Parkeerdruk

Parkeerdruk is een eufemisme voor “mensen doen hun goesting”.
Rondom het Sint-Pietersstation is er al jaren een fietsparkeerdruk.
Er gebeuren steeds meer inspanningen om de fietsjungle op het Koningin Maria-Hendrikaplein te bedwingen.
U en ik kunnen enkel vaststellen: onvoldoende inspanningen.
Is het nu echt 8 à 10 jaar wachten op de volgende grote stap?
Ondertussen maakt men (nog eventjes?) promotie voor de nieuwe ondergrondse fietsparking.

16nov12, 13u24, Koningin Maria-Hendrikaplein

16nov12, 13u31, Koningin Maria-Hendrikaplein
(Noemen we ze de Lovelingstalling of de Cijferstalling?)

Op straat en aan de internettoog wordt veel geklaagd over de lelijkheid van dit plein nokvol fietsen.
Ik kan daarin volgen.
Wat te denken van al die “wielerliefhebbers” die uit liefde voor de wielersport zonodig hun auto gelijk waar willen achterlaten?
Even lelijk, en ze parkeren er zelfs voor op een fietspad, een werf of boven monumentenlicht:

20nov12, 21u33, Koningin Astridlaan

20nov12, 21u40, Kramersplein
20nov12, 21u40, Kramersplein
20nov12, 21u41, Kantienberg

Vers beton

Mijn vakantie is lopende.
Zolang de temperatuur aangenaam blijft, blijven ook wij aangenaam, en ter plekke.
Daardoor fiets ik wat verder dan mijn woon-werkperimeter toelaat.
Bijvoorbeeld naar Lady L haar verjaardagsfeest in Lembergen.
Of op ziekenbezoek in De Pinte.
Een tweedaagse tocht via mijn ouders in Zelzate naar Absdale, en terug via Sinaai, Lokeren en Beervelde.
Deze morgen nog: de auto afleveren in Zaffelare, en huiswaarts fietsen via Desteldonk.
Wat opvalt: de gemeentes rond Gent zijn zéér goed bezig op vlak van fietsinfrastructuur.
Vaak zéér goed.
Merelbeke, amai!
Lochristi ook.
Destelbergen niet.
Evergem wel.
Zelfs Zelzate beweegt.
Qua fietspadkilometers doen ze het zeker en vast beter dan Gent.
Of ze krijgen het Vlaams Gewest aan het werk, of ze doen het zelf.
(Foto’s hiervan volgen later.)
En jaja: ik weet dat aanstormende verkiezingen menig gemeentebestuur tot méér wegenwerf drijft dan normally speaking.

20aug12, 14u45, Zelzate

Het gevoel bij dit alles is dubbel.
Enerzijds verhogen al die randgemeentewerven het draagvlak voor fietsbeleid in de wijde regio rond Gent.
Als de gemeentes rond Gent goede fietspaden hebben, zal ook daar het fietsgebruik verder stijgen, en zal de mobiliteitsgewoontekloof tussen stadsbewoners en stadsgebruikers dalen.
Wie zelf fiets (ik bedoel: fietst, niet: koerst) heeft (als automobilist) meer begrip en aandacht voor fietsers elders.
(Omgekeerd idem: wie zelf auto rijdt heeft als fietser vaak meer aandacht en doorzicht in automobilisten)
Anderzijds voelen die plattelandsfietsers zich niet zo veilig in die “grote stad” (sic) waar “zone 30” en “gemengd verkeer” het toverwoord is.
Het gaat me in Gent toch allemaal véél te traag.

Akkoord: de complexiteit om in een stad fietsinfrastuctuur aan te leggen is groter dan in Sinaai, en het Gewest zet daar niet evenredig veel middelen tegenover.
Maar het totaalbudget van de stad qua mankracht en investeringen staat ook niet in verhouding tot dit “probleem van de 21e eeuw”, dat monster dat mobiliteit heet.
Zie “de vragende partij”.
Deze morgen vocht mijn pessimisme hierover alweer met mijn plicht tot optimisme.
Ik hou even mijn bek over het waarom.
Want kijk: vers beton kan mijn dag goedmaken.
Dit dook op aan de Kantienberg:

22aug12, 16u42, van Kantienberg naar Isabellakaai

Steen per steen

De bouwvakantie en Gentse Feesten naderen.
Wat is de stand van zaken van een aantal wegenwerken die een verbetering of verandering voor fietsers betekenen?

De werf Kantienberg evolueert steen per steen, kassei per kassei.
Met dit hevige regenweer een stijle helling aanleggen lijkt me geen makkie.
Maar ook met mooi weer blijft kasseien leggen (leggen?) een traag proces.
En: benieuwd hoe lang deze kasseien vlak zullen blijven.

22jun12, 12u52, Kantienberg

22jun12, 12u51, Kantienberg
Het betonnen fietspad bergafwaarts zit nu al in de verdrukking door de smalle parkeerstrook, weinig hoopgevend voor de toekomst:
22jun12, 12u52, Kantienberg

De toegang tot de fietsstalling van de Arteveldehogeschool wacht op afwerking.
Wachten op de Hogeschoolvakantie?

22jun12, 12u53, Kantienberg / Voetweg
De breedte van de toegang tot de fietsstallingen oogt te smal voor een intense fietsstroom. Wat zou hier de logica zijn?
22jun12, 12u54, Kantienberg / Voetweg

De aannemer gebruikt onorthodoxe signalisatie om een put te markeren:
22jun12, 12u54, Kantienberg

Het positieve nieuws: de werken aan het verbindingspad richting Isabellakaai/Ter Plaetenbrug zijn begonnen. De voorbode van de langverwachtte onderdoorgang onder de R40 richting Stropkaai?

22jun12, 12u55, Kantienberg

22jun12, 12u55, Kantienberg
De werken aan die onderdoorgang starten normaal gezien eind 2012.

Werf Kantienberg

De Kantienberg – kasseimonster par excellence – wordt fietsvriendelijk heraangelegd:

06apr12, 19u52, Kantienberg

06apr12, 19u52, Kantienberg

De detailafwerking is belangrijk:

06apr12, 19u52, Kantienberg

Dit is een eerste stukje eindresultaat:
06apr12, 19u54, Kantienberg

Op het eerste zicht ziet deze heraanleg er goed uit.

Vrijheid

De schoolstrijd ligt ver achter ons.
Onderwijsinstellingen hebben -naast een paar kilometers regelgeving- een grote autonomie en vrijheid van handelen.
Zeker over mobiliteit en hun voorbeeldfunctie naar hun studenten toe- die toekomstige volwassenen, weetjewel- bestaat er geen enkele regel.
In hun mobiliteitsdoen-en-laten lees je -net als in elk bedrijf- de mentaliteit van de “beslissingsnemers”.
Tot nader order stellen de Gentse hogescholen de auto prioritair.
UGent investeerde de afgelopen decennia massaal in auto-infrastructuur, en ook de Arteveldehogeschool doet dat.
Jawel, er is een kentering op vlak van fietsinfrastructuur.
En her en der werft men een mobiliteitsmens aan.
Maar net als gisteren de vraag: hoeveel cash en hoeveel manuren gaat er elk jaar naar welke vervoersmodi?
Durven ze de omslag maken, en ten volle een mobiliteitsvoorbeeldfunctie uitspelen?
Of tonen ze hun studenten dat automobiliteit prioritair is?

14dec11, 18u07, Kantienberg

Op de Kantienberg zijn wegenwerken aan de gang.
Exit de antieke, krakkemikkige kasseien! (foto’s hier en hier)
Voor de fietsers komen er betonstroken.
Dit wegenproject zal véél Gentenaars en studenten plezieren, want de steile helling naar het Sint-Pietersplein was door de kasseien dubbel zwaar.

Arteveldehogeschool toont zijn studenten dat de autoparking voorgaat op de de fietsstalling.
Auto’s -lees: het personeel- behouden hun voordeur.

09jan12, 16u37, Kantienberg / Voetweg

Fietsers worden doorverwezen naar de achterdeur.
09jan12, 16u37, Kantienberg
Die achterdeur vraagt een bochtig ommetje via de Voetweg, Stalhof en de nieuwe studentenhomes.
09jan12, 16u35, Stalhof

09jan11, 16u32, Stalhof

09jan12, 16u34, studentenhome

Misschien is het het louter perceptie, in dialect: “wat ver gezocht”, en heeft de school die toegang via hun parkeergarage persé nodig voor laden en lossen.
Misschien.
De student die het berg-op-berg-af-berg-op-omwegje maakt heeft vermoedelijk dezelfde perceptie: “wie met de auto rijdt is belangrijk”.
Of de Calimero-variant: “fietsers zijn minder belangrijk dan automobilisten”.

Positief punt: er is signalisatie die naam waardig, degelijke oranje pijlen incluis.
Zo ver zijn we al: er is mobiliteitsbeleefdheid.
Blij dat deze voorbeeldfunctie werkt.
Of toch niet?
De studentenrespons is klassiek onbeleefd: wij zetten onze fiets waar wij dat willen.

09jan12, 16u36, Voetweg

Pelouze

Ook dit stukje gaat over “verbinden”.

Hier lag een pad, dat ook door fietsers gebruikt werd.
Het pad ligt er nog.
Ook al is deze Arteveldecampus op de kasseien-Kantienberg bijna een jaar open, toch wordt het asfaltpad afgesloten.

03mei10, 15u06, Kantienberg

Even piepen aan de andere kant: enkel het stuk naast de Arteveldehogeschool is afgesloten. Het stuk naast de werf van de studentenflats is open.
03mei10, 15u08, Isabellakaai

03mei10, 15u09, Isabellakaai

Wat is hier de bedoeling? De pelouze proper houden? Vermijden dat auto’s de oprit naar de vroegere parking nemen? Misschien helpt het dat de stad Gent het voetpad en de boordstenen aanpast aan de huidige situatie.
03mei10, 15u06, Kantienberg

Melding (36): Kantienberg

De Kantienberg heeft duidelijk minnaars. Je kan er voor of er tegen zijn: het is één van de schaarse bruggen over de Schelde. Bekijk de kaart van Gent. Vanaf de Ringvaart met zijn parallelle R4 is het een poos brugloos. De Stropbrug is de eerste “personenbrug”: giene vette. De volgende brug is Terplaetenbrug. Omringd door diabolische Sint-Lievenspoort en Heuvelpoort: giene vette. De Kantienberg is de volgende verbinding: giene vette. Daarna volgen de hectische Lammersstraat (net bijgeleerd: de Marcellisbrug) en de denderende Brabantdam: tweemaal giene vette. De as Laurentplein-Henegouwenstraat-Volderstraat is de eerste te doene as, met een aura van fietsvriendelijkheid (al ligt het asfalt van de Henegouwenstraat erbij als een versleten schotelvod). Samengevat: de Schelde is tussen Ringvaart en stadscentrum enkel “te nemen” door assertieve fietsers. Ik kijk uit naar de beloofde fietsbruggen kant Ledeberg.

De melding: foto’s zeggen genoeg.

11okt09, 11u54, Kantienberg
11okt09, 11u54, Kantienberg
Ik heb geen flauw idee wat dit deksel er zit te doen.
11okt09, 11u54, Kantienberg
11okt09, 11u54, Kantienberg

11okt09, 11u54, Kantienberg
11okt09, 11u54, Kantienberg

Een voet is een beetje veel, hé? De stad liet recent de voegen tussen de Kantienbergkasseien wat dichtasfalteren, wat aangeeft dat deze bult de komende jaren geen grote beurt krijgt, maar dit metalen ding bleef buiten schot.

Oh ja. Hopelijk blijft de short-cut hieronder niet te lang dicht.

11okt09, 11u57, pad aan Kantienberg
11okt09, 11u57, pad aan Kantienberg

Of komt hier nu een trappenpartij?

Dag van de architectuur (1)

Ik zit allang met volgende vraag.
Weet elke onderwijsinstelling
* hoeveel leerlingen en personeel ze hebben?
* hoeveel hiervan per fiets komen naar welke lokatie?
* hoeveel fietsstallingen ze hebben per lokatie?
* hoeveel stallingen ze nodig hebben om de huidige fietsers te bedienen?
* hoeveel mensen de auto zouden inruilen voor de fiets mochten ze hun fiets op een gelijkwaardige manier kunnen stallen als hun auto?(op een manier dat hun autoruiten/remkabels niet afbreken)
Met deze bril ging ik deze morgen even piepen op drie recente onderwijspaleizen.

Paleis 1 ligt aan de Kantienberg, en is nàgelnieuw:

23aug09, 12u29, Kramersplein
23aug09, 12u29, Kramersplein
Het concept van de fietsstalling is zeer ok: overdekte stallingen met een eigen toegang tot de campus. 10 op 10 voor het concept.
11okt09, 11u42, Arteveldecampus Kantienberg
11okt09, 11u42, Arteveldecampus Kantienberg

Antwoord op vraag 3: er zijn op de Kantienberg 440 stallingen. Is dat genoeg? En wie kent het antwoord op de andere vragen? In Arteveldemagazine 31 lees ik over 4.000 studenten, 400 of 500 medewerkers, én over douches voor fietsers. (dat laatste verdient een bank vooruit!) Hoeveel studenten kan dit gebouw terzelfdertijd aan? Op het eerste gezicht is die 440 stallingen minstens driemaal te weinig… . Zijn er in de ondergrondse parkeergarage nog stallingen voor het personeel? Of zijn er nog stallingen gepland? Voorlopig geef ik 3 op 10 voor de capaciteit, met kans op herexamen.

De stallingen (de “rekken”) zijn “te doen” denk ik. 6,5 op 10.

11okt09, 11u44, Kantienberg
11okt09, 11u44, Kantienberg

11okt09, Kantienberg
11okt09, Kantienberg

Aluminium wielen houden niet van dergelijke wielhouders, maar er bestaat erger.

11okt09, 11u48, Kantienberg
11okt09, 11u48, Kantienberg

De ingang tot de fietsparking lijkt me een bottleneck, èn een kuitenbijter. 4 op 10, ook al is het asfalt kèurig:
11okt09, 11u51, Kantienberg
11okt09, 11u51, Kantienberg

Op zich is het knap dat er van bij aanvang een concept was voor fietsstallingen. Dat was vorige eeuw vaak anders. Het concept van de (grote?) ondergrondse autoparkeergarage is gebleven, al is hier een probleempje met de hoogte:
11okt09, 11u55, Kantienberg
11okt09, 11u55, Kantienberg

11okt09, 11u55, Kantienberg
11okt09, 11u55, Kantienberg

Hiervoor geef ik geen beoordeling. Dat hoogteverschil hoeft ècht geen probleem te zijn. Zo’n parkeergarage kan ook dienen voor fietsers.