Rap

Ik heb geen tijd.
Maar rap voor het slapen gaan nog een Fietsbult…

De cijfers van de flitsmarathon van 20 april 2016 zijn bekend.
Op 24u tijd reden (minstens) 32.537 chauffeurs te snel.
Dat is een voorlopig cijfer.
32.537.
32.537.
32.537.
32.537.
32.537.
32.537.
32.537.
Snelheid doodt massaal.
Liever geen cijfers.
(ik wil rustig slapen).
Wij vinden dat normaal.
Dat dàt maar ràp gedaan is.

05apr15, B401
05apr15, B401

Draagvlak (2)

Toen ik ooit als boze vader-die-zijn-dochters-veilig-wou-laten-fietsen de wondere wereld der ambtenaren en politici probeerde te begrijpen kwam ik in aanraking met de heilige graal.
Ik begreep er eerst niets van.
Het leek een mysterie.
Vergis je niet!
De graal is geen materie!
De graal is een begrip!
Ongrijpbaar.
Majestueus.
Twee lettergrepen.
Negen letters.
Èn: het omarmt de vijf letters van het woord graal.
D
R
A
A
G
V
L
A
K
Je hoort het woord dagelijks op de radio. (Deze tekst werd geschreven vóór 13 november, nu nòg meer.)
Ik interpreteer het het als de politieke vertaling voor: “We zijn zeker dat een meerderheid dit wil”.
Een rondje googelen vat het samen als: “steun, legitimiteit en acceptatie van beleid”.
Ik heb het woord ondertussen leren waarderen.
Maar ook weten demystifiëren.
Want ambtenarij en politiek kunnen nooit voor iederéén goed doen.
Klaus Bondam, de politicus die het Fietsbeleid in Copenhagen een boost met hoofdletter B gaf werd niet herverkozen.
ook daar is een uitdrukking voor: “politieke moed”.
Maar kijk, na een tussenstop in Brussel in de kunstenbranche is hij nu directeur van de Deense Fietsersbond.
Ik heb ook geleerd dat de ambtenarij zéér veel macht heeft.
Niet altijd de macht om zaken te realiseren.
Vaak ook de macht om realisaties tegen te houden.
De goocheldoos is groot.
Hoe zou het komen dat de stad Gent -na al die jaren van pioniersprojecten rond mobiliteit- pas nu over een een bedrijfsvervoerplan spreekt?
Durfde men niet?
Wilde men niet?
Was de gemiddelde ambtenaar de afgelopen 20 jaar hoofdzakelijk te autominded?
De stad begon met een zone 30-campagne.
Onze straat hing vol.
En toen stopte ze de campagne.
Geen vervolg.
Had de stad “gas gegeven”, de stad hing vol met pro-zone 30 borden.
Het draagvlak had van de gevels kunnen spatten.
Niet dus, een gemiste kans.
Nu, als er iets is dat Gent de afgelopen 20 jaar goed deed dan was het wel de brede sensibilisering rondom fietsmobiliteit.
Soms iets te goed, want de slogan “Gent Fietsstad” hoor ik (ook anno 2015) menigmaal als een boemerang passeren.
Als de infrastructuur de mentaliteit niet volgt…

Maar bon, de mensheid leert bij.
Wegenwerken leren mensen in een stille verkaveling wat het is als auto’s voorbijrazen:

11okt15, Schoonzichtstraat
11okt15, Schoonzichtstraat

11okt15, James Ensorlaan
11okt15, James Ensorlaan
11okt15, James Ensorlaan
11okt15, James Ensorlaan

Deze wijk in Sint-Denijs-Westrem is door de werken aan de rotonde Drie Sleutels een auto-omleidingsroute naar De Pinte.
Zou het de bewoners hun rijgedrag in andere wijken beïnvloeden?
Zou de overheid dit interpreteren als “draagvlak voor zone 30”?
Bij klachten over racegedrag in je straat werd je vroeger omver geblazen met: “De meeste racers komen uit de straat om de hoek, uit dezelfde wijk.”
Zou dat nog steeds als argument gebruikt worden?

Deze eerder smalle straat tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem heeft de nobele eer fietssuggestiestroken te combineren met een snelheidsregime van 70km/u.

31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat

Wie laat hier zijn kinderen zorgeloos fietsen?

31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat

Geen wonder dat de bewoners zelf signalen uitsturen:

31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat
31okt15, Rijvisschestraat

Hier ken ik het verhaal niet van:

02nov15, Antwerpsesteenweg
02nov15, Antwerpsesteenweg
Een schoolactie?
Een buurtwens?
Of…?

Dit verhaal ken ik wel:

17nov15, Jules De Saint-Genoisstraat
17nov15, Jules De Saint-Genoisstraat
Op Moscouviaduct is fietsen reeds lang een avontuur.
Hellingen nodigen uit… om met zekere regelmaat in de vangrails te duiken.
Ik ben persoonlijk voor fietssuggestiestroken, ze vergroten de zichtbaarheid van fietsers, maar ze zijn hier als maatregel ruim onvoldoende.
Grotere investeringen dringen zich op.
Van geen wonder dat de boodschap zo flagrant is.

In autostad Oostakker zijn boodschappen subtieler:

25okt15, Kouterbosstraat
25okt15, Kouterbosstraat

Zou zo’n emoboodschap helpen?

25okt15, Kouterbosstraat
25okt15, Kouterbosstraat

25okt15, Kouterbosstraat
25okt15, Kouterbosstraat

Of is een subtiele boodschap een efficiëntere snelheidsremmer?
25okt15, Kouterbosstraat
25okt15, Kouterbosstraat

Mail: Noodkreet

Origineel bericht ——–
Onderwerp: Noodkreet?
Datum: Thu, 09 Jan 2014 10:30:07 +0100
Van: W
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be

Hallo,

ik weet niet hoe lang deze “noodkreet” al te zien is op het Moscouviaduct, maar ik heb het vaak al gedacht! De frustratie zit bij sommigen blijkbaar al zeer diep.

.
.

Het Moscouviaduct is een echte asfaltzee met amper wegmarkering en er wordt zeer snel gereden, daarom dat ik het in december gemeld heb bij Meldpunt Fietspaden.
Ik ben eens benieuwd of er iets gaat veranderen…

Groetjes,
W

Snelheid (3)

Misschien zag u dit debat in de Zevende Dag.
Een prima, opbouwend debat.
Voor de woordvoerder van “Ouders van Verongelukte Kinderen” is het woord “snelheid” het sleutelwoord.
Was het onderwerp niet zo tragisch, ik sprong bij deze kernzin een gat in de lucht.

De minister was in het debat – euh… -een minister.
Ze kon in de verf zetten dat ze 100 miljoen Euro per jaar voor fietspaden “vrijmaakt”.
Dàt – en de inhaalbeweging die nodig is- zegt tussen de lijntjes zéér veel over het beleid van haar voorgangers.
Applaus voor deze minister.
Ze is duidelijk fietsminnend.
Het vergoelijkend spreken over “men mag 50 rijden, men rijdt een beetje sneller…” deed dan weer mijn tenen krullen.
Het STOP-principe kwam niet aan bod.
De Vlaamse regering promoot dat niet.
De Fietstoets ook niet.
Hoe komt het dat anno 2013 onderstaande heraanleg nog mogelijk is?
Een streepjesfietspad zonder afscheiding van het autoverkeer:

07jul13, 14u17, Kortrijksesteenweg
07jul13, 14u17, Kortrijksesteenweg
De afslag is fietspadloos:

07jul13, 14u17, Kortrijksesteenweg
07jul13, 14u17, Kortrijksesteenweg

En naast zo’n streepjesfietspad mogen auto’s 70 per uur rijden.
De Fietsersbond pleit in zo’n situatie -terecht- voor 50 km/uur.

07jul13, 14u18, Kortrijksesteenweg
07jul13, 14u18, Kortrijksesteenweg

Ik schrok van deze asfaltvlakte.
Is dit een heraanleg anno 2013?
De logica is kilometersver zoek.
De Vlaamse Gemeenschap promoot een “eenduidig wegbeeld”, maar asfalteert hier het tegendeel.
De Kortrijksesteenweg kreeg een paar jaar terug van Sint-Martens-Latem tot de Drie Sleutels een verhoogd fietspad, gescheiden van de rijweg door een parkeerstrook.
Tussen Drie Sleutels en spoorwegtunnel is er bovenstaande asfaltvlakte.
Eenmaal voorbij de spoorwegtunnel is dit het veiliger wegbeeld:
07jul13, 14u21, Kortrijksesteenweg
07jul13, 14u21, Kortrijksesteenweg

Kort samengevat: door de asfaltvlakte in het hart van Sint-Denijs-Westrem blijft de Kortrijksesteenweg een weg voor assertieve fietsers, met een wegbeeld waar autodoorstroming de (top)prioriteit is.
De investeringen in de goede fietspaden worden hierdoor ondermijnd.
Een missing link voor niet assertieve fietsers.
Op deze manier duurt het nog 90 jaar voor niet assertieve fietsers veilig op de fiets durven.

Straatfeest (2)

Een straatfeest zet -soms- aan tot reflectie.
In het straatbeeld enkel spelende kinderen, kuierende mensen en fietsers.
Sommigen vinden het niet realistisch of -erger nog- naïef.
Maar kan een straat ècht niet functioneren zonder snel autoverkeer?
En jaja, er zijn nog de hulp- en andere diensten.

07sep13, 16u29, Toekomststraat
07sep13, 16u29, Toekomststraat

07sep13, 16u29, Toekomststraat
07sep13, 16u29, Toekomststraat
07sep13, 16u30, Toekomststraat
07sep13, 16u30, Toekomststraat
07sep13, 16u31, Toekomststraat
07sep13, 16u31, Toekomststraat
07sep13, 16u32, Toekomststraat
07sep13, 16u32, Toekomststraat
07sep13, 18u38, Toekomststraat
07sep13, 18u38, Toekomststraat

Op zo’n feest zie je ook dat fietsers niet heilig zijn, en door alles heen proberen racen.
En jawel, je kan het gedrag -soms- aflezen aan het type fiets.

07sep13, 18u18, Toekomststraat
07sep13, 18u18, Toekomststraat

Snelheid is het grootste mobiliteitsmonster.

zone 30

 

.
.

 

.
.

 

Stropkaai zone 30
Stropkaai zone 30

Zone 30.
Er zijn veel aspecten aan deze zaak, bij deze beperken we ons tot fietsen in zone 30.
Het is niet de bedoeling om een volledige analyse te maken, alleen een aantal vaststellingen uit uit de ogen van de niet assertieve fietser (die zijn er ook).
Bijvoorbeeld op Stropkaai, Gentbruggebrug of Ferdinand Lousbergskaai rakelings gepasseerd worden door auto’s aan hoge snelheid is niet bevorderlijk voor fietsverkeer te stimuleren.
Wat zit er in de puzzel doos?
Niet aangepast wegbeeld, veel brede en lange banen welke niet echt uitnodigen om 30 te rijden.
Weinig pakkans bij niet naleven maximum snelheid en daardoor is er een groot onevenwicht tussen bestemmingsverkeer en doorgaande verkeer .

Via GPS is het steeds makkelijker om zijn weg te vinden door de stad, en de gevaarlijke en drukke punten te vermijden. Dit is dan via woonstraten zone 30.
Zelfs als er dan eens een controles zijn dan zijn deze (oa. via nieuwe media) makkelijker te vermijden.
Maar er zijn oplossingen.
Wegbeeld aanpassen (kost geld en tijd).
Verkeerscirculatie plannen aanpassen (moet zeker waar het over hoofdfietsassen gaat, en kan vrij snel gedaan worden).
Gerichte snelheidscontroles, en daar komt de tussenkomst van de bewoners, passanten (fietsers) van pas. Indien er meldingen komen van straten waar de zone 30 niet goed nageleefd word, dan mag je dit melden aan dienst mobiliteit of aan Gent info.
Dus fietsers het is aan elk van ons om onze stem te laten horen.

Snelheid

Dit is een kruispunt:

15jun10, 18u24, Sluizenweg
Een vredig tafereel.
Je kan er veel in zien/lezen.
(rechtsmidden) De afdrukken van kindervoetjes die jàren geleden door het verse beton stapten zijn weer zichtbaar. De reparaties in het beton vroren afgelopen winter kapot.
(linksboven) Fietsers blijven -uiteraard- een spoor trekken om rechtsaf te slaan naar de Auguste Van Ooststraat.
(rechtsonder) De betonijzers die het brugje “trekken” steken uit de grond.
(overal) De schaduwen tonen dat het mooi weer is. Fietsweer.
(midden) Dit is een kruispunt.
(nergens) De ziekenwagen is vertrokken.

Hier was net een botsing, gevolgd door een kleine samenscholing:

15jun10, 18u14, Sluizenweg

Een dame op een damesfiets reed vanuit de saskes het kruispunt op, en werd aangereden door een heer op een triatlonfiets.
De heer reed snel, en vloog over de dame heen.
De dame verloor een jasknoop op haar schouder, en vertelde ongedeerd haar verhaal.
Het ging bliksemsnel, maar ze had niets, en ze was vooral bezorgd om hem.
De heer was er slecht aan toe, en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.
Bloed op de grond, en geplooid metaal aan de racefiets.
15jun10, 18u17, Sluizenweg

Hij was gestopt met fietsen omdat hij het te gevaarlijk vond op de weg.
Met deze nieuwe fietsas langs de Schelde was hij herbegonnen.
De dame beloofde de racefiets naar zijn huis te brengen.
15jun10, 18u23, Sluizenweg

Wordt het tijd om ook fietskruispunten de nodige signalisatie te geven?
Wordt het tijd om de Wielerbond en wielertouristen duidelijk te maken dat in zone 30’s ook voor fietsers een snelheidslimiet van 30 per uur telt?
Wat voor raceauto’s telt is niet anders voor racefietsen: graag traag.

Snelheid

Beweging vind ik allang fascinerend, zeker in fotografie. Snelheid boeit me amper. Overdreven snelheid irriteert, zowel van cyclocrossers in de Lange Munt, treinspurters op het voetpad van de Dendermondsesteenweg als auto’s en bussen boven de toegelaten snelheid. Ik overwoog even om een toestel aan te schaffen met videofunctie, maar kijk: zo kan het ook.

13jan10, 17u42, Visserij
Tja, en dat op een smalle hoofdfietsas met zone 30.

Troost

Het was weer prijs vandaag: minstens 2 fietsdoden in Oosterzele. Alcohol en te hoge snelheid zijn een moordende combinatie, ook al wil de modale auto-Belg dit op krantenfora graag mimimaliseren, want “ook de dader is slachtoffer” of “90 ipv 70 is maar een beetje te snel“. Daar kan geen fluovestje of verhoogd aanliggend tweerichtingsfietspad tegenop. Sta me toe hier geen analyse te maken, of stoom af te blazen, maar deze “troost” aan te bieden:

%d bloggers liken dit: