De oude spoorweg in De Pinte (2)

Goed, we hebben het hier nog niet gehad over de nieuwe fietsweg over de oude spoorweg zelf. Als we zo ver we kunnen van de Klossestraat weggaan ziet het er al een stuk beter uit:

29mei16, 09u44, Oude Spoorweg, De Pinte.
29mei16, 09u44, Oude Spoorweg, De Pinte.

Een mooie brede weg voorzien van verlichting, omzoomd met bomen die binnen een paar jaar een echte dreef zullen maken.

Nu, er is wel een probleem mee: het ding is nog niet af.

29mei16, 09u44, Oude Spoorweg, De Pinte.
29mei16, 09u44, Oude Spoorweg, De Pinte.

Duidelijk ontbreekt hier nog een toplaag. Op 17 juni wordt de weg feestelijk ingereden. Dat is niet zo ver meer in de toekomst, al is het best mogelijk om in de tussentijd de weg nog verder af te werken. Een bord maakt duidelijk wat er gebeurd is:

29mei16, 9u45, Oude Spoorweg, De Pinte.
29mei16, 9u45, Oude Spoorweg, De Pinte.

Overigens viel het best mee met dat slipgevaar.

Het feit dat het bord er nog hangt stemt me niet optimistisch. Nu kan je over de weg al vrij vlot fietsen, het oppervlak is vrij vlak, maar om met een hele groep te gaan fietsen over een weg met twee van die opstaande bulten lijkt me nogal riskant. Misschien, als de weg niet verder afgeraakt, kan iemand de VLM suggerereren van tenminste de twee paaltjes op die uitstekende (dat is úitstekende, niet uitstékende) sokkels te zetten? Misschien ineens iemand met een slijpschijf meesturen om de oversteek aan de Klossestraat bij te werken, ook al zal een slijpschijf niet voldoende zijn om het kruispunt echt in orde te krijgen.

Overigens, als de weg af is heeft hij toch enig nut als verbindingsweg. Wie nu van Gent komt en via de Putstraat naar de brug over de spoorweg wil rijden moet nu een erg scherpe bocht maken:

29mei16, 09u55, Klossestraat.
29mei16, 09u55, Klossestraat.

Als je langs de oude spoorweg komt moet je niet oversteken aan de Klossestraat: je kan gewoon rechtsaf en dan op een gewone manier de brug oprijden. Op de terugweg is dat natuurlijk geen oplossing en ga je terug langs de Putstraat. Die scherpe bocht had men natuurlijk ook kunnen oplossen met een fietspad van 10 meter dat een doorsteekje maakt van de Putstraat naar de brug:

29mei16, 09u55, Putstraat.
29mei16, 09u55, Putstraat.

Blijkbaar zijn er nu al fietsers die de doorsteek gebruiken, al ligt hij er even slecht bij als de oude spoorweg vroeger.

De oude spoorweg in De Pinte (1)

Ik rijd wel eens naar De Pinte. Meestal neem ik dan de Putstraat. Geen erg druk verkeer, maar zo nu en dan wel een auto aan erg hoge snelheid. Het meest vervelende aan de Putstraat is echter het kruispunt met de Klossestraat/Hemelrijkstraat (over een groot stuk van de weg ligt  de noordkant in Gent en heet hij Hemelrijkstraat terwijl de zuidkant in De Pinte ligt en Klossestraat heet. Ik hou het in het vervolg bij Klossestraat).

29mei16, 09u50, Klossestraat, De Pinte.
29mei16, 09u50, Klossestraat, De Pinte.

Je hebt er niet echt een goed zicht op de auto’s die van rechts komen. Die halen behoorlijk wat snelheid omdat ze een brug afrijden. Bovendien: er is wel een fietspad aan de overkant, maar daar kan je niet op — de maker van het fietspad heeft er nooit aan gedacht dat fietsers ook wel eens een fietspad willen oprijden. Gevolg is dat je een eindje naast het fietspad moet blijven, waardoor je een hindernis bent voor net die snelle automobilisten die je niet goed kan zien aankomen. Zeggen dat het het gevaarlijkste kruispunt uit de buurt is is overdreven, zeker na de heraanleg van de Drie Sleutels, maar ik voel me toch altijd ongemakkelijk als ik daar kom. Een foto vanuit de Klossestraat zelf geeft een idee van de situatie, de Putstraat ligt rechts:

29mei16, 09u50, Klossestraat, De Pinte.
29mei16, 09u50, Klossestraat, De Pinte.

Er is al jaren het alternatief van de oude spoorweg. Dat was een slecht berijdbaar karrenspoor, maar wel met een veilige kruising met de Klossestraat. Ik was dan ook erg blij met het bericht dat die oude spoorweg ging opgewaardeerd worden tot een fietsweg. Niet alleen een rustig alternatief voor de Putstraat, ook nog een veilige oversteek. Officieel wordt de fietsweg ingereden op 17 juni, tijd dus voor een plaatsbezoek.

Wat blijkt? Te vroeg gejuicht. Er is een theorie die zegt dat, als fietsers op een kruispunt goed op het verkeer moeten letten, je alles moet doen om te verhinderen dat fietsers kunnen op het verkeer letten. Dat doe je door de aandacht van de fietsers zoveel mogelijk van het verkeer af te leiden want dat is namelijk bevorderlijk voor de veiligheid. Je zorgt dus voor een aantal hindernissen waardoor fietsers de keuze hebben: ofwel focussen ze op die hindernissen ofwel proberen ze toch nog op het verkeer te letten maar dan riskeren ze een valpartij. Deze theorie is een tijdlang erg populair geweest: als er ergens een fietsweg werd aangelegd werd aan elk kruispunt een obstakelparcours geconstrueerd dat minstens uit twee hekken aan elke kant bestond. De laatste jaren komen wegbeheerders tot bezinning en worden deze gevaarlijke constructies op meer en meer plaatsen verwijderd. Onlangs heb ik, bijvoorbeeld, nog gezien dat de laatste hekken verwijderd zijn van de fietssnelweg Sint-Niklaas-Lokeren. In West-Vlaanderen had de provincie speciale barrières met houten palen en daartussen kettingen: ook die verdwijnen overal waar een stuk provinciale fietsweg wordt opgeknapt. In Nederland heb ik welgeteld één keer zo’n obstakel gezien, aan het Klingspoor, en dat werd na een paar weken al verwijderd.

Dat zal na verloop van tijd in de Klossestraat ook wel gebeuren, hopelijk voor er al te veel ongevallen gebeuren. Voorlopig ziet het er nog zo uit:

29mei16, 09u55, Klossestraat.
29mei16, 09u55, Klossestraat.

In zijn genre is het een imposant werkstuk. Dat valt vooral op als je het van opzij bekijkt:

29mei16, 09u55, Klossestraat.
29mei16, 09u55, Klossestraat.

Merk daarbij op dat de ontwerper wist wat hij deed. Veel fietsers proberen rond zo’n constructie te rijden –dat is dan ook veel veiliger dan erdoor gaan. Daarom wordt de hindernis geflankeerd door stukken waar je niet met de fiets over kan. Let maar eens op de hoge borduur van het stukje tussen de oversteek voor fietsers en die voor voetgangers. Het is trouwens ook de reden dat voetgangers ook zo’n hek krijgen. Ook op de details is gelet: wie oversteekt en naar links wil wordt geconfronteerd met dit venijnig obstakel:

29mei16, 09u55, Klossestraat.
29mei16, 09u55, Klossestraat.

Als je het waagt naar rechts te kijken (van daar komt het verkeer dat je moet voorlaten) bij de oversteek riskeer je in contact te komen met de onopvallende uitstekende rand die hoog genoeg is (je bent ten slotte een bocht aan het nemen) om over te vallen. Zeker bij regenweer zou dit in een bocht, zelfs zonder kruispunt, als zeer gevaarlijk gelden. Op een kruispunt is het gewoon waanzinnig. De amateuristische manier waarop de punt een beetje botter is gemaakt doet trouwens vrezen dat hier inderdaad al ongevallen gebeurd zijn.

De conclusie is simpel: ik rijd net zoals vroeger langs de Putstraat.