Meetkunde (melding 145)

Het Meldpunt Fietspaden heeft een aantal minpunten.
Er is geen knop om te melden waar er fietspaden ontbreken.
En je kan fout ontworpen of slordig aangelegde nieuwe fietspaden niet doorspelen aan de overheid.
We doen deze weken toch een paar pogingen voor dat laatste.
Het draait eigenaardig genoeg telkens om werven van AWV (het Agentschap Wegen en Verkeer).
Dat wil enerzijds zeggen dat verschillende werven lopen waar (ook) fietsinfrastructuur aan bod komt, wat positief is.
Anderzijds lijkt het erop dat deze Vlaamse overheidsdienst nog niet mee is met het Vademecum Fietspaden.
Of ligt het aan de PPS (publiek-private-samenwerking)structuur?
En wat als zo’n structuur “minder goede” of “slechte” fietsinfrastuctuur oplevert?
Herdoen?
Of slikt de Vlaamse overheid dat zomaar door?
Ik heb er vertrouwen in.
AWV zal nooit slecht aangelegde auto-infrastructuur accepteren, dus idem dito voor fiets-infrastructuur.

Nummer 1 van de meldingsreeks is eenvoudig te illustreren met foto’s.
Hoofdstuk 4 van het Vademecum Fietsvoorzieningen behandelt “ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN” en start met 4.1 “MAATVOERING EN AFSCHERMING”.
Je kan er veel uit leren.
Jammer maar helaas, het is en blijft een vademecum.
Met andere woorden: niet dwingend/afdwingbaar.
Maar bekijk de foto’s.
Dit is de Buitenring Zwijnaarde, het nieuwe fietspad tussen Schelde en E17:

12jan14, 16u04, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u04, Buitenring Zwijnaarde

Prettig glad asfalt, een prima pad!
Het pad is circa 3 meter breed.
Een aanvaardbare breedte voor een plek waar het bijwijlen héél druk fietsen zal zijn.
Staat hier nergens in de buurt een voetbalstadion?
12jan14, 16u04, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u04, Buitenring Zwijnaarde

Verderop loopt de betonnen veiligheidsstootband vlak langs het pad.
Volgens het vademecum verlies je hierdoor 50 cm nuttige breedte.
Zonde.
De stootband ligt er op zijn plaats: tussen autoweg en fietspad in.

In de aanloop naar de brug richting Ghelamco Arena is de situatie anders.
De betonnen veiligheidsstootband ligt tussen fietspad en de Schelde:

12jan14, 16u02, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u02, Buitenring Zwijnaarde

Het pad is er een kleine 20 centimeter smaller: circa 2m80.
12jan14, 16u02, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u02, Buitenring Zwijnaarde

Waarom het hier smaller is begrijp ik niet goed.
Dit is een onderdeel van verschillende Vlaamse fietsroutes.
Waarom dan smaller?
Ook hier haalt de betonnen stootrand een deel van de nuttige ruimte weg.
Tussen auto’s en fietsers is er momenteel enkel een strookje zand.
Welke keuzes zijn hier gemaakt?

Bergop naar de brug is het pad 5 cm breder, en zonder betonnen band:

12jan14, 16u00, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u00, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u00, Buitenring Zwijnaarde
12jan14, 16u00, Buitenring Zwijnaarde

Dit is vermoedelijk een momentopname, er zijn nog werken aan de gang.
De brug vergat ik op te meten.
Ik herinner me nog hoe op de Open Wervendag de ingenieur van dienst vertelde hoe ze bijna de ballustrade vergeten waren.
Erger was hoe hij twijfels had over zin en onzin ven de fietsinfrastructuur.
Hij vond de fietstunnels weggesmeten geld.

Aan de overkant van de brug ligt een scherpe bocht van 180 graden.
De scherpe bochten in de nagelnieuwe Kennedybrug (ook een werf van AWV) kregen een breder wegvlak.
Je kan zo’n verbrede bocht hier net zien op de eerste foto.
Logisch, zo kan kruisend fietsverkeer vlot de bocht nemen.
Op dit pad ging men nog smaller dan elders in het project:

12jan14, 15u58, Binnenring Zwijnaarde
12jan14, 15u58, Binnenring Zwijnaarde

Het is met moeite 2m30 breed.
12jan14, 15u58, Binnenring Zwijnaarde
12jan14, 15u58, Binnenring Zwijnaarde

12jan14, 15u57, Binnenring Zwijnaarde
12jan14, 15u57, Binnenring Zwijnaarde

Conclusie: wat was hier het doel?
Een consequent comfortabel fietspadennetwerk aanleggen?
Of in de resterende ruimtes naast het autoknooppunt lukraak fietspaden aanleggen, zodat niemand kan klagen?
Was ik de Vlaamse overheid, ik liet die bocht herdoen.

Schuwafstand

De buitenste voetgangers- en fietsas tussen Voskenslaan en de fietsstallingen op de Sint-Denijslaan was -sneller dan verwacht- deze morgen open voor verkeer.
Positief.
Vanop de Voskenslaan bekeken ziet het er ok uit:

14maa11, 08u55, Voskenslaan

Maar is het wel zo?
Vanop de Sint-Denijslaan voelt het te smal aan.
14maa11, 18u45, Sint-Denijslaan

Louter een subjectief gevoel?
Volgens het vademecum moet het fietspad minstens 3m50 breed zijn.
De afsluiting staat op het fietspad.
Dat maakt het fietspad ook effectief smaller, want er hoort “schuwafstand” te zijn.
Is er hier voldoende “schuwafstand”?
Morgen eens meten.
Alvast even het vademecum fietsvoorzieningen raadplegen
En onder “4.1.5 Afscherming van fietspaden” lees ik: Men dient er rekening mee te houden dat fietsers steeds een zekere veiligheidsafstand bewaren tegenover bijvoorbeeld een verhoogde rand, een haag of gevel. De dimensionering van fietspaden moet rekening houden met deze schuwafstand, omdat dit de ef-fectieve breedte van het fietspad vermindert.
Voor een kwalitatief fietspad zijn dit de gangbare schuwafstanden :

25 cm tot een tussenberm of rand met hoogteverschil van maximum 7 cm

50 cm tot een rand met hoogteverschil van meer dan 7 cm

50 cm tot vaste voorwerpen zoals bomen, borden, geparkeerde wagens… (aanbevolen 75 cm)

100 cm tot een gesloten wand.
Bij de plaatsing van palen (verlichting, verkeersborden, parkeermeters…) langs fietspaden dient dus de nodige omzichtigheid in acht genomen te worden. Het is ook niet de bedoeling het probleem te verschuiven naar voetpaden. Bij plaatsgebrek wordt best geopteerd voor andere oplossingen (b.v. uitkraging, ophanging aan gevels…).

Plaatsgebrek voor de aannemers?
Ik vrees dat men vooral niet durft te kiezen voor een iets duurdere, ingenieuzere vorm van werfinrichting cfr Duits model.

Melding (68): paalfietsen (3)

Dit is een meetmelding.

15jan11, 13u46, Kortrijksesteenweg

Op de werf Kortrijksesteenweg is een fietspad in wording.
Het fietspad staduitwaarts is copy conform de tabel (hier op pagina 3) van het vademecum fietsvoorzieningen.
Of toch bijna.
15jan11, 13u54, Kortrijksesteenweg

1m74 is net niet >1m75.
Of was ik slordig met mijn rolmetertje?
In ieder geval: naar stedelijke normen zal dit een goed fietspad worden.
Op een centimetertje steekt het niet.

Vlakbij het Lyceum staat een paal paal te wezen.
Het is -naar ik vermoed- een paal van dat nieuwe peperdure parkeergeleidingssysteem.

15jan11, 14u03, Kortrijksesteenweg

Met het blote oog zie je: geen 1m75 tussen boordsteen en paal.
Ik denk zelfs niet 1m50, de aanbevolen minimumbreedte.
Maar ik vertrouw erop dat de aannemer deze paal zal verplaatsen.
Of wordt het paalfietsen (3)?

Ondertussen lees ik op Skyscrapercity dat de werf opschiet.
Ik ga deze week nog es meten.

%d bloggers liken dit: