Buurman

Op 21 juli 2021 was het 25 geleden dat we verhuisden van de grauwe Kerkstraat in Gentbrugge naar de rustige Toekomststraat in Sint-Amandsberg. “Onze oudste” zou per 1 september 1996 naar de lagere school gaan. Ondertussen werkt ze voor een NGO rond standaardisatie van laadpalen. De grauwe Kerkstraat, waar in de bloedhete zomer van 1994 “onze jongste” in de living het levenslicht zag, is nu een fleurige straat. Op de plaats van de vroegere nagelfabriek van staalreus ARBED ligt nu een park met een heuvel in de vorm van een nagel, maar ook het stadsarchief De Zwarte Doos heeft er zijn stek, staan er flats en sociale woningen broederlijk naast elkaar, draait een industriële bakkerij en nog x aantal bedrijven, én een jeugdzorginstelling. Op de plaats waar vroeger schepen geladen en gelost werden, en waar het vorte afvalwater in de Schelde geloosd werd loopt nu een belangrijke fietsroute. “Onze middelste” werkt in het Bedrijvencentrum De Punt aan de wondere wereld van menties en mentoren. De poort naar Gentbrugge is nog even vort als de vroegere Arbed. Hier blijft het wachten op een échte fietsroute:

04 september 2021, Nederbrugstraat
04 september 2021, Nederbrugstraat
04 september 2021, Nederbrugstraat

ARBED had in Gentbrugge twee fabriekslocaties. Ook aan de Oude Brusselseweg verwerkten ze staal. Het fietstunneltje vanuit de Leo Tertzweillaan richting containerpark diende om treinwagons vol staal op en af het fabrieksterrein te bollen. Op de plaats waar eind 20e eeuw véél te hevig trillende machines bouwstaal produceerden – soms rammelde ons servies in de keuken ervan– ligt nu een knappe woonwijk en een park. De rustige doorgangsstraat de Toekomststraat werd een pokkedrukke autoas. Dat kan je zien op Telpaal. Je kan er ook zien hoeveel auto’s foert zeggen tegen zone 30. Helaas al jààààrenlang. “Dit is typisch Belgisch: we denken dat we het beter weten” schrijft De Zondag vandaag. Met een pleidooi voor ISA.

04 oktober 2021, Kattepad / Forelstraat

Want alles verandert en evolueert, zoals destijds Kris De Bruyne zong. Maar kijk! Ook al is deze stad 25 jaar ouder, drukker en mooier geworden; ook al zijn de drie hummeltjes fenomenaal flinke madammen geworden; ook al stijgt in Gent het fietsgebruik maar daalt het het veiligheidsgevoel omtrent fietsen (bron: Buurtmonitor Stad Gent) ; de buurman uit de Kerkstraat fietst nog steeds doorheen de stad. Sinds zijn vrouw gestorven was zagen we hem overal in de stad op de fietst opduiken. Of beter: zag hij ons opduiken. Zijn radius werd de laatste vijf jaar toch beperkter. Ik schat hem zeventig jaar oud. Volgens mijn teerbeminde is hij bijna negentig. Proefondervindelijk weet ik dat ik haar in zo’n zaken moet geloven. Dankzij het Saske, de Denderlaan en het Kattepad kan hij nog goedkoop boodschappen doen. Dag buurman! Nog veel fietsgen(o)t!

04 oktober 2021, Kattepad / Forelstraat