Vooruit (2)

Soms vraagt een mens zich af: waarom gaat dat hier niet vooruit? Dan heb ik het over wegenwerven. De waarheid is vaak: aannemer x heeft (te) veel werken aangenomen (om goed te zijn), en probeert als een volleerde jongleur zijn mensen te spreiden over de verschillende werven. Een aannemer is zelden gefocust op het zo tijdsefficiënt mogelijk werken voor de buurt, of voor de weggebruikers.  Of om de omleidingshinder voor u en vele anderen op een snelle manier op te heffen. Dat zie je enkel bij autostradewerven.

Toegegeven: er zijn veel externe factoren zoals de weersomstandigheden of leveranciers die planningen verstoren en complex maken. Vandaag hoorde ik nog het verhaal van de plaatsing van een fietsbrug over een spoorlijn. Toen de immense kraan op zijn plaats stond bleek ze niet te funtioneren zoals het hoort: ze kon niet roteren. Een andere kraan mocht als exceptioneel transport in het weekend niet zonder vergunning de weg op. Gelukkig lukte het om de vergunningen op een zaterdag toch te regelen, en gelukkig was Infrabel soepel om dit werk ook op zondag toe te laten. Dat kon doordat Infrabel dat weekend nog andere werken aan die spoorlijn ingepland had. Eind goed al goed dus…

Wat zou er hier aan de hand zijn? Een mooi, nieuw fietspad ligt afgesloten te wachten op de fietsers. Of is het omgekeerd?

09sep20, Rozebroekslag
09sep20, Rozebroekslag
09sep20, Rozebroekslag

Er zit flink veel fietsverkeer op het smalle omleidingspad doorheen het park.

09sep20, Rozebroekenpark

9 dagen later: same story.

17sep20, Rozebroekslag

Een buurtbewoner klaagt: Het gaat niet vooruit. Ik heb al drie mails naar Farys gestuurd, zonder antwoord.

17sep20, Rozebroekslag

Dat maakt een mens nieuwsgierig.  Soms is het geen planningsprobleem, maar iets anders. Iets met een b en een lunder. Zoals deze:

17sep20, Rozebroekslag
17sep20, Rozebroekslag

Op zo’n moment hoop je dat dit niet goedgekeurd geraakt. Wat het geval was:

03okt20, Rozebroekslag
03okt20, Rozebroekslag

Vandaag werd het asfalt gegoten.  Ik vroeg een buurvrouw van de werf wanneer haar straat klaar zou zijn. Haar antwoord: nooit, denk ik. Het asfalt was nog warm, dus bleef ik aan de kant:

05okt20, Rozebroekslag

Eén van de acht putdeksels had last van krampen:

05okt20, Rozebroekslag
05okt20, Rozebroekslag

Het visuele doet er niet toe. Zolang ze veilig aan de gas kunnen, en zolang kinderen hier veilig overheen kunnen fietsen is het ok.

En ik weet het: dit was (en is) een werf die de volledige buurt (tot in de Heiveldstraat), fietsers èn automobilisten te lang heeft doen omrijden op een manier die zeer kantje boordje was.

Ook dit asfalt is ondertussen gegoten:

03okt20, Victor Braeckmanlaan

Jammer dat dit stukje moordstrookje op deze gewestweg niet in één beweging vervangen werd door een aanliggend verhoogd fietspad naast het voetpad. Een gemiste kans.

03okt20, Victor Braeckmanlaan

Is het nu 5 à 15 jaar wachten tot deze laan integraal heraangelegd wordt? Of kan het sneller?

Nog een tip voor de stad, ik vermoed: de Groendienst.  Deze oldscool paaltjes op het oude pad verliezen hun functie, en zijn dus zonder nut:

17sep20, Rozebroekslag

Is het geen idee om die weg te halen voordat deze fietsas weer in zijn volle drukte in gebruik genomen wordt? Dat is alweer een omleiding uitgespaard. Graag gedaan!

evolutie (2)

Een poos gelden werd bericht over de trieste toestand (hier en hier) – op fietsvlak dan – rond het nieuwe sportcomplex Rozebroeken. De conclusies werden ook aan de stadsdiensten bezorgd, met het verzoek om voor de nodige aanpassingen te zorgen. En kijk: één van de punten is met boomstammen alreeds aangepakt !

Rozebroekslag, Sint-Amandsberg

Jammer genoeg valt nu weer een ander tekort op.  De plassen versmallen het fietspad. Meer regen, minder fietspad…

Nota: aan de fietsenstallingen is helaas (nog ?) niets veranderd. Laat dat nu net het grootste tekort zijn.

Rozebroeken (2)

Onlangs hebben we de situatie rond de vernieuwde sporthal aan de Rozebroeken even verkend. Dat zou goed moeten zitten, want het is uiteindelijk de sportdienst die hiervoor instaat, veronderstel ik, en fietsen, dat is toch sport ?
In de praktijk blijkt die combinatie toch niet zo evident, dus werd de infrastructuur aan een fietstoets onderworpen.

Het begint al bij de inrit, waar duidelijk alle voorrang gaat naar de auto’s, die bijna een oprit als naar een snelweg voorgeschoteld krijgen. Kijkend naar de sporthal, ligt rechts van die oprit een tweerichtingsfietspad. Wie naar de sporthal rijdt moet uitkijken, want op de hoek heb je weer zo’n scherpe, hoge stoeprand ! Ideaal om met een trapper achter te blijven haken of om de fietskar te doen omkieperen.

 

Toerit vanaf Victor Braeckmanlaan

Wie van de sporthal naar de N70 rijdt, heeft ook pech: al fietsend kun je enkel rechtsaf, richting Oostakker… Er is geen oversteekplaats voor fietsers voorzien.

Als je de oprit wat verder volgt, kruis je een fietspad dat van de Sint-Baafskouter naar de Braeckmanlaan loopt. Ook dat is een tweerichtingsfietspad, waarbij op deskundige wijze de weg versperd wordt door 2 paaltjes, telkens op 1/3 van de zijkant. Wie met de bakfiets rijdt (zoals de mama die ik daar gisteren zag), moet dus in het midden rijden, op de volle witte lijn die de twee fietsrichtingen scheidt… Knap bedacht.

Aan de ingang van de sporthal is een heel ruime fietsparking voorzien. Volgens de regels is die vlak bij de ingang gelegen, zodat de fietsers minder weg moeten afleggen. Maar:

  • de fietsrekken zijn van het type “wielplooier”, waardoor alles wat afwijkt van normale fietsen er niet in past (kleine wieltjes, dubbel voorwiel, dikke banden, koersfiets, …)
  • door de keuze voor dit type fietsrek kun je ook veel moeilijker je fiets vastleggen
  • bakfiets, fietskar, trike ? Pech: daarvoor is geen plaats voorzien.
  • iets verder weg is er wel een tweede, kleinere, fietsenparking, waarbij maar aan één kant wielplooiers geplaatst zijn. De andere kant is gereserveerd voor bromfietsen. Ik verwacht dat wie met een afwijkende fiets aankomt naar die plek zal verwezen worden, maar – inderdaad – ook daar is weer geen mogelijkheid om je voertuig vast te leggen…
  • Aan de achterkant van de sporthal is een speelpleintje aangelegd, met vlak ernaast ook een fietsenparking. Mooi, ware het niet dat hier hetzelfde recept gebruikt is: vol wielplooiers.
Fietsenstalling aan de ingang van de sporthal

 

Hebben ze bij de sportdienst nog nooit van “nietjes” gehoord of staan ze gewoon niet stil bij wat ze uitspoken ? Laat ons hopen dat het het gevolg is van tijdsdruk en dat dit een voorlopige inrichting is, anders is de sportdienst gebuisd voor de fietstoets.

No go zones, melding 102

Gent Fietsstad?
Niet qua signalisatie rond zijn werven.
Werfzone’s zijn in Gent standaard fietsonvriendelijk.
Beter zou zijn om een maandelijkse lijst te publiceren met no go zones.
Wie dacht dat de stad Gent op dit vlak positiever uit de hoek zou komen dan het Vlaams Gewest komt bedrogen uit.
Ik heb er eerlijk gezegd geen fut meer voor.
Zelfs een werf zoals de fietsonderdoorgang van de Rozemarijntjesbrug is zo fietsonvriendelijk gesignaliseerd als maar kan zijn.
Ik dacht dat de Coupure een fietstopper was?
Morgen (als ik de fut heb) dan toch maar foto’s van die klotesituatie, en foto’s uit Nederlands èn Belgisch Limburg hoe men dààr fietsomleidingen aanpakt.
Ik bedoel maar: het kàn professioneel, maar dan moet zowel werfopdrachtgever als politie dat ook willen.
En in Gent willen beiden dat duidelijk niet.
Vanavond botste ik zonder ook maar één waarschuwing of signalisatie op onderstaande situatie:

30mei12, 21u47, Rozebroekslag

30mei12, 21u47, Rozebroekslag

De werf Rozebroeken is een werf in opdracht van de stad.
Ik kan mijn plan trekken, en daar de drukke Victor Braeckmanlaan oversteken, maar verwacht je dat al die ouders die dit merken hun kinderen nog op de fiets durven laten?
Zo gooi je al die sensibiliseringscampagnes om op de fiets te stappen in het water…

Rozebroeken

Zondag is het dag van het park. De Rozebroeken oftewel “de prettige wildernis” staan in de kijker.

23mei08 Rozebroeken 23mei08 Rozebroeken23mei08 Rozebroeken

Het park ging vorig jaar juni officiëel open. Het fietspad is ondertussen al goed ingeburgerd in de buurt. Het verbindt de Kriekerijstraat met de Herlegemstraat en Wijmakker (vlakbij de Dendermondsesteenweg). Het asfalt is jammer genoeg niet doorgetrokken tot aan de Johannes Hartmannlaan.  Dit pad kan uitgroeien tot een  degelijke kassei-loze fietsverbinding tussen Dendermondsesteenweg en Land Van Waaslaan. Het is voor de Sint-Baafskouter-buurt sowieso een enorme aanwinst.

23mei08 Rozebroeken     De aanvoerroute aan de Wijmakker heeft een oplapbeurt nodig. De putten in het asfalt zijn te fietsonvriendelijk:23mei08