Goed nieuws voor de Zwijnaardse Steenweg

Het pad van een fietser die van Zwijnaarde naar Gent wil gaat niet over rozen, maar wel over de brug van de Ringvaart aan de Zwijnaardsesteenweg/Heerweg-Noord. Met de werken aan de trambrug wordt hij omgeleid naar het fietspad aan de linkerkant van de steenweg dat (tijdelijk?) is omgevormd tot een tweerichtingsfietspad.

Daarbij kruis je de afrit van de R4, een ongehoord gevaarlijk punt. Vooral chauffeurs die op het einde van de afrit rechtsaf willen kijken alleen naar links, terwijl jij van rechts komt. Op het spitsuur is er een constante stroom van auto’s en vrachtwagens die bijna zonder uitzondering alvast een eind het fietspad op rijden om te wachten tot ze door kunnen. Eigenlijk is een tweerichtingsfietspad daar totaal onverantwoord: op drukke momenten kan je niet anders dan rakelings voor auto’s en vrachtwagens doorrijden zonder dat je kan weten of ze zullen blijven staan of doorrijden.

Maar ook daarna kan je nog in de problemen komen. Het einde van het fietspad ziet er zo uit:

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg
21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

Zoals de pijl aangeeft: als je naar links de Gestichtstraat in moet is er geen probleem. Maar wie verder wil langs de Zwijnaardsesteenweg vindt niet echt een goede weg.

Een oversteek naar de ingang van Coca-Cola zou een oplossing bieden, …

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg
21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

…maar die is niet voorzien (hoe geraken de werknemers die van Gent komen eigenlijk op hun werk?) Nochtans, zoals te zien is op de foto zijn er verkeerslichten, al zijn die nu nog niet in gebruik.

De vooropstelstrook van de Gestichtstraat dan maar, links vooraan op de foto.

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg
21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg

Wie voor het eerst dit manoeuvre uitvoert mikt waarschijnlijk op het blauwe fietspadbord juist links van de wegwijzers aan de overkant. Na één keer proberen weet je het wel: dat is een slecht idee. Je kan daar immers het fietspad niet op door de hoge boorsteen: pas aan het tweede bord, bijna aan de vlaggen kan je het fietspad op. Dat is overigens niet alleen een (tijdelijk?) probleem als je uit Zwijnaarde komt, maar ook als je uit de Gestichtstraat komt.

Gelukkig is er beterschap in zicht. Het fietspad aan de overkant is af.

21aug16,14u40, Zwijnaardsesteenweg
21aug16,14u40, Heerweg-Noord

Nu ja, de overgang van aanrit naar brug is nogal houterig van een afsluiting voorzien.

21aug16,14u45, Zwijnaardsesteenweg
21aug16,14u45, Heerweg-Noord

Het fietspad is nog niet opengesteld.

Heel binnenkort is het 1 september. Dan wordt het verkeer plots veel drukker. Het wemelt dan van onwennige weggebruikers in een hun onbekende omgeving, zeker met, zoals hier, een school achter de hoek. Het zou echt wel lonen om een efforreke te doen om het fietspad tegen dan open te stellen, zodat iedereen ineens kan wennen aan de nieuwe toestand en niet na een paar weken moet omschakelen. Doen!, om een titel van Tom Lanoye te citeren.

De Grand Tour van de Grotesteenweg-Noord

Onlangs kregen we een mailtje in de bus (we stonden in cc) over de verkeerssituatie aan de Ovonde van Zwijnaarde. Na een klacht van een fietser over automobilisten kon de politie niet nalaten een sneer terug te geven door te verwijzen naar klachten over fietsers die enkelrichting niet respecteerden. Dus ging Fietsbult op reportage. Een kaartje maakt duidelijk waarover het gaat. We vroegen aan een routeplanner om ons even van de buiten-R4 naar de binnen-R4 te leiden. Dit is het resultaat:

http://brouter.de/brouter-web/
http://brouter.de/brouter-web/

De fietsrouteplanner van de stad Gent maakt een nog grotere omweg en stuurt je gewoon naar de volgende brug.

We volgen dit even op foto. Op ons vertrekpunt staat een bord dat we niet naar links mogen, dus gaan we naar rechts. Overigens, het is flink oppassen geblazen want de chauffeurs achter je zijn daar niet op voorbereid.

grotesteenweg01c

Dan passeer je Bollebergen.

grotesteenweg02c

grotesteenweg03c

Even verder kruis je weer Bollebergen.

grotesteenweg04c

Dan steek je over aan de lichten. Aan de tweede lichten ga je linksaf.

 

grotesteenweg05cJe rijdt terug naar boven en passeert de oprit van de autosnelweg.

grotesteenweg06c

Dan ga je de brug over de Ringvaart over en komt aan de afrit.

grotesteenweg08c

Achter de bocht zie je links Sint-Paulus liggen…

grotesteenweg09c

en rechts het tunneltje dat je op je bestemming brengt.

grotesteenweg10c

Het alternatief is om aan foto 1 linksaf te slaan. Dat mag niet (ik heb, eerlijk waar, dit parcours in de juiste richting gedaan en telkens foto’s achteruit genomen).

grotesteenweg11cJe passeert een bushalte. Dit is het gevaarlijkste punt op je route want er zou iemand kunnen staan wachten.

grotesteenweg12c

Aan Mediamarkt ga je linksaf, zonder de weg te kruisen…

grotesteenweg13c

en daar is je aankomstpunt met links het tunneltje. Route 1 is volgens de routeplanner 1640 meter lang, route 2 maar 540 meter.

Natuurlijk kan je niet zomaar op heel het parcours tweerichtingsverkeer invoeren. Qua breedte is het doenbaar, zonder ruim te zijn, maar je hebt een paar oversteekpunten. Het eerste is echt wel problematisch. Dat is vlak bij ons vertrekpunt. Hier kruist het fietspad de afrit van de R4. Een fietser in tegenrichting heeft daar zogoed als geen zicht.

grotesteenweg14c

Dit maakt de kruising ongeveer even gevaarlijk als de afrit van de R4 aan het Maaltebruggepark. Trouwens ook om dezelfde reden: op beide plaatsen is het zicht onveilig slecht en op beide plaatsen kan er met het hertekenen van de omgeving veel gebeuren. Het tweede probleem is aan de overkant.

grotesteenweg15cMaar hier is het probleem niet het zicht maar de hoge snelheid van het afslaande autoverkeer. Wie goed naar de grond kijkt ziet trouwens dat er hier ooit tweerichtingsverkeer was voor fietsers.

grotesteenweg16c

Zo, en nu de prijsvraag voor de Zwijnaardse politie. Uw zoon/dochter wil met de fiets naar het Sint-Paulusinstituut. U begeleidt haar/hem veilig tot op het fietspad van de R4 nabij Bollebergen. Dan hebt u de keuze:

a) U zegt hem/haar een stomgeplaatst bord te negeren om veilig tot aan Sint-Paulus te geraken.

b) U zegt dat het verkeersreglement geldt. Daarvoor mag uw kroost een kilometer omrijden en moet zes keer een weg met al dan niet druk autoverkeer oversteken.

Wat kiest u?

Touring

Touring Wegenhulp, ach, wie neemt ze nog ernstig?
Lees en bekijk dit voorstel, en lach.
Net op het ogenblik dat het Gewest -eindelijk- gemeend werk maakt van degelijke fietsverbindingen en soms veroordeeld wordt tot een lange onteigeningenreeks om de “moordstrookjes” te kunnen liquideren, lanceert Touring dit onnozel plan.
Ik vermoed dat ze zelf weten dat het onveilig is, maar maandelijks een item zoeken om in het nieuws te komen.
Bad publicity is cheap publicity, you know.
Nu, Touring bewijst overduidelijk dat ze het vademecum fietsvoorzieningen niet op hun kantoor hebben.
Schrikafstand?
Ooit van gehoord?
Wie het interesseert: hier lees je alles over ideale maatvoering van fietspaden.
Touring toont op zijn tekening een aanliggend tweerichtingsfietspad, wat totaal afgeraden wordt.
Een tweerichtingsfietspad wordt aangeraden om 2m50 breed te zijn, plus nog een schrikafstand.
Touring neemt uiteraard het strikte minimum van 2m.
Door slechts aan 1 zijde een tweerichtingsfietspad te creëren zet je de helft van de bewoners zonder fietspad.
Ik geloof dat we op termijn best evolueren naar tweerichtingsfietspaden aan beide zijdes van de weg.
De overgangsperiode zal inderdaad een onveilige periode zijn, en daar pleit ik niet voor.
Maar het lijkt me de enige mogelijkheid om fietsers/bewoners langs brede of drukke wegen de kans te geven zich te verplaatsen zonder grote omwegen.
Beeld je de Gentse stadsring in met aan de twee kanten nonstop tweerichtingsfietspaden.
Dat zijn pas Touringskes.
Het enige element waar ik Touring in volg: maak werk van betere verkeerslichten – lees: een andere leverancier.
Wanneer springt Touring in de bres voor Gewestwegen zonder fietspaden zoals hier en hier?
Of om al die (Gentse) kruispunten met enkel autostroken aan te passen?

The Loop (3): GPS UIT (melding 84)

Het tweerichtingsfietspad op the Loop krijgt stap voor stap een Walibitoets:

21sep11, 09u16, the Loop
21sep11, 09u16, the Loop

17sep11, 15u19, the Loop
Hoogte:
21sep11, 09u17, the Loop
Breedte:
21sep11, 09u17, the Loop

Dommigheid of sabotage?
Of gewoon een vergissingske?

Melding (56): Paalfietsen

Hoe is het met de werf rond het liefstallige Sint-Pietersstationnetje?

21nov10, 09u06, Sint-Pietersstation vanuit Koningin Elisabethlaan

Aan beide uiteindes van de fototunnel is er nog steeds geen verlichting.
Pure schande is dat.
De televisie in de verte schalt “Eandis, altijd in je buurt”.

Rondom de tunnel staat een pak méér wegwijzers:

21nov10, 09u11, Sint-Denijslaan / "fototunnel"

Je zou denken: “iedereen weet na 2 weken nu wel zijn weg te vinden”.
Niet.
Ook deze morgen vroegen mensen me de weg.
Maar positief: waar de boordstenen voor buggy of fiets te hoog waren verschenen er hellingetjes in zand of multiplex:

21nov10, 09u30, Koningin Maria-Hendrikaplein

Dat lijkt evident, maar het was ooit anders.

De breedte van het fietspad/voetpad in de fototunnel is -duizendmaal helaas- wat het is.
“Iedereen moet water in de wijn doen” beweren sommigen.
Waarmee ze aangeven dat minimumnormen voor voetgangers en fietsers niet gelden.
Hopelijk telt dat niet voor de rest van het nieuwe station van de 21e eeuw.
In het spitsuur is de drukte in de tunnel immens:

18nov10, 08u04, fototunnel

Twee zijbedenkingen:
* trams en bussen rijden weer snel, zeker in de “lange” rechte tunnel. Waar blijft een ballustrade tussen fietspad en trams?
* aannemers werken in het spitsuur op het fietspad, en zonder stofafzuiging. Raar hoor: met een slijpschijf werken op pakweg 1 meter van een massa dwarsende voetgangers en fietsers:

18nov10, 08u01, "fototunnel"

Het duurde een poos voor ik zeker was welke strook voor fietsers is.
Ik hoorde even vaak ” de kant van de fotomuur” als “de kant van de rails”.
Ik hoorde zelfs “daar is geen fietspad”.

(Er staat ook nergens een fietssjabloon op de grond geschilderd, dat zou al veel verwarring weghalen.)
Nu ben ik het zeker: het fietspad ligt aan de kant van de rails, met vier geelzwarte palen als toetje.

18nov10, 08u01, "fototunnel"

Hoe ik dat zo zeker weet?
Door deductie.
Hier staan drie palen op het linkse pad:

21nov10, 09u08, Koningin Fabiolalaan

Aangezien het zebrapad stopt aan dit pad, is dat een voetpad.
Bij een fietspad zou dat zebrapad doorgetrokken worden.
Het zebrapad botst helaas op paal 1.
Foutje.
Paal 1 staat wèl netjes op de zijlijn.
Paal 2 staat niet op de zijlijn, wat het voetpad -alweer helaas- smaller maakt.
Paal 3 staat in het midden van het voetpad.
Aangezien “iedereen water bij de wijn moet doen” staat paal 4 op het fietspad:

21nov10, 09u09, Koningin Fabiolalaan

Aan de andere kant van de tunnel heeft men een verkeerd geplaatste paal “gecamoufleerd”:

21nov10, 09u11, Sint-Denijslaan

De foto is niet echt duidelijk.
Het pad is breed, versmalt tot aan de zijkant van de paal, en wordt dan weer breed.

Sommigen houden van paaldansen.
Paalfietsen is géén aanvaardbare variant.
Een tunnel kan je niet breder maken, maar palen kan je verplaatsen.
Kan de Lijn die palen aub correct laten plaatsen?

Tweerichting

Woensdag 2 juni.
De ochtendspits.
Een vader en kind nemen vanuit de Tentoonstellingslaan de verkeerslichten aan de Sint-Lievenslaan, en slaan rechtsaf naar de Stropkaai.
Ik schrik er niet meer van, want op mijn harde schijf staan een tiental foto’s van tegen-de-richting-rijders op deze lokatie.
Sommigen noemen ze spookrijders.

02jun10, 08u47, Sint-Lievenslaan

Woensdag 9 juni.
Het avondmaal.
Lady K & G, vriendinnen van dochters T & S, eten mee, want moederlady M haar lasagne heeft een reputatie.
K& G wonen in een zijstraat van de Stropkaai.
Ik pols hoe ze naar de stad fietsen.
“Ah gewoon, langs de Overpoort”.
Maar ze keren soms wel terug langs de Terplaetenbrug.
En hoe dan?
Dochter T antwoord prompt in hun plaats:
“Ik ga altijd langs de lichten, en dan dat stukje naar rechts.
Ah ja, ik ga niet gevaarlijk oversteken zunne!
Ik ben niet zot!”

Wat zou je denken van tweerichtingsfietspaden op de ring?

Onkruid

Vorige week was een aannemer bezig met onkruidbestrijding op de kleine ring. Ja hoor, op de kleine ring.

16mei09, 21u03, Charles de Kerchovelaan
16mei09, 21u03, Charles de Kerchovelaan

Ik wist niet wat ik zag. Iemand vond het nodig om de kasseien die de parkeerstrook vormen tussen Charles de Kerchovelaan en het Citadelpark dicht te cementeren tegen het onkruid. Waw, wat een prioriteit in ons mobiliteitsbeleid: onkruid wegcementeren…

Bij gesprekken met ambtenaren of politici hoor ik vaak hetzelfde liedje: “Weet je wel hoe moeilijk het is om met al die onteigeningen fietspaden aan te leggen“? Hier op dit stuk stadsring is geen vierkante millimeter onteigening nodig:

22apr09, 10u23, Charles de Kerchovelaan
22apr09, 10u23, Charles de Kerchovelaan

Het lijkt me de logica zelve om het fietspad naast het voetpad langs de parkrand te leggen.

22apr09, 10u24, Charles de Kerchovelaan
22apr09, 10u24, Charles de Kerchovelaan

Zo zijn de auto’s de buffer, en loop je als fietser geen risico met al dat achteruitrijdend autovolk.
22apr09, 10u24, Charles de Kerchovelaan
22apr09, 10u24, Charles de Kerchovelaan

Ik zie bijna dagelijks mensen zich op deze manier zich verplaatsen:
22apr09, 10u25, Charles de Kerchovelaan
22apr09, 10u25, Charles de Kerchovelaan

Vaak vind ik dit “tegen-de-richting-rijden” onverantwoord. Maar wie ben ik? Mensen vinden dit rijgedrag vaak veiliger dan tweemaal een gewestweg over te steken…. Tijd om die gewestwegen veilig te maken. Met de kleine ring heeft men de keuze: ofwel weinig oversteekplaatsen, met aan beide zijdes een tweerichtingsfietspad, ofwel véél méér oversteekplaatsen.

%d bloggers liken dit: