Op de buiten (2)

Soms, als je langs de Vlaamse wegen fietst, kom je situaties tegen die niet zouden misstaan in een roman van Franz Kafka. Nemen we bijvoorbeeld het jaagpad langs de Schelde net ten zuiden van Oudenaarde. Vroeger was het niet prettig rijden daar. Het wegdek was in abominabele straat: boomwortels, putten, u kent dat.

Toen een paar jaar geleden het wegdek werd vernieuwd leek er dus reden tot blijdschap. Dat bleek na de werken nogal tegen te vallen. Over verschillende kilometer zit het nieuwe wegdek vol groeven.

16maa17, 15u15, Jaagpad Oudenaarde

Op een aantal plaatsen zijn die groeven zo diep dat je wiel er moeilijk uit geraakt. Niet zo erg dat je onmiddellijk valt, maar toch: zeer onaangenaam en met een zeker risico.

Om te zien wat er hier gebeurd is moet je naar de zijkant van de weg kijken. Je ziet duidelijk dat de betonrand uitsteekt boven het wegdek.

16maa17, 15u15, Jaagpad Oudenaarde

Dat is niet normaal natuurlijk: zo’n betonrand mag niet hoger komen dan het wegdek, alleen al omdat je anders geen behoorlijke afwatering krijgt. Men is hier gewoonweg vergeten (vergeten?) om de bovenlaag aan te brengen. De groeven moeten er voor dienen dat de hechting tussen boven- en onderlaag goed is.

De reden waarom er geen toplaag ligt is niet duidelijk. Misschien is de aannemer failliet gegaan? Misschien heeft hij de laatste laag maar weggelaten omdat dat hem goedkoper uitkwam? In elk geval zal het budget wel zo’n toplaag voorzien hebben, dus had men wel manieren om, met dezelfde of een andere aannemer, de weg af te werken.

De wegbeheerder, dat zal AWZ geweest zijn, heeft het probleem op een andere manier opgelost. Vermits het probleem lastig is voor fietsers, is het probleem ook de schuld van fietsers. Om dat duidelijk te maken en alle verantwoordelijkheid af te schuiven koop je dus gewoon een aantal verkeersborden met de klassieke formule ‘fietsers afstappen’.

16maa17, 15u20, jaagpad Oudenaarde

Voilà! Nu ervoor zorgen dat je genoeg borden hebt, zodat fietsers zeker niet kunnen zeggen dat ze de borden niet gezien hebben.

16maa17, 15u20, jaagpad Oudenaarde

Uiteraard is er geen mens die afstapt en een half uur te voet gaat.

16maa17, 15u20, jaagpad Oudenaarde

Maar als het mis gaat is het de fietser zijn schuld.

Gantoisepad

Bekijk deze kaart.
De afstand tussen het nieuwe stadion van AA Gent en hun oefenterrein is ongeveer drie kilometer.
Dit is de ingang van het oefenterrein:

18feb13, 15u59, Warmoezeniersweg
18feb13, 15u59, Warmoezeniersweg

Die korte route van oefenveld naar heldenmat loopt langs de Schelde.
Het jaagpad werd afgelopen weken onder handen genomen door de beheerder W&Z (Waterwegen en Zeekanaal).
In het vakjargon: structureel onderhoud.
In de praktijk: een zéér grote kuis.

18feb13, 16u03, Hamerlandtragel
18feb13, 16u03, Hamerlandtragel

18feb13, 16u06, Hamerlandtragel
18feb13, 16u06, Hamerlandtragel

Wie wist dat hier nog treinrails liggen?

18feb13, 16u08, Hamerlandtragel
18feb13, 16u08, Hamerlandtragel

De werfsignalisatie is degelijk:

18feb13, 15u58, Warmoezeniersweg
18feb13, 15u58, Warmoezeniersweg

18feb13, 15u58, Warmoezeniersweg
18feb13, 15u58, Warmoezeniersweg

Ook pers en andere media zoals Gent Fietst werden ingeschakeld.
Wordt het geen tijd om de route van het oefenveld tot het stadion pico bello uit te rusten voor fietsers en lopers?
Voetballers kunnen van het stadion naar het oefenveld lopen of fietsen.
Supporters kunnen langs deze weg het stadion vlot bereiken.
Een Gantoise(jaag)pad?
Zou dat geen sportieve voorbeeldfunctie zijn?
En je creëert er ook een veilige fietsroute voor IVAGO-personeel mee.
Het pad passeert namelijk een achterpoort van IVAGO:

18feb13, 16u06, Hamerlandtragel
18feb13, 16u06, Hamerlandtragel

Jaagpad

11nov12, 14u09, jaagpad Bellevue

Het jaagpad langs de Schelde tussen Sint-Lievenspoort en Stropbrug gaat dicht tot eind december.
Het wegdek is versleten.
Vermoedelijk wordt het opgefrist.
Laat ons hopen dat de aannemer van wanten weet, en de stijle helling halfweg het pad iets aftopt.
11nov12, 14u09, jaagpad Bellevue
Dit jaagpad heeft een groot potentiëel voor woon-werk/schoolverkeer.
Een sobere verlichting zou het potentiëel verder upgraden.
Even Sinterklaas bellen?

Vos

Al fietsend kan je -toegegeven: kort- communiceren met je tegenligger.
Iets zeggen.
Met je mond.
“Je fietszak hangt gevaarlijk”.
of
“Morgen iets drinken?”
of
“Voorrang van rechts bestaat niet?”
of
“Oooh, zo lang geleden!”
of
“Zèèèèèèèèèèèèèèèèèg!”
Het is een onderhuidse reden waarom velen liever met de auto rijden.
Noem het een vorm van cocooning.
Nestbouwen tussen 6 staalplaten.
No comment, behalve met lichaamstaal.
With the radio on.
Je mist tussen dan ook de positieve verrassingen.
Bekijk deze man:

21aug12, 15u40, Stekene, tussen knooppunt 93 en 97
Hij riep: “Gemoedàtesfotografeern! Ne vos!”
21aug, 15u41, Stekene, tussen knooppunt 93 en 97
Dat maak je alleen op de fiets mee.

De knooppunten in het Waasland waren trouwens een aangename verrassing.
Goed onderhouden.
Veel fietsers.
En vaak middenin de natuur, louter fietsers en wandelaars.
Twee hoofdredenen hiervoor: degelijke jaagpaden en omgebouwde verlaten treinbeddingen.

21aug12, 15u11, Sint-Gillis-Waas, knooppunt 81

Hier snap je goed wat het effect kan zijn van de geplande fietsas De Pinte / Parkbos / De Pintelaan.
21aug12, 15u30, Stekene, knooppunt 94

Jaagpadenblues: melding 112

Kris Peeters, je weet wel: de mobiliteitsKris, zet een verantwoord boompje op over het beheer en de verantwoordelijkheid rondom jaagpaden.
Lees het stuk hier.
Blijkbaar is een wet/reglement uit 1935 de norm.
Dat zegt veel, en ruikt naar mottenballen.
In het Gentse is het beheer van de jaagpaden soms minnetjes.
Fietssluizen zijn er gelukkig niet.
In Zwijnaarde op de Bovenschelde worden de paaltjes worden omvergereden/-getrokken, en blijven màànden zo liggen. (volgende maanden meer over zin en onzin van die paaltjes)
In deze stand vormen ze (op een onverlicht jaagpad) een middeleeuwse valstrik:

19aug12, 19u43, Nieuwescheldestraat

Ook de volgende “autoweerders” kregen een “tractorbeurt”:
19aug12, 19u44, Nieuwescheldestraat

(Foto’s van de oorspronkelijke -ook voor fietsers mindere- situatie hier)

19aug12, 19u46, Nieuwescheldestraat

Wie zou hier de beheerder zij?
De stad of W&Z?
Allez hup: we zullen het maar melden op het meldpunt fietspaden zeker?

Schaatspret

Sneeuw is immens mooi. Schaatsen is zalig romantisch. Fietsen op ijs of sneeuw is dat niet. Met de juiste snelheid en de knieën lichtjes gebogen –klaar voor de sprong– lukt het voor de durvers.

11jan09, 13u23, jaagpad langs de Schelde, Bellevue
11jan09, 13u23, jaagpad langs de Schelde, Bellevue

Jaagpaden zijn tot nader orde geen wegen. Het zijn gedoogzones. Dat merk je in tijden van sneeuw. Nobody cares. Zelfs na een week kunnen de mensen die de jaagpaden gebruiken voor woon/werkverkeer de boom in.

11jan09, 13u35, jaagpad tussen langs de Schelde tussen Ledeberg en Ringvaart
11jan09, 13u35, jaagpad tussen langs de Schelde tussen Ledeberg en Ringvaart

Soms werkt het hokjesdenken in dit landje ferm op m’n heupen. Ik hoor de Stad Gent of de gemeente Merelbeke al zeggen: dat is niet van ons, maar van Waterwegen en Zeekanaal. Ik hoor Waterwegen en Zeekanaal al de paraplu opsteken: “dat behoort niet tot onze taken“. Volgens hun site worden jaagpaden enkel gebruikt voor recreatie. Kan iemand hen duidelijk maken dat het leven meer is dan recreatie? Dat er zoiets is als woon/werkverkeer en woon/schoolverkeer?

Jaagpaden (1)

 Google blijft een maf iets. Je typt Jaagpad, en botst op een site van gentseliggers (wat een naam) met daarin een hilarische uiteenzetting over wèlke verkeerswetgeving van toepassing is op een jaagpad. Blijkt dat we hier te maken hebben met wetten uit 1935 en 1950.

Dat is inderdaad het beeld dat ik soms heb bij het onderhoud van jaagpaden: verouderd. Ik probeer te verklaren: de wetgeving omtrent jaagpaden dateert van vóór er sprake was van auto’s. Anno 2008 dienen jaagpaden -louter juridisch bekeken- enkel voor personeel dat dijken etcetera onderhoudt, auto’s en vrachtwagens dus. Fietsen worden er gedoogd. Het onderhoud van wegen/paden op jaagpaden staan dus niet in functie van fietsers. Een bult meer of minder kan met andere woorden geen kwaad.

In de reactie van minister Crevits op het fietspadenrapport van het Nieuwsblad wordt er met geen woord gerept over deze “fiets-jaagpaden”. Ze vallen nogthans volledig onder haar bevoegdheid. Tijd voor een 21e eeuwse benadering? Kan men de bevoegde diensten (bij ons wenz) niet wettelijk de opdracht geven de jaagpaden te beschouwen èn onderhouden als trage wegen? De jaagpaden rond Gent lijken me ideale fietsinvalswegen voor woon-werkverkeer vanuit en naar de (verre) randgemeentes. Dan moeten ze natuurlijk méér zijn dan “dienstwegen” voor onderhoud, ook qua verlichting.

Een paar beelden van het jaagpad langs de Schelde tussen Meierij en Ringvaart. Commentaar overbodig. Noteer dat dit een onderdeel is van de Schelde Deltaroute, de LF30.7mei08 jaagpad Bovenschelde7mei08 jaagpad Bovenschelde

7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde