10 jaar

Voila, de puberteit komt eraan.
Fietsbult bestaat 10 jaar.
Dat leverde 2.536 berichten op, geschreven door 18 mannen en vrouwen, met vanuit uw kant 12.166 reacties en 1.199.338 kliks.
Dat zijn maar cijfers.
Uiteindelijk draait het op Fietbult om de inhoud en de beelden.
U zag de uitgelaten vrolijkheid èn het intense verdriet.
De genialiteit èn de blunders.
De dromen èn de realiteit.
Alles passeerde de revue.
U en ik kunnen het dagelijks met eigen ogen aanschouwen.
Zoals vandaag nog.

22maa18, Dampoort
22maa18, Dampark
22maa18, Dampark
22maa18, Dampark
22maa18, Baudelokaai
22maa18, Heernislaan

Gent is op weg om een degelijke fietsstad te worden.
De tanker lijkt gekeerd, met dank aan het Circulatieplan.
Maar er is nog werk voor decennia, vooral buiten de R40.
Ondertussen:

22maa18, Lousbergmarkt

20 jaar

Verjaardagen zijn altijd leuk.
Cadotjes.
Een drankje.
Een dansje.
En als het meezit: een woordeke.
Even stilstaan bij wat geweest is.

GMF, het Gents MilieuFront vierde zaterdag zijn 20e verjaardag.
Mobiliteit is één van hun thema’s, met fietsen als speerpunt.
Dat blijkt uit de covers van hun driemaandelijkse magazine Frontaal:

Frontaal

Flink wat Gentse Fietsersbondleden zijn ook lid van GMF.
Een paar actieve Fietsersbonders zijn even actief bij GMF.
Samenwerken is dan ook evident.
1+1=3, zo simpel is het vaak.
Nog véle (fiets)jaren, GMF!

Bond

Bond.
Nee, niet James.
Een bond dekt vaak een verenigingsvlag.
Bond is een Vlaams synoniem voor de Gezinsbond.
Er is de vakbond en de ziekenbond.
De Bond Moyson.
De Voetbalbond.
De Duivenbond.
De KBWB, de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, kortweg de Wielerbond.
De sporters.
En iets totaal anders: de Fietsersbond.
De fietsers, U welbekend.
140907

Een bond is een verbond.
Je weet wel: dan ontstaan zinnen met begrippen als “een doel” of “een ideaal”.
In het geval van de Fietsersbond ook: “algemeen belang”, met als satellieten: “leefbaarheid”, “gezondheid” en “klimaat”.
Afgelopen jaar vierden we in Gent een klein feestje.
Niet met champagne en nachtelijk kabaal, maar ’s middags op een gezellig plein, na afloop van de Tweedehandsfietsenmarkt, met koffie-, water- en biergekeuvel.

06sep14, 13u44, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u44, Oude Beestenmarkt

De aanleiding voor het feestje kon u lezen in zeven Fietsbulten tussen 3 mei en 15 mei: 25 jaar Fietsersbond Gent.
U kon er lezen dat Perpetuum Mobile een voorloper was van de Fietsersbond.
Pioniersverhalen.
Verhalen over demonisering en de recherche.
De grappigste verhalen rolden vlot over het plein:
06sep14, 12u53, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u53, Oude Beestenmarkt

06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 12u57, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u27, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u27, Oude Beestenmarkt

En dan -als souvenir en eerbetoon- de obligate fotosessie van de “oude garde”, de pioniers:

06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u33, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt
06sep14, 13u37, Oude Beestenmarkt

U merkt het, er was véél te vertellen.
En het was gezellig.
Fietsersbond Gent was en is een hard werkende, warme club.
Het onderwerp, mobiliteit in een stad, is complex, en vraagt een extreem ontwikkelde vorm van geduld.
Maar we groeien.
Afgelopen jaar groeide het ledenaantal in Gent met 60 lidmaatschappen (vaak gezinnen), waarmee we de snelst groeiende Fietsersbondafdeling zijn.
Het draagvlak groeit, dat is wat telt.
U ben nog geen lid, en voelt het kriebelen?
Klikklik hier, en klaar.
U wil de handen uit de mouwen steken?
Lees de pagina “vrijwilliger worden”, en kom af.
Er is behoefte aan een “nieuwe garde”.
We hebben ècht handen te kort, want ook wij zijn vrijwilligers.
Dat zal u in 2015 aan Fietsbult merken.
Dries neemt de redactie over.
Michael blijft bouwen aan het Fietsbult-uiterlijk.
Verwacht u in 2015 aan een nieuwe look.
En we willen dit forum iets kalmer vullen.
Een overkill aan ideeën leidt niet tot een overkill aan verandering.
Mogen we ook aan u vragen om in uw commentaren bij de les te blijven?
Een Fietsbult over een paaltje hoeft niet te leiden tot commentaar over het neushaar van de politieman van om de hoek.
Een commentaar die gelezen wil worden is best bondig.
Ook wij zullen gebalder -lees: minder- met Fietsbult omgaan, en willen zo méér resultaat zoeken.
Verjaardagen zoals deze willen we vermijden:

141122Sint-Lievenspoort (23)
For your information: de dames die deze banner dragen zijn even oud, 20 jaar.
Op 25 jaar is er mede onder impuls van de Fietsersbond veel veranderd.
De “oude garde” leverde schitterend werk.
De assertieve fietser kan in Gent zijn vlot fietsen.
Maar je kan onmogelijk zeggen dat onze overheden voluit de kaart van de fiets trekken.
Er is nog veel onwil en/of onwetendheid.
En versplintering van bevoegdheden.
De verkiezingsuitslag in Gent werd door velen aangevoeld als een duidelijk signaal voor meer en veilige fietspaden.
De verwachtingen zijn hoog.
Het ongeduld groeit.
Het hoofddoel is: èlke mens, zowel kind als bejaarde, moet zich per fiets veilig van en naar zijn woonplaats kunnen verplaatsen.

Tot zover 2014.
Uw mails met teksten en foto’s blijven ook in 2015 van harte welkom op fietsbult@fietsersbondgent.be .
Prettig en veilig eindejaar!

Verjaardag (5): Een balans

Het ontstaan van Perpetuum Mobile past in een algemene stroom van verandering in de opvattingen over verkeer. Ook zonder georganiseerde fietsbeweging had Gent in 1987 het befaamde Lussenplan. Dat liep op zijn tijd vooruit en werd onderuit gehaald, voornamelijk door het protest van de middenstand. De fiets als vervoersmiddel speelde overigens nauwelijks een rol in dit Lussenplan. Het duurde een tijdje voor de fiets als vervoersmiddel zijn plaats kreeg in de mozaïek van het verkeer.  Het is moeilijk om de invloed van Perpetuum Mobile te isoleren van de invloed van andere factoren. Zo speelde ook de pers een belangrijke rol in het bijstellen van het beeld van de fietser.

De Gentenaar, 28 februari 1992
De Gentenaar, 28 februari 1992

Vast staat dat de evolutie tussen het begin van de jaren ’80 en 1995 snel verliep en dat Gent, mee door de druk van Perpetuum, voor liep op de andere Vlaamse steden. In 1983 haalde je nog vlot de krant als je op de fiets naar je eigen huwelijk ging.

Gazet van Antwerpen, 20 juni 1983
Gazet van Antwerpen, 20 juni 1983

In 1993 kwam het stadsbestuur met het Fietsplan naar buiten. In dit plan werd voor het eerst op dit niveau systematisch nagedacht over de voorwaarden voor een vlot en veilig fietsverkeer. In het begin van de negentiger jaren stonden de kranten dan ook vol over het veranderend verkeerslandschap in Gent.
evolutiec

De fiets verloor meer en meer zijn aura van vervoersmiddel voor de mislukkeling. Rond 1993 zien we voor het eerst een minister (Johan Sauwens) de fiets promoten door er zelf op te rijden en op 1 januari 1995 kreeg Gent met Frank Beke (te herkennen op de foto op bovenstaande foto) een fietsende burgemeester.
Waarschijnlijk zonder op de datum te letten beschrijft journalist Willy de Buck vijf jaar na de oprichting van Perpetuum Mobile de recente veranderingen in het fietsklimaat in Gent.

De Gentenaar, 19 mei 1994
De Gentenaar, 19 mei 1994

De titel maakt het duidelijk: de straatacties waren het meest opvallende kenmerk van de fietsbeweging. Het inhoudelijke werk sprong minder in het oog, maar zorgde er wel voor dat Perpetuum Mobile respect afdwong aan de onderhandelingstafel.

dossiersc

Fietsers hadden hun waardigheid teruggekregen. Bovendien, wat we bijna nog vergeten waren te vermelden: op de fiets voel je je omgeving aan, besef je dat je een deel bent van de stad. Stilaan begon dat gevoel terug te komen, om nooit meer weg te gaan.

 

Affiche, 1990
Affiche, 1990

Verjaardag (1): Vijfentwintig

PM1cExact vijfentwintig jaar geleden ging in Gent een fietsactie door. Het was, zoals we de komende dagen zullen zien, niet de eerste  keer dat fietsers in Gent de straat op gingen. Wel was het, voor zover we konden nagaan, de eerste keer dat de naam Perpetuum Mobile opduikt.  Deze naam werd jarenlang in Gent gebruikt door de autonome groep fietsactivisten die later, samen met groepen uit andere steden, de Vlaamse Fietsersbond zouden oprichten.

Mensen hebben over het algemeen tien vingers en dat maakt vijfentwintig een rond getal, zelfs al is het vierkant. Een gelegenheid dus om eens terug te kijken op de Gentse fietsersbeweging. De komende dagen belichten we dan ook een aantal elementen uit de geschiedenis. De voorgeschiedenis is bekend. De fiets was in het begin het luxespeeltje voor wie echt rijk was. Tussen de twee wereldoorlogen was hij echter in Vlaanderen –In Wallonië zijn er meer heuvels en dus waren er veel minder fietsen– een populair vervoersmiddel geworden.  De auto was, net als vroeger de koets, te duur voor de gewone man en erg veel reden er niet rond. Dat veranderde vanaf het midden van de jaren vijftig. Na de wederopbouw volgend op de Tweede Wereldoorlog was het tijd voor een ongekende economische boom. Steeds meer mensen konden zich een auto veroorloven. Was er in 1960 ongeveer 1 auto op 12 inwoners, dan was dat in 1980 al 1 op 4 geworden. Een auto werd een symbool voor succes. Wie fietste deed dat omdat hij zich geen auto kon veroorloven. Als gevolg daarvan was de minachting voor de fietser algemeen. Ook bij de fietsers zelf, wiens hoogste aspiratie het was zich zo snel mogelijk een auto te kopen. Het is een mentaliteit die lang is blijven hangen. Een docente aan de Hogeschool vertelde me ooit dat ze bekritiseerd werd door collega’s omdat ze met de fiets naar het werk kwam. `Dat strookte toch niet met de waardigheid van het ambt!’ Ook nu nog vind je echo’s ervan terug bij mensen die ondertussen al twintig jaar ten achter lopen op de rest van de wereld.

Met de massale opkomst van de auto werden de nadelen duidelijker. Ecologische motieven, onveiligheid (op een gegeven moment telde België jaarlijks zowat 3.000 verkeersdoden), praktische problemen, … . Wie nooit met een auto door een stad gereden is kan dat niet weten, maar een auto in het stadsverkeer is ongelofelijk onpraktisch. Traag ook: al waren de steden zoveel mogelijk aangepast aan het autoverkeer en werden fietsers heel erg opgehouden door datzelfde autoverkeer, toch waren ze nog altijd sneller op hun bestemming dan de automobilist.

Daarmee kwam er stilaan een generatie fietsers zonder zelfverachting. Fietsen deden ze om allerhande redenen: uit zorg voor het milieu, om een beetje beweging te hebben of (zoals ik) omdat ze te lui waren om de auto te nemen. Ze eisten dan ook hun plaats op in het verkeer:

Perpetuum2c

 

Perpetuum1c

Met acties (toen nog: akties), lobbying, studiewerk, overleg probeerde Perpetuum Mobile de situatie van de Gentse fietsers te verbeteren. Eerst alleen lokaal; later kwam er samenwerking met gelijkaardige groepen in andere steden, wat op den duur leidde tot een Fietsersbond op Vlaams niveau.

Fietsbult is niet de plaats voor een volledige geschiedenis van de Gentse fietsersbeweging. Wel zullen we de komende dagen stilstaan bij een aantal elementen uit de beginperiode. En proberen de sfeer te schetsen waarin een Gentse fietser in die beginperiode rondreed.

 

 

%d bloggers liken dit: