Werk op de plank (8): oversteekplaats Opgeëistenlaan

17 januari 2022, Opgeëistenlaan

De Gaardeniersbrug (2012) was een gemeenschappelijk project van De Lijn en Stad Gent. Sindsdien ligt het tramgedeelte te wachten op een nieuw te bouwen tramdepot in de Wondelgemse Meersen. 10 jaar na de opening van de brug blijkt het fietsgedeelte vaak te smal voor de massa voetgangers en fietsers. Ondanks dat is deze brug een hoogwaardig alternatief voor de levensgevaarlijke Tolhuisbrug en de Wondelgembrug.

17 januari 2022, Gaardeniersbrug
03 juni 2022, Gaardeniersbrug

03 juni 2022, Gaardeniersbrug
03 juni 2022, Gaardeniersbrug
03 juni 2022, Gaardeniersbrug

Het aansluitende fietspad langsheen het nieuwe Justitiepaleis is zalig breed én vlak. De oversteekplaats over de Opgeëistenlaan is reeds 10 jaar smal en hobbelig.

03 mei 2022, Opgeëistenlaan

Op 5 mei 2022 telden vrijwilligers van Gents Milieufront (tussen 7u en 9u) op de Gaardeniersbrug 700 fietsers stadinwaarts, en 276 fietsers staduitwaarts. Totaal = 976 fietsers.

03 mei 2022, Opgeëistenlaan

03 mei 2022, Opgeëistenlaan
03 mei 2022, Opgeëistenlaan

Onze vraag

=> Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn, wacht niet langer op de heraanleg van dit kruispunt in functie van de trambrug met tramrails. Geef fietsers nu een brede, vlakke oversteekplaats.

03 mei 2022, Opgeëistenlaan

03 mei 2022, Opgeëistenlaan
03 mei 2022, Opgeëistenlaan

03 mei 2022, Opgeëistenlaan

03 mei 2022, Opgeëistenlaan
03 mei 2022, Opgeëistenlaan

Justitiepaleis: melding 120

Justitiepaleizen en riooldeksels.
Ze worden in de media vaak samen gebruikt.

11feb13, 14u21, Opgeëistenlaan
11feb13, 14u21, Opgeëistenlaan

Geen schrik: hier gaat het om een kleine verzakking.
11feb13, 14u23, Opgeëistenlaan
11feb13, 14u23, Opgeëistenlaan

De verzakking is zelfs niet héél gevaarlijk.
Een klein beetje gevaarlijk maar.
Een banddikte ongeveer.

Gootbult (melding 89)

Het applauspad werd al een poosje aangekondigd.
Dan hoop je dat alle wegbeheerders groot en klein mee dit pad helpen optimaliseren.
De provincie kan er bijvoorbeeld wegwijzers plaatsen.
De Groendienst (of wie is hiervoor de verantwoordelijke?) kan mee zoeken naar een oplossing voor de keitjes die ter hoogte van de Minus Zero om de haverklap op de fietspaden landen.
Maar de belangrijkste move is nodig op de oversteekplaats van de Opgeëistenlaan.
Het is een hobbelparcours, met een te diepe goot als gootbult.
Die bult kwam hier al ooit aan bod, maar nog niet als melding.
Bij deze dus: melding 89.

06okt11, 15u45, Opgeëistenlaan
Om het simpel te verwoorden: de oversteekplaats is enkel bruikbaar door zeer ervaren fietsers.
Anderen lopen het risico te vallen.
Wie momenteel fietsles volgt: onderstaande dame demonstreert de correcte houding om gootbulten te dwarsen.
06okt11, 15u54, Opgeëistenlaan

Ik heb geen idee wie de wegbeheerder is, stad of gewest?
En please: laat het antwoord niet zijn dat men dit zal oplossen bij aanleg van de tramsporen naar de stelplaats Wissenhage.
Dat kan eeuwen duren.
Dergelijke zwakke schakels zijn geen probleem voor fitte, assertieve fietsers.
Maar ze zijn een serieuze drempel voor de rest.

Aannemerslogica (2)

01maa11, 11u00, Molenaarsstraat / Opgeëistenlaan

01maa11, 11u00, Opgeëistenlaan

01maa11, 11u01, Opgeëistenlaan

Multiple choice:
De aannemer had niet door dat dit een tweerichtingsfietspad is.
De aannemer had niet genoeg verkeersborden.
De aannemer wou kosten en moeite sparen
De aannemer zegt foert tegen fietsers.

Herfstbladeren: melding (57 en 58)

“Gent wild van fietsen!” is een slogan die bij het zien van kluteraaie de reactie “Jaja, ’t zal wel!” uitlokt.
Als was het een boemerang.
Tak!
Gent is dan ook nog geen fietsstad.
Gent heeft de intentie om dat te worden.
De snelheid waarmee dat doel dichterbij komt is afhankelijk van de goodwill van decisionmakers allerhande.
Sommige zaken gaan tergend traag, wat soms (soms) iets zegt over die goodwill.
Andere zaken gaan vooruit.
Ik vecht dan ook tegen de neiging om deze blog vol te ploffen met louter negatieve dingen die in mijn lens kruipen.
Vandaag was de stand gelukkig 5-5.

Je mag geen wegenwerf passeren of je ziet dat in dat milieu nog geen fietsdenken bestaat:

27nov10, 12u34, Blaisantvest richting Muide

Richting Muide kan je als fietser nog je plan trekken.
Ok, je moet van het fietspad op de rijbaan, maar je gaat met de richting van het autoverkeer mee.
In de andere richting is het simpelweg gevaarlijk:
27nov10, 12u34, Blaisantvest richting Rabot

De aanpak van herfstbladeren is één van de 5 positieve zaken.
De hoofdfietsassen worden anno 2010 beter geveegd dan in 2008.

27nov10, 12u01, Coupure-Links
27nov10, 12u04, Coupure-Links

27nov10, 12u20, Opgeëistenlaan

25nov10, 11u01, Keizerpark

26nov10, 16u49, Bijlokekaai

26nov10, 17u13, Hubert Frère-Orbanlaan

Dit hadden we 10 jaar geleden niet durven dromen.
Pluim voor de overheid, en vooral voor Ivago.
En houden zo!
Ik heb slechts 1 melding voor hen:
26nov11, 16u47, onderdoorgang R40 Bijlokekaai-Henleykaai

Een vergetelheidje vermoed ik.
By the way: alle hoofdfietsassen die ik vandaag passeerde lagen gestrooid.

Open (2)

De Gaardeniersbrug is open. Elke bres in, onder of over de stadsmuur R40 is welkom. Het weer is nog niet geschikt voor vuurwerk. We beperken ons dan maar tot een applausje.
Na het applaus volgt een lichte ontnuchtering. Het persbericht dat de opening aankondigt is enerzijds verhalend en verhelderend, maar roept terzelfdertijd nieuwe vragen op.
Het project wordt voorgesteld als een vervanging van de Tolhuisbrug. “De zachte weggebruikers moeten zich niet langer tussen het drukke verkeer van de Tolhuisbrug en de Wondelgembrug wringen.” Dat is jammer, want een ring hoort rond te zijn, ook voor fietsers. En wie op de Wiedauwkaai werkt wil daar veilig kunnen fietsen. De Gaardeniersbrug verdient niet de status van “excuusbrug”.

De brug is natuurlijk een grandioze verbinding tussen Gent-Centrum en Wondelgem. De werken aan de aansluitingen aan Wondelgemkant worden aangekondigd voor deze zomer: “Voorlopig komt de brug uit op de Gaardeniersweg ter hoogte van de Nieuwevaart, maar de Stad Gent plant een fietspad richting Bloemekenswijk.De aanleg van dat fietspad start in de zomer van 2010. Via dat fietspad zullen fietsers veilig naar onder andere de sportvelden van Jan Yoens kunnen rijden. De brug en het nieuwe fietspad zullen ook een nieuwe verbinding vormen van het centrum naar de fietsas aan de Buitensingel.”

27maa10, 18u04, Parallelweg

Over de Centrumkant geen nieuws. Welke route zal men bewegwijzeren?
Ik hoop dat men dit pad uitbouwt tot een tweerichtingsas, dat kan aanpikken met het Prinsenhof.
27maa10, 17u43, Opgeëistenlaan
Maar ik hoop in de eerste plaats dat men het aansluitend kruispunt fietsvriendelijk maakt voor de minder vlotte fietser.
27maa10, 17u42, Opgeëistenlaan
De goten zijn te Fietsbulterig.
27maa10, 17u42, Opgeëistenlaan
Op zo’n stuk bobbels komen gegarandeerd kinderen en bejaarden ten val. Een meetfiets zou het ongenadig afkeuren.
De brug is sowieso een aanwinst voor voetgangers en fietsers die de stad graag vanuit andere perspectieven bekijken.
27maa10, 17u45, Rabot

Missing Link (1)

“Missing Link” was reeds een categorie, maar bij deze ook een nieuwe reeks.
Bachtenwalle is een typische missing link voor fietsers:

08ma09, 14u56, Bachtenwalle
08ma09, 14u56, Bachtenwalle

Het is een brede kasseibaan tussen het Rabot en de St.-Antoniusbrug. Plaats zat voor fietspaden. Dit smeekt gewoon om aangesloten te worden met het fietspad op de Begijnhoflaan, zodat je vanuit de Wondelgemstraat kan kiezen voor een tramvrij parcours naar het centrum of verder.

08ma09, 14u56, Bachtenwalle / Rabotstraat
08ma09, 14u56, Bachtenwalle / Rabotstraat

De loop- en fietsroutes werden hier nog niet bediend.

08ma09, 14u57, Begijnhoflaan
08ma09, 14u57, Begijnhoflaan
Het stukje tussen sporen en verkeersbord heeft een lage boordsteen, en is daardoor al een fietsroute.

Jeugdrechtbank

Veel werk deze week. Op de trein op weg naar het werk kan ik niet bloggen, maar wel m’n foto’s klasseren. Tot voor kort bewaarde ik al mijn foto’s op datum. Dat doe ik nog steeds, maar in mappen “Gent”, “home&friends”, “werk” en “reizen”. In de map “fiets” klasseer ik nu per lokatie of thema. Deze foto uit 2007 heeft nog geen map:

14okt07 17u19 Opgeëistenlaan
14okt07 17u19 Opgeëistenlaan

%d bloggers liken dit: