Home

Elke ziekte heeft gradaties.
Het herasfalteren van een versleten wegdek is af en toe een sluipende variant van de Touringziekte.
Bekijk deze foto’s van het Moscouviaduct, en je zal mee applaudiseren voor deze opfrisbeurt:

16okt11, 15u47, Moscouviaduct

Herasfalteren van een versleten wegdek is an sich ok, zéér ok.
Alleen: het is een bewarende maatregel.
De oude verkeersituatie wordt bestendigd of bevroren voor minstens een tiental jaren.
Fietsers zitten op dit viaduct in de tang, en zullen in de tang blijven.
De asserieven onder ons fietsen er fluitend doorheen, maar voor alle anderen is dit viaduct zonder fietsinfrastructuur een oninneembare stadsmuur.
Het is voor de niet assertieven een loeier van een reden om ook korte afstanden met de auto af te leggen.
En zo krijgt de Touringziekte weer méér patiënten.

16okt11, 15u48, Moscouviaduct

In de buitenbocht van het viaduct zijn een paar asfaltbultjes achtergebleven. Een detail, maar een gevààrlijk detail in een bocht “bergaf”.

16okt11, 15u50, Moscouviaduct

16okt11, 15u51, Moscouviaduct

Moscou is een woongebied in de driehoek Ledeberg/Gentbrugge/Merelbeke met een uithoekstatus.
Dit gebied verdient méér zorg (degelijke fietsverbindingen hebben een sociale impact), én een veilige fietsverbinding met Gent.
Die verbinding is er simpelweg NIET.
Wie kent er een veilig parcours van bv de Arsenaalstraat naar het Wilsonplein?
Ook de scholen in de buurt kunnen er alleen maar baat bij hebben.

Voorstel: kan Gent bij asfalteringswerken de Fietstoets invoeren?
Een kalme woonstraat stijl de Engelstraat zal dan geen extra fietsmaatregelen krijgen.
Maar een belangrijk knooppunt zoals dit viaduct smeekt om méér dan een conservatief asfaltlaagje.

Moscou

28 mei 2009

Moscou.
Ik dacht er deze week nog es te geraken, maar het was toch te ver.
Eva maakte op 19 mei al van haar oren, en terecht.

23apr09, 9u57, Moscouviaduct

23apr09, 9u57, Moscouviaduct


Moscouviaduct is een rampgebied, erger dan het Tolhuis of de Heuvelpoort. Het is één van de weinige plekken waar ik me als fietser intens onveilig voel. Het geheel kan ik niet vatten in foto’s. Detailbeelden zeggen hopelijk voldoende. Maar vergis u niet: het is er nog desolater.
23apr09, 9u54, Moscoubrug

23apr09, 9u54, Moscoubrug


Het wegdek is een lappendeken.
23apr09, 9u54, Moscouviaduct

23apr09, 9u54, Moscouviaduct

Ondanks de snedige hellingen zit er verdomd veel fietstrafiek op dit viaduct, ook veel oudere mensen.
23apr09, 9u55, Moscouviaduct

23apr09, 9u55, Moscouviaduct

De versleten vangrails zijn er om auto’s te beschermen tegen een duik op de sporen, niet om fietsers af te scheiden van autoverkeer.

23apr09, 9u54, Moscouviaduct

23apr09, 9u54, Moscouviaduct


Voor veel mensen is het de enige verbindingsweg. Wie fiets er anders met een brood op zijn stuur, of een kind achterop?
23apr0ç, 9u55, Moscouviaduct

23apr0ç, 9u55, Moscouviaduct


Fietspaden zijn onbestaande. Voetpaden zijn in slechte staat.
23apr09, 9u53, Moscouviaduct

23apr09, 9u53, Moscouviaduct

23apr09, 9u56, Moscouviaduct

23apr09, 9u56, Moscouviaduct

Geloof het of niet: Infrabel heeft onlangs (vorig jaar?)”de facade” opgekuist. Vanop de trein bekeken is dit een hoogst keurig viaduct.
23apr09, 9u51, Moscouviaduct

23apr09, 9u51, Moscouviaduct

Deze viaduct had men primair fietsvriendelijker moeten maken vóór de start van de werken aan de spoorwegbrug aan Merelbekestation. Nu is het twee jaar wachten voor deze rotte plek kan verbeterd worden. Tenzij men aan 1 zijde het voetpad opoffert.
23apr09, 9u53, Moscouviaduct

23apr09, 9u53, Moscouviaduct


Vlakbij dit viaduct tonen Merelbeke en Gent hoe absurd gemeentegrenzen zijn. Dat is voor volgende week.

%d bloggers liken dit: