Mail: ontbrekende kasseien

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: PD
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Datum: 17 oktober 2013 om 16:06
Onderwerp: ontbrekende kasseien
Vorig weekend een zware val gedaan met de fiets.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Bijleren (2): straatbaksteen

Kasseien, de troetelbeestjes van monumentenzorgmobiliteitsadepten, zijn niet geliefd door woon/werkfietsers. Daarover is al menig debat gevoerd.

In Middelburg, een historisch stadje op 60 kilometer van Gent, combineert men de historische kassei met de even historische, maar fietsvriendelijkere straatbaksteen:

05apr09, 18u44, Middelburg
06apr09, 18u44, Middelburg

05apr09, 19u14, Middelburg
06apr09, 19u14, Middelburg
05apr09, 19u15, Middelburg
06apr09, 19u15, Middelburg
05apr09, 19u19, Middelburg
06apr09, 19u19, Middelburg
05apr09, 19u20, Middelburg
06apr09, 19u20, Middelburg
05apr09, 19u21, Middelburg
06apr09, 19u21, Middelburg

05apr09, 19u21, Middelburg
06apr09, 19u21, Middelburg

De voegen van de straatbaksteen zijn extreem dun. Het vakmanschap bij de plaatsing is uiteraard een belangrijk deel van het verhaal. Men legt er ook ganse straten mee:
05apr09, 18u21, Middelburg
06apr09, 18u21, Middelburg

Deze straat is de fietsroute vanuit de Noordelijke buurgemeentes. Misschien is dit de oorzaak van de vele verkeersdrempels:
05apr09, 18u22, Middelburg
05apr09, 18u22, Middelburg

Geknipt

De Koepoortkaai is een van de gelukkige straten die “geknipt” is. Halverwege de straat maken paaltjes dat doorgaand autoverkeer onmogelijk is. De nieuwe flats, deels nog in opbouw, zullen hierdoor enkel in waarde stijgen. Wie wil er niet hartje stad wonen zonder een kolonne passerende auto’s voor de deur?28mei08 Koepoortkaai                Onlangs heeft men de Filips Van Arteveldestraat, het verlengde van de Koepoortkaai richting SInt-Anna, een nieuw laagje asfalt gegeven. Een deel Koepoortkaai bleef antiek kasseiïg. Op deze manier stoot ze eerder fietsers af. Dit lijkt me nochtans een “geknipte straat” voor een fietsas.  Het zou een mooie verbinding zijn tussen Dampoort/Baudelopark/Bavobrug en Sint-Anna/de Zuid. Twee strookjes rode asfalt?28mei08 Koepoortkaai                    Dit is het tussenstrookje dat de aansluiting vormt tussen het fietspad op Jongenstragel en de Koepoortkaai:  28mei08 Filips Van Arteveldestraat     Echt comfortabel kan je deze voormalige parkeerstrook niet noemen. Mag het iets meer zijn?