Afscheid van het verleden

Ik droomde van een jaaroverzicht uit de 148 Fietsbulten uit 2019. Ik droomde van een selectie van foto’s uit 2019, maar dat zou onrecht doen aan de honderden ongebruikte foto’s. Zelfs de reeks “Nieuwe fietspaden” bleef onvolledig. Maar kijk, wat denk je van een oplijsting van Fietsbulten waar we afgelopen jaar aan begonnen, maar die we niet afgewerkt / gepubliceerd kregen?

Beschouw dit overzicht als een reminder aan onszelf om komende maanden de belangrijkste bulten af te werken. Daarnaast is en blijft uw bijdrage welkom via fietsbult@fietsersbondgent.be. En gedenk: we doen dit als vrijwilligers.

Laat me u herinneren aan hèt hoogtepunt van afgelopen Fietsersbondgent-jaar: op 28 april daagden ondanks “klassiek” regenweer honderden fietsers op om samen de volledige R40 af te fietsen, én om de spiksplinternieuwe fietstunnel onder de Dampoortsporen in te huldigen. Nog eens herbeleven? Kijk hier. Dames en heren politici, herlees hier ons uitgebreide memorandum over de R40. Om het u makkelijk te maken publiceren we het morgen, 1 januari 2020, nogmaals integraal.

28apr19, Keizervest

We willen dolgraag afscheid nemen van dat verwaarloosde verleden van de R40. Deze ringweg is voor auto’s de spil van het circulatieplan. Helaas investeert de Vlaamse overheid nog steeds te weinig mankracht, manuren en geldmiddelen om deze ringweg mee te laten evolueren met zijn tijd. Dat is zonde. Mits méér zorg zouden nog méér mensen de overstap naar de fiets aandurven. Daarom is onze Nieuwjaarswens dezelfde als 10 jaar geleden: we wensen een ambtenaar die 100 procent focust op deze ringweg voor voetgangers, fietsers, trams, bussen, hulpdiensten, stadsdiensten allerhande, vuilniswagens, vrachtwagens, camionettes, auto’s, mobilhomes, steps èn mensen in een rolstoel. Een ambtenaar die maakt dat de supercomputer die de Gentse (gewestelijke) verkeerslichten regelt ook op volle capaciteit gebruikt wordt. Een ambtenaar die de slechtste voetpaden op de R40 bij de Stad aankaart. Een ambtenaar die maakt dat de R40 ook voor fietsers rond wordt. Een ambtenaar die maakt dat de oversteekbaarheid van de R40 beter wordt voor àllen. Een ambtenaar die kijkt hoe trams en bussen op en rond de R40 vlotter kunnen doorstromen. Aan werk geen gebrek me dunkt. Laat ons de heraanleg van Nieuwevaart en Gasmeterlaan als referentie nemen:

28apr19, Gasmeterlaan

2020 wordt het jaar van de opening van de onderdoorgang van de B401, alias de Sint-Lievenspoort. Daar klinken we al op.

17dec19, Keizervest
17dec19, Sint-Lievenslaan

Ultieme nieuwjaarswensen aan de Gentse gemeenteraad

Nieuwjaarswensen draaien altijd om de toekomst.
Uw toekomst.
Onze toekomst.

10jul13, Sint-Pietersstation
10jul13, Sint-Pietersstation

Fietsersbond Gent wenst u een fietsvriendelijke mobiliteitstoekomst, met het STOP-principe als uitgangspunt.
In onze ogen is de Gentse mobiliteit evenvéél “algemeen belang” als de Ghelamco Arena.
Het overstijgt het partijbelang.
We wensen dat u – als verantwoordelijke politici – méér achterom kijkt naar de lessen van het mobiliteitsverleden dan naar de polls.
De mobiliteitstoekomst heeft u en uw moed nodig.

De kern van Fietsersbond Gent

Hubert De Wilde / Eva Van Eenoo / Jan Goddemaer / Pierre Van Uffelen / Yves De Bruyckere / Joëlle Heirbaut / Jan Cnops / Winfried Huba / Piet Van Kerckhoven

PS Contacteer ons via kern@fietsersbondgent.be
We zijn steeds tot overleg bereid.

Goede voornemens

De fiets is voor velen, jong en oud, hét vervoersmiddel bij uitstek in Gent. Het voelt als vliegen doorheen een stad. Snel op je bestemming en je geniet van het exclusieve voordeel ‘Uitgezonderd fietsers’. Bovendien is fietsen gratis, goed voor het milieu en de dagelijkse portie beweging is mooi meegenomen.

Je zou kunnen besluiten dat het heerlijk vertoeven is op de fiets in Gent.

Maar diegenen die dagelijks fietsen in en rondom Gent ondervinden ook nadelen. Assertief zijn, is nodig in een stad als Gent. Dit is nog geen fietsstad en daarom moet je als fietser je mannetje staan t.o.v. andere weggebruikers zoals bv. de auto- en busbestuurders en de voetgangers.
Vaak voel ik mij als fietser in het nauw gedreven en zit ik op het puntje van mijn zadel. Klaar om duidelijk te maken dat ik ook aanwezig ben op de openbare weg. Er is niet altijd een fietspad op de weg waardoor bestuurders niet de nodige aandacht schenken aan fietsers.

Deze blogpost is niet tegen alle bestuurders en voetgangers want toegegeven, niet alle fietsers houden zich steeds aan de verkeersregels.

Maar waarop ik graag de nadruk wens te leggen, is het gedrag van alle weggebruikers in het, veelal zeer hectische, verkeer in Gent.

Het is opvallend hoe opgejaagd iedereen vaak is. Stress is makkelijk over te nemen, ook in het verkeer. Een waar sneeuwbaleffect.
De voetganger eist het voetpad op en het fietspad, tot vervelens toe, vaak ook. De bestuurder houdt vaak geen rekening met de fietser.
Hierdoor is het niet ontspannend fietsen en moet je meer dan alleen alert op je fiets zitten. Misschien dan maar een sirene op het hoofd van de fietsers?

Een nieuw jaar nadert met nieuwe kansen om het verkeer in Gent aan te pakken. Het gedrag van de weggebruikers is te agressief. Er wordt getoeterd, geroepen, auto’s krijgen een ‘duwtje’ van de fietsers,…
Maar zou men niet beter meer rekening houden met de verkeersregels alvorens zo’n wangedrag te vertonen?
Excuses in het verkeer merk ik niet vaak op. Het zou fijn zijn, mocht de persoon die in fout is, zijn fout herkennen. Echter gaat alles zeer snel in het verkeer…

De voornemens voor 2016:
– Minder wangedrag in het verkeer.
– Volg de verkeersregels.
– Schenk de nodige aandacht aan andere weggebruikers.
– Meer fietsers in Gent.
– En bovenal wees hoffelijk in het verkeer en heb respect voor elkaar.

Een bestuurder heeft 1000 ogen nodig als hij rijdt in en rondom Gent maar een fietser nog meer. Bij een aanrijding zal de zwakke weggebruiker veelal het meest schade ondervinden.

In 2016 blijven wij streven naar een betere fietsinfrastructuur in regio Gent! Eveneens hoop ik dat Gent zich ooit een fietsstad kan noemen waar het aangenaam fietsen is.

Tot slot wens ik (Joëlle, nieuwe blogster op Fietsbult) aan iedereen een Gelukkig Fietsvriendelijk Nieuwjaar!

Happy-Holidays
Gocco card from Etsy (http://www.etsy.com/listing/55448350/happy-holidays-gocco-bike-card)

Nieuwjaarswens

Ik ben slecht in clichés, zowel in positieve als negatieve.
Het kostte me jaren volharding en oefening om in te schrijven in het jaarlijks ritueel van welgemeende nieuwjaarswensen.
Mijn probleem was: ik geloofde mezelf niet.
Eén keer per jaar was me te weinig.
Ik wou àlle dagen nieuwjaar.
Het zoenen hield me overeind.
“Beste wensen voor het nieuwe jaar!”
Ergens tussen linkerlong en maag zit hier nog een restant van verborgen.
Elke dag weer hopend op een betere wereld, het allergrootste cliché.
En dat wringt soms.
Want hoe kan ik mijn eigen piepkleine bijdrage hieraan leveren?
Is het zinvol om in de kleine stad Gent op te komen voor meer fietsvriendelijkheid?
Is dit in het immense opwarmingsoerwoud een kiezelsteentje, een rijstkorrel of een zoutkorrel proberen verleggen?
En hoe cynisme stijl “Het zal toch nooit verand…” vermijden?

26sep12, 16u04, Achilles H
26sep12, 16u04, Achilles Heyndrickxlaan
Objectiveren helpt.
Wat was er 6 jaar geleden, en wat is er nu?
Zo’n vraagstellingen.
Het Gentse bestuursakkoord 2012 stemt dan ook gelukkig.
Het bestuursakkoord 2006 was een weinig ambitieus opstel.
De Liberalen hadden nog steeds last van het Van Rouveroisyndroom.
En de Sossen twijfelden vaak.
Parkeerplaatsen of fietspaden?
Wie kloeg er meest? (de Ombudsvrouw is duidelijk: fietsers klagen weinig, ze trekken hun plan)
Wie riep er luidst?
Welke schepenen van randgemeentes telefoneerden of mailden meest?
Maar kijk: mensen maken dagelijks clichékeuzes, en in de loop der jaren veranderen die keuzes.
Steeds meer mensen kiezen bewust voor de fiets als hoofdtransportmiddel.
Sommigen uit overtuiging: fietsen is de snelste, minst vervuilende vorm van verplaatsen.
Anderen om financiële redenen: huizen worden duurder, en dat geeft minder koopkracht voor vierwielers.
Anderen om gezondheidsredenen: dagelijks bewegen is een must.
En die evolutie kan je lezen op straat.

21sep12, 17u40, Poeljemarkt
21sep12, 17u40, Poeljemarkt

Toen Daniël Termont 6 jaar geleden Frank Beke opvolgde als burgemeester geloofden weinigen dat hij ooit mee aan de kar zou trekken voor een fietsvriendelijker beleid.
Hij is daar ook duidelijk in: dat nieuwe inzicht kwam pakweg anderhalf jaar geleden.

05sep12, 17u16, Frederiksvaerk
05sep12, 17u16, Frederiksvaerk
Een bezoek aan Kopenhagen speelde hierin een rol.
Voor sommigen veel te laat, voor anderen veel te vroeg.
In politieke termen speelt dat niet mee.
Wat telt is wat ermee gebeurt.
Dat brengt ons terug bij het bestuursakkoord 2012.
Fietsersbond Gent lanceerde in september een tienpuntenplan, en vergeleek dit met het bestuursakkoord.
U kon dit al lezen in de wintereditie van Frontaal.
Zondag kan u dit hier nog eens rustig nalezen.
Morgen, 2 januari, treedt de nieuwe gemeenteraad en schepencollege aan.
Wie wil kan dit volgen op een groot scherm.
Ik wil me behoeden voor te hoge verwachtingen.
Koken kost geld.
Zal het groeiende belang van mobiliteit zich ook vertalen in centen?
Zal mobiliteit en openbare werken beduidend meer mankracht en middelen krijgen dan voorgaande 6 jaren?
Geen idee.
Nog geen idee.
Dat zal het komende jaar blijken.
Zal Filip Watteeuw, de nieuwe schepen van mobiliteit een vliegende start nemen, of starten met een klassieke studieperiode?
Geen idee.
Krantenartikels als dit geven wel hoop.
Al volg ik een teneur van Gentblogt wel: liever degelijke ingrepen dan snelle ingrepen.
Toch kan ik (samen met u) een lang lijstje verzinnen van snelle ingrepen die geen studiewerk nodig hebben, en de fietsvriendelijkheid prompt een beetje vooruit helpen.
Roept u maar: fietsbult@fietsersbondgent.be.
Tekst en foto’s worden graag gepubliceerd.
Beschouw het als een vorm van nieuwjaarswens aan het nieuwe stadsbestuur…

Dit zijn twee voorbeelden van kleine ingrepen die afgelopen maand in het straatbeeld verschenen:

20dec12, 15u11, Burggravenlaan
20dec12, 15u11, Burggravenlaan
De stad schilderde een fietsopstelstrook. Hopelijk volgt een aanpassing van het fietspad op de Stropbrug snel.

20dec12, 16u32, Sint-Lievenspoort
20dec12, 16u32, Sint-Lievenspoort
Het Vlaams Gewest maakte de middenberm richting Dampoort vier tegels breder.
In beide gevallen zijn op lange termijn grootschalige werken gepland.
Alleen weet geen kat wat “op lange termijn” betekent.
Dat mag geen reden zijn om fietsers niet via (piep)kleine ingrepen te ondersteunen.
Zeker op hoofdassen is dat zinvol, euh… excuseer: noodzakelijk.

Iets anders.
Fietsbult verandert vermoedelijk van vorm en intensiteit.
U weet het: deze blog en FietsersbondGent is puur vrijwilligerswerk.
Mijn persoonlijk voornemen voor 2013 is: een half jaartje bijtanken.
De bladzijde 2006-2012 omdraaien.
Meer lezen in plaats van fotograferen en bloggen.
Meer input dan output.
De boeken liggen klaar.
En wie weet, daarna focussen op de verkiezingen van 2014, en eens kijken wat het Vlaams Gewest afgelopen bestuursperiode realiseerde in en rond Gent.

Tot slot: dit is het jaarlijks cijfertjesrapport van Fietsbult.

%d bloggers liken dit: