Absurde Wijziging Verkeersreglement

Rechtsaf Door Rood, RADR, staat al een tijdje in het Belgisch verkeersreglement. RADR-bordjes vind je ondertussen op heel wat plaatsen. Brussel nam het voortouw; ook in Gent zijn er heel wat te vinden. Alleen op gewestwegen zijn ze opvallend afwezig. Opvallend, want juist grote wegen met fietspaden eigenen zich uitstekend voor RADR. Om te weten waarom gewestwegen geen RADR hebben moeten we over onze landsgrenzen kijken.

27juli2011, 8u13. Goes, Zeeland
27juli2011, 28u13. Goes, Zeeland

België zit in het peloton van landen die RADR voor fietsers invoeren. Nederland heeft het al meer dan 20 jaar, sommige landen zijn zijn er nog over aan het denken.

Een stand van zaken voor Europa voor 2017 is te vinden op onderstaand kaartje, gemaakt door Radkompetenz, een Oostenrijkse denktank over fietsinfrastructuur.

Bron: Radkompetenz

Voor zover ik weet hebben alle landen met groen of geel op de kaart de Conventie van Wenen ondertekend (Nederland heeft een aantal kanttekeningen daarbij, maar die hebben niets met RADR te maken). Die Conventie van Wenen legt een aantal basisprincipes voor het verkeersreglement vast. Dat maakt het gemakkelijker, en dus veiliger, voor weggebruikers in het buitenland. Immers, er kunnen wel details verschillen, maar de grote lijnen blijven gelijk.

14jul19, ergens in Denemarken

Nu is er discussie ontstaan of RADR met een bordje eigenlijk wel mag volgens de Conventie van Wenen. Sommigen zeggen dat de Conventie zegt dat verkeerslichten voorgaan op borden. Dat is niet waar natuurlijk, de Conventie zegt alleen dat verkeerslichten voorgaan op voorrangsborden. Artikel 5, paragraaf 2:Instructions conveyed by traffic light signals shall take precedence over those conveyed by road signs regulating priority, mijn cursivering. Maar goed, de discussie is er. Opmerkelijk: in België staat het RADR-bord bij de voorrangsborden, in Nederland en in Frankrijk (waar ze nota bene hetzelfde bord hebben als hier) niet.

14aug17, 14u52, Rue des Wetz, Dowaai, Frankrijk

Het is instructief om eens te kijken naar een kaart om te zien waar die bedenkingen gemaakt worden.

Nu overdrijft deze kaart het probleem. Het is niet dat iedereen in Vlaanderen last heeft met RADR en de Conventie van Wenen, het is één administratie: AWV. Volgens AWV zijn er dus 180 miljoen Europeanen die in hun thuisland gewoon zijn aan RADR met een bord, die wonen in een land waar iedereen vindt dat RADR met een bord mag van de Conventie van Wenen, maar die in verwarring gebracht worden als ze hier geconfronteerd worden met RADR met een bord.

Enfin, sinds april 2019 is er dus een verkeerslicht dat RADR toestaat. Ondertussen zit deze Fietsbult te wachten op publicatie. Ik had er namelijk graag een fotootje van zo’n verkeerslicht bijgestoken. Alleen: dat lukt niet omdat er gewoon zo geen lichten zijn.
Alhoewel, volgens doorgaans welingelichte bronnen zou er toch eentje gespot zijn in Brugge.

Samenvattend: AWV heeft jarenlang de RADR-boot afgehouden omdat ze dat bordje toch maar niks vonden en eisten dat er een speciaal verkeerslicht voor werd uitgedacht. Nu is dat verkeerslicht er en AWV is al anderhalf jaar heel hard bezig er niets mee te doen. Valt het eigenlijk op dat AWV de afkorting is van de titel van deze bult?

Mail: drukknoppen

Van: MJ
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 20:56
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be
Onderwerp: Drukknoppen

Er hangt nu een sticker op de knoppen aan Dampoort. Deze drukknoppen doen echter al sinds de invoering van het mobiliteitsplan helemaal niks. Waarom niet gewoon wat red tape rond de knop? Onbegrijpelijk.

Over lussen en lichten

De fietstelweek draait.
Vandaag wordt er in Gent op 4 lokaties van 07u00 tot 09u00 en van 16u30 tot 17u30 manueel fietsen geteld.
Daarnaast rolt Gent de tweede generatie digitale fietstelpalen uit.
De eerste generatie kwam uit Denemarken, wat duur is qua onderhoudsservice.
En de paal op de Coupure Links verliest zijn doel: die straat wordt een Fietsstraat.

08sep18, Coupure Links

Logisch dat deze palen de plaats ruimen.
De eerste paal van de tweede generatie verscheen begin september op het einde van de Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan.

08sep18, Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan

Die telt de fietsstroom van en naar Ledeberg.
De cijfertjes op de foto hierboven werken perfect, de halve cijfers zijn de fout van de fotograaf.
08sep18, Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan

De tellussen werken anders dan die van de eerste generatie, en lijken vlotter “in te bouwen”:

08sep18, Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan

Jonathan Moreel spotte het tweede exemplaar op de Groendreef:

sep18, Groendreef (foto: Jonathan Moreel)

And eight more to come.
Bedoeling is om de fietspoorten naar het centrum hiermee uit te rusten.
Ook andere gemeentes en het Vlaams Gewest plaatsten er.
10 jaar geleden had ik twijfels bij het nut hiervan.
Er is toch vooral nood aan veilige fietspaden?
Ondertussen weet ik dat er honderden tellussen bestaan om autotraffiek te meten.
Die lussen kan je amper zien, de cijfers nog minder.
Alle begrip voor fietsers die boos worden omwille van de telpalen.
Ze zijn boos omdat veilige fietspaden ontbreken.
Maar meten is weten.
Er zijn -buiten onze bubbel- nog téveel mensen /ambtenaren die geen geld willen uittrekken voor fietspaden.

Ook bij de Lijn zaten er zo’n mensen.
Jarenlang was het verkeerslicht op het fietspad aan de overgang tussen Zuidparklaan en Graaf Van Vlaanderenplein fietsonvriendelijk geregeld.
Wie gezagsgetrouw voor rood licht wachtte op de tram of bus die stadinwaarts reed kon honderden keren vaststellen dat er bij rood licht géén tram of bus kwam.
Een hopeloos onefficiënt verkeerslicht.
En elke keer als we dit aankaartten was het standaard antwoord bij Stad èn De Lijn: “De Lijn wil het niet anders”.
Gelukkig is niets voor altijd, ook een rotte verkeerslichtenregeling niet.
Dus spread the news: je kan sinds kort blindelings vertrouwen op dit verkeerslicht!

08sep18, Graaf Van Vlaanderenplein

08sep18, Graaf Van Vlaanderenplein

Met dank aan de Stad en De Lijn.

08sep18, Graaf Van Vlaanderenplein

Een verbond tussen de Lijn en de voetgangers- en fietsbeweging lijkt een evidentie.
Samen zijn ze de toekomst van de stad van de 21e eeuw.
De Lijn heeft hierin een grote verantwoordelijkheid, met eigenbelang voor hun core business.
Verkeerslichten efficiënt beheren is één, en belangrijk.
Het wegdek rond tramsporen onderhouden is twéé, en zeer belangrijk.
Tramsporen fietsvriendelijker krijgen is drie, en zowel een ontlasting voor de spoedopnames als winst voor de sociale zekerheid.
Nu nog deze tekst bezorgen aan alle werknemers van De Lijn en parlementsleden van meerderheid en oppositie.

To do lijst (2): grens

Het project Gent Sint-Pieters doet me soms denken aan een staat.
Of is het een staat in de staat?
In ieder geval: de grenzen van de staat zijn duidelijk waarneembaar.
Iets tè duidelijk als je het mij vraagt.
Dit is zo’n grens:

15maa11, 17u26, Voskenslaan

De Voskenslaandoppen zijn kriskras herplaatst, en het verkeerslicht van de Lijn staat al maanden werkloos te wachten.
Wachten op een aannemer die het wil verwijderen :
15maa11, 17u27, Voskenslaan

14maa11, 08u56, Voskenslaan

Op deze foto’s lijkt de situatie probleemloos, maar wat geeft dit in een ochtendspits?
14maa11, 08u55, Voskenslaan

Haaietanden

Verkeersveiligheid is één.
Rechten zijn twéé.
De wegbeheerder vond het nodig in te grijpen op het kruispunt .
Omwille van verkeersveiligheid, of omwille van een juridische kwestie?

06maa11, 17u32, Achilles Heyndrickxlaan / Bellevue

06maa11, 17u32, Achilles Heyndrickxlaan / Bellevue

Deze oversteek krijgt een ander statuut dan diegene die er haaks op staat.
Wat zou de logica zijn om de ene oversteek nu uit te rusten met haaietanden en het statuut van fietspad te schrappen, en bij het andere niet?
06maa11, 17u33, Achilles Heyndrickxlaan / Bellevue

Laag

Op Gentblogt is een mooie discussie opgestart omtrent de verplichting van fietshelmen en fluohesjes. Allen daarheen!

Ook ik pleit voor lagere verkeerslichten voor fietsers, maar zò laag hoeft nu ook weer niet:

22nov09, 14u42, Vlaamsekaai

Nieuwewandeling

De fietsroute langs de Coupure heeft er een aanwinst bij. Op het kruispunt van Coupure Links, Nieuwewandeling en Jan van Hembysebolwerk staan extra verkeerslichten:

03mei09, 18u51, Nieuwewandeling - Coupure Links
03mei09, 18u51, Nieuwewandeling - Coupure Links

Ik heb geen idee wanneer deze lichten geplaatst zijn. Frans maakte er melding van in januari.

03mei09, 18u52, Nieuwewandeling - Coupure Links
03mei09, 18u52, Nieuwewandeling - Coupure Links

Een beetje googelen leert dat ze aan bod kwamen in een mobiliteitsstudie uit 1999. Dit lees je op pagina 8 van B.P.A. 133 Groene Vallei. De lichten komen ook ter sprake op pagina 30 ivan het verkeerleefbaarheidsplan Ekkergem-Coupure-Sint-Pietersplein.

03mei09, 18u53, Nieuwewandeling - Coupure Links - Jan van Hemydebolwerk
03mei09, 18u53, Nieuwewandeling - Coupure Links - Jan van Hembyzebolwerk

Met lichten en verfpot is veel mogelijk. Heuvelpoort, Palinghuizen en Tolhuis wachten hier op.

Streep

Het conflict op de weg tussen auto’s en fietsers is zò groot, dat alle energie daarheen gaat. Er zijn vanzelfsprekend ook andere conflicten. Denk maar aan de racefietsers door winkelstraten. Of aan de zogenaamd “fietsvriendelijke kruispunten”.  Nieuwe infrastructuur creëerde een conflict tussen fietsers. Dit is zo een conflictkruispunt:

25sept08 15u21 Groot-Brittaniëlaan/Martelaarslaan
25sept08 15u21 Groot-Brittaniëlaan/Godshuizenlaan

 De fietser hierboven komt van links aangefietst. Hij had groen licht vanuit de Martelaarslaan, en wacht aan het rode licht om de Godshuizenlaan over te steken. Hij krijgt vanuit de Groot-Brittaniëlaan wachtend gezelschap:

25sept08 15u21 Groot-Brittaniëlaan/Godshuizenlaan
25sept08 15u21 Groot-Brittaniëlaan/Godshuizenlaan

Het wachten duurt een poosje, en dan krijg je dit:

25sept08 15u21
25sept08 15u21

Een poosje? Ik vergis me: alle foto’s zijn genomen binnen de minuut.

25sept08 15u21
25sept08 15u21

De meeste nieuwe kruispunten op de kleine ring R40 lijden aan dit euvel. De ontwerpers gaan blijkbaar uit van 2 fietsers per minuut.  Een streep en een verkeerslicht(je) voor het zebrapad lijkt me zinvol.

Onlogica (?)

Het tweerichtingsfietspad op de Frére-Orbanlaan is een mooie realisatie uit de “periode Van Rouveroi”, ondertussen al weer twee schepencollege’s geleden. Het is een echte fietsautostrade van en naar Ledeberg.10mei08 Hubert Frére-Orbanlaan

De situatie hieronder snap ik niet: je komt aan een rood licht. Je stopt. Er komt vanop de Zuid een bus aangereden die je pad op geen enkele wijze dwarst. Je kijkt achterom om te zien of er van daar een tram of bus afkomt, want die rails dwarsen wèl je pad.  Niks. Tienstiens. 10mei08 Hubert Frére-Orbanlaan

Er staat hier dus verkeerslicht dat slechts in de helft van de gevallen met reden op rood staat, namelijk als trams en bussen stadinwaarts rijden.  Ben ik onlogisch, of is het de wegbeheerder? Ik vermoed dat dit een bug in de verkeerslichtensturing is.

%d bloggers liken dit: