Coronatip #6: fietsen door Oost-Vlaanderen

Dames en heren, u leest een nieuwe pen / fotograaf: Jan Vanseveren!

In het voorjaar van 2020 leerden we een nieuw fenomeen kennen, en of je het nu met grote of kleine “c” schrijft, iedereen zat aan huis gekluisterd. Iedereen? Of toch niet helemaal…. Ondanks verwoede pogingen van minister De Crem om het fietsen aan banden te leggen, mocht je als fietser gaan en staan waar je wilde.  Als dàt geen opportuniteit was!  

De E40 tijdens de eerste lockdown: onwaarschijnlijk rustig

En dus sprong ondergetekende – met veel vrije tijd, want enkele maanden technisch werkloos door, jawel: corona – op de fiets om de ruime regio rond Gent te verkennen. Met de welwillende ondersteuning van de weergoden. 

Even kijken… hoe pakken we dit aan? Wel, laten we niet te ambitieus beginnen. Hoeveel deelgemeenten (gemeenten van vóór de fusie dus) zouden zich binnen een straal van 25km rond Gent bevinden? Iemand een gokje? Schrik niet, het zijn er maar liefst tweehonderd en zes! Wie heeft al gehoord van Ressegem, Mespelare, Godveerdegem, Oeselgem? Misschien hoor je het donderen in Keulen, maar toch liggen deze leuke dorpjes op maximaal 25km van Gent.

Eindelijk gevonden waar de Hundelgemsesteenweg naartoe loopt.

Daarmee lag de doelstelling vast: alle 206 deelgemeenten in en rond Gent per fiets langsrijden. Zo kwamen lusvormige dagtochten per fiets rond Gent tot stand van 50, 60, 80 km.

Wat dan volgde was een parelsnoer van onbekende juweeltjes van dorpjes. De weidse landschappen van het krekengebied met tot de verbeelding sprekende plaatsen als St-Jan-in-Eremo of Waterland-Oudeman, doorploegd door eeuwenoude dijken waarmee beetje bij beetje land kon worden veroverd op zee of op de Westerschelde. Of Dikkele, “tucked away” – zoals de Engelsen dat zo mooi verwoorden – in een plooi van het landschap in de Vlaamse Ardennen. Niet voor niets een beschermd dorpsgezicht trouwens. 

Dikkele, een juweeltje aan de voet van de Vlaamse Ardennen

Sommige fietstochten waren ingegeven door noodzaak (nu ja, noodzaak?) als dochterlief via een zoekertjessite een leuke tweedehandsjas wou kopen en die ook zelf wou afhalen. Trein of auto waren streng verboden, dus kwam de vraag “Ligt Sint-Truiden binnen fietsafstand”? (neen, toch niet). “En Eeklo?” (ja, daar kunnen we wel naartoe fietsen). Van de nood een deugd maken, heet zoiets dan.  

Moortsele

Na de zomer stak corona opnieuw de kop op, een vervolgverhaal lag voor de hand. Maar intussen bood zich een nieuwe opportuniteit aan, in de vorm van gratis treintickets voor mens én fiets. Van de weeromstuit konden we zomaar helemaal gratis een dagje gaan fietsen in pakweg Limburg of Henegouwen. 

Daardoor ben ik er (nog) niet in geslaagd om alle 206 steden, dorpen en dorpjes langs te fietsen, maar met het lengen van de dagen kan een mens weer beginnen dromen. Van fietsen langs de resterende 50 deelgemeenten, en uiteindelijk ook van een herhaling mét heerlijke geopende terrasjes onderweg.

Wat horeca betreft lijken de eerste en de tweede lockdown verdacht veel op  elkaar

Enkele tips, voor wie het ook wil proberen: het netwerk van fietsknooppunten doorkruist het hele land, dus ook  onze provincie. Een interessante kapstok om fietstochten te plannen, vaak langs rustige routes. 

Check op voorhand het weerbericht (nogal evident zal je denken), en zeker ook de windrichting. Let er op dat de wind na de middag vaak een tandje bijsteekt: voor de middag met een zacht briesje tegenwind vertrekken, en daarna terug naar huis waaien is dubbel zo aangenaam. De website van het KMI (www.meteo.be) geeft een (redelijk) betrouwbare voorspelling van windrichting en –snelheid per gemeente en per uur.

Sint-Margriete, met de Hollandersgatkreek (sic!)

Cosmos (1)

Anno 2014 zijn de provincies nog steeds trekker van de BFF’s, de Bovenlokale Functionele Fietspaden.
Uit dit artikel leer ik dat het initiatief startte in 1999.
Wie de kaart vijf jaar geleden bekeek zag dat de Gentse haven een soort van wortel was met een condoom over.
Een condoom om lange afstandsfietspaden te weren?
Zo leek het.
Woon-werkverkeer naar de haven?
Njet.
Fietstrafiek vanuit Gent naar Nederland?
Njet.
Fietsverkeer tussen Limburg/Antwerpen en de Kust?
Njet.
Geen idee wie het verzonnen had, maar de kaart lag er, en was duidelijk.
In 2011 nam de provincie Oost-Vlaanderen het roer in handen, wat in 2012 resulteerde in een fietskaart voor de haven.
Ook de Havenbedrijven begrepen dat een 21e eeuwse haven degelijke fietsinfrastructuur nodig had.
Hoe meer werknemers op de fiets, hoe meer plaats er overblijft voor de vrachtwagens.
En: fietsende werknemers zijn gezonde werknemers.

Alleen blijft het bij hoofdrolspeler Vlaams Gewest wachten op een masterplan voor de haven.
Dat vermoeden we toch.
Bekijk deze havenkaart.
Vlak naast industriezone Rosteyne, nèt grondgebied Zelzate, ligt het kruispunt genoemd naar het hotel dat even oud is als de Kennedylaan: de Cosmos.
Niks van doen met Stijn Meuris.
Gewoon een rot zwart verkeerspunt.
AWV pakte dit zwart punt in 2013 aan.
Yes!
Dankzij de flauwe winter zonder vorstverlet kon het al eind januari opengesteld worden voor het verkeer.
Het nieuwe kruispuntconcept is eenvoudig: fiets- en autoverkeer loopt volledig gescheiden.
Een beetje zoals aan de Ghelamco arena.
Fietsers blijven gelijkgronds, de autorotonde loopt daarboven.
Daarmee verdwijnt één van de meest ongevalsrijke kruispunten uit de regio.
Mijn ouders wonen in Zelzate.
Laat ons zeggen: de reputatie van het kruispunt was zwarter dan de teer die ze iets verderop in Zelzate fabriceren.
Zou iemand weten hoeveel blikschade en gewonden hier afgevoerd werden?
Fietsers durfden er onder de massale auto- en vrachtwagendruk amper passeren.
Dat zal nu veranderen.
Het zal zeker sterk verbeteren.
Sidmar, excuus: Arcelor Mittal, werkgever van duizenden mensen uit de regio, krijgt vanuit Zelzate twee directe fietstoegangen tot de fabriekssite.
Die foto’s tonen we morgen.
Vandaag de vraag: waarom is de rotonde voor fietsers niet rond?
Het is een halve cirkel.
Of eerder een vraagtekencirkel.
Je kan als fietser geen rondje draaien.
Dat hoeft ook niet.
Twee van de vier autostromen zijn ondertunneld.
Geen vier.
Geen drie.
Twee.
Waarom?
Geen idee.
Duikt hier alweer het randanimatiefenomeen op?
“We maken het veilig voor wegverkeer en ondertussen doen we ook iets voor de fietsers, maar niet voluit”, zoiets?
Kosten drie of vier fietstunneltjes teveel geld?
Gelooft de bouwheer niet in een grote aangroei van fietsverkeer?
Of bestaat ergens een onbekend maar meesterlijk masterplan voor fietsverkeer langsheen de Kennedylaan?
Hoe zal dit meesterlijk plan aansluiten op dit bekende basisplan van de provincie?
Veel vraagtekens dus.
Op de site van AWV zie je enkel hier dit plan van de rotonde:
cosmos_nieuw
Nergens lees je hoe het fietspadenplan rond de rotonde functioneert.
Nergens lees je hoe het aansluit op het plan van de provincie.
Jammer.

Tussen Zelzate en Sidmar SidmarAccelor Mittal is het voor fietsers zeer ok.
Aan de kant van Zelzate loopt het nieuwe fietspad vrijliggend door tot een rustige doodlopende straat en de bestaande lichtengeregelde oversteekplaats richting Overslag en Moerbeke.
Kant Sidmar (je weet wel) zie je morgen.
Kant Wachtebeke is -voor nieuwe fietsinfrastructuur- teleurstellend.
Fietsend vanuit Wachtebeke zit alles snor.
Je fietst rechtdoor, dwarst een doodlopende straat, komt zo op de nieuwe paden, om voorbij de eerste tunnel te kiezen tussen Sidmar/haven/Gent of Zelzate/Nederland.
Bekijk de foto’s.

23feb14, 13u08, Walderdonk
23feb14, 13u08, Walderdonk

23feb14, 13u08, Walderdonk, Gebroeders Naudslaan
23feb14, 13u08, Walderdonk, Gebroeders Naudslaan

23feb14, 13u08, Walderdonk, Gebroeders Naudslaan
23feb14, 13u08, Walderdonk, Gebroeders Naudslaan

23feb14, 13u08,  Gebroeders Naudslaan, nieuwe fietspad Kenndeylaan
23feb14, 13u08, Gebroeders Naudslaan, nieuwe fietspad Kennedylaan

23feb14, 13u09,  nieuwe fietspad Kennedylaan
23feb14, 13u09, nieuwe fietspad Kennedylaan

23feb14, 13u09,  Gebroeders Naudslaan, nieuwe fietspad Kennedylaan
23feb14, 13u09, nieuwe fietstunnel onder Kennedylaan

23feb14, 13u10,  nieuwe fietspad Kennedylaan
23feb14, 13u10, nieuwe fietspad Kennedylaan richting Zelzate

23feb14, 13u10,  nieuwe fietspad Kennedylaan
23feb14, 13u10, nieuwe fietspad Kennedylaan

Op de eerste foto’s zie je de oversteekplaats voor wie vanuit Zelzate richting Wachtebeke wil.
Wie laat zijn schoolgaande kinderen hier zorgeloos oversteken?
Een derde tunnel had dit kunnen opvangen.
Drie zou volstaan om alle vier de richtingen veilig te bedienen.
Vier zou beter zijn, maar waarschijnlijk door budgettaire krapte sneuvelen.
Dat is de teleurstelling: een groots project levert voor fietsers geen feilloos veilig parcours op.
Tenzij er een masterplan is dat we niet kennen.

Momenteel wordt de strook Kennedylaan van de Cosmosrotonde tot aan Sidmar volledig uitgebroken.
Waar komt het nieuwe fietspad?
Zal het degelijk afgescheiden zijn van het autoverkeer?
Zal je fietsend van Gent naar Zelzate de nieuwe onveilige oversteekplaats moeten nemen?

Droge kost

Droge kost kan ook leerzaam zijn:
Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk
Provincieraad 28 februari 2013
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie toekennen aan gemeenten en autonome gemeentelijke overheidsbedrijven voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en voor de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk.
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
Artikel 2 a – Toekenningsvoorwaarden fietpaden
§ 1. De grond waarop het fietspad zal aangelegd worden moet eigendom zijn van de aanvrager of de aanvrager moet een onteigeningsplan ter verwerving ervan kunnen voorleggen. De aanvrager kan ook een overeenkomst aangaan waardoor zij een zakelijk recht verwerft op de grond en/of infrastructuur.
§ 2. Het fietspad waarvoor de provinciale subsidie wordt gevraagd, maakt geen deel uit van het BFF.
§ 3. Fietspaden langs wegen in eigendom of beheer van het Vlaamse gewest of de provincie komen niet in aanmerking voor deze subsidie evenals fietspaden die via modules van het mobiliteitsconvenant door het Vlaams gewest worden gesubsidieerd.
§ 4. Fietspaden in gemeenten die geen conform verklaard mobiliteitsplan hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
§ 5. De aanleg van een nieuw fietspad en de verbetering van een fietspad, zoals hier onder bepaald, komt in aanmerking voor subsidiëring :
• De aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur;
• De verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed;
• De verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan twee meter breed;
p. 2/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
• Het vervangen van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimum anderhalve meter breed;
• De omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de verkeersomstandigheden dit noodzakelijk maken.
Artikel 2 b – Toekenningsvoorwaarden kunstwerken
§ 1. Onder kunstwerk wordt verstaan een tunnel of brug ten behoeve van het fietsverkeer. Een brug of tunnel die ook gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bromfietsen) komt in aanmerking voor subsidie, berekend volgens het gedeelte voorzien voor fietsers.
§ 2. Het kunstwerk waarvoor de provinciale subsidie wordt gevraagd, maakt deel uit van een functioneel fietsroutenetwerk, met name het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, het Gemeentelijke Lokaal Fietsroutenetwerk of het netwerk Fietspaden Lange Afstand.
§ 3. Kunstwerken in gemeenten die geen conform verklaard mobiliteitsplan hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 3 – Technische eisen gesteld aan het fietspad en de kunstwerken
§ 1. De fietspaden en kunstwerken moeten voldoen aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
§ 2. De aanvrager kan gemotiveerd voorstellen om van deze richtlijnen af te wijken. De deputatie zal oordelen of deze afwijking toegestaan wordt.
Artikel 4 a- Subsidieerbare werken fietspaden
De subsidieerbare werken staan verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, offerte en eindafrekening .
De subsidieerbare kosten voor werken inherent aan de fietsinfrastructuur omvatten (Alles inclusief btw):
1° de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval met inbegrip van de bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van eventuele meerkosten die verbonden zijn aan een bodemsanering;
2° de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur: onderfundering, fundering, verharding en signalisatie;
3° de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de verharding, de levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke scheidende veiligheidselementen in die strook;
4° de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met uitzondering van bomen en struiken;
5° de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de straatgoten inbegrepen;
6° de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater dat kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers,
p. 3/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
draineersleuven of RWA-rioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWA-rioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur;
7° de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met uitzondering van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de levering en plaatsing van geschikte riooldeksels;
8° de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur;
9° kunstwerken langs, over of onder wegen en onbevaarbare waterlopen die niet vallen onder het beheer van het Vlaamse Gewest;
10° beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van de fietsinfrastructuur te voorkomen;
11° het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte en alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad;
12° werfsignalisatie en omleidingsignalisatie tijdens de uitvoering van de werken;
13° de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur, ter hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of de ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten;
14° de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen;
15° het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor fietsverkeer met maximale kost van € 50.000 per lopende kilometer.
De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidies:
– de honoraria, studiekosten en toezichtkosten;
– de proefkosten;
– de grondverwervingen;
– de verplaatsing van nutsleidingen;
– rioolleidingen, die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties;
– de reinigingskosten of stortkosten van bodem als gevolg van eventuele verontreiniging van de aanwezige bodem;
– werkuren, ingeval de werken uitgevoerd worden met eigen personeel;
– onderhoudswerken;
– onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn;
– de aanleg van nieuwe stoepen en straatmeubilair;
– aanleg en inrichting van bushaltes
Artikel 4 b- Subsidieerbare werken kunstwerken
De subsidieerbare kosten voor werken inherent aan het kunstwerken voor fietsers worden gedefinieerd als kosten voor werken aan het kunstwerk met daarbij:
p. 4/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
• de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin het kunstwerk wordt aangelegd, inbegrepen zonodig het verbeteren van de ondergrond, met uitsluiting van een eventuele milieuhygiënische sanering;
• de constructie van het kunstwerk;
• de aanloophellingen naar het kunstwerk;
• alle werken die inherent zijn aan de aanleg van het kunstwerk zoals het plaatsen van ballustrades, verlichting in tunnels;
• prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken;
• btw.
De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor financiële tussenkomst:
Zoals beschreven in artikel 4a
Artikel 5 a- Subsidiebedrag fietspaden
§ 1. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 40 % van de subsidieerbare werken voor fietspaden gelegen op het Gemeentelijk Lokaal Fietsnetwerk dat opgenomen werd in het gemeentelijke mobiliteitsplan.
§ 2. Indien de subsidieerbare werken minder dan € 50 000 (inclusief btw) bedragen komt het project niet in aanmerking voor subsidiëring.
§ 3. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100 % van het uiteindelijke gunningbedrag, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie verminderd worden.
Artikel 5 b- Subsidiebedrag kunstwerken
§ 1. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 40% van de subsidieerbare werken voor kunstwerken van het gemeentelijk aandeel in het kunstwerk.
§ 2. Het bedrag van de provinciale subsidie is voor een project maximum € 300 000 (inclusief btw).
§ 3. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100 % van het uiteindelijke gunningbedrag, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie overeenkomstig verminderd worden.
Artikel 6 – Procedure voor het indienen en behandelen van de subsidieaanvraag
§ 1. De aanvraag voor de provinciale subsidie gebeurt op basis van een gemeenteraadsbesluit houdende de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin het fietspad/kunstwerk vervat zit. De aanvraag vermeldt uitdrukkelijk dat de provinciale subsidie wordt aangevraagd en onderschrijft de verbintenissen, zoals vermeld in artikel 7.
§ 2. Op zicht van het voorgelegde ontwerp beslist de deputatie principieel over de toekenning van de subsidie. Hierbij kunnen bindende voorwaarden naar uitvoering bepaald worden. Deze principiële belofte houdt vanwege het provinciebestuur geen enkele verbintenis in.
p. 5/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
De principiële belofte vervalt indien er na 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan, geen aanbestedingsdossier werd ingestuurd.
§ 3. Op zicht van het aanbestedingsdossier verleent de deputatie de vaste belofte van subsidie. Het aanbestedingsdossier bestaat uit een kopie van de laagste of voordeligste regelmatige offerte, het aanbestedingsverslag en het gunningbesluit.
De subsidie wordt forfaitair berekend op basis van de laagste of voordeligste regelmatige offerte. De werken mogen niet worden aangevat voor deze subsidie door de deputatie werd goedgekeurd.
§ 4. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee fasen.
§ 4.1. Na ontvangst van het bevel tot aanvang der werken wordt een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag betaald.
§ 4.2. Het saldobedrag van de subsidie wordt berekend op basis van de door de subsidieaanvrager goedgekeurde eindafrekening.
De eindafrekening dient te bestaan uit een cumulatieve eindstaat, overzicht van de uitgevoerde proeven en attesten met betrekking tot de gesubsidieerde posten, overzicht uitvoeringstermijn, gedetailleerde opmeting van de gesubsidieerde posten, proces-verbaal van voorlopige oplevering en college- of gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring eindafrekening.
Bij de saldoberekening van de subsidie kunnen prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken mee in rekening gebracht worden tot het oorspronkelijk vastgelegde subsidiebedrag bereikt is. De uitbetaalde subsidie wordt vastgesteld op basis van de eindafrekening, beperkt tot het bedrag van de vaste belofte.
§ 5. Het eindafrekeningsdossier wordt binnen een maximumtermijn van vijf jaar na de toekenning van de vaste belofte ingestuurd; nadien vervalt de subsidie.
Artikel 7 – Verbintenissen
De aanvrager verbindt zich ertoe om :
– alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden/kunstwerk te garanderen ;
– bij elke publiciteit die zij omtrent deze werken maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie;
– elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen.
– de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie ;
– in geval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie, het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug te betalen.
– een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
p. 6/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
Artikel 8 – Sancties
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. Ingeval de aanvrager één of meer bepalingen van dit reglement niet naleeft, onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt aan de provinciale administratie, de voorgeschreven termijnen niet respecteert kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen :
– de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd ;
– de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet ;
– de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode.
Artikel 9.
Het reglement van 18 mei 2011 betreffende de subsidiëring van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk wordt opgegeven.
Artikel 10.
Dit reglement treedt in werking op 01-03-2013. Dossiers waarvoor een nog niet vervallen vaste belofte van toelage van toepassing is op deze datum, worden verder behandeld overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 18 mei 2011.…

Havenkaart

De Gentse haven is een immense werkplek.
Als dat geen open deur is.
Veel mensen wonen er vlakbij hun werk.

11maa12, 17u11, Doornzele

De manier waarop zowel het Havenbedrijf als de Vlaamse Gemeenschap er afgelopen decennia wegen aanlegde veroorzaakt steeds vaker een verkeersindigestie.
Degelijke fietspaden ontbreken manifest, ook al is de grond ervoor vaak (zeer vaak) aanwezig.
Het kanaal dwarsen is voor de durvers.
Enkel assertieve fietsers wagen het om tijdens de spits de 2 veren op het kanaal Gent-Terneuzen met de fiets te benaderen.
Het is stuitend hoe de veren niet veilig “aanfietsbaar” zijn.
Auto-woon-werkverkeer primeert er, net als in de rest van de haven.
De noodzaak om onze economie vlot goederen te laten vervoeren ontbreekt precies.

De R4 zal er de komende jaren omgebouwd worden tot een autostrade.
Het is momenteel al een immense automuur, en zal als autostrade nog méér muur worden.
Enige oplossing: een aantal overbruggingen of ondertunnelingen, en aan weerszijden van de R4 een dubbelrichtingsfietspad.
Zo kan je alle bedrijven een vlotte fietsverbinding aanbieden, en de R4 vrijhouden voor wie de auto/vrachtwagen ècht nodig heeft.
Aan het huidige investeringstempo zal de haven over 40 jaar fietsvriendelijk zijn.
Misschien is dat te optimistisch?
Men investeert- wat mij betreft terecht- in een aparte aansluiting tussen Volvo Trucks en de R4, maar men laat de brug vlak ernaast over die R4 fietspadloos, ook al is dit een drukke schoolas:

12maa12, 16u11, R4 Dwight Eisenhowerlaan

12maa12, 16u09, Eksaardserijweg

12maa12, 16u10, Eksaardserijweg

12maa12, 16u07, Meerhoutstraat / Eksaardserijweg

Mijn ouders wonen in Zelzate.
Ik fiets er soms heen.
Daardoor zie ik dat de evolutie in het Havengebied op vlak van fietsinfrastructuur tergend traag is.
Bekijk de fietskaarten, en je ziet dat de strook tussen Gent en Zelzate onontgonnen is.
Maar daar komt verandering in.
Maandag stelt de provincie een Fietskaart Haven Gent voor.
De kaart is bedoeld voor woon-werkverkeer.
Men belooft info over de fietsroutes naar de haven, de toekomstige projecten, de partners binnen het project en andere interessante info over fietsen.
Naast een papieren versie zal ze digitaal te vinden zijn op deze site.

Wie meer wil lezen, kijk naar deze 27 Fietsbulten in de categorie haven.
Melding 77 van 25 juni 2011 bleek ondertussen opgelost:

11maa12, 15u07, vlakbij Lichterveldestraat

Deze toegang vanuit Desteldonk tot het Havenbedrijf is hopelijk een klein symbool voor wat komen gaat.

%d bloggers liken dit: