Meer fietsers in de haven

Om de drie jaar peilt het Voka-VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) naar het mobiliteitsgedrag in de haven. Dit jaar melden ze een sterke stijging van het aantal fietsers: “Fiets verovert de Gentse haven”. In de periode van 2008-2017 is het fietsgebruik voor woon-werkverkeer gestegen van 8,9% naar 20,3%. Dat is een forse stijging: een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van net geen 10%. Die fietsers stappen niet over van het openbaar vervoer, dat slechts een minieme rol speelt in de haven: pakweg 7 op duizend werknemers nemen bus of trein.

10jun16, 16u00, Riemekaai.

Het succes van de elektrische fiets zit daar natuurlijk voor iets tussen. In de haven is het toch al direct ettelijke kilometers rijden naar de dichtstbijzijnde woonkern en voor veel mensen is het net het elektrische duwtje in de rug dat hen doet overstappen op de fiets. Nu wordt de snelheid van het autoverkeer meestal zwaar overschat, maar toch.

De stijging van het fietsverkeer vestigt de aandacht op de staat van de fietsinfrastructuur in de haven. Deze varieert van uitstekend:

23nov16, 11u31, Wondelgemkaai.

over miserabel:

23nov16, 11u33, Wondelgemkaai.

tot volledig onbestaand:

15aug13, 15u04, Ringvaartweg Wondelgem.

Zoals op veel plaatsen in Vlaanderen, is ook in de haven de laatste jaren er heel wat veranderd voor fietsers en veel veranderingen zijn gepland of in uitvoering.

01okt17, 9u15, Buitensingel

Soms gaat het echt goed: we berichtten bijvoorbeeld al over de De Pantserschipstraat. Maar soms verdienen al die nieuwe en potentiële fietsers echt wel beter, zoals we heel recent nog berichtten.

De recente stijging van het fietsverkeer maakt duidelijk dat de evolutie veel te traag gaat. We zijn het niet altijd eens met het Voka, maar voor één keer kunnen we ze volmondig bijtreden. Uit het artikel: Daarom roept Voka-VeGHO de overheid op om versneld te investeren in veilige fietsroutes en -infrastructuur. “De auto valt nooit volledig weg te denken maar dit onderzoek toont aan dat de fiets het vervoersmiddel van de toekomst is in grootstedelijke omgevingen zoals Gent en het havengebied. Indien de overheid onveilige fietsroutes in snel tempo kan wegwerken en publieke en private spelers meer fietsinfrastructuur en fietsenstallingen voorzien, zal het aantal fietsende pendelaars nog toenemen.”

De haven is erg specifiek. Buiten het woon-werkverkeer gaat het daar bijna uitsluitend over vrachtwagens, vaak dan nog met chauffeurs uit landen waar men de gewoonte heeft niet op fietsers te letten en die vaak denken dat een fietspad blokkeren een uitstekende manier is om geen hinder te veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de Hongaarse vrachtwagenchauffeur die ik eergisteren in Merelbeke ontmoette. Dat maakt dat volledig afgescheiden fietspaden een absolute must zijn. Fietsoversteken moeten zoveel mogelijk ongelijkvloers zijn; op plaatsen waar dat niet kan moet men ervoor zogen dat er een zeer goed overzicht is gekoppeld aan een lage snelheid van het motorverkeer. Dit zijn elementaire zaken, maar toch ontbreken ze op veel plaatsen en daar moet aan gewerkt worden.

Natuurlijk, als men, zoals aan de Langerbruggestraat, dan ook nog gevaarlijke punten van de nieuwe fietsinfrastructuur moet wegwerken, blijven we nog wel een tijdje bezig.

VOKA-enquete

Van: Y
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 18:15
Aan: ‘Profactsteam@profacts.eu’
Onderwerp: ENQUETE

Hallo,

Ik vulde net de VOKA-enquete in.
De gegevens kan u best wissen, want ik woon niet in 8000, maar in 9000. (1 blad in bijlage)
Ik vulde ze in om zo de kans te krijgen de vragen te lezen.
161011voka2

Dat wil ook zeggen dat elke andere Gentenaar / Antwerpenaar / Belg / Nederlander die deze enquète in deze of gene richting wil beïnvloeden dat ook kan.
Naar mijn aanvoelen is de enquete zeer erg georiënteerd op autogebruikers.
Zo draait de check van “knooppunten” louter om autoknooppunten.
161011voka1
Geen woord over de 2 grote stations, terwijl Gent Sint-Pieters verhoudingsgewijs het grootste verkeersknooppunt van Gent is.
Geen woord over de kwaliteit van De Lijn, toch zeer belangrijk voor mobiliteit van werknemers.
Het woord “fiets” valt drie maal.
Of was het vier? 🙂
Kortom: u bedoelt dit waarschijnlijk goed, maar de bril is zéér autogekleurd.
Mobiliteit is méér dan dat.
Een degelijke enquete is méér dan dat.

Met vriendelijke groeten,

Y

Innovatie

Een kleine anekdote.

Een paar jaar geleden moest ik iets opzoeken in een bibliotheek van het UZ in Gent. Ik stap echter op de verkeerde verdieping uit de lift en zie meteen: ik zit niet in op de juiste verdieping, maar in een IT-afdeling. Waarom herken je een IT-afdeling meteen? Omdat de gang vol fietsen staat.

IT-ers staan, door hun beroep, open voor nieuwe ideeën en gebruiken niet-standaard oplossingen voor de problemen uit hun praktijk. Dus hebben ze ook, meer dan anderen, de neiging om naar de fiets te grijpen voor de oplossing van hun vervoersproblemen. Dat was al lang zo voor de fiets een teken van dynamisme en een levendige levensstijl werd. De slogan `’t Is toch logisch … met de fiets in de stad’ zou door een IT-er kunnen bedacht zijn.

15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde
15jun14, 18u05, Technologiepark Zwijnaarde

Niet zo lang geleden meldden we hoe verkeer wordt afgehandeld aan het Technologiepark in Zwijnaarde. Op verschillende universitaire campussen wordt ook nagedacht over verkeer en vervoer, en de universiteit streeft expliciet naar een duurzame en leefbare mobiliteit. Ook hier: mensen die gewoon zijn naar niet-standaard oplossingen voor problemen te zoeken grijpen naar niet-standaard oplossingen voor verkeersproblemen. Dat heet innovatie.

Voor wie dat in gedachten houdt begint de reactie van het VOKA op het nieuwe parkeerplan van de stad Gent erg veelbelovend.

Het begint met lof voor Gent: Gent groeide [de laatste jaren], mede door de aanwezigheid van haar universiteit en hogescholen, ook uit tot dé creatieve hub van België.

Goed zo: ze zitten op de lijn van de universiteit qua mobiliteit begin je te denken. We gaan verder:

… deze cruciale groep die essentieel is voor de positieve spiraal die Gent nu reeds een twintigtal jaar vooruit stuwt. De nieuwe lichting Smart Professionals ziet Gent niet alleen als een professionele werkplaats. Gent inspireert hen, het dynamisme en de mix van culturen voedt hun ondernemerschap. Het gaat hier over onze creatieve bedrijven, ICT-bedrijven, spin-offs en zovele kenniswerkers die Gent als hun biotoop beschouwen.

Als men geen rekening houdt met deze populatie, zal Gent een deel van zijn levendige, meest innovatieve en vooruitstrevende professionelen zien vertrekken. Dan dreigt ze een loutere kantoorstad te worden in plaats van een bruisende stad van ondernemende mensen.

Fijn, denk je, het VOKA wil een levendig, innovatief en vooruitstrevend Gent. Ze weten zelfs dat het Fietsplan van de stad zijn twintigste verjaardag viert en dat het mee daardoor is dat Gent er veel frisser uitziet dan toen.

Vrijdagmarkt, een twintigtal jaar geleden (foto dienst Mobiliteit)
Vrijdagmarkt, voor 1982 (foto dienst Mobiliteit)

Laat komen dat toekomstgericht, duurzaam en leefbaar mobiliteitsbeleid.

Voor ondernemers, kaderleden en kenniswerkers is vooral flexibiliteit en bereikbaarheid belangrijk. Ze dienen vlot in en uit de stad te kunnen om hun klanten, partners, internationale contacten te bezoeken. Ook moeten ze zelf vlot bereikbaar zijn voor klanten en leveranciers die voor een korte tijd het kantoor in de binnenstad willen bezoeken.

Fijn denk je, geen eindeloze files. Het VOKA wil een alternatief voor de hoeveelheid blik die het stadsverkeer stremt.

En dan, ineens, zonder het minste verband met wat voorafgaat, de clou: het VOKA wil gewoonweg terug naar de jaren tachtig. Auto, en niets dan auto:

Het slimme gebruik van de wagen blijft veelal aangewezen, omdat de tijd ontbreekt om verschillende vervoersmodi te combineren.

Voilà. De enige mogelijke vervoersmodus is de auto. De rest is voor losers die niks nuttigs te doen hebben. Het VOKA is niet eens conservatief, het is regressief. Vernieuwing, flexibiliteit? Schaamwoorden om de weigering te verbergen om aan innovatie zelfs maar te denken. De oplossingen die in het verleden grandioos gefaald hebben, die moeten we terug halen.

(bron: seniorennet)
(bron: seniorennet)

Wat is innovatie volgens het VOKA?

Innovatieve oplossingen zoals werknemersparkeren in bepaalde (tijds)zones, naar analogie met bewonersparkeren.

Juist ja. Wie blijft er volgens VOKA in de kou staan? De Smart Professionals die absoluut geen `9 to 5 workers’ zijn, die alle uren van de dag paraat staan en die dus geen verschillende vervoersmodi kunnen combineren. Wat hebben die nodig? Een 9 to 5 parkeerplaats in een tijdszone(incusief spelfout), zodat die buiten de uren door anderen kan worden gebruikt. Daar is duidelijk heel lang over nagedacht bij VOKA.

Ik hoop voor onze economische gezondheid dat de gemiddelde ondernemer problemen iets intelligenter aanpakt.