ik me zinsnedes als “dat ik zin had om mijn fietsengagement totaal te stoppen en mijn dochters naar de autorijschool te sturen”.
Yep, hilarisch onredelijk, en redelijk woest.
17sep11, 14u57, the Loop

17sep11, 14u57, the Loop

Terecht woest: fietsers en voetgangers worden simpelweg verplicht om zich op een verboden tramstrook te begeven.
Op een jaarbeursdag als zaterdag zit er op de as Derbystraat flink wat fiets- en voetgangerstraffiek :

17sep11, 14u59, the Loop

17sep11, 15u02, the Loop
Het smalle pad rechts op de foto is een tweerichtingsvoetpad- en fietspad.
De boodschap is duidelijk.
Net op de werf Sint-Pieters leer je dat je kan faseren.
Een voorlopige voetgangerstoegang tot het station is net verplaatst:
17sep11, 13u29, Sint-Denijslaan

Met kleine ingrepen stimuleer je fietsverkeer.
Op the Loop wil men eerder afremmen.

The Loop (1): intro en stilleven (melding 82)

The Loop is een ontwikkelingsgebied op de site van het vroegere vliegveld van Sint-Denijs-Westrem, waar jaren geleden op initiatief van de Vlaamse Regering Flanders Expo landde.
Het is een project dat door kan gaan voor de meest autogerichte gebiedsontwikkeling van *schappen wat niet past* Gent (zeker) / Vlaanderen (bijna zeker) / België (zo goed als zeker) / West-Europa( wie weet?)

Met enige empathie: als uitvloeisel van zijn verleden lijkt dat “logisch”, of hoe benoem je dat?
Nooit eerder kwam een op- en afrittencomplex van een autostrade zo snel tot stand als voor de derde editie van de technologiebeurs Flanders Technology (1986-1987, lees ook dit).
Gaston Geens had desnoods zelf asfalt gegoten.

De ligging tussen E40 en R4 is gesneden koek voor projectontwikkelaars.
Het zou me verbazen mocht deze gesneden koek niet het constante lokmiddel zijn om bouwprojecten aan te trekken.
Ikea kreeg in ieder geval -na jaren geduld en lobbywerk- zijn strategische zin: de “toplokatie” vlakbij de E40, E17 en R4 waar het al jaren op aasde.
Ikea is daar straf in: het Italiaanse megadistributiecentrum ligt niet voor niks in Piacenza, op het kruispunt van de twee belangrijkste Italiaanse autostrades, de A1 en A21.
Ik kan daar begrip voor opbrengen.
Een maatschappij die kiest voor megawinkels en distributiecentra plant die niet aan een landweg.
Maar in tegenstelling tot in fietsland Nederland (voorbeeld: Breda) kreeg Ikea, Flanders Expo en Holiday Inn geen fietspad tot aan zijn voordeur.
“Dat zit in de pijplijn”, klonk het, “er is een masterplan”.
Maar niemand kon vertellen tegen wanneer.
Fietsersbond Gent protesteerde reeds in 2008 tegen deze gang van zaken op the Loop.
Er kwam een voorlopige oplossing.
Maar kijk: anno 2011 is de situatie nog slechter geworden, en ziet de toekomst er slecht uit.
Ik wik mijn woorden: het lijkt op dommigheid of sabotage.
Ik vul er een paar dagen deze blog mee.

Wie zijn kinderen wil leren de verkeersregels te volgen komt er van een koude kermis thuis.
Te beginnen met dit stilleven (melding 82):

17sep11, 14u59, The Loop

17sep11, 14u59, the Loop
Wie verzint zoiets?

Melding (62): Same player shoots again

De bereidheid om werven fietsvriendelijk aan te pakken is -ik wik mijn woorden- onbestaande.
Acties, mails of brieven om wegbeheerders met een focus op 4 wielen of beleidsmensen zonder fiets hieraan te herinneren zijn zinvol.
Maar wat doe je met manifeste onwil?

In 2008 voerde de Fietsersbond actie aan de Loop.
De nagelnieuwe Ikea was simpelweg niet te bereiken met de fiets.
Wie de geschiedenis wil lezen: er zijn Fietsbulten van 12 tot 18 december en 21 december 2008, en 4 juni 2009.
Het duurde een poos voor er fietsinfrastructuur bijeen geknutseld werd, maar de evolutie was licht positief.
En kijk: 2 jaar later is het amateurisme/onwil alweer de norm.

Deze man werkt in Ikea:

03nov10, 11u31, Ikea Gent

Hij komt elke dag met de fiets werken (hij wijst vanwaar hij komt), en hij is niet alleen:
03nov10, 12u08, Ikea Gent

Hij vertelde me hoe op een dag het fietspad vanuit de R4 afgesloten was met signalisatie, maar zonder een omleiding.
In het begin kon hij toch door, en fietste door de werf.
Tot de werf het fietspad afsloot met betonblokken.
Klaar.
03nov10, 11u14, the Loop

De man vond dat best verwarrend, maar vond zijn weg via de Kortrijksesteenweg.
Je kan dit onmogelijk een stimulans noemen voor woon-werkverkeer per fiets.
Ook kant Ikea/Flanders Expo werd het fietspad afgesloten.
Een brave knutselaar deed een poging tot signalisatie:
03nov10, 11u27, the Loop

Zo’n groot bord lijkt me zeer effectief, maar dit is -euh- prutswerk:
03nov10, 11u24, the Loop

03nov10, 11u24, the Loop

De wegwijzers richting R4 bleven overal onbedekt.
Ze staan ook middenin de werf van de nieuwe autoviaduct, wachtend op de schroothoop?
03nov10, 11u17, the Loop

Met wat goede wil kon men omheen de werf een omleggingsfietspad aanleggen.
“Maar waarom moeilijk doen?”
03nov10, 11u15, the Loop

“En ze moeten niet klagen, want ze krijgen een tunnel”:
03nov10, 11u20, the Loop
Bij mijn bezoek aan Ikea vertelde ik alles aan een verantwoordelijke.
Hij verzekerde me dat ik bij hem aan het goede adres was.
Drie weken later ben ik niet verder gefietst dan de betonblokken.
Ik had geen zin meer in cadotjes kopen:
26nov10, 16u05, the Loop

Kopen

Ikea Gent. Mijn jongste dochter droomt ervan. Morgen gaan we er shoppen. Dat is reeds maanden beloofd. Voor dochterlief zijn de catalogi vertrouwde literatuur.
Ik twijfel nog hoe we gaan: met de auto, met de tram of met de fiets? De tram en fiets hebben als voordeel dat we een argument hebben tegen puberkoopwoede. Ik fiets het liefst. Maar kan ik m’n kids deze cyclocross aandoen?

Aankomen op de site is mogelijk via de R4. Dit is de prima entree:

11dec08 16u30 The Loop / R4
11dec08 16u30 The Loop / R4

En dit was op 11 december het vervolg:
11dec08 16u28 the Loop
11dec08 16u28 the Loop

11dec08 16u29 The Loop
11dec08 16u29 The Loop

11dec08 16u28
11dec08 16u28

Met wat goede wil kan je denken: dit is tijdelijk. De werken hebben een paar maanden vertraging. As usal, niks aan de hand. Dit is het einde van het “fietspad”:
11dec08 16u27 The Loop
11dec08 16u27 The Loop

Het “fietspad” komt uit op een autoparking. Na wat zoeken en slalommen vind je een (onveilige) route naar Flanders Expo en Ikea.
11dec08 16u26 The Loop
11dec08 16u26 The Loop

Er is nog een uitgang. “Gewoon de auto’s volgen.” Ik ben benieuwd hoe dit alles zal evolueren, en vooral: hoe snel.

Loopliteratuur

Ikea Gent ligt op “the Loop”. Administratief noemt men dit stadsdeel de Handelsbeurs. Vroeger noemden we het Flanders Expo, en nog vroeger: ’t vliegplein van Sint-Denijs. Ik mocht er als puber ooit landen en opstijgen, pure romantiek. De draak die nu op het Belfort staat steeg daar op. Flanders Technology was de motor voor de aanleg van Flanders Expo, en de wegenis uit 1987 werd exclusief bedacht voor koning auto. Later legde men een fietspad naar het schitterende pad langs de R4, en in 2005 kwam daar –enfin– een tramverbinding bovenop. Het plan op de website van Flanders Expo is duidelijk: geen fietsinfrastructuur.

Een recent literatuuroverzicht.
Het GMF schreef er afgelopen jaar al over: Flanders Expo niet bereikbaar met de fiets.
Wij deden er in oktober 2 detailstukjes bovenop:
noodbrug en “oriënteren”
Peter Dedecker vat het verloop kort samen. Het GMF publiceerde net vandaag de studie voor zwakke weggebruikers uit januari 2007. Wat hierin opvalt: de zone voor Ikea is al vastgelegd, fietspaden daarheen worden niet gepland. Jan vat de huidige situatie zo samen op plan.
Het beweegt wel qua wegeninfrastructuur: vanavond is er een informatievergadering over de aanleg van de Poortakkerstraat, en in de krant lezen we dat er vanuit Brussel 1,1 miljoen Euro komt voor de ringweg op the Loop. Geen idee of daar fietspaden bijhoren.

Dit is het geknipte fietspad langs de Pégoudlaan:

14dec08 16u04 The Loop
14dec08 16u04 The Loop

Het verval is ingezet.

Op het huidige eindpunt bouwt men een voetgangerstunnel voor parkinggebruikers. Een fietstunnel kon er niet af, zelfs geen wielgootje:

14dec08 16u05 The Loop
14dec08 16u05 The Loop

Op the Loop

Het sprookje is mislukt. De Zweedse jonkvrouw is niet fietsvriendelijk. De sprookjesformule gaat naar het containerpark. Laat ons voor de aftocht de oude fotoroman uittesten:

14dec08 15u54 The Loop
14dec08 15u54 The Loop

Dit gezin had een compas bij, of een schitterend oriëntatiegevoel, of een grondige terreinkennis. Ze doken zonder aarzelen de tunnel onder de Pégoudlaan in, en volgden dit traject als deden ze het dagelijks.
14dec08 15u55 The Loop / tunnel Pégoudlaan
14dec08 15u55 The Loop / tunnel Pégoudlaan

14nov08 15u55 The Loop
14nov08 15u55 The Loop
14dec08 15u57
14dec08 15u57 the Loop
14dec08 15u57 The Loop
14dec08 15u57 The Loop
14dec08 15u58 The Loop
14dec08 15u58 The Loop
14dec08 15u58 The Loop
14dec08 15u58 The Loop
14dec08 16u00 The Loop / R4
14dec08 16u00 The Loop / R4

14dec08 16u02 The Loop /R4
14dec08 16u02 The Loop /R4

Het middelste bord is een grapje.

Zelfbouwpakket (3)

Tromgeroffel helpt niet. Zwellende muziek is blasé. De spanning is eraf. Het stond al in de krant.
Voor alle anderen: na deel 1 en deel 2: deel 3!
(handleiding: een uitroepteken vraagt hevige emotie)

14dec08 15u36 The Loop
14dec08 15u36 The Loop

Eenmaal de gleuf voorbij is het haasten geblazen. De dekking van de Hermelijn is verdwenen, en sterkere zelfbouwliefhebbers zijn op komst! Knutselaars op 4 wielen zijn op the Loop sneller, en vooral sterker dan wij. Ze komen soms van rechts:
14dec08 15u36 The Loop
14dec08 15u36 The Loop

We missen een beschermende omgeving; een apart pad naar het Grote Doel. Onversaagd gaan we verder. De Blauwe Doos, is vlakbij! Daar zullen we veilig zijn! (bazuingeschal weerklinkt)
14dec08 15u37 Ikea Gent
14dec08 15u37 Ikea Gent

Helaas! Niks kan ons bescherming bieden! De wind waait guur!081214fietsersbondactie_ikea-075
De burcht van de zelfbouwpakketten verwacht ons niet. Heeft de Zweedse jonkvrouw een voorliefde voor 4 wielen? Waarom legde zij op haar domein geen beschermend pad voor ons!?! Kan zij ons nog verleiden?
(handleiding: kies tussen tromgeroffel of zwellende violen)
Lees morgen het spannende vervolg: hoe we proberen vluchten!

Zelfbouwpakket (2)

Wat voorafging leest u hier.

Het ging nog vrij vlot om die paneeltjes te monteren op de kasseien. Maar dan? Dat rechtse paneel mag niet gebruikt worden:

11dec08 15u24 Derbystraat
11dec08 15u24 Derbystraat

Het doel is in zicht. Nu niet opgeven. We proberen langs achteren. Dat paneel zal wel passen. Wie zich aan zelfbouwpakketten begeeft moet kunnen omgaan met risico’s. Een modderpaadje hebben we er wel voor over:

11dec08 15u24 Derbystraat / The Loop
11dec08 15u24 Derbystraat / The Loop

Op het einde wacht een spleet. Breed genoeg voor ons. Niet breed genoeg voor een bakfietsmodel.

14dec08 15u34 The Loop
14dec08 15u34 The Loop

Het wordt spannend en druk. We zijn duidelijk niet alleen.

14dec08 15u35 The Loop
14dec08 15u35 The Loop

Rustig blijven. Diep ademhalen. Vooral zorgen dat niks breekt. We zijn ook niet de enige zoekenden:

11dec08 15u25 The Loop
11dec08 15u25 The Loop

11dec08 15u25 The Loop
11dec08 15u25 The Loop

11dec08 15u26 The Loop
11dec08 15u26 The Loop

11dec08 15u27 The Loop
11dec08 15u27 The Loop

Het is een troost dat nog velen moedig zijn. We aarzelen. Een Hermelijn steekt over. Er komt ruimte vrij, en we zijn weer op weg:
14dec08 15u35 The Loop
14dec08 15u35 The Loop

Krijgen we alles in elkaar zonder brokken?
Zullen we het ultieme einddoel halen?
Onze reputatie staat op spel.
Morgen: de laatste schroefjes. En de legplanken.

Zelfbouwpakket (1)

Fietsen naar Ikea Gent is even spannend als een meubelbouwpakket in elkaar flansen. De eerste stap is steeds een makkie. Vanop de Kortrijksesteenweg snij je vlot de verpakking aan:

11dec08 15u21
11dec08 15u21 Poolse-Winglaan

Fluitje van een cent. Overmoed is je deel. Op het einde van de straat rechtsaf lijkt alles nog even haalbaar als schroefjes tellen. De handleiding zegt dat je rechts niet mag monteren:
11dec08 15u23 Derbystraat
11dec08 15u23 Derbystraat
Is dit alles? Enkel opletten dat de schroefjes niet in de tramsporen rollen? Ai, het wordt complexer. Volgens de handleiding mag je verder, maar het hek staat in de weg:
11dec08 15u23 Derbylaan
11dec08 15u23 Derbylaan

11dec08 15u24 Derbylaan
11dec08 15u24 Derbylaan

Ik wist niet dat er verkeersborden bestaan die hekkens aankondigen :)…

Bon, linksaf dan maar, al heb je voor een bouwpakket een effen vloer nodig, geen kasseien:

11dec08
11dec08 15u24 Derbylaan

Morgen deel 2 van dit zelfbouwpakket.

Ikea Gent

De Zweden zijn geland. Ze meten zich een ecologisch jasje aan, en dat is mooi: zonnepanelen, spaarlampen, regenwaterrecuperatie, en nog andere toeters en bellen. Mààr: 1900 autostallingen en 0 (nul) fietstallingen voor zijn klanten.

11dec08 15u30 Ikea
11dec08 15u30 Ikea

De fietsen staan hier wèl droog, en Gentenaars zijn vertrouwd om èlke paal of ballustrade te benutten. We zullen maar denken dat achter de ballustrade de Leie stroomt.

Het autodenken zit diep: zelfs mijn geliefden reageerden: “iederéén gaat toch met de auto naar Ikea?” Ja hoor, in Ternat. Maar dit is Gent, dacht ik toch? Een deel van de klanten woont op fietsafstand, en komen soms louter voor koffie met Zweedse taart. Of om te kiezen wat ze later willen kopen. Of om te kopen en te laten leveren. Of om ter plekke een camionet te huren. Of… .
Laat ons dat autodenken voor wat het is, en kijken hoe men het in Kopenhagen aanpakt.
Ikea Gent durft dit niet. Rondomrond deze Ikea ligt er namelijk nul (0) meter fietspad. Daarover morgen meer.

Ook Ikea-werknemers willen met de fiets gaan werken. Wie wil er op het einde van z’n dagtaak in de file staan met z’n klanten? Ze kregen een omheinde fietsstalling. Het heeft iets van een hondenhok. De fietsrekken zijn niet zo degelijk: slecht voor de wielen, en niet diefstalbestendig.

11dec08 16u16 Ikea Gent
11dec08 16u16 Ikea Gent

Er valt ook te lachen. De bedrijfsfietsen zijn retro:

11dec08 16u17 Ikea Gent
11dec08 16u17 Ikea Gent

Fietsend personeel krijgt een degelijke coaching:

11dec08 16u18 Ikea
11dec08 16u18 Ikea

Als het maar vooruit gaat.

Noodbrug

25sept08 14u00 The Loop
25sept08 14u00 The Loop

Donderdag 2 oktober van 21 tot 2 uur ’s nachts wordt de Adolphe Pégoudlaan tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Op dat moment wordt het sluitstuk van de brug over de Pégoudlaan geplaatst. De werken zijn nodig om het verkeer op de site The Loop te ontsluiten. De metalen constructie is slechts tijdelijk en wordt door de nv Grondbank The Loop gehuurd in afwachting van de definitieve brug. Het is de eerste keer dat er op het Gents grondgebied een gehuurde brug in gebruik wordt genomen. De rest van dit persbericht lees je hier. Of lees je liever een krantenartikel?

25sept08 13u56 The Loop
25sept08 13u56 The Loop

Ik ging er vorige week kijken. Flanders Expo, excuseer: The Loop is een fietswoestijn. Ik geraakte op de site via de tramsporen. Ik nam geen foto’s, want ik dacht: “ik vergis me, ergens ligt een fietspad”. Ik vond er niet 1 fietspad. Deze kaart zegt voldoende: er is enkel een verbinding met de E40 en de R4. Werknemers van Flanders Expo of Holiday Inn die met de fiets willen komen zijn helden. Eind december komen er een aantal helden bij. Of zal er tegen dan ook degelijke fietsinfrastructuur liggen? Ik ben benieuwd. Het kan onmogelijk dat men al die werknemers van Ikea dwingt om met de wagen te komen.  Zo wreed zijn de zeden niet denk ik. Ik noteer in m’n agenda: “december: foto’s van fietsroute naar Ikea”.

Het schitterende fietspad langs en over de ringvaart wordt vandaag op deze manier “verbonden” met the Loop:

25sept08 14u10 the Loop
25sept08 14u10 the Loop

Beter kiezelsteentjes dan zand, maar aan het eind wacht een weg zonder fietspad.

25sept08 14u09 the Loop
25sept08 14u09 the Loop

Het is mooi dat het principe van noodbruggen ingang doet in Gent. Was het dat niet dat de Fietsersbond vroeg in 2006: noodbruggen voor fietsers?

%d bloggers liken dit: