Applausactie op wereldfietsdag 2021

De Fietsersbond is per definitie … . En toen stopte ik even met typen, en zocht op de website van de Fietsersbond naar de missie. Hun missie. Onze missie.

“De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging, die met steun van leden, vrijwilligers en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt.” 

en…

“We lobbyen op alle overheidsniveaus, bij bedrijven en het middenveld en promoten er de fiets als hefboom om duurzame oplossingen te realiseren op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening, economie, klimaat, milieu en gezondheid. We maken daarbij ook gebruik van de expertise van onze leden, voeren onderzoek en eigen programma’s uit, leveren diensten. Zo trekken we met kennis van zaken de kop van het peloton en inspireren, enthousiasmeren en motiveren we alle stakeholders om mee onze visie – fietsen is vanzelfsprekend – te realiseren.”

Voila, het woord staat er: ” enthousiasmeren“. Dat zie je hieronder en masse, op 12 (twaalf!) locaties. U krijgt een bloemlezing van wat we aan foto’s doorgespeeld kregen. We tonen ze van noord naar zuid, te beginnen met de eigen foto’s van de applausactie aan de kleuter- en lagers school Mariavreugde in Wondelgem. Wat een ambiance was dàt! Het begon eerder rustig, maar zwol aan tot een enthousiasmerende fietsstraat:

03 juni 2021, 07u55, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u02, Vroonstallestraat

03 juni 2021, 08u02, Vroonstallestraat / Vinkeslagstraat
03 juni 2021, 08u02, Vroonstallestraat

03 juni 2021, 08u04, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u06, lagere school Mariavreugde
03 juni 2021, 08u10, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u11, Vinkeslagstraat
03 juni 2021, 08u13, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u13, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u16, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u17, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u17, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u18, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u19, Vroonstallestraat / Vinkeslagstraat
03 juni 2021, 08u19, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u20, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u20, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u23, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u24, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u24, Vroonstallestraat
03 juni 2021, 08u25, Vroonstallestraat

Altijd boeiend, zo’n schoolingang. Altijd beangstigend, zo’n schoolingang met zo’n grote stroom autoverkeer. Daarover later meer in een aparte Fietsbult, want er waren nog 11 andere applausacties. We gaan verder van noord naar zuid.

03 juni 2021, Eksaardserijweg / Sint-Jozefstraat
03 juni 2021, Eksaardserijweg / Sint-Jozefstraat
03 juni 2021, Groendreef / Westerringspoorbrug
03 juni 2021, Gaardeniersbrug / Opgeeistenlaan
03 juni 2021, Gaardeniersbrug / Opgeeistenlaan
03 juni 2021, Gaardeniersbrug / Opgeeistenlaan
03 juni 2021, Groendreef / Beukelaarstraat
03 juni 2021, Groendreef / Beukelaarstraat
03 juni 2021, Luc Lemiengrepad
03 juni 2021, Forelstraat / Heernislaan
03 juni 2021, Forelstraat / Heernislaan
03 juni 2021, Visserij
03 juni 2021, Visserij
03 juni 2021 Marie Sassepad / Louisa d’Havébrug
03 juni 2021, UZ Gent
03 juni 2021, UZ Gent
03 juni 2021, UZ Gent

U zag 10 van de 12 locaties. Dank aan allen wiens handen applaudisseerden!

Nog even terug naar de missie van de Fietsersbond. Daarin staat ook het woord “onafhankelijk”. Dat wil onder anderen zeggen: ongebonden, niet ontstaan uit, of als onderdeel van een politieke partij. Dat is belangrijk, want om het simpel te zeggen: één van onze doelen is dat liefst àlle politieke partijen de fiets als een evidentie zien, én behandelen. Dat was jarenlang niet zo. In één partij was het altijd zo: pro fiets. Bij een andere was dat nooit zo: eigen auto eerst. Bij àlle andere partijen leefden de twee stromingen, of beter de drie stromingen: pro fiets / onverschillig / contra. Zo’n stromingen lees je natuurlijk nooit in verkiezingsprogramma’s of partijcommunicatie. Daar is het altijd: één gedacht. Niet meer, soms minder. Minder: dat was de dan “afdeling onverschilligheid”. Dat laatste, de onverschilligheid, is recent verdwenen. Bij de laatste verkiezingen kwam het woord “fiets” voor in àlle partijpublicaties (van de Vlaamse partijen die verkozen zijn). Dat was nieuw, en een signaal dat niemand nog naast de fiets kon kijken. Ook niet bij de partijen die tot dan toe de jammerklachten van autogebruikers (excuus!) autobezitters (het fileprobleem, het parkeerprobleem, … ) de allerbelangrijkste mobiliteitsvraagstukken vonden. De vraag is nu: hoe zal het komende jaren evolueren? Zijn alle partijen in staat om op de Wereldfietsdag 2022 voor de fiets te applaudisseren? Ik hoop het. Bij de bevolking is het draagvlak niet meer te negeren.

Trauma

Gent en trams.
Het is een trauma.
Gent wil méér tramlijnen, en het gaat niet ècht vooruit.
Zouden er anno 2016 nog straten zijn met oude tramlijnen onder het asfalt?
Ik dacht het niet.
Lijn 7, daar geloven we in.
Maar Lijn 3, is dat niet tè 20e eeuws gedachtengoed?
Maar bon: vanaf zondag rijdt de tram naar het UZ.
En dat is een goede zaak.
UZGent telt bijna zesduizend werknemers.
Duizenden bezoekers per dag.
Het leek decennialang een pure autostad, met ocharme een buslijntje voor de deur.
Vanaf zondag rijden er trams van en naar het Sint-Pietersstation, en we kunnen enkel samen met u verbaasd zijn dat dit pas in het tweede decennium van de 21e eeuw zover gekomen is.
Samen met deze werf werden ook de fietstoegangen richting de campus UZGent aangepakt, en dat is zeer goed nieuws.
Dit is de officiële fietskaart van UZ Gent.
Of wacht eens: het is de kaart met fietsroutes met tweerichtingsverkeer.
Aan het kruispunt Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan wordt een grote vooropstelstrook geschilderd.

08maa16, Zwijnaardsesteenweg
08maa16, Zwijnaardsesteenweg

Hier passeren vaak tientallen fietsers per groenfase.
Fietsers zullen dus in één beweging de ziekenhuiscampus op kunnen draaien.

08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan
08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan

08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan
08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan

08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan
08maa16, Zwijnaardsesteenweg / De Pintelaan

De toegang aan het vroegere portiersgebouw is eindelijk in gebruik:

08maa16, campustoegang De Pintelaan
08maa16, campustoegang De Pintelaan

08maa16, campustoegang De Pintelaan
08maa16, campustoegang De Pintelaan

Wie herkent de bushaltes nog?

08maa16, Zwijnaardsesteenweg
08maa16, Zwijnaardsesteenweg

Dit is de De Pintelaan zoals hij hopelijk zal verder lopen tot aan de Ottergemsesteenweg:

08maa16, De Pintelaan
08maa16, De Pintelaan

08maa16, De Pintelaan
08maa16, De Pintelaan

De andere toegang (op de kaart links onderaan) kent u al van de fietsbulten van 20 november 2015 en 17 februari 2016:

08maa16, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat
08maa16, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat

08maa16, campus UZGent vanuit Fritz de Beulestraat
08maa16, campus UZGent vanuit Fritz de Beulestraat

Wat is er geworden van het geheim van het UZ?
Dat kreeg de nodige verf.

08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan
08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan

08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan
08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan

08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan
08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan

08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan
08maa16, campus UZGent bij de Corneel Heymanslaan

Ik wou me beperken tot deze beelden.
Vandaag even geen commentaar.
Tot lady K me vanavond vertelde hoe haar leerlingen op het UZ bang zijn voor de komst van de tram.
Dat bleek tijdens de proefritten van de tram.
Waren er dan ongevallen gebeurd? vroeg ik lady K.
De combinatie tram-fiets zag er toch weloverwogen en niet conflictueus uit.
Neenee, dat niet. Gewoon angst. was het antwoord.
Auto’s en fietsers draaien er al jaren rond elkaar heen.
Dat zijn ze gewoon.
Maar nu komt daar die tram bij!

En ja, ze vinden de komst van de tram een goede zaak hé!
voegde ze er nog aan toe.
Een trauma onder fietsend verplegend personeel.
Misschien omdat zij de vele fietsongevallen met Gentse tramsporen zien voorbij komen?

Nieuw-nouveaux! (3)

Het UZGent, het immense universitaire ziekenhuis, was decennialang het spiegelbeeld van onze maatschappij: een autostad in de stad.
Dokters en auto’s: liefde aan 100 per uur.

In de zone rondom het UZ zijn al jaren werken aan de gang.
Zowel de oppervlakkige als de diepgravende toeschouwer kon enkel vaststellen: autobereikbaarheid was de topprioriteit.
En daar kunnen we allen enkel 100% akkoord mee zijn.
Want de auto is toch een grandioze uitvinding?
Zeker in combinatie met een zwaailicht, een draagberrie en een dokter.
Ok, soms komt er uit Brugge een helikopter een handje helpen, maar mensen groot en klein worden met ziekenwagens klein en groot naar het UZGent gebracht.
En jawel: auto’s zijn voor vele patiënten en hun familie’s de snelste weg naar medische hulp.
Ik leerde ooit autorijden vanuit de romantische gedachte dat ik een rijbewijs nodig had om m’n teerbeminde op tijd in de kraamkliniek te deponeren.
Dat bleek nog te kloppen ook.
Wat goed dat we in de stad waren blijven wonen.
We reden telkens ’s nachts, dus onderweg geen hinderende auto’s.
En telkens was de babyschat binnen het uur na aankomst geboren.
De tweede keer was de gynecoloog nét op tijd om de vroedvrouw opzij te duwen en lady T “op te vangen”.
Achteraf bekeken had ik geen rijbewijs nodig: een taxi had ook gekund.
Die geven voorrang aan zo’n ritten.
De derde bevalling werd een autoloze bevalling: een bloedhete julinacht op het tapijt in de living.
Net Lady S, de derde, heeft een auto-rijbewijs.
Toeval zeker?
Maar we wijken af: de eerste twee bevallingen waren in Jan Palfijn.

De autopoort van UZGent schoof afgelopen jaren van de De Pintelaan door naar een zone dichter bij de E17.
Jammer dat de fiets daar geweerd werd.
Het was lang wachten tot UZGent een teken van fietsvriendelijkheid vertoonde.
Het eerste teken verscheen in 2013 hier.
Meer recent was er de crimi “het geheim van het UZ“.
Op het einde van de zomer was er een vervolg van deze crimi in de maak, lach even mee:

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

13sep15, De Pintelaan
13sep15, De Pintelaan

Je kan het zien als een geslaagde poging om Magritte tot leven te wekken.
En het idee om op 30 april een plannetje te hangen zodat fietsers de alternatieve toegang ziet mag naar het Nobelprijscomité in Stockholm doorgestuurd worden.
Zo’n simpel plannetje rondom elke werf kan wonderen doen, en de vrede bewaren.
Gedaan met de onvolgbare oranje pijlen.
Maar wat het surrealistisch maakt is dat niemand eraan dacht om in juli een nieuw plannetje te hangen met een update.
Jammer voor de kunst op straat, dames en heren van de minderhinder: surrealisme is iets voor musea!
Aannemers bestellen, borden plaatsen, dàt is zwaar werk.
Maar een geplastificieerd A3tje?
Of A4tje?

Over naar de afdeling Nieuw-nouveaux!
Het surrealisme maakte plaats voor realisme:

23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat
23okt15, De Pintelaan / Fritz de Beulestraat

De nieuwe fietstoegang creëerde ook een knip voor autoverkeer tussen de De Pintelaan en Fritz de Beulestraat.

Ik vergat te kijken hoe de oversteek van de De Pintelaan geregeld is.
Binnen het domein van UZGent is het eventjes paradijslijk fietsen (en stappen):

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

Hier eindigt het pad.
Is dit de eerste stap om van UZGent een STOPstad te maken?
De komst van de tram is uiteraard grandioos, maar hoe gaat dit project verder?
Wat wordt de volgende stap voor fietsers?
Wordt het een voorbeeldproject?
We kunnen amper wachten…

23okt15, UZGent
23okt15, UZGent

Rode loper

Het lijkt een rode loper, maar het is het eerste èchte teken van een fietspadenbeleid op het terrein van UZGent:

05sep13, 20u14, Ottergemsesteenweg Zuid
05sep13, 20u14, UZGent vanuit E17 rotonde aan Ottergemsesteenweg Zuid

Eens de brug over de Ringvaart klaar is zal fietswoon-werkverkeer vanuit Zwijnaarde en verder deze toegang snel vinden.

Melding (28) Klotekruispunt (3)

Dit fietspad naast het UZ is een deel van de Noord-Zuid fietsroute, maar ligt erbij voor piet snot.
Primo: in dit S-bochtje zit het asfalt vol gaten.

18jun09, 9u11, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u11, Zwijnaardsesteenweg
“Ervaren” fietsers vermijden de putten door naast het fietspad te rijden:
18jun09, 9u15, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u15, Zwijnaardsesteenweg

Secundo: op het “einde” van het fietspad krijg je als toetje een ferm verzakt putdeksel.
18jun09, 9u16, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u16, Zwijnaardsesteenweg

Tertio: op het kruispunt is er simpelweg geen fietspad meer. Waw, wat een fietsroute!

Ook wie de Zwijnaardsesteenweg wil volgen komt tussen de auto’s terecht:

18jun09, 9u12, Zwijnaardsesteenweg
18jun09, 9u12, Zwijnaardsesteenweg

Iets snap ik niet. Nadat de tram jaren geleden doorgetrokken werd op de Zwijnaardsesteenweg kreeg deze steenweg een fietspad, maar sindsdien kreeg geen enkel kruispunt stadinwaarts een fietsvriendelijke facelift. Dit is het traject via de Galglaan:
18jun09, 9u18, Galglaan / De Pintelaan
18jun09, 9u18, Galglaan / De Pintelaan
Hoe denkt men een stadsdeel als Nieuw Gent te motiveren om de fiets te gebruiken zonder minstens 1 van de kruispunten stadinwaarts fietsveilig te maken? Gans die buurt rond het UZ is trouwens hilarisch op vlak van fietsinfrastructuur. Komende weken meer daarover.
Lichtpuntje: volgens dit persbericht legt de stad deze maand fietssuggestiestroken aan op de Zwijnaardsesteenweg.

Tuupe (2)

DriesO had een lijstje opmerkingen om u tegen te zeggen.
Ik zet de mijne op een rij.

Het fietspad op de brug voelt vrij smal aan:

07jun09, 18u36, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u36, Corneel Heymanslaan
Het fietspad heeft hoge opstaande randen, wat het veiliger maakt naar auto’s toe. Dat geeft op het fietspad wel meer conflictmogelijkheden met tegenliggers. Ik vraag me af of het klopt met het vademecum Fietspaden .

Jammer ook dat de betonnen vangrails niet verder doorlopen:

07jun09, 18u34, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u34, Corneel Heymanslaan

Ik zag er al vaak vrachtwagens stilstaan op het fietspad.

Jammer, doodjammer dat samenwerken met de Lijn (ook een deel van het Gewest) niet mogelijk was. Aan beide zijden van de brug bleven de bushaltes “oude stijl”. Waarom heeft men niet in 1 beweging het fietspad achter de bushaltes door laten lopen?

07jun09, 18u40, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u40, Corneel Heymanslaan
Zeker aan de kant Ottergemsesteenweg Zuid had dit de oversteekplaats veiliger gemaakt:
07jun09, 18u33, Ottergemsesteenweg Zuid
07jun09, 18u33, Ottergemsesteenweg Zuid

Een haakse oversteekplaats was perfect mogelijk. Nee. Liever een bochtje maken, langs de bushalte lopen, en dan -zoals Dries schreef: een onveilige oversteekplaats creëren.
07jun09, 18u32, Ottergemsesteenweg Zuid
07jun09, 18u32, Ottergemsesteenweg Zuid

En waarom? Omdat dat klein stukje niet de bevoegdheid van het Gewest maar van de Stad is? Kan men de cursus “verspilling door versplintering” eens lezen aub?

Mijn persoonlijke conclusie: een onveilige situatie die de komende maanden door wegenwerken diabolisch kan worden is een béétje minder onveilig gemaakt. Dries zijn analyse klopt: maximale autocirculatie was topprioriteit. Een beetje extra fietsveiligheid was meegenomen. De op- en afritten en het kruispunt naar Ivago zijn fietsvrij gemaakt. De nieuwe verkeerslichten zijn er om de autocirculatie in goede banen te leiden. Verkeerslichten voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers waren niet aan de orde. Tuupe tegoare werken is niet evident. Samenwerken met de Lijn en UZGent, nogtans ook instellingen met Vlaams geld, en de stad Gent gebeurde niet. De versplinteringsduivel weet waarom.

Tuupe (1)

Het gewest deed een vrij degelijke aanpassing van de situatie aan de brug over de E17 vlakbij het UZGent.

07jun09, 18u32, Ottergemsesteenweg Zuid
07jun09, 18u32, Ottergemsesteenweg Zuid
Het fietsverkeer werd weggehaald van de op- en afritten van de E17 en het kruispunt richting Ivago. De snelheid van de vuilniskarren is berucht.
Het eenrichtingsfietspad aan de overzijde werd omgebouwd tot tweerichtingsfietspad:
07jun09, 18u31, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u31, Corneel Heymanslaan

Dat is een goede zaak. Vooral omdat het daar de komende maanden met de renovatiewerken op de E17 een heksenketel belooft te worden. Dit is dus een mooi staaltje van fietsvriendelijk anticiperen.
De oprit naar het UZGent bleef op wat rode verf na ongemoeid:
07jun09, 18u38, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u38, Corneel Heymanslaan

Fietsers en voetgangers krijgen iets verderop een oversteekplaats:
07jun09, 18u38, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u38, Corneel Heymanslaan

07jun09, 18u39, Corneel Heymanslaan
07jun09, 18u39, Corneel Heymanslaan
Morgen een paar opmerkingen over dit project.

%d bloggers liken dit: