Groepsgedrag (5): missing link

(We mengen “Desteldonk” met “Groepsgedrag”)

De enige fietsweg van Desteldonk (of Mendonk, of Wachtebeke) naar de overzijde van het kanaal Gent-Terneuzen (Doornzele, Assenede, Ertvelde, Rieme, etcetera) loopt vanuit het tweerichtingsfietspad naar het veer van Terdonk via deze havenweg :

13jun11, 14u32, Moervaartstraat
Verf kan een eerste stap zijn om de route fietsvriendelijker te maken.
De Moervaartstraat smeekt er gewoon om.
De straat is recent geherasfalteerd (lente of zomer 2010 vermoed ik), zonder fietstoets.

Verf geeft fietsers rechten, en versmalt het wegbeeld.
Een verfstreepsjespad is uiteraard niet zo veilig als een vrijliggend fietspad.
Maar het is beter dan niks.
Het is een eerste stap tot er budgetten zijn om degelijke oplossingen te realiseren.
Verf kan snel gaan.
Geen bouwvergunning nodig.
Enkel budget.
Of beter: budgetten samen leggen.
Want kijk, aan het einde van de straat duikt wèl een streepjespad op.

13jun11, 14u35, Moervaartstraat

Verf geeft fietsers rechten, en versmalt het wegbeeld.
Bij de ene wegbeheerder (Waterwegen en Zeekanaal?) een evidentie.
Bij de andere (het Havenbedrijf?) nog niet?
(Morgen foto’s van de shortcut links op de foto)

Het stuk langs de Moervaart (de Moervaartkaai) is iets moeilijker.
Aan de fabriekszijde ligt er voldoende lege ruimte om een nieuw (hard) fietspad aan te leggen.

13jun11, 14u33, Moervaartkaai

Ik hou al niet van gemengd verkeer in zone 30’s.
In zone 50’s is het helemaal not done.

Deze twee straten zijn cruciaal voor het woon/werkverkeer in de Haven.
Ze zijn ook een onderdeel van de fietsknooppunten.
Vandaar het groepsgedrag.

Melding (35): Gentse haven (1)

De komende week: enkel beelden uit de Gentse haven. Vorige week lazen we hier dat de Gentenaar niet trots genoeg is op zijn haven. Ik zit met massa’s foto’s van de grootste Gentse fietsramp: de haven. De verbindingen tussen de kanaaldorpen en de bedrijven: een ramp. De verbindingen tussen de twee kanaaloevers: een ramp. Bekijk de kaarten van de fietsknooppunten. De boodschap is duidelijk: blijf hier weg! De haven is synoniem voor vrachtwagens en auto’s. Op mobiliteitsvlak inderdaad niet om trots op te zijn, eerder een no man’s land. Max Mobiel is hierin een lichtpuntje. Hier duikt nog een zovèèlste wegbeheerder op: het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf lijkt niet geïnteresseerd in fietsinfrastructuur. Dom, want elke werknemer/fietser is een auto minder in de file. Ik ken mensen die geprobeerd hebben om met de fiets in de haven te gaan werken, en afhaakten. Ze schakelden over op een (dure) auto, of ze veranderden van werk.

Vandaag een melding, met een zekere symboolwaarde:

23sep09, 10u23, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u23, John Kennedylaan-Moervaartkaai

Het fietspad op dit kruispunt is afgesleten. Dat is op een vrachtwagenkruispunt wel vaker het geval. Het “vervolg” van dit rodeverfpad is verdwenen onder het zand:
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
De wegbeheerder liet er gras over groeien.
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai
23sep09, 10u24, John Kennedylaan-Moervaartkaai