Het probleem en de oplossing. Of toch niet.

De fss-reeks, dag 2.
Vandaag Eva Van Eeno, over een brede straat.

De Ottergemsesteenweg heeft een probleem. Of beter, de fietsers, voetgangers en de bewoners van de Ottergemsesteenweg hebben een probleem.

Deel 1 van het probleem: de straat heeft sinds jaar en dag te kampen met veel autoverkeer, zeker tijdens de spits, waarvan een groot deel sluipverkeer is. Dat autoverkeer komt of gaat naar de oprit van het UZ van de autosnelweg E17, en kiest deze route boven de Corneel Heymanslaan en De Pintelaan – vermoedelijk om de verkeerslichten aan de De Pintelaan te vermijden. Een aanzienlijk deel van het autoverkeer slaat ook af richting kantoorgebouwen in de Moutstraat. Die laatste groep is strikt genomen geen sluipverkeer hoewel ze natuurlijk ook voor overlast zorgen, niet in het minst voor het schooltje aan de Moutstraat. (Bij gelegenheid mag er iemand mij eens uitleggen hoe een ontwikkelaar daar ooit een vergunning heeft gekregen om een kantoorgebouw (inclusief parking) neer te planten.) De straat staat in het oude mobiliteitsplan gecategoriseerd als lokale wijkontsluitingsweg. Met andere woorden: het is de bedoeling dat mensen uit de wijk de Ottergemsesteenweg gebruiken, en al de rest heeft er eigenlijk niets te zoeken.

Deel 2 van het probleem: dat autoverkeer houdt zich niet aan de snelheidslimiet van 30 km/u. Ik ben van mening dat een snelheidslimiet er is voor een reden, en ik hou mij ook aan die limiet. Dat heeft als gevolg dat als ik eens met de auto in de Ottergemsesteenweg rijd, ik regelmatig word ingehaald of dat er naar mij wordt geclaxonneerd. Toegegeven, het voelt een beetje onnozel om 30 km/u te rijden in een straat die eerder lijkt op het verlengde van de afrit UZ dan op een woonstraat. Het lijkt of je bijna stilstaat. De straat is zeer breed, kreeg recent biljartglad asfalt en heeft een bijna volledig recht profiel. De perfecte combinatie voor overdreven snelheid dus.

Dus. Het probleem is duidelijk.
En dan nu de oplossing.

Ottergemsesteenweg 19/09/2014
Ottergemsesteenweg 19/09/2014

Fietssuggestiestroken.

En dat begrijp ik niet. Of toch niet helemaal.

Ik begrijp dat men fietsers een veilig gevoel wil geven. Bij sommige fietsers werkt dat. Of fietssuggestiestroken ook objectief voor meer veiligheid zorgen, is nog maar de vraag. “Iets” is beter dan “niets”, gaat niet altijd op, omwille van een mogelijk vals veiligheidsgevoel. Met die fietssuggestiestroken worden fietsers letterlijk in de marge geduwd. Het wegprofiel blijft nog steeds zeer breed – auto’s kunnen elkaar met gemak kruisen zonder op de stroken te rijden. De stroken liggen ook vlak naast de autoparkeerstrook, de schrikstrook is te klein, dus loop je het risico dat fietsers tegen openslaande portieren van slecht oplettende bestuurders knallen.

Ottergemsesteenweg 19/09/2014
Ottergemsesteenweg 19/09/2014

Het zou kunnen dat de snelheid van de Ottergemsesteenweg ietsiepietsie zakt, door het smallere wegprofiel. Maar eerste observaties bevestigen dat helaas niet. Fietssuggestiestroken lossen uiteraard ook het probleem van het sluipverkeer niet op.

In een ideale wereld – waarin levenskwaliteit belangrijker is dan snelheid – gebeuren er twee dingen:

1. Haal het sluipverkeer eruit. Dat kan enkel met een autoknip. Waar die knip moet komen is voer voor discussie. Er zitten enkele bedrijven vlak bij de afrit, en ook het Rode Kruis heeft dicht bij de afrit een opleidingscentrum – daar dus knippen is niet haalbaar – maar het kan, bvb aan de kruising met de Moutstraat.
2. Haal de snelheid naar beneden. In het beste geval uiteraard via een volledige heraanleg met o.a. aanplanten van bomen en een veel smaller wegprofiel, zodat de 30 km/u echt fysiek wordt afgedwongen. Dat kan niet op 1-2-3 en bovendien zijn de budgetten krap. Maar dan nog kunnen snelheidscontroles, grotere borden ‘zone 30’, drempels, intensieve sensibilisering… voor een snelheidsverlaging zorgen.

En dan zijn er geen fietssuggestiestroken meer nodig.

R(A)DR op Ottergemse wijze.

Gent heeft op vijf kruispunten R(A)DR uitgewerkt.
Het kruispunt Ottergemsesteenweg met Burggravenlaan kreeg een degelijke herinrichting.

17maa14, 18u17, Ottergemsesteenweg
17maa14, 18u17, Ottergemsesteenweg

De inrichting waarbij fietsers in het midden van twee autorijstroken een rode fietsrijstrook hadden werd afgeschaft.
Het was een oud experiment met voor- en nadelen.
De voordelen waren er voor de assertieve fietsers die rechtdoor wilden.
Niet-assertieven en rechtsafslaanders zaten in de verdrukking.
Nu wordt het een “klassiek” kruispunt, maar met R(A)DR.
Het wegbeeld is helderder, al zag je nog flink wat fietsers het (onbestaande) pad in het midden opzoeken.
De overgangsperiode is altijd de gevaarlijkste.
Begeleidende borden naar Nederlands model in de stijl van “opgelet, veranderde weginrichting” kunnen zo’n periode begeleiden.
Nu zag ik bij een paar automobilisten een raar soort agressie.

Een paar minuutjes observeren toonde drie soorten R(A)DRfietsers.
1 De vroegere roodrijder, te herkennen aan zijn ervarenheid, soms roekeloosheid:

17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg
17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg

2 De gezagsgetrouwe R(A)DRstapper:
17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg
17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg

3 De nieuwe R(A)DRrijder, rustig uitkijkend naar voetgangers en fietsers van links:
17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg
17maa14, 18u20, Ottergemsesteenweg

Overrompel het Meldpunt Fietspaden (5): fietstoets

De Fietsersbondactie “Overrompel het Meldpunt Fietspaden!” loopt ook deze week nog verder.
Het Meldpunt Fietspaden is een braaf meldpunt.
Het laat je toe manco’s aan bestaande fietsinfrastructuur te melden.
Putten.
Bulten.
Bladeren… .
Maar je mag het rustig een onvolledig meldpunt noemen.
Er is een pak méér te melden.
Bijvoorbeeld: wegen met een aanliggend fietspad met een te hoog /slash/onaangepast snelheidsregime voor auto’s.
Bijvoorbeeld: straten zonder fietspad.
Bijvoorbeeld: nieuwe fietsinfrastructuur met manifeste fouten in ontwerp of uitvoering.
Bijvoorbeeld: wegenwerken die uitgevoerd zijn zonder fietstoets.
Akkoord, de fietstoets (bij elke wegenwerf kijken hoe je de fietsinfrastructuur kunt verbeteren) is niet wettelijk verankerd.
De huidige minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Hilde Crevits, lanceerde dit begrip.
Zou de fietstoets al doorgedrongen zijn tot het Gentse beleidsniveau?
De vorige schepen van Openbare Werken was geen fan.
Het herasfalteren van een straat als de Parklaan catalogeerde ze als “onderhoud”, en dat was het dan.
Een fietspad schilderen kwam niet aan de orde.
Hoe zou het met de huidige bestuursploeg zijn?
Een deel van de Ottergemsesteenweg kreeg in de lente een hoogstnodige verse laag asfalt.

27nov13, 16u46, Ottergemsesteenweg
27nov13, 16u46, Ottergemsesteenweg

Pinehole liet ons weten dat de straat wacht op de afwerking met belijning.
Sinds de herasfaltering ontbreken zebrapaden, of toch bijna:

27nov13, 16u47, Moutstraat / Ottergemsesteenweg
27nov13, 16u47, Moutstraat / Ottergemsesteenweg

Zoals je kan zien is dit een brede weg, die op deze manier racegedrag uitlokt.
Halfweg ligt het lokaal van een jeugdbeweging.
Het is een aanvoerroute voor de Ghelamco Arena.
En bekijk op de foto hoeveel ruimte een auto nog kan overlaten:

27nov13, 16u46, Ottergemsesteenweg
27nov13, 16u46, Ottergemsesteenweg

Dit vraagt om fietspaden.
Enkel bij een volledige herinrichting een fietstoets toegepassen is de “wet der traagheid” installeren.

Fietstoets (4)

De Ottergemsesteenweg krijgt -zeer terecht- een nieuwe asfaltlaag:

15mei13, 21u17, Ottergemsesteenweg
15mei13, 21u17, Ottergemsesteenweg

Met emmertjes gietasfalt putten vullen en met dikke werkschoenen aanstampen kan er stoppen:

04feb13, 13u27, Ottergemsesteenweg
04feb13, 13u27, Ottergemsesteenweg

Zowel fietsers als automobilisten zullen er blij om zijn.
Deze steenweg is een brede weg, die uitnodigt om snel auto te rijden, en ook kansen heeft om fietsers een plaats te geven.
Zou de wegbeheerder de fietstoets toegepast hebben, en onderzocht of hier samen met de herasfaltering in één beweging de fietsinfrastructuur kan verbeteren?

Digitaal / analoog

05apr11, 14u25, Corneel Heymanslaan

Onderwerp van deze fotostop aan de poorten van UZGent zijn de recent geplaatste digitale borden: een knappe aanvulling om de aandacht te trekken op het tweerichtingsfietspad.
Zo’n bord is (was?) ook wel nodig:
05apr11, 14u22, Corneel Heymanslaan

Na de nodige “ooh’s” en “aah’s” voor het digitale bord (pluim!) viel op dat de analoge verkeersborden wat in een fout hoekje gedrumd stonden.
Sign of the time?
05apr11, 14u21, Corneel Heymanslaan

Door het hek kunnen automobilisten het STOPbord amper waarnemen.
En het het blauwe gebodsbord staat rechts zeer onzichtbaar te zijn.
Het staat ook op de foute plaats: fietsers mogen wél linksaf.

Op de volgende uitrit staan de borden beter zichtbaar, extra verbodsbord incluis:

05apr11, 14u24, Corneel Heymanslaan

Als ik het goed begrijp verdwijnen deze uitritten binnen een paar jaar.

Karavaan

’s Morgens op de trein zie ik vaak de lange karavaan fietsers.
Ze zijn met velen.
De karavaan trekt van Ledeberg naar het station.
Of van Merelbeke naar de univ.
Of van Gent naar het UZ.
Of van Sint-Amandberg naar Ivago.
Of van Ledeberg naar de lagere school.

03jun10, 07u51, Burggravenlaan / Ottergemsesteenweg

03jun10, 07u53, Burggravenlaan / Ottergemsesteenweg

Infrastructuur trekt gebruikers aan.
Wat doe je als er veel gebruikers zijn, maar nog geen infrastructuur?
Wat doe je met een kruispunt met drie rijstroken voor auto’s, maar geen fietspad of vooropstelstrook?
03jun10, 7u54, Burggravenlaan

03jun10, 07u55, Burggravenlaan

03jun10, 7u58, Burggravenlaan
De karavaan laat zich niet afschrikken door een bultbrug.
Deze fietsas verdient beter.
03jun10, 08u01, Stropbrug
De vier rijvakken dienen nergens voor.
Twee volstaat.
Dan heb je genoeg ruimte voor een BUSstrook richting station, en brede fietspaden.
Voorlopig kan dit met verf.
03jun10, 08u04, Stropbrug
De fietsers zijn er al.
Nu de rest nog.