Nieuw! (3): olifantenpaden

door yves

Frank schreef in oktober 2008 over de olifantenpaden aan het Groene Valleipark.
Herlees zijn Fietsbult met de titel “Organisch”.
Olifantenpaden?
Wikipedia: Een olifantenpad of olifantenpaadje (Frans: chemin de l’âne, Engels: Desire Line of Desire Path) soms ook wel afstekertje genoemd is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat een dergelijk pad in een stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële route af te kunnen snijden.

Een Nederlands fotograaf maakte een fotoboek over olifantenpaadjes, zijn site is hier.

Mikael Colville-Andersen van Copenhagenize toont in zijn lezingen over fietsinfrastructuur beelden van een stadspark in de sneeuw.
Dor de sneeuw zie je perfect de loop- en fietslijnen van de dagdagelijkse gebruikers van dat park.
En die zijn vaak anders dan wat ontwerpers hen voorschotelden / er van bakten.
In het geval van het Groene Valleipark ontbrak simpelweg een degelijke verbinding met de straat.

Terug naar 2013.
Frank mailde op 5 juli:
Lang geleden maakte ik een tekstje met een paar foto’s voor de blog.
Het ging over “wilde fietspaden”, de zogenaamde olifantenpaden.
Door fietsers zelf gemaakte wegen, die de slechte of niet bestaande infrastructuur verbetern of aanvullen.

Ik hoopte in dat tekstje dat ingenieurs eens heel goed naar deze paden zouden kijken, en er uit leren.

Deze week heb ik tot mijn verbazing vastgesteld dat het wilde fietspad uit mijn foto’s op Fietbult getemd wordt: het werd deze week uitgegraven om er beton op te storten: wild wordt officieel.
Ik kan mij niet herinneren dat dit ooit al gebeurd is in Gent. Ik vraag me ook af wie dit beslist heeft: dit verdient een pluim.

05jul13, 10u50,  Jan Van Hembyzebolwerk
05jul13, 10u50, Jan Van Hembyzebolwerk

05jul13, 10u50,  Jan Van Hembyzebolwerk
05jul13, 10u50, Jan Van Hembyzebolwerk

De pluim gaat naar verluid naar de Groendienst.
16jul13, 10u11,  Jan Van Hembyzebolwerk
16jul13, 10u11, Jan Van Hembyzebolwerk

Nieuwewandeling

De fietsroute langs de Coupure heeft er een aanwinst bij. Op het kruispunt van Coupure Links, Nieuwewandeling en Jan van Hembysebolwerk staan extra verkeerslichten:

03mei09, 18u51, Nieuwewandeling - Coupure Links
03mei09, 18u51, Nieuwewandeling - Coupure Links

Ik heb geen idee wanneer deze lichten geplaatst zijn. Frans maakte er melding van in januari.

03mei09, 18u52, Nieuwewandeling - Coupure Links
03mei09, 18u52, Nieuwewandeling - Coupure Links

Een beetje googelen leert dat ze aan bod kwamen in een mobiliteitsstudie uit 1999. Dit lees je op pagina 8 van B.P.A. 133 Groene Vallei. De lichten komen ook ter sprake op pagina 30 ivan het verkeerleefbaarheidsplan Ekkergem-Coupure-Sint-Pietersplein.

03mei09, 18u53, Nieuwewandeling - Coupure Links - Jan van Hemydebolwerk
03mei09, 18u53, Nieuwewandeling - Coupure Links - Jan van Hembyzebolwerk

Met lichten en verfpot is veel mogelijk. Heuvelpoort, Palinghuizen en Tolhuis wachten hier op.

Organisch

Fietsbult kreeg post. Frank schreef:  Ik ben al jaren een fan van zelfgemaakte fietspaden. Daarmee bedoel ik, het type fietspaden dat ontstaat door gebrek aan het juiste fietspad op de juiste plaats. Iemand begint ermee: eens proberen of ik zo de bocht kan afsnijden. Daarna volgen anderen het spoor, tot er een echt pad ontstaat.
Ingenieurs zouden dit soort curves tot in het kleinste detail moeten opmeten, want dit is hoe fietsers echt rijden al er geen passer of Autocad aan te pas komt. Kunnen we het toekomstige programma dat ontwikkeld wordt op basis van de opmetingen misschien Velocad noemen ?
Hieronder een exemplaar op de hoek van de Nieuwe Wandeling en het Jan Van Hembyzebolwerk. In mensentaal, aan de Groene Vallei.

 Thanks, Frank. More! More!

Ik voeg er aan toe: een degelijk beleid ondersteunt/”asfalteert” soms dergelijke organische fietspaden. Dergelijke ondersteuning bespaart studiewerk, en is 100% efficiënt. Of is dit onmogelijk in ambtenarenland?