Home

Hitte

12 februari 2015

Gent. Bron: strava.com

Ik weet niet of u alles op deze kaart van Gent onmiddellijk herkent. Het is dan ook een echte fietskaart, gemaakt volgens het procedé van een hittekaart.

Hoe werkt dit? Strava is een organisatie die GPS-sporen van fietsers verzamelt. Elk spoor geeft een beetje warmte af, en op de kaart krijg je de bekomen temperatuur. Op die manier zie je in één oogopslag waar er gefietst wordt. Simpel, maar je moet er op komen.

Je moet een beetje voorzichtig zijn met zo’n kaart. Strava richt zich vooral op de sportieve fietser en bovendien: niet iedereen heeft een toestel om zijn tracks te registreren. Er staan ook rare dingen op de kaart. aan de bovenrand in het midden zie je een groen spoor dat doodloopt: het einde ligt op het kruispunt Meerhem/Geeraard Mercatorstraat. Dat lijkt geen drukke fietsbestemming te zijn, maar misschien is er een stamcafé van een wielerclub of zo. Toch is het wel leerzaam om de kaart eens te bekijken

Sommige dingen wisten we al wel: dat de Coupure een vurig rode lijn op de kaart tekent is geen verrassing. Wie de Saskes kent, wist ook wel dat er daar vrij veel fietsers passeren en deze kaart bevestigt dat, al is dat beter te zien op een lokale uitvergroting dan op dit overzicht. Maar dat de as Korenmarkt-AZ Sint-Lucas even druk lijkt te zijn, is nieuw voor mij. Close-ups zijn erg nuttig om bepaalde problemen in beeld te brengen. Neem bijvoorbeeld de Langemunt. De Vrijdagmarkt ligt hier rechts boven het midden.

Langemunt. Bron: strava.com

Wat opvalt: het meeste fietsverkeer in de Langemunt is lokaal en gaat hoogstens tot aan de Vrijdagmarkt. Wat ook opvalt: de Kraanlei is zo goed als onzichtbaar. Niet zo gek, natuurlijk, met die kasseien.

En wat met Sint-Lievenspoort? Hoe ziet die eruit op onze kaart?

Sint-Lievenspoort. Bron: strava.com

Sint-Lievenspoort. Bron: strava.com

De onveiligste plaats voor fietsers in Gent blijkt erg druk gebruikt te worden. Trouwens, ook de Keizervest zit er warmpjes bij. Een kaart als deze is dan ook een pleidooi voor het opwaarderen van de R40 als verbindingsweg, waar fietsers niet meer als randversiering beschouwd worden. Verder zien we dat wie de gevaarlijke oversteek neemt, vaak afslaat, links of rechts, naar de as Zuid-Ledeberg. Dat maakt dan meteen duidelijk dat een onderdoorgang zeer goed moet aansluiten op deze as en niet, zoals bij andere doorgangen wel is gebeurd, aangelegd mag worden alsof elke gebruiker rechtdoor rijdt.

Ongevallen

30 december 2014

U heeft het misschien al wel gehoord of gelezen: de ongevallenstatistieken voor 2014 zijn erger dan die voor 2013. Fietsers komen er wel heel slecht uit: voor de eerste negen maanden van het jaar is het cijfer voor de letselongevallen 11,2 % groter in 2014 dan in 2013.

Dat ziet er niet goed uit en een beetje analyse is dus wel nodig. Een eerste vaststelling: sinds haar oprichting in 1995 vraagt de Fietsersbond betrouwbare ongevallencijfers. Die hebben we nog altijd niet en dus kan je op basis van de cijfers niet veel conclusies trekken.

22nov14, 14u07, Sint-Lievenspoort

22nov14, 14u07, Sint-Lievenspoort

Zijn er meer fietsers gewond geraakt bij een ongeval in 2014 dan in 2013? Waarschijnlijk wel, al is er geen mens die het zeker weet. Onlangs bracht een onderzoek aan het licht dat pakweg 80 % van de zwaargewonde fietsers niet tot in de statistieken geraakten (dat kan je trouwens zo afleiden uit bepaalde cijfers, maar laat me niet te technisch worden). Als dat donkere getal (Engelsen spreken van the dark number) gedaald is tot 77,8 %, heb je je stijging al verklaard. Nog een voorbeeld? Voor de laatste drie jaar waarvoor we de cijfers voor Gent hebben kunnen bekijken had de Fietsersbond 50% meer dodenwakes dan het aantal dode fietsers volgens de politie (9 tegen 6). Nog een voorbeeld? Voor de eerste zes maanden van 2014 was de stijging bij letselongevallen 24 %. Dat werd uitgelegd door het feit dat het weer beter was dan in de eerste zes maanden van 2013. Dat geeft voor juli-september een daling van pakweg 13 %. De statistieken lijken dus meer op een jojo dan een jojo zelf.

Met zo’n statistieken is natuurlijk elk verkeersveiligheidsbeleid nattevingerwerk. Wat gaat er mis? We weten het niet. Halen bepaalde maatregelen iets uit? We weten het niet, tenzij de effecten wel heel zwaar doorwegen (alcohol- en snelheidscontroles leveren wel resultaat op, bijvoorbeeld). Meer specifiek voor fietsers? Dodelijke dodehoekongevallen, dat is wel geminderd na een aantal maatregelen, maar voor de rest: geen idee.

Een paar trends zijn me wel opgevallen de laatste jaren. Vraag me niet om er veel cijfers op te plakken: zoals gezegd, die zijn er niet.

  • Telefoneren achter het stuur. Dat is een trend die al jaren bezig is natuurlijk, maar onlangs kregen we te lezen dat de gemiddelde automobilist 3% van zijn tijd al telefonerend doorbrengt. Vermoedelijk heeft elke fietser al wel meegemaakt wat ik al een paar keer heb meegemaakt: dat ik ternauwernood kon ontsnappen aan een telefonerende automobilist die geen flauw idee had dat hij bijna iemand het ziekenhuis had ingereden. Telefoneren en autorijden is even gevaarlijk als dronken autorijden en gebeurt blijkbaar meer. Fietsers zijn daar uiteraard meer het slachtoffer van dan voetgangers (het moet al een heel geanimeerd telefoongesprek zijn voor de auto op het voetpad belandt). In Frankrijk worden ondertussen bij een ongeval systematisch de GSM-gegevens van de betrokkenen opgevraagd.  Hier (zie boven) heeft men nog niet eens door dat er een probleem is.
  • Er komen meer en meer fietsers. Moeilijk om de invloed daarvan op ongevallencijfers in te schatten. In Denemarken en Nederland lijkt daarbij een 3-1-2-regel te gelden: 3 % meer fietsers betekent 1 % meer ongevallen, wat betekent dat je als fietser 2 % minder kans op een ongeval hebt.
  • Sommige instanties vinden veiligheid voor fietsers heel erg onbelangrijk. We hebben het al geciteerd op Fietsbult, maar het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren. Een voorbeeldje.

   20 jaar geleden, in het najaar van 1994, verscheen in de Reflector (het ledenblad van Perpetuum Mobile, de voorganger van Fietsersbond Gent) volgende tekst: Stel je de situatie voor: Spitsuur bij de St. Lievenstunnel. Je komt van de Heuvelpoort en wilt het kruispunt over naar de Vlaamse Kaai. Er is daar een mooi gescheiden fietspad met speciale verkeerslichten voor de fietsers. Maar deze lichten worden pas groen als de stroom afslaand autoverkeer richting snelweg goed op gang zijn gekomen. Daar mogen fietsers hun leven wagen om over te steken. Kunnen a.u.b. de lichten zo geregeld worden dat de fietsers eerst groen krijgen? Wanneer die veilig zijn overgestoken mogen de auto’s vertrekken.

   Het punt is nog altijd even gevaarlijk als toen.

22nov14. 14u17, Sint-Lievenspoort

22nov14. 14u17, Sint-Lievenspoort

Zolang er in dit land instanties zijn die op dergelijke manier blijven omgaan met verkeersveiligheid kan je natuurlijk niet verwachten dat de toestand er echt op vooruit gaat.

Daarmee is het tijd voor onze nieuwjaarswens.

We wensen u toe dat u in 2015 niet in de ongevallenstatistieken mag terecht komen en dat u ook gespaard mag blijven van ongevallen.

Fietskinderen (3): de rust

7 november 2014

De Sint-Lievenspoort.
Zwart punt par excellence.
Druk befietst, want het ligt niet enkel voor auto’s maar ook voor fietsers op een knooppuntenlocatie.

08sep14, 17u13'54", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u13’54”, Sint-Lievenspoort


Daar hoorde ik deze moeder haar herhaalzin:
“Opgelet voor de mensen.”

08sep14, 17u13'58", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u13’58”, Sint-Lievenspoort


Het klonk zeer rustig.
“Opgelet voor de mensen.”

08sep14, 17u14'01", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u14’01”, Sint-Lievenspoort


Deze moeder is vermoedelijk een professionele rustbrengster.
“Opgelet voor de mensen.”

08sep14, 17u14'02", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u14’02”, Sint-Lievenspoort


Samen gleden ze feilloos langsheen de andere fietsers.

08sep14, 17u14'03", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u14’03”, Sint-Lievenspoort


Wie er dagelijks komt weet dat het er zeer druk kan zijn.
Een uitbreiding van de wachtzone voor fietsers dringt zich op.
En véél meer…

08sep14, 17u14'07", Sint-Lievenspoort

08sep14, 17u14’07”, Sint-Lievenspoort

Spel zonder grenzen

25 augustus 2014

Wie de jaren 70 overleefde kent “Spel zonder grenzen”.
Alle anderen kunnen het begrip Googelen, of live meemaken aan de Sint-Lievenspoort.
“Spel zonder grenzen” is licht absurd, niet overdreven moeilijk, meestal ontworpen om deelnemers te doen vallen.
Gillen!
De foto’s werden -onbewust- met een jaren 70saus overgoten:

21aug14, 9u22, Sint-Lievenspoort

21aug14, 9u22, Sint-Lievenspoort

21aug14, 9u22, Sint-Lievenspoort

21aug14, 9u22, Sint-Lievenspoort

21aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort

21aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort


Bij een andere dag hoort een andere attractie:
22aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort

22aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort

22aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort

22aug14, 9u23, Sint-Lievenspoort

Gevorderden vinden hun gading op jaagpad langs de Schelde, waar naar verluid het onderdeel “puin van de B401werf ontwijken” doorgaat.

Douche

29 juli 2014

Het was me in juni op weg van huis naar Gent Sint-Pieters al opgevallen.
Wie op de Sint-Lievenspoort de B401 richting Dampoort dwarst wordt bij regen getrakteerd op een gratis douche:

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

Perfect gemikt op de fietsoversteekplaats.
Gratis hé!
Pure discriminatie is dat!
Alsof je richting Gent Sint-Pieters niet méér behoefte hebt aan een verkwikkende douche!!
Zeker ’s morgens.

28jul14, 08u54, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u54, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u54, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u54, Sint-Lievenspoort

Waarom kan men niet overal de waterafvoer boven het fietspad open zetten??
Zo’n verkeerskegels als truukje om het water tegen te houden, dat ziet er toch niet uit?!?

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u47, Sint-Lievenspoort

En waarom krijgen die auto’s alweer méér douches??!$#??

28jul14, 08u48, Sint-Lievenspoort

28jul14, 08u48, Sint-Lievenspoort

La M nnaie / De Munt

7 juni 2014

06jun14, 18u49, Sint-Lievenspoort

06jun14, 18u49, Sint-Lievenspoort

De fluohesjes van de Munt hebben een historisch gelaagde dubbele bodem: de telefonisten aan het onthaal van de opera durfden in hun verbale haast de O wel eens inslikken. Of O-verslaan.

06jun14, 18u47, Sint-Lievenspoort

06jun14, 18u47, Sint-Lievenspoort

Sticker, archief Perpetuum Mobile

Sticker, archief Perpetuum Mobile

Gisteren zagen we hoe er in de periode 1989-1994 er een snelle evolutie was in het denken over mobiliteit. Perpetuum Mobile werd meer en meer ernstig genomen en werd betrokken bij het beleid. De groep werd medestichter van de Fietsersbond op Vlaams niveau en ook deze zou actievoeren koppelen aan overleg.

Gent ziet er voor een fietser anno 2014 heel anders uit dan in 1989 of zelfs 1994. Het is dan ook opvallend dat er, twintig jaar na de grote omslag, nog zoveel te doen blijft. Zowel lokaal in Gent als op Vlaams niveau is de Fietsersbond niet louter een serviceclub voor haar leden, maar nog altijd een strijdbare vereniging.

Het oude denken biedt op sommige vlakken hardnekkig weerstand. We zijn ver weg geraakt van de ‘zelfmoordenaars’ van de toenmalige burgemeester, maar na al die tijd is het in Gent nog altijd wachten op de eerste politieactie voor de veiligheid van de fietser die niet eenzijdig gericht is op het gedrag van diezelfde fietser. In 2014 is het nog altijd nodig dat het Vlaamse parlement een motie stemt die zegt dat de fiets een volwaardig vervoersmiddel is, en op The Loop heeft het Vlaamse parlement duidelijk niets te zeggen. Veel supermarkten in Gent hebben nog altijd fietsenstallingen waar je met je fiets, zeker als je zware boodschappen hebt, best zover mogelijk vandaan blijft, ook al zijn er steeds meer en meer die ook op dit punt dienstverlening hoog in het vaandel voeren. Nog altijd zijn er stukken stadsring waar niet eens een fietspad is, ook al is op andere punten van die ring de situatie duidelijk verbeterd in vergelijking met vroeger. Wie (zoals ik vorige week) een buitenlandse journaliste de fietsvoorzieningen in Gent toont kan haar verbaasd doen staan over de service in het fietspunt onder de Stadshal en haar een zowat een beroerte bezorgen door ze tijdens het spitsuur door de Dampoortstraat te loodsen. Het is nauwelijks denkbaar dat iemand, zoals verkeersminister Elio Di Rupo rond 1994 wel deed, nog afkomt met het voorstel de maximale snelheid in de bebouwde kom op 70km/u te brengen, maar zone dertig is op veel plaatsen meer fictie dan wat anders.

Affiche uit het archief van Perpetuum Mobile

Affiche, archief van Perpetuum Mobile

Twintig jaar geleden was er veel weerstand tegen het beperkt eenrichtingsverkeer dat fietsers doorliet (het is toch ondenkbaar dat fietsers meer mogen dan automobilisten’, ‘fietsers verdienen dit niet’). Bij de invoering van Rechtsaf door Rood is de weerstand beschaafder van toon, maar de argumenten blijven dezelfde.

10maa93, dodenwake Keizerpoort (archief Perpetuum Mobile).

10maa93, dodenwake Keizerpoort (archief Perpetuum Mobile).

Als afsluiter van onze reeks over de geschiedenis van de Gentse fietsersbeweging willen we hier ook even stilstaan bij een twintigste verjaardag. Vieren is er hier niet bij; herdenken is het juiste woord. In 1994 organiseerde de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile (een nationale Fietsersbond kwam er pas het jaar daarop) `de Knelpuntenstrook’ waarmee probleemsituaties voor fietsers konden gesignaleerd worden. Het Internet was iets waar de meeste mensen al wel van gehoord hadden, maar was als communicatiemiddel niet echt populair. Lezers konden de Knelpuntenstrook in de Reflector, het ledenblad, invullen, uitknippen en opsturen.  Perpetuum speelde deze dan door naar de bevoegde diensten en publiceerde ze ook in de volgende Reflector. De allereerste reactie willen we u niet onthouden:


Stel je de situatie voor: Spitsuur bij de St. Lievenstunnel. Je komt van de Heuvelpoort en wilt het kruispunt over naar de Vlaamse Kaai. Er is daar een mooi gescheiden fietspad met speciale verkeerslichten voor de fietsers. Maar deze lichten worden pas groen als de stroom afslaand autoverkeer richting snelweg goed op gang zijn gekomen. Daar mogen fietsers hun leven wagen om over te steken. Kunnen a.u.b. de lichten zo geregeld worden dat de fietsers eerst groen krijgen? Wanneer die veilig zijn overgestoken mogen de auto’s vertrekken.

%d bloggers liken dit: