Kroniek van verandering (2)

De Week van de Mobiliteit loopt. De Fietsbult van dinsdag over de Savaanstraat en het Sint-Barbaracollege was qua beelden niet echt overtuigend. Eerder zwak. Ik kan schrijven wat ik wil, u moet het niet geloven. Beelden van één ochtendlijke trage fietspasssage (07u59 tot 08u01) zeggen meer. Of eerder: alles. Sommige foto’s zijn flou. De beelden zijn helder.

15sep20, Savaanstraat

 

15sep20, Savaanstraat
15sep20, Savaanstraat
15sep20, Savaanstraat
15sep20, Savaanstraat
15sep20, Savaanstraat
15sep20, Savaanstraat

Eerlijk, dit had ik niet verwacht. Niet zò positief. Voetgangers overheersen het beeld, en  lijken de baas. Zalig. Het kan met het straatgroen en -meubilair erbij enkel beter worden. Gentse scholen, kom kijken!

Kroniek van verandering

7 febuari 2013. Iris Aper, 21 jaar, sterft na een aanrijding door een dronken automobilist.

7 maart 2013. Fietsersbond Gent organiseert een dodenwake. Zoveel verdriet, zoveel machteloosheid. Ook in 2020 brengen de ouders van Iris af en toe bloemen naar de ghostbike op het Graaf Van Vlaanderenplein.

April 2013: kersvers schepen Filip Watteeuw beslist met het Gentse stadsbestuur om in te grijpen, en het autoverkeer te bannen van het Woodrow Wilsonplein.  Het plein was in de schoolspitsuren (net op de drukste uren van het fietsverkeer) verworden tot een autoparking met bijhorende file, vooral met auto’s van ouders van leerlingen van het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat.

14maa13, 12u21, Woodrow Wilsonplein

Juni 2013: de meningen op het Sint-Barbaracollege zijn verdeeld. Er lopen twee petities. Fietsbult publiceert de twee standpunten. De roep tot verandering is groot: fietsers en voetgangers willen meer veiligheid. De roep om de auto àlle ruimte te blijven geven is even groot.

30 september 2013: het Woodrow Wilsonplein wordt door een knip autovrij. De hoofdfietsroute daarlangs wordt fenomenaal veiliger.

20 april 2017: onder impuls van een jonge garde bouwt Sint-Barabara aan een mobiliteitstransitie. Fietsbult is getuige van dit knap werk!

September 2020: het Sint-Barbaracollege opent de schoolpoorten met een woonerf voor de deur, een onderdeel van de Bagattenstraat-clusterwerf.

01sep2020, Savaanstraat

De school onderging een mobiliteitstransitie, en lijkt tevreden. Het fietsgebruik zwelt jaar aan jaar. Afgelopen zomer zijn er zelfs leerlingen uit de buurgemeentes die van hun ouders een elektrische fiets kregen om naar school te peddelen (niet dat we hier fan van zijn of hiervoor pleiten… ). De Savaanstraat is geen grauwe, versleten doorgangsstraat meer, maar evolueert naar een rustige woon- en schoolstraat. Het is enkel nog wachten op de afwerking met het openbaar groen en straatmeubilair.

07sep20, Savaanstraat

Plaatjes

Er zijn mensen die een hekel hebben aan de blijvend succesvolle zadelplaatjes van 11.11.11 “weer een auto minder”.
Het zijn hoofdzakelijk automobilisten die “iets” voelen, en dan afreageren.
Het plaatje van 12, 5 op 7,5 centimer zou beledigend en offensief zijn.
Niets is minder waar: hoe minder auto’s er rijden, hoe méér plaats er is voor wie de auto écht nodig heeft, bijvoorbeeld als transportmiddel van goederen.
Maar liever kiezen ze voor de totààààààààààle vrijheid om samen in de file te staan.
Hoe komt het dat al die professionals wiens loon afhankelijk is van hun verplaatsing van hot naar her het blijven pikken dat simpel woon-werkverkeer dominant autogewijs verloopt?
Raar volkje, die Romeinen!

Maar voor de liefhebbers: er zijn steeds meer zadelplaatjes.
Zoals deze:

06aug18

Kwisvraag: hoeveel van deze plaatjes kan je vrijdag 1 september in de Savaanstraat spotten?

Sint-Barbara

Het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat ondergaat een transformatie.
Het wordt een school om jaloers op te zijn.
Zoals ze het zelf formuleren: de veiligste school in het hart van Gent.
De straat waar de verschillende schoolpoorten op uitkomen werd binnen het Circulatieplan per 3 april een deel van het voetgangersgebied, met als statuut “woonerf”.
Toen ik in de jaren 90 als theatertechnicus met grote regelmaat de auto of camionet van het gezelschap ging ophalen in de Savaanstraat (of terugbrengen) was ik er rond half vier vaak getuige van een file auto’s met wachtende ouders of grootouders.
Chaos, want de 20e auto die “volgeladen” was moest wachten tot de eerste ook “vol” was.
“Vol” was meestal: één kind.
Vaak was dat een puber, voorzien van ogen, oren, armen en benen.
Na een paar maanden was het duidelijk: de Savaanstraat was tussen drie en half vijf best te mijden.
De paters Jezuïeten verhuurden er een gebouw vol parkeerplaatsen.
Het goddeloze theatergezelschap, met standplaats in de Vooruit, huurde bij de paters een aantal parkeerplaatsen.
Gen probleem, de parkeermarkt kende geen zuilen of andere beperkingen.
Dat waren ook de jaren dat ik àlle sluipwegen van Gent kende èn gebruikte.
Zo kon ik vrolijk fluitend alle files in de Gentse binnenstad ontwijken.
Toen stonden er amper files aan de Kennedytunnel.
De as Antwerpen-Brussel was nog geen automuur, maar het verkeer (àlle verkeer) in de Gentse binnenstad stond vaak muurvast.
Voetgangers in bijvoorbeeld Langemunt, Korenmarkt en Veldstraat laveerden tussen de auto’s, remember Laurens De Keyzer.
Ik geloofde nog dat files oplossen een kwestie was van extra wegen aanleggen.
Ik dwaalde.

Is het toeval dat op de plaats van dat parkeertorentje nu een frisse lagere school staat?
Is het toeval dat de ouders van deze school in 2013 een petitie lanceerden om de allereerste autoknip van schepen Watteeuw te bekampen?
Lees de commentaren uit 2013, en vergelijk met de huidige situatie.
Wat een verschil.
Is het toeval dat deze school emotioneel èn intellectueel vandaag ver genoeg staat om bij de start van het Circulatieplan dat plan te omarmen en een driedaagse fietshappening te organiseren, in aanwezigheid van de burgemeester en meerdere schepenen?
Toeval bestaat.
Prettig toeval ook.

19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat

In 2011 bezochten we bij toeval de unieke, creatief gevonden fietsstalling van het college.
Die stalling is verder uitgebreid:

19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat

Maar de school investeerde ook in een groot aantal stallingen in de nieuwe school:

19apr17, Savaanstraat
19apr17, Savaanstraat

Mocht Sint-Barbara nog een slogan nodig hebben: een school met zijn voeten vol in de 21e eeuw.

Belangen

SUV-ouders van het Sint-Barbaracollege zijn een online petitie gestart tegen de afschaffing van de doorgang voor auto’s op de ventweg langs de bibliotheek aan de Zuid.
Ze doen dit namens het oudercomité.
Zij vinden hun belang om op de Zuid te mogen parkeren belangrijker dan alle andere belangen.
Het is een vorm van eigenbelang zonder meerwaarde.
Alles draait rond hun persoonlijk comfort.
De context van een stad in transitie naar 2050 en van een stedelijke fietsas ontgaat hen.

14maa13, 12u22, Woodrow Wilsonplein
14maa13, 12u22, Woodrow Wilsonplein

De petitie staat hier.
Dit is hun tekst:

Online Petitie om de Kiss & Ride aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) open te houden !
Beste,

Zoals u in de media vernomen heeft, werd eenzijdig door het stadsbestuur het initiatief genomen om de Kiss & Ride aan het Zuid te sluiten voor alle verkeer vanaf 1 september, dit zonder een waardig alternatief te voorzien voor de vele gebruikers van deze Kiss & Ride zone.

De Kiss & Ride biedt de kans om schoolgaande kinderen en jongeren met de wagen naar het stadscentrum te brengen en af te halen, zonder daarbij te moeten parkeren of de binnenstad in te rijden.

Het afsluiten van de Kiss & Ride, zonder het voorzien in een waardig alternatief, is géén oplossing en wij vinden dit initiatief dan ook onaanvaardbaar.

Om het afzetten en ophalen van de passagiers snel en efficient te laten verlopen verzoeken wij met aandrang aan het stadsbestuur de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot de veiligheid van de voetgangers, de fietsers en de autobestuurders.

Kent u nog mensen in uw omgeving die belang hebben in het openblijven van de Kiss & Ride, verspreid dan deze petitie in je persoonlijk netwerk (Facebook, Linkedin, Twitter, …). Help ons zo de kans te vergroten dat de Kiss & Ride openblijft.

We zullen het stadsbestuur hierover interpelleren.

Met dank op voorhand voor uw steun in het belang van iedereen die gebruik wenst te maken van de Kiss & Ride.

Actiegroep Kiss & Ride

Een motivatie -behalve hun eigen belang- ontbreekt.

14maa13, 12u21, Woodrow Wilsonplein
14maa13, 12u21, Woodrow Wilsonplein
Een fietsende ouder van dezelfde school wou niet achterblijven, en lanceerde ook een petitie.
Eentje om te pleiten voor de fietsas.
Dit is haar tekst:

Veilig het Zuid over met de fiets!
Online Petitie om de fietszone aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) veilig te houden !

Zoals u in de media vernomen heeft, werd door het stadsbestuur het initiatief genomen om de Kiss & Ride (die geen officiële Kiss & Ride is) aan het Zuid te sluiten voor alle autoverkeer vanaf 1 september, waarbij op zoek gegaan wordt naar een waardig alternatief voor de vele gebruikers van deze Kiss & Ride zone.

De doorgang over het Zuid biedt de kans om schoolgaande kinderen en jongeren met de fiets naar school te brengen en af te halen, zonder daarbij te moeten vrezen voor verkeerd geparkeerde auto’s, onvoorzichtige autobestuurders, deuren die openslaan, tieners die in- en uitstappen zonder om te kijken,….

Het afsluiten van de Kiss & Ride, mits het voorzien in een waardig alternatief, is een goede oplossing en wij stellen dit initiatief dan ook heel erg op prijs.

Om het afzetten en ophalen van de passagiers snel en efficient te laten verlopen verzoeken wij wel met aandrang aan het stadsbestuur de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot het gemak van de autobestuurders die hun kinderen komen afhalen.

Iedereen die belang stelt in het verwijderen van de Kiss & Ride wordt hierbij uitgenodigd om NU zijn on-line stem uit te brengen.
Kent u nog mensen in uw omgeving die belang hebben in het sluiten van de Kiss & Ride, verspreid dan de link naar deze petitie in je persoonlijk netwerk (Facebook, Linkedin, Twitter, …). Help ons zo de kans te vergroten dat de Kiss & Ride gesloten wordt.
We zullen het stadsbestuur hierover interpelleren.

Met dank op voorhand voor uw steun in het belang van alle geïnteresseerde ouders, leerlingen en allen die gebruik wensen te blijven maken van een veilige doortocht op het Zuid.

Fietsende ouders.U kan hier tekenen.
Ik zou niet twijfelen.