Licht/donker aan Gent Sint-Pieters (3)

Deze morgen met verbazing toegekeken hoe op het kruispunt Kortrijksesteenweg een vrachtwagen met asfalt zo goed als zonder begeleiding achterwaarts tussen het verkeer kronkelde.

15nov11, 08u48, Kortrijksesteenweg
Arme vrachtwagenchauffeur die nonstop auto’s, voetgangers en fietsers moest inschatten/ontwijken.
Het lijkt logisch dat alle verkeer eventjes wacht, maar niet iedereen is geduldig of kent de draaicirkel van een vrachtwagen.
Aannemers benaderen een hels kruispunt in de ochtendspits nog steeds met dezelfde attitude als een verkaveling tijdens de daluren.
Vervolgens luid geroepen op de auto die vanuit zijn parkeerplaats achterwaarts de Elisabethlaan opdraaide.
De arme ziel zag door de camionet ernaast niks.
Door die camionet zag ook ik hem laat vlak voor m’n neus zag opduiken.
mijn reflexen zijn gelukkig ok.
Blame de ontwerper van deze dodenval, this foolish compromise voor de middenstand, en de overheden die dit plan goedkeurden.
Het is wachten de val sluit.

Maar aan het station was er een blijde verrassing:

15nov11, 08u53, Koningin Maria-Hendrikaplein
Vanavond eens kijken wat het effect van de TL’s is.
Ik vermoed dat dit ok is.

Straatlampen

Het valt me deze winter op dat vrij veel straatlampen niet branden.
Op kruispunten is dat storend.
Zachte weggebruikers voelen zich nog zachter.
Rondom een drukke publieksplaats als een station is dat het extra storend.
Eandis weet dat er veel klachten zijn over de straatlampen rondom Gent Sint-Pieters.
Zeer veel zelfs.
Het voetpad en fietspad aan het nieuwe busstation ligt riching fototunnnel nog steeds in het donker, en ook het “kruispunt” Sint-Denijslaan-Voskenslaantunnel is donker.
Ook dit is er 1 van:

06feb11, 18u36, Koningin Maria-Hendrikaplein / Koningin Elisabethlaan

Daarnet de test gedaan: 4 meldingen -ook van andere kruispunten- op het meldpunt defecte straatlampen.
Ik ben benieuwd…

Lomp²

Ramptoerisme is niet aan mij besteed. Geen idee hoe de situatie vandaag geëvolueerd is aan het werfje station Gent Sint-Pieters. Toen ik er gisteren -par hassard- passeerde was het tot mijn verbazing nòg verslechterd. De mensen in het glazen hokje van de Lijn vertelden met een poging tot pokerface en licht dramatisch stemtimbre dat “het vandaag in orde zou zijn, maar ja… meer weet ik ook niet.” En “nee, geen idee wie dit alles coördineert. De stad zeker? Of de NMBS?”

Ik zag één poging om de veiligheid te verbeteren: twee hekkens blokkeerden de doorgang op de betonbult. Creatief met hek.

22jun10, 18u21, Koningin Maria Hendrikaplein

De rest was licht dramatisch chaotisch, en beter te vatten op video. De doorgang richting Koning Boudewijnstraat leek afgesloten, wat veel verbaasde blikken opleverde van pendelaars, die hun nog maar recent gewijzigde parcours niet meer herkenden. Lompweg afgesloten? Nee.
22jun10, 18u22, Koningin Maria Hendrikaplein
De doorgang kreeg een extra “gang” richting Albertlaan. Dit maakte voor de massa pendelaars die uit de tramtunnel of de Sint-Denijslaan kwamen de situatie nog gevaarlijker dan daarvoor.
22jun10, 18u29, Koningin Maria Hendrikaplein
De stroom stappers en fietsers volgt de eerste schapen, en staat plots op een smal strookje asfalt tussen hekkens, trams en bussen.
22jun10, 18u30, Koningin Maria Hendrikaplein

23jun10, 18u30, Koningin Maria Hendrikaplein

22jun10, 18u31, Koningin Maria Hendrikaplein

22jun10, 18u43, Koningin Maria Hendrikaplein

Wie nu met koffers zeulend uit vakantie terugkeert krijgt een extra attractie.

22jun10, 18u44, Koningin Maria Hendrikaplein

22jun10, 18u45, Koningin Maria Hendrikaplein

22jun10, 18u46, Koningin Maria Hendrikaplein

De verkeersborden waar Frans over schreef zag ik nu pas:
22jun10, 18u38, Koningin Maria Hendrikaplein

Wie “Lomp” las snapt dat de situatie hieronder Lomp² is.
Fietsers krijgen geen verbodsbord, ook al kan de tram of een auto uit de bocht recht op je af komen.
22jun10, 18u51, Koningin Maria Hendrikaplein / Koningin Elisabethlaan

Kort samengevat in 1 beeld:

22jun10, 18u39, Koningin Maria Hendrikaplein

Lomp

Signalisatie is bedoeld als hulpmiddel.
Om de “weg te wijzen“.
Rond de werf Gent Sint-Pieters ontbreekt die bedoeling.
Signalisatie is er een schaamlapje.

21jun10, 18u56, Koningin Maria Hendrikaplein / Koningin Elisabethlaan

De bedoeling is nobel.
Auto’s mogen rechtsaf slaan.
Fietsers mogen links èn rechts afslaan, want rechtdoor rijden is verboden.
Het eenrichtingsverkeer in de Koningin Elisabethlaan is er omdat de tram enkel stationswaarts rijdt.
Het eenrichtingsverkeer is dus terecht.
Men wil fietsers daarom 2 mogelijkheden geven, maar doet dit zò lomp dat het onduidelijk is, en zijn doel mist.
21jun10, 18u56, Koningin Maria-Hendrikaplein

Ik weet het.
Werven zijn moeilijk.
Vooral als het niks mag kosten.
De pijl naar links op een aparte paal bij de afslag naar links zetten was een pàk helderder.
De aanduiding “centrum” erbij zou het nog helderder maken.

(Dit stukje schreef ik samen met “Veiligheidscoördinator” op 21 juni. Toen wist ik nog niet wat ik vandaag op Het Maria Hendrikaplein zou zien. Foto’s daarvan zijn voor morgenvoormiddag.)