Overrompel het Meldpunt Fietspaden (1)

De Fietsersbond lanceert onderstaande oproep:

Liggen alle fietspaden er dan toch effen en netjes bij? Nergens slechte verlichting? Alle signalisatie perfect duidelijk? Geen putten, bulten of gevaarlijke paaltjes, en van modder en bladeren geen sprake? Je zou het denken, want het Meldpunt Fietspaden krijgt amper meldingen binnen. Tijd voor een reality check!

Waar zitten de problemen op jouw fietsroute? Meld ze op http://www.meldpuntfietspaden.be/. Het duurt slechts enkele minuten.

WAAROM
De Fietsersbond hield onlangs een enquête over het Meldpunt Fietspaden. In een mum van tijd reageerden 1.000 respondenten. Het meldpunt zelf slaagt er niet zo goed in om fietsers te bereiken. Het blijkt vrij onbekend: vorig jaar bijvoorbeeld waren er amper 2.207 meldingen. Dat kan beter!

UITDAGING
De Fietsersbond lanceert de uitdaging om op 2 weken tijd (25 nov – 9 dec) het Meldpunt Fietspaden te overrompelen met minstens 500 extra meldingen.

LAAT HET WETEN! Geef hier aan dat je meedoet en nodig al je fietsende vrienden uit. Klaar met een melding? Vul onze poll aan vanaf 25/11. Zo krijgen we een beeld van het aantal meldingen. Post evt. ook een foto van het knelpunt dat je signaleerde, of een printscreen van je melding.

SLECHT FIETSPAD IN BRUSSEL? Signaleer bij het Meldpunt Fietspaden alleen problemen op je fietsroute in Vlaanderen. Voor Brussel is er Fix My Street: http://fixmystreet.irisnet.be/nl/

RESULTATEN ENQUÊTE De enqûete-oproep werd verspreid onder fervente fietsers. Toch kende 40% het meldpunt niet. Meer resultaten op http://www.fietsersbond.be/overrompel-het-meldpunt-fietspaden

Fietsbult doet -uiteraard!- hieraan mee.
Nummer 1 is een jaarlijks weerkerende melding:

08nov13, 08u39, onder Brusselsesteenweg
08nov13, 08u39, onder Brusselsesteenweg
08nov13, 08u40, Fransevaart
08nov13, 08u40, Fransevaart

Dan denk je: de bevoegde dienst weet nu toch zelf wel dat dit jaarlijks hinder veroorzaakt?
Niet dus, daarom… melden!

Winterschade: melding 119

Alweer een item voor het meldpunt fietspaden:

18feb13, 15u30, Keizervest
18feb13, 15u30, Keizervest

Vorst, sneeuw en zout veroorzaken putten in het asfalt.
Versleten wegen zien het meest af, en verslijten zo nog sneller.
Het kruispunt Keizervest met Brusselsepoortstraat en Brusselsesteenweg is al jaren vaste klant van de oplapbrigade van het Vlaams Gewest.
Graag een dringende beurt, voor er fietsers vallen.
Ook richting Dampoort is het putjes slalommen.

Het blijft wachten op de integrale heraanleg van de Brusselsesteenweg, die -als ik me niet vergis- dit jaar start.
Dochter lady S passeert er dagelijks op weg naar pendelstation Sint-Pieters.
Pas bij de heraanleg van dit kruispunt zullen de vreselijke tramrailbulten -bovenaan haar horror top 10 – verdwijnen…

Antwoorden (1): sneeuw

Volgens de buienradar valt/viel er in de nacht van zondag op maandag verse sneeuw.
Dat wil zeggen: sneeuwruimen anno 2013 part 3 is vermoedelijk bezig.
Welke belangrijkste fietspaden liggen er goed of slecht bij?
Velen onder u melden/mailen hierover naar het meldpunt Fietspaden, Gent Info of het stadhuis.
Zij antwoorden meestal met standaard antwoorden, want antwoorden moet nu eenmaal.
Het zou ook waanzin zijn om op elke melding of mail een individueel antwoord te schrijven/typen.
We kunnen enkel hopen dat ambtenaren en politici blijven zoeken naar efficiëntere manieren van sneeuwruimen/samen werken.
Dat blijkt ook uit sommige antwoorden.
Alleen al daarom zijn we benieuwd naar de standaard antwoorden van de winter 2013-2014.

15jan13, 17u48,  Hoornstraat
15jan13, 17u48, Hoornstraat

De antwoorden verschijnen integraal.
Zo’n antwoord toont namelijk een mentaliteit èn een manier van werken.
En zo kunnen we ze volgend jaar vergelijken.

***** ***** *****

Verzonden: Maandag 28 januari 2013 10:31:10
Onderwerp: Reactie op uw melding van een knelpunt – website Meldpunt Fietspaden

Beste Dierckens Thomas,

Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers (referentie : C154A61D37) op volgende locatie :

Antwerpsesteenweg
Gent
Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :

Ik wil u bedanken voor uw melding over het sneeuwruimen van het fietspad op de Antwerpsesteenweg te Gent.

De organisatie van de winterdienst op fietspaden is absoluut niet evident. Sinds enkele jaren wordt sneeuw geruimd op de fietspaden en vervolgens gestrooid met NaCl. Deze methode van gladheidbestrijding heeft echter ook voldoende en zwaar verkeer nodig om de NaCl in de sneeuw of ijs te walsen om een optimale werking van het NaCl tot stand te brengen. Fietsen zijn onvoldoende zwaar en ook de banden zijn niet breed, wat de werking van het NaCl bemoeilijkt.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is zich bewust dat op vlak van gladheidbestrijding op fietspaden verbetering mogelijk is. AWV heeft daarom een proefproject opgezet waarbij een pekelsproeier wordt ingezet i.p.v. een zoutstrooier, om de gladheid te bestrijden op fietspaden. Het is de bedoeling om deze nieuwe methode van gladheidbestrijding zo snel als mogelijk te evalueren en de efficiëntie na te gaan.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent en stel het alleszins op prijs dat u de moeite hebt genomen om dit te melden en beschouwen uw opmerking als belangrijke informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Met vriendelijke groeten

ir. Peter De Backer
Afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

***** ***** *****


From: Wegbeheerder
To: j.d.
Sent: Wednesday, January 23, 2013 9:46 AM
Subject: Reactie op uw melding van een knelpunt – website Meldpunt Fietspaden

Beste D J,

Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers (referentie : 570CAC192F) op volgende locatie :

Dampoort
Gent
Oost-Vlaanderen

Melden we u het volgende :

Geachte heer D

We hebben uw melding over gladheid op de fietspaden aan Gent Dampoort bezorgd aan de bevoegde dienst.

Hieronder leggen we u uit op welke manier de Stad Gent hinder door gladheid op de wegen aanpakt:
De chauffeurs van de strooiwagens werken in twee shifts van twaalf uur. Gent is 15.600 ha groot, telt 170 km gewestwegen, 3 km provinciewegen en 851 km gemeentewegen. Prioritair worden er ongeveer 300 km stadswegen en 36 km fietspaden op eigen bedding bestrooid.

De allereerste prioriteit gaat uiteraard naar die wegen waar openbaar vervoer loopt (alle tram- en buslijnen), de bruggen en hellingen en de Watersportbaan. Bij voltijds strooien kan dit oplopen t ot ongeveer 500 km (of ca 60% van de stadswegen).

Er wordt gewerkt in 4 fases :

Fase 1
Occasionele en lokale bestrooiingen: 2 strooiers rijden 2 circuits bruggen en hellingen, interventies na brand, waterlek etc.

Fase 2
Preventieve en prioritaire bestrooiingen: 6 strooiwagens rijden 6 circuits van ongeveer 60 km = 360 km van de 851 km stadswegen: busbanen , bruggen en hellingen, aan- en afrijroutes ambulances ter hoogte van ziekenhuizen.
Hier worden ook 2 fietspadstrooiers ingeschakeld die elk een circuit strooien (deze fietspaden bevinden zich op eigen bedding – fietspaden gelegen naast een rijbaan worden automatisch meegestrooid met de straat)

Fase 3
Onvoorziene en slechte weersomstandigheden : er wordt decentraal gestrooid: 8 strooiwagens voor de grondgebieden van de ex-randgemeenten (strooien eerst prioritair en daarna de rest) + 3 strooiers voor het oude grondgebied Gent
Ook hier worden er 2 fietspadstrooiers ingeschakeld voor de 2 circuits , winkelwandelstraten en pleinen (voor onder andere markten), de inzet kan de klok rond zijn.

Fase 4
Overvloedige sneeuwval: alle materiaal van fase 3 wordt ingezet de klok rond.

Opmerkingen:
– De Stad Gent strooit enkel op de eigen wegen, nooit op privéterrein.
– In verkavelingen wordt nooit gestrooid.
– Strooien is geen wettelijke verplichting, maar een dienstverlening van het stadsbestuur.
– Provincie en gewest zorgen voor het strooien op hun wegen, via private strooidiensten.
– Iedereen moet ten allen tijde de stoep voor zijn woning of gebouw sneeuw- en ijsvrij houden.
– De bewoner of eigenaar van het gebouw waar de stoep ligt is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.

Hoe melden?
Tijdens de openingsuren van Gentinfo kunt u bij Gentinfo terecht op het nummer 09 210 10 10 of via mail naar gentinfo@gent.be.

Met vriendelijke groeten

K D S
Consulente
Gentinfo – Departement Communicatie en Promotie – Stad Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 210 10 10 – Fax 09 210 10 20
Webpagina: http://www.gent.be/gentinfo
E-mail: gentinfo@gent.be

***** ***** *****

19jan13, 10u31, Antwerpenplein
19jan13, 10u31, Antwerpenplein

***** ***** *****

Van: G H
Verzonden: woensdag 23 januari 2013 18:43
Aan: Bestuursondersteuning
CC: sneeuwfiets@fietsersbond.be; g h
Onderwerp: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent

Geacht College,

Al enkele dagen overweeg ik om deze mail te sturen. Het kind dat ik vandaag zag onderuit schuiven zette me aan, het dan toch te doen.

Ik stelde vast dat op maandag 21 januari het fietspad in de Tweebruggenstraat in Gent niet sneeuwvrij werd gemaakt. Nochtans is die straat deels autovrij gemaakt en maken veel schoolkinderen en mensen die naar het werk fietsen gebruik van dit fietspad. U begrijpt dat dit gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Mede gezien zich in die straat een school bevindt.

Deze avond, op woensdag 23 januari is deze straat nog steeds niet ijsvrij. Het zou mij verwonderen moesten er nog geen mensen zijn zich hier intussen nog niet verwond hebben.
Om nog meer valpartijen en erger te voorkomen, wil ik u vragen om dit fietspad zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken.

Ikzelf fiets elke dag van Destelbergen naar Gent, om naar het werk te gaan. Onder anderen langs de Dendermondsesteenweg, de Destelbergenstraat en de Forelstraat ligt het na 3 dagen nog steeds glad op de fietspaden. Kunnen jullie ook dit euvel a.u.b. verhelpen?

Erg bedankt voor de opvolging,
Met vriendelijke groeten,
G H

________________________________________

Van: Bestuursondersteuning
Verzonden: vrijdag 25 januari 2013 14:36
Aan: DL Kabinet Schepen Watteeuw
Onderwerp: FW: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent

________________________________________

Van: Watteeuw Filip
Datum: 26 januari 2013 12:09
Onderwerp: DD/ RE: gevaarlijk gladde fietspaden in Gent
Aan: “g h”
Cc: “sneeuwfiets@fietsersbond.be”

Geachte mevrouw H

Het strooien van de fietspaden is inderdaad een moeilijk punt. Het kan en moet beter. Om de fietspaden in Gent fietsbaar te houden, hebben we meer sneeuwruimers nodig.
De medewerkers van de stad halen er met het aanwezige materiaal en het bestaande sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan echt wel het maximum uit. Maar jammer genoeg slagen de diensten er nu toch niet in om alle wegen en fietspaden te bestrooien . Ik ben zelf een fervent fietser en weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het, ook nu is om in de winterperiode te fietsen. Ik hoop in ieder geval dat ik op korte termijn de capaciteit van de sneeuwbestrijding kan opdrijven, maar als kersvers schepen moet ik nu samen met de medewerkers werken met het materiaal dat er is.

Concreet wil ik
– extra fietspadruimers aankopen. Jammer genoeg kan dit niet van de ene dag op de andere omwille van allerlei wettelijke procedures.
– het bestaande plan ijs en sneeuwbestrijding herwerken met meer oog voor de fietspaden en een betere kwaliteitszorg
– de versnippering van de diensten met betrekking tot het strooien aanpakken
– overleggen met het Vlaamse Gewest om te komen tot een betere aanpak van het strooien

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
filip.watteeuw@gent.be 0479 27 57 86 http://www.filipwatteeuw.be

Eén

07jul12, 14u10, Vlaamsekaai

Op één wiel kan ik niet fietsen.
Geen ambitie.
Slechts in één richting kunnen oversteken is even ongewoon.
Vanuit de saskes geraak je “proper” in de Eendrachtstraat:
07jul12, 14u10, Vlaamsekaai

Dit is een propere oversteekplaats voor fietser, zoals ik er meer droom/verlang/hoop op de Gentse gewestwegen.
De omgekeerde richting wordt -raar maar waar- niet gestimuleerd.
Slechte lichten en geen markering op de weg:

07jul12, 14u10, Vlaamsekaai

Vergetelheid of bewust?
Toch even melden via het meldpunt fietspaden. (melding 107)

Glasscherven

Twee auto’s die elkaar probeerden te knuffelen (die zijn iets minder zacht dan de knappe blondine van 2 deuren verder), een wankelende student die ’s nachts zijn halfvolle pint niet meer kan vasthouden (zonde van het bier), een bouwvakker die bij verbouwingen een oud raam naast de container mikt (als Michael Jordan een 3-punter maakte leek het toch veel gemakkelijker),… Er zijn vele oorzaken van de glasscherven die je op de Gentse fietspaden vindt, maar ’t is al een heel stuk minder grappig als je er een platte band door krijgt.

Tot nu toe kon je die melden bij Gentinfo of op het Meldpunt Fietspaden. Zij stuurden deze melding dan door naar Ivago, die een ploeg uitstuurde om de scherven op te ruimen. Naar mijn persoonlijke ervaring werd aan zo’n melding redelijk vlot gehoor gegeven.
Maar het kan nog sneller, vanaf nu kan je glasscherven ook rechtstreeks aan Ivago melden. Eén tussenstap minder zorgt voor een snellere oplossing. In het persbericht dat Ivago uitstuurde, beloven ze dat de scherven opgeruimd zullen zijn binnen de 24u na de melding.

Andere problemen met fietspaden (beschadigd wegdek, verzakkingen, plassen, verkeerd aangelegd, geblokkeerd door werken, …) kan je nog steeds blijven doorgeven via Gentinfo en het meldpunt fietspaden.

http://www.meldpuntfietspaden.be/

Putjes (melding 87 & 88)

Ook kleine fietspadputjes hebben hun rechten.
Ze wachten eenzaam op een melding.
Bij deze, recht naar het meldpunt fietspaden.

14sep11, 18u36, Bijlokekaai

01okt11, 14u30, Bijlokekaai
Het putje ligt mooi in het midden, en zal elke winter dieper worden.
Het pad is tot aan de onderdoorgang behoorlijk hobbelig, maar niet ècht gevaarlijk.
01okt11, 14u30, Bijlokekaai
Het meldpunt is een knap instrument, en werkt volgens mijn ervaring ècht goed.
Raar dat dit putje nog niet gemeld werd, zo vlak bij een aantal stads- en provincie-instellingen.
Durven ambtenaren groot en klein niet melden?
Mocht men alle ambtenaren oproepen om actief te melden, zou de wereld dan geen kleinklein beetje…platter zijn?
Kijk bijvoorbeeld naar de steeds weer opduikende putten aan het Rond Punt.
Daar passeren toch dagelijks ambtenaren op de fiets of auto?
Waarom zou ik dan melden? Ze weten het toch?, denk ik soms.
02sep11, 15u45, Vlaanderenstraat
Op den duur worden enkel nog burgermeldingen gerepareerd.
Consequent melden is het alternatief, met zijn allen.
Doet u mee?

Desteldonk (3): melding 77

Een paar jaar geleden vertelde een ambtenaar me: “Ik doe zelden nog meldingen. Anders denken ze: daar is die zagevent weer.”
Ik herken dat gevoel steeds meer.
Dat putje op mijn dagelijkse route dat elk jaar dieper uitvriest?
Ach.
Je weet dat er ambtenaren passeren, zelfs mensen van de wegendienst.
Ach.
Als zij al foert zeggen“, denk ik dan.
Of willen ze de zagevent niet zijn?

Het systeem van meldpunten is een pluspunt, maar de donkere kant ervan is dat overheden zelf geen controles meer doen, en enkel (nuance: vooral) de gemelde items aanpakken.
De rest blijft liggen, want “niet geweten”.
En wat niet weet, niet…
Ok, minister Crevits beweert al twee septembers dat haar ambtenaren alle fietspaden controleren.
Maar als je de cijfers leest snap je dat dit een pr-actie is.
Of is het een poging om de ambtenaren hun ogen te openen?
Stuurt de stad Gent zelf mensen op pad om de fietsroutes pico bello te houden?
Ik vrees van niet.
Onderwerpt de provincie de hoofdroutes aan een visuele controle?
Ik weet het niet.
Met alle versplintering qua wegbeheerders lijkt me een beetje samenwerking tussen ambtenaren de evidentie zelve.
Een fietstraject van Gent naar Sint-Kruis-Winkel gaat over van stadsweg naar gewestweg naar stadsweg naar havenweg naar stadsweg naar gewestweg.

Deze bult in Desteldonk ligt vermoedelijk op een grensgebied tussen wegbeheerders:

13jun11, 14u22, vlakbij Lichterveldestraat

De wortelbulten liggen er al jaren.
Elke keer als ik er passeer denk ik: “allez, dat zien ze nu toch“?
Het pad komt niet voor op Googlemaps:

Googlemaps is hier trouwens fundamenteel anders dan Mappy (en fout).
De Fietsrouteplanner doet hier flink zijn werk: de route wordt aangegeven.
Voor de liefhebbers: er is sinds kort een vademecum paden en verhardingen, wat aansluit op het technisch vademecum bomen uit 2008.

To do lijst (4): grens (2) (melding 71)

Elke weggebruiker heeft zijn plaats.
Eén van de verkeerstheorieën die ik afgelopen jaren op mij af zag komen was die van “het eenduidig wegbeeld”.
Kort samengevat: nonstop wisselende “wegbeelden” werken verwarrend.
Ze zijn nefast voor de verkeersveiligheid.
De Dendermondsesteenweg tussen Dampoort en Heernisplein is 100% vanuit deze theorie bedacht.
Volgens de ontwerper mocht je een fietspad (op de brede delen) niet laten afwisselen met een fietssuggestiestrook (op de smallere delen).
De fietssuggestiestroken kwamen er omwille van de smalste straatdelen (oa aan de Colruyt).
(Ik had moeite met die theorie. Een fietspad geeft een fietser meer rechten, èn vaak meer veiligheid.)
De wegbeheerder stopte zijn theorie halfweg de Dendermondsesteenweg.
Het wegvak tussen Heernisplein en de gemeentegrens met Destelbergen werd niet heraangelegd.
Het heeft geen fietspad of fietssuggestiestrook.
Niks.
Dus ook geen eenduidig wegbeeld.

Ook rondom Gent Sint-Pieters is een eenduidig wegbeeld ver te zoeken.
Fietsers en voetgangers krijgen -meestal- de ruimte die nog over is.
De fietsinfrastructuur die er is sluit niet aan op andere infrastructuur.
De foto van gisteren heb ik -afgaande op de reactie van Frans- onvoldoende geduid.
Het nieuwe fietspad aan de rechterkant richting Voskenslaan lijkt enkel aan te sluiten op de Fototunnel.
Mij lijkt het evident dat wie uit de Sint-Denijslaan komt het fietspad rechtdoor kan oprijden.
De huidige boordsteen nodigt hier niet toe uit.
Wie nu vanuit de Sint-Denijslaan komt wordt verondersteld vlot een S-bocht te kunnen maken, èn bij voorbaat de weg te kennen.

Aan de overzijde is de situatie identiek.
De wegbeheerder focust louter op de trafiek Voskenslaan-Fototunnel.
De belijning brengt je straight naar een smal fietskruispuntje, maar wie rechtdoor wil en de weg niet kent wacht de verwarring… of een boordsteen, een hevige bonk (hierover twijfel ik) en de kasseien van de Kiss & Ride.

14maa11, 18u51, Sint-Denijslaan

Of wil de wegbeheerder fietsers aanmanen om via het zebrapad het asfalt te vervoegen?
Een rechtlopend fietspad (naar de Sint-Denijslaan) met een afslag (pijl inclusief) naar rechts (naar de Fototunnel) lijkt me aangewezen.
Jaja, ik weet het: het stuk Sint-Denijslaan tussen Fototunnel en Timichechtunnel heeft geen fietspad (meer).
Dat zegt weer iets over het -helaas- ontbrekende masterplan fietspaden voor de stationsomgeving.
En over de grens van het project.
(opgelet: op de foto’s zijn de verfwerken zijn nog niet klaar, maar je ziet de intentie)
14maa11, 18u52, Sint-Denijslaan

Melding 70 stuurde ik gisteren naar het meldpunt Fietspaden, die het doorstuurde naar Gent-Info, die het doorstuurde naar… het infopunt Gent Sint-Pieters.
Ik ben benieuwd naar wie het infopunt doorstuurt.

Melding (65): Albertlaan

15jan11, 13u40, Koning Albertlaan

Een paar weken geleden reed ik hier in het donker rechtdoor, en viel bijna.
Eénmaal rot schrikken is genoeg om vanaf dan bij het naderen van het Dexiakantoor geconditioneerd naar links te gaan.
Je denkt: die bank brengt dat snel in orde.
Helaas.
Melden dus op het meldpunt fietspaden.

15jan11, 13u39, Koning Albertlaan
15jan11, 13u40, Koning Albertlaan

Melden helpt

“Moe da nu zien.
Zetten z’hier klierencontainers -boef- op ’t fietspad!
‘k Hen gisteren gebeld noar Geint Info.”

25nov10, 11u04, Scheldekaai

De volgende keer dat ik er passeer -een dikke twee weken later- is de container weg:
09dec10, 16u53, Scheldekaai

Toeval?
Misschien.
Het is maar normaal dat die container verdween.
Maar de bult op de omweg rond de werf Bisschopstraat in Ledeberg kreeg – naar stedelijke normen- een snelle ingreep:
09dec10, 16u46, Edward Blaesstraat

Een positieve evolutie.
Een paar jaar geleden duurde het weken voor een fietspad zo’n opstapje kreeg.

Het einddoel: een opstapje op de eerste dag dat het nodig is.
Ik denk niet dat dit een utopie is.

Melding 8, the sequel.

Melding 8 kreeg een snelle opvolging. Ik vulde zondagavond het formulier in op het Meldpunt Fietspaden. Maandagmiddag bevestigde Gentinfo de melding op m’n mailadres èn kreeg ik telefoon van een man van de Gentse Wegendienst, om te vragen waar het probleem precies was. Hij kon de detailinfo die ik had ingevuld op het Meldpunt niet lezen. Blijkbaar heeft het systeem van Gentinfo minder communicatietools dan Meldpunt Fietspaden. Dat geeft niet echt. Een gezonde reflex om de telefoon te pakken is voldoende. Aan de telefoon concludeerde de stadsman dat de herstelling niet voor de Stad maar voor de Lijn was. Dat blijkt ook op de foto die Sébastien Uyttenhove doorstuurde:

14jan09, ochtend, Begijnhoflaan
14jan09, ochtend, Begijnhoflaan

Zondag gemeld, woensdag aan gewerkt. Da’s knap snel.

Melding (2) tramsporen (1)

Kaat kloeg over het kruispunt van de Noordstraat met de shortcut van de kleine ring (Begijnhoflaan)

07nov08 12u18 Noordstraat, Begijnhoflaan
07nov08 12u18 Noordstraat / Begijnhoflaan / Brugsepoortstraat / Nieuwewandeling (?)

Terecht. Het stond ook op mijn Sinterklaaslijstje meldingen:

Brugsepoortstraat
07nov08 12u19 Begijnhoflaan

07nov08 12u19
07nov08 12u19 Begijnhoflaan

De weg is van het Gewest, de sporen van de Lijn. Wie wil dit oplossen?
07nov08 12u18 Begijnhoflaan
07nov08 12u18 Begijnhoflaan

Morgen en overmorgen twee identieke kruispunten.

Meldpunt (2)

Het meldpunt fietspaden werkt. Ik meldde dit op 20 september, en kijk hoe het er vorige week plots uitzag:

29nov08 13u43 Kasteellaan
29nov08 13u43 Kasteellaan

Ok, het heeft drie maanden geduurd, maar dat is met sommige klussen bij mij thuis niet anders. Erger was dat de melding fout doorgestuurd was. Het Gewest liet me weten dat ze de Kasteellaan volledig geherasfalteerd hadden, probleempje opgelost. De Kasteellaan is deels van het Gewest (R40) en deels van de stad (tussen kleine ring en Lousbergkaai). Misschien had ik het niet precies gemeld, misschien werkt het systeem nog niet gedetailleerd genoeg… Ik gok op het tweede.
Hoe dan ook: onderweg een putje minder ontwijken kan een mens gelukkig maken.

Meldpunt

Deze week was er Fietscongres, en je kon erover lezen in de krant. Best grappig.  Er is dus officiëel 6.428 km gewestelijk fietspad. Over die 3.000 km gewestweg zonder fietspad: geen woord. Dat “op termijn” alle fietspaden 5 sterren zullen krijgen lijkt me met de huidige budgetten een mooie, maar ijle belofte. Een andere belofte is geloofwaardiger. Vanaf nu wordt -naast de staat van het onderhoud- ook het comfort (lees: de schokken) en de veiligheid van de fietspaden gecontroleerd. Dat is een mooi stapje voorwaarts. De meetfiets waarvan sprake is een betere objectiveerder dan eieren op de bagagedrager. De Fietsersbond heeft zo’n fiets al twee jaar in gebruik. Een voorbeeld: Fietsersbond Brugge bracht met de meetfiets een fietsroute in kaart. Mensen die kasseien promoten moeten voorrang krijgen om zo’n fiets uit te lenen.

Nog cijfers. Het meldpunt fietspaden kreeg in z’n eerste elf maanden meer dan 2.000 meldingen, 2.094 om precies te zijn. Da’s gemiddeld 190 per maand. Je kan er vanaf nu ook een googlemap en foto’s op downloaden, maar opgelet: je moet je foto’s geprepareerd hebben tot maximaal 75 kb, en je bestandsnaam mag maximaal 10 karakters hebben.

Ik ben een leek in digitale fotobewerking, en kan nog geen foto’s “verkleinen”. Daarom plaats ik de foto van mijn melding hier:

20sept08 12u50 Kasteellaan
20sept08 12u50 Kasteellaan
Dit putje ligt er al màànden, en is vermoedelijk vergeten door de aannemer die de sleuven van nieuwe rioolaansluitingen asfalteert.
%d bloggers liken dit: