Het juiste spoor (4)

Op mijn zoektocht naar een veilige weg naar Vinderhoute (waarbij ik de fietsstraat Trekweg kan vermijden!) heb ik dit tunneltje gevonden. Voor wie het nog moet vinden: kijk op de kaart.

Tunneltje
Tunneltje, Vinderhoutsedam

Graag een aanbesteding voor enkele exemplaren om de spoormuren welke door Gent lopen te doorbreken.

Een eerste voorbeeld: Ledeberg, ook omdat men enkele jaren geleden deze oefening daar gedaan heeft. Alleen was het voor Aquafin (achteraf hebben ze alle sporen van graafwerken gewist).

Tunneltje
Ledeberg B401/Frans De Mildreef

Het tunneltje startte aan de Frans De Mildreef en eindigde achter het Seniorenhuis.

Ledeberg
Ledeberg, B401 kant Frans de Mildreef
Ledeberg
Ledeberg B401, kant Hundelgemsesteenweg

En natuurlijk zijn er dringender werken, zeker in Ledeberg dat zit te wachten op bruggen. Bij deze wil enkel ik aantonen dat men best een fietstoets doet bij gelijk welk groot werk, niet alleen wegenwerken, en liefst een fietstoets met toekomstvisie.

The Loop (4): de tunnel (melding 85)

Er is een plan voor fietsinfrastructuur op the Loop.
Men is het in beton aan het gieten.
Deze tunnel onder de autoringweg combineert voetgangers- en fietserstraffiek.
Positief: de monding voor fietsers is breder dan de rest van het pad, wat nodig is om met tweerichtingsverkeer vlot de bocht te nemen.

21sep11, 09u06, the Loop
Daarna volgt een helling met een breedte van circa 2m75.

21sep11, 09u08, the Loop

21sep11, 09u08, the Loop
Die 2m75 is volgens het vademecum fietspaden het minimum: 2 meter plus een schrikafstand tov de muren.
De ontwerpers zijn ofwel pessimistisch over een toekomstige fietstraffiek, ofwel gierig.

De 3 viaducten vlakbij op de Buitenring zijn 5 meter breed, met een pad van 3meter en aan elke zijde 1 meter schrikafstand.

21sep11, 09u02, Buitenring Sint-Denijs-Westrem
Deze tunnel op the Loop heeft gemengde voetgangers- en fietstraffiek en is maar circa 40 centimeter breder:
21sep11, 09u09, the Loop

21sep11, 09u09, the Loop

Afgaande op de twee trappen en een luie helling voor kinderwagens en rolstoelen verwacht men een intense voetgangerstraffiek.

21sep11, 09u10, the Loop

Ik vermoed dat hier een voetgangersverbinding ligt tussen een parking en de beurshallen.
Fietsers worden dus door druk autogebruikersvoetgangersverkeer gejaagd.
En dan komt het ergste: de voetgangersstroom die links loopt krijgt rechts een trap, en de fietsersstroom die rechts loopt krijgt zijn helling links.
De stromen worden dus -bewust?- gekruist.
Een conflict tussen verkeersstromen wordt in beton gegoten.

21sep11, 09u11, the Loop

21sep11, 09u11, the Loop

21sep11, 09u12, the Loop
Deze helling voor zowel voetgangers met rolstoelen en kinderwagens als fietsers is een 4meter40 breed.
21sep11, 09u14, the Loop
Kort samengevat: deze tunnel is zo 20e eeuws als maar kan zijn, bedacht vanuit parkeerterreinen.
Dit had nooit een bouwvergunning mogen krijgen, en is een schande voor een gewest en een stad die beweren fietsen te stimuleren.
Wie is de bouwheer/wegbeheerder van deze mislukking?

Vals

Dit “recent” vals plat kreeg nog geen pluim:

07mei08, 19u54, Gaston Crommenlaan
07mei08, 19u54, Gaston Crommenlaan

Het hoorde bij de fietsvriendelijke heraanleg van de wegen rond het administratrief complex aan Bellevue.
Het idee was simpel in zijn eenvoud. Door het fietspad hoger aan te leggen moet de fietser minder helling overwinnen om uit de tunnel te klimmen.
07mei08, 19u54,
07mei08, 19u54, Gaston Crommenlaan

Of heeft men integendeel de autoweg dieper uitgegraven om meer marge te hebben voor bussen? Ik weet het niet. Feit is dat deze tunnel voor fietsers veel veiliger aanvoelt. Met dank aan de bedenkers, ik vermoed het Gewest.

%d bloggers liken dit: