Trage (fiets)wegen

GentbruggeNieuw Gent

Rijsenbergest.

Startmoment 3

Tijdens het derde startmoment van Trage Wegen Gent op 7 november, stellen we u graag voor aan de vele trage wegen die zich bevinden tussen de Watersportbaan en de wijk Macharius-Heirnis. Tijdens de wandelingen, die starten tussen 10u en 11u, komt u alles te weten over het project en hoe u eraan kan deelnemen. Wenst u niet te wandelen, kom dan naar het filmpje kijken. Nadien kan u op de infomarkt het hokje kiezen waarvan u in de komende maanden de trage wegen wilt inventariseren.

Vergeet je buren en vrienden niet mee te brengen!

Link startmoment 3: https://www.facebook.com/events/1666898590258123/

Help mee de trage wegen in Gent te inventariseren. Trage wegen zijn een korte veilige verbinding naar werk, school, vrije tijd,…
Die willen wij in kaart brengen en hebben daar jou hulp voor nodig! Ben je gebruiker, bewoner of wil je een wandeling maken langs de trage wegen in de stad kom dan zeker langs!

 

Trage Wegen Gent
‘Trage Wegen Gent’ is een groots project van Trage Wegen vzw in samenwerking met de stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen. We verkennen wandelpaadjes, doorsteekjes en fietswegen. Inwoners gaan op pad om de wegen in kaart te brengen. Via onder andere een interactieve site formuleren wandelaars en fietsers voorstellen en ideeën. Wat kan beter of anders? Hoe kan het netwerk van paden en wegen versterkt worden? Hoe kunnen trage wegen bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad? Samen met de Gentenaars ontwikkelen we een toekomstbeeld voor het tragewegennetwerk van Gent en hoe dit past binnen het stadsinitiatief ‘Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030’. Dit project gaat van start in het najaar van 2015 en loopt tot midden 2018.

 

Link website trage wegen Gent: http://www.tragewegen.be/gent

 

 

Traag

Traag is menselijk.
Misschien is dat de reden dat het tegendeel ervan, snel, vaak verheerlijkt wordt.
Traag is vooral mooi.
Je ziet zoveel meer.
Racers zullen daar nooit een boodschap aan hebben.
Racers -of ze nu op een fiets, op een brommer of in een auto zitten- zijn een minderheid.
Een gevaarlijke minderheid.
En een invloedrijke minderheid.
De infrastructuur van wegen werd op hun maat gecoiffeerd.
De ondertussen lachwekkende illusies zijn bekend.
De Kennedytunnel zou voor eeuwig twee oevers vlot met elkaar verbinden.
Vlot?
De autoinjectienaald B401 zou Gent maximaal mobiel maken.
Wie in de avondspits Gent met de auto langs de B401 wil verlaten komt ter hoogte van de UCOtoren in een lange staduitwaartse file terecht.
De Snelweg als Trage Weg.
Tja, dat komt ervan als we ons lot -via door ons gekozen politici- lot in de handen leggen van ingenieurs.
Niets tegen ingenieurs hoor…
Wat zouden we zonder hun vaak grandioze technische oplossingen zijn?
Maar ingenieurs zijn ingenieurs.
Technische denkers die vooral technische oplossingen kunnen verzinnen.
Mobiliteit is méér dan techniek.
Hoe zou ons land binnen 30 jaar eruit zien mochten onze dames en heren politici gedragsdeskundigen aan de top van AWV zetten?
Mocht mobiliteit bekeken worden als antropologie, niet als een louter technisch en economisch gegeven?
Maar goed, het inzicht groeit dat de Grote Verwezenlijkingen van de 20e eeuw zwarte kanten hebben, en dat trage mobiliteit even waardevol is als “snelle interventiemobiliteit”.

Trage mobiliteit is in essentie de meest veilige mobiliteit.
Kinderen en ouderen en zieken en rust zoekenden en gezonde lucht zoekenden en stappers en fietsers en ruiters hebben nood aan een intens netwerk trage wegen.
De Stad Gent doet hier -eindelijk! hoera!- aan mee.
Trage Wegen vzw werkt hiervoor aan een systematische inventarisatie van wat aanwezig is, en heeft uw hulp nodig.
Fietsersbondleden, laat je gaan!
Meer info over dit tragewegenproject hier op hun website.
Zaterdag was de startdag in Sint-Amandsberg:

17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg

Een infobord maakt deze eerder complexe zaak snel helder:

17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg

Volgende infomarkten:
25 oktober: Ledeberg
7 november: Gent-centrum
15 november: Wondelgem
In detail: Trage Wegen Gent, het project

17okt15, Sint-Amandsberg
17okt15, Sint-Amandsberg

Trage wegen

Trage Wegen vzw. organiseerde op 10 mei een spandoekdag. Hoe wie wat waarom wablief?

Een beetje uitleg. Trage wegen zijn openbare wegen voor traag, zeg maar niet-gemotoriseerd, verkeer.  In de loop der tijd zijn veel van die wegen verdwenen. Hier breidde een boer zijn veld een beetje uit, daar pootte een bedrijf een niet-openbare parking neer, elders werd een weg zo slecht onderhouden dat hij een strook struikgewas werd. Maar het zijn officiële wegen en dat blijven ze tenzij ze officieel worden afgeschaft. In principe mag iedereen ze gebruiken en de overheid heeft de plicht ze te onderhouden.

Op 10 mei was het dus spandoekdag.

10mei14, 10u37, Proeftuinstraat
10mei14, 10u37, Proeftuinstraat

De bedoeling was om in verschillende gemeentes een voorbeeldweg uit te kiezen: een verdwenen trage weg die echt wel nuttig is. Daar werd dan een spandoek opgehangen. In Gent viel de keuze op de trage weg die ooit de Warmoezeniersweg met de Proeftuinstraat verbond. Als je op de kaart kijkt zie je dat dat voor fietsers een erg nuttige weg kan worden. Aan de ene kant heb je een bedrijvenzone met een stukje campus van de universiteit, een containerpark, ettelijke bedrijven en de Ghelamco Arena, aan de andere kant heb je de Warmoezeniersweg die richting stadscentrum gaat. Met de onderdoorgang onder de stadsring aan de Stropkaai is die weg al beter bereikbaar geworden voor fietsers en als er een fietsbrug over de Schelde komt in de buurt van de Stropbrug zal het belang van die verbinding nog toenemen.

Wegens drukke bezigheden elders (de tweedehandsfietsenmarkt) was ondergetekende te laat voor de afspraak en dus voor de groepsfoto. Buiten het spandoek  hebben we dus enkel een foto van de laatste aanwezigen.

 

proeftuin1c

Jaagpaden (1)

 Google blijft een maf iets. Je typt Jaagpad, en botst op een site van gentseliggers (wat een naam) met daarin een hilarische uiteenzetting over wèlke verkeerswetgeving van toepassing is op een jaagpad. Blijkt dat we hier te maken hebben met wetten uit 1935 en 1950.

Dat is inderdaad het beeld dat ik soms heb bij het onderhoud van jaagpaden: verouderd. Ik probeer te verklaren: de wetgeving omtrent jaagpaden dateert van vóór er sprake was van auto’s. Anno 2008 dienen jaagpaden -louter juridisch bekeken- enkel voor personeel dat dijken etcetera onderhoudt, auto’s en vrachtwagens dus. Fietsen worden er gedoogd. Het onderhoud van wegen/paden op jaagpaden staan dus niet in functie van fietsers. Een bult meer of minder kan met andere woorden geen kwaad.

In de reactie van minister Crevits op het fietspadenrapport van het Nieuwsblad wordt er met geen woord gerept over deze “fiets-jaagpaden”. Ze vallen nogthans volledig onder haar bevoegdheid. Tijd voor een 21e eeuwse benadering? Kan men de bevoegde diensten (bij ons wenz) niet wettelijk de opdracht geven de jaagpaden te beschouwen èn onderhouden als trage wegen? De jaagpaden rond Gent lijken me ideale fietsinvalswegen voor woon-werkverkeer vanuit en naar de (verre) randgemeentes. Dan moeten ze natuurlijk méér zijn dan “dienstwegen” voor onderhoud, ook qua verlichting.

Een paar beelden van het jaagpad langs de Schelde tussen Meierij en Ringvaart. Commentaar overbodig. Noteer dat dit een onderdeel is van de Schelde Deltaroute, de LF30.7mei08 jaagpad Bovenschelde7mei08 jaagpad Bovenschelde

7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde