De onbereikbare haven (1)

Wie in de haven wil werken heeft een auto nodig. Enkel zo geraak je er heelhuids.
Dat is de stelling die de wegeninfrastructuur van en naar de Gentse haven uitstraalt.
Ergens in de jaren 80 groef het Vlaamse Gewest een autotunnel onder het goederenspoor tussen het rangeerstation en de haven.
Auto’s stonden er vaak in de file voor alwéér een lange goederentrein.
Een tunnel was “de oplossing”.
Het werd een megatunnel.
Volgens de plannen van de jaren 70/80 zou de de tunnel overgaan in een een viaduct over de spoorlijn Gent-Eeklo, om vervolgens via een flyover aan te komen op Dok-Zuid.
Een B401 vanuit de haven, zoiets.
Na de aanleg van de brede, dure tunnel viel het project stil wegens geldgebrek.
De fundering voor het viaduct over de spoorlijn ligt er “te liggen”.
Gelukkig maar.
Het is zo’n relict uit de jaren dat bij wegeninfrastructuurwerken exclusief aan autoverkeer gedacht werd.
De tijdsgeest, quoi?
Of was het: de automoloch versus de spoormoloch?
De tunnel was een autoproject pur sang.
Fietsers en voetgangers werden straal genegeerd.
Die hoorden niet / niet / niet in de haven te komen.
Openbaar vervoer eigenlijk ook niet.
Anno 2017 swingen ook in de haven de files de pan uit, en weten we beter.
Dat goederenspoor boven de tunnel is het spoor waar -als de verzamelde politici doorzetten- hopelijk ooit een personenspoorlijn naar Terneuzen komt:

01nov17, Darsen
01nov17, Darsen

Zo komt de tunnel misschien ooit ècht van pas.

Dit is het huidige kluwen van auto- water- en spoorwegen rondom de tunnel:

De plek heeft een naam: de Darsen.
Op dit plan van de haven zie je klaar en duidelijk hoe belangrijk dit knooppunt is.
Darsen is de ultieme, extreme stadsmuur.
Wie in de haven wil werken heeft een auto nodig. Enkel zo geraak je er heelhuids.
Méér dan de helft van de Gentenaars die van of naar de haven wil fietsen moet voorbij dit knooppunt.
Wondelgem. Mariakerke. Drongen. Muide. Meulestede. Een flink deel van het centrum. …
In de vorige bestuursperiode had AWV ambitie om dit knooppunt uit te zuiveren voor àlle verkeer, maar de NMBS/Infrabel speeldde dwarsligger.
Een thuismatch.

De vroegere weg ligt er nog bij als relict:

01nov17, Darsen

Wie in de haven wil werken heeft een auto nodig. Enkel zo geraak je er heelhuids.
Uiteindelijk kregen fietsers deze restfractie.
Degelijke directe fietspaden ontbreken:
01nov17, Darsen

De oude weg, en dus het fietspad richting Muide, verzakt:

01nov17, Darsen

Met deze spoorwegovergangen zonder slalomparcours waren we een paar jaar geleden al blij als een kind:

01nov17, Darsen

01nov17, Darsen
01nov17, Darsen

Enkel de flank Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Oostakker kreeg eind 2013 een aanzet tot een 21e eeuwse oplossing: een fietsbrug over de John F kennedylaan.
De evolutie om de Haven fietsvriendelijk te maken verloopt aan een slakkengang.

01nov17, Farmanstraat

01nov17, Darsen

De evolutie om vanuit de woonstad fietsroutes tot aan de poorten van de Haven, de handenarbeidsstad, te krijgen evenzeer.
Daar zit Aquafin, die andere moloch, voor iets tussen.
Vaak kan er pas aan wegenis gewerkt worden als éérst Aquafin “gepasseerd is”.
Iedereen weet dat Aquafin vaak gaat voor de dure, trage betonoplossingen.
Ik heb overd iebetonoplossingen geen mening, behalve dat ik merk dat hun agenda vaak verlammend werkt.
Het zou me boeien om te weten waar in Gent Aquafin nog “aan zet is”.
Met andere woorden: waar zij vanuit Aartselaar in Gent de mobiliteitsagenda bepalen of blokkeren.

Aquafin is nu al jaren aan het graven rondom Darsen.
Het zijn het soort werven waar het woord “fietsvriendelijkheid” onbekend is.
Momenteel zijn ze aan de slag rondom de Veenakkerstraat en de Noordveenakkerstraat.
Daar wordt een rietgracht gesaneerd.

01nov17, Noordveenakkerstraat

Dat is nog even “uitzweten”.
Bovenop de Aquafinput onder de Hogeweg groeit voor fietsers iets hoopvols:

01nov17, Hogeweg / Noordveenakkerstraat
01nov17, Hogeweg
01nov17, Hogeweg
01nov17, Hogeweg

Van hieruit komt langsheen de volkstuintjes een fietsas tot aan de Veenakkerstraat.
Knocking on the Haven’s door?

01nov17, Hogeweg / Farmanstraat

Of wordt dit een eerste aanzet om autoslaapstad Oostakker op de fiets te krijgen?

fietspad Groene Banaan

In de pers verscheen onlangs de melding dat het geplande fietspad langs de Groene Banaan geschrapt wordt.

Hoe komt het dat we hier niet warm of koud van worden? Zoals het nu ter uitvoering lag was het als een geschenk krijgen en na het openen van de verpakking denken: “Leuk cadeau maar het is niet wat ik verwachtte.” We waarderen het wel dat het stadsbestuur het aandurft om op een dergelijke beslissing terug te komen.

We hopen dat er nu naar een volwaardig traject uitgewerkt wordt vanaf de Veenakkerstraat
(daar zit het goed )tot aan de site van het vroegere Dampoortstation site, met misschien een of twee aftakkingen.
Nu terug met Infrabel rond de tafel zitten zal tijd vragen. Ondertussen zijn wel al enkele kleinere ingrepen mogelijk :
1 – Veenakkerstraat (stuk dat nu veldweg is) aanleggen zodat er een goede verbinding komt tussen Hoge weg en Striemenbergstraat.
2 – Doorsteek Spijkstraat tot achter busstation (kant N70a) realiseren (een leegstaand gebouwtje slopen en stukje grond in huur nemen van Infrabel)
Dit laatste zou voor de fietsers  – en ook tijdens de geplande heraanleg van de Antwerpsesteenweg – een goed alternatief zijn .
Beide werken samen zouden in afwachting van een volwaardig Groene Banaan fietspad een grote stap vooruit zijn.

Fietsfonds (2)

Begin 2010 was er hoop op een flinke stap vooruit qua fietsinfrastructuur in het Gentse.
Lees hierover dit artikel uit de Gentenaar.
Via het Fietsfonds zouden in Gent tegen eind 2012 60km extra fietspaden bijkomen.
60 km (60!) in 3 jaar tijd!
De lat leek -onrealistisch- hoog te liggen.
Hoog mikken om in het midden te landen?
Het is een beproefde techniek.
Ambitie kan geen kwaad.
Je nek uitsteken is gezond, ook als overheid.
30 kilometer leek me ook al goed.
Vorige winter dacht ik hier nog: dat komt wel goed.
Maar hoever staan we 8 maand voor het eind van 2012?
Ik vrees: absoluut niet ver.
Of beter gezegd: Fietsfondsrealisaties zijn er amper.
Er zijn dossiers lopende, maar de realisaties per kilometer laten op zich wachten.
Op Gent Fietst lees je hier de meest recente ambities, zonder lengte erbij.
Geen 60 kilometer meer tegen eind 2012.
Geen 30 kilometer.
Geen 10.
Hoe komt dat?
Wat leren we hieruit?
Dat er inertie is, of is het weerstand?
Dat sommige administraties bewust en andere onbewust dwars liggen?
Dat de politieke wil en drive ontbreekt?
Dat dossiers van vergadering naar vergadering gesleept worden?
Of de combinatie?
Feit is: een gezamenlijke geldpot wil nog niet zeggen dat de administratieneuzen in 1 gezamenlijke richting staan.

Maar goed: de eerste èchte Fietsfondswerf is van start gegaan, en daar ben ik blij om.
Het is de lang beloofde Groene Banaan.
De buurt noemt het de Groene Bananenschil, want de NMBS ging aan de haal met (eerder beloofde?) gronden.
Een park kwam er niet.
Bekijk Google Maps hier, en vraag u samen met mij af of die nieuwe sporen (rechts op het rangeerterrein) niet meer naar links konden, zodat de Dampoortwijk naast de lasten ook de baten van dit spoorwegcomplex kon plukken.
Het pad zal rechts naast de sporen lopen.
De werf is vorige maand begonnen:

23apr12, 11u33, Veenakkerstraat
Volgens de stedenbouwkundige vergunning is het 830 meter lang.
Dat zal velen plezieren.
Het wordt een eerste stap om Gent op fietsvlak te verbinden met de Haven.

Ik herlas net het stuk hierboven.
Het leest eerder somber.
Dat is het niet.
Het is eerder streng, wil vooral analyseren, en bijdragen dat de administratieneuzen wèl in dezelfde richting komen.
Enkel dan komt er slagkracht, en gaat het vooruit met die zo gewilde fietspaden.