Mental shift

Er wordt vaak gesproken over de modal shift. Dan gaat het over verandering in mobiliteitsgedrag. De mental shift is even belangrijk, zeker bij professionele chauffeurs.  Deze week nog kregen we bericht van een politieauto die in fietsstraat Coupure niet achter de fietsers bleef, maar voorbijstak. Van professionals mag je professioneel gedrag verwachten. Zij hebben de voorbeeldfunctie. Aannemers horen daar ook bij. Bizar en onthutsend hoe personeel van aannemers anno 2020 nog steeds op fietspaden parkeert, zelfs op fietspaden die ze de maanden ervoor zelf legden en schilderden.  Terwijl vlak ernaast – op dezelfde foto- er een werfparking ligt. Terwijl ze vlakbij werken aan een nagelnieuw fietspad. Terwijl er in de spits honderden fietsers passeren. Groot en klein.

05okt20, Rozebroekslag

Los van de wet: zo’n onprofessioneel gedrag is doodzonde. Tot er iets fataals gebeurt. Dan is het plots onvergeefijk, wat wil zeggen: onmogelijk om nog te vergeven. Dan blijft de schaduw er voor altijd.

05okt20, Rozebroekslag

Naar de Ghelamco Arena (9): de voorbeeldfunctie

Wim signaleerde dit op 12 juli:
De oprit van de oefenterreinen van AA Gent is dermate breed dat jachtige ouders hun voetballende kroost aan hoge snelheid het terrein oprijden.
Een dergelijke oprit hoort in een hoek van 90° ten aanzien van de rijweg te liggen.
Dan ligt de snelheid én op de fietsas, én op de privéterreinen alvast een stuk lager.

Daar had ik zelf nog niet aan gedacht.
En het klopt als een bus:

21maa13, Warmoezeniersweg
21maa13, Warmoezeniersweg

Een onveilig relict uit de vorige eeuw.
Wat zich hier afspeelt spookt al jaren door m’n hoofd om een bultje over te schrijven.
Het is één van die klassieke paradoxen van een rijk land.
De paradox: mensen die willen sporten – hier: voetballen of schaatsen– verplaatsen zichzelf of hun kinderen met de auto naar hun “sportplek”.
Je kent ongetwijfeld cartoons over dit onderwerp.
De Moutstraat en de Warmoezeniersweg (foto’s hier) zijn vaak opzij-opzij-opzij-wij-hebben-ongelofelijke-haast-autostraten.
Taxi-service sacrifice mama of stressy daddy passeert dan.
Voor sommige ouders een rationele keuze, bijvoorbeeld omdat ze 30 kilometer verder wonen.
Voor anderen een comfortkeuze.
Of een keuze vanuit angst, stijl: “op deze weg mag mijn kind niet fietsen“.
Hier liggen zowel voor AA Gent als voor de stad open kansen om mensen op de fiets te krijgen.
De stad Gent kan de wegen aanpakken, zie de fietsbult van 12 juli.
En AA Gent kan zijn voorbeeldfunctie op het terrein opnemen.
Want hoe denkt een club duizenden supporters te motiveren om de fiets naar de Ghelamco Arena te nemen, en op het oefenveld een pure autocultuur te handhaven?
Het zou me verbazen mocht een directie van zo’n kaliber zich dit niet realiseren.

Kijk naar de situatie van het oefenveld anno 2013:

22mei13, 19u12, oefenveld AA Gent,  Warmoezeniersweg
22mei13, 19u12, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg
Er is een avondtraining bezig met jonge spelertjes.
De parking staat vol auto’s:
22mei13, 19u08,
22mei13, 19u08, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg

22mei13, 19u11, oefenveld AA Gent,  Warmoezeniersweg
22mei13, 19u11, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg

22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent,  Warmoezeniersweg
22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg
Hierboven de gereserveerde autoparkeerplaatsen voor de staf.
Zouden er ook aparte fietsrekken zijn voor de staf en kernspelers?
Of gebruiken ze deze -euh- retrofiets- en dweilrekken?

22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent,  Warmoezeniersweg
22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg

22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent,  Warmoezeniersweg
22mei13, 19u10, oefenveld AA Gent, Warmoezeniersweg
Een club kan niet alles tezelfdertijd.
Een nieuw stadion opstarten is geen kattepis.
Maar toch ben ik benieuwd naar volgend jaar.
Zal AA Gent ook intern de voorbeeldfunctie opnemen?
Zal ook aan de club- en organisatiekant het fietsgebruik gestimuleerd worden, en tussen oefenveld en Arena Gantoisefietsen inzetten?
Een rustige transitie met win-win voor alle partijen?
Zullen we in 2014 op het oefenveld degelijke fietsrekken vinden?
En zal het nieuwe oefenveld ontworpen worden met aangepaste fietsinfrastructuur?

Voorbeeldfunctie (1)

Hebben ziekenhuizen een fietsbeleid?
Ik vraag het me af.

03maa11, 14u07, AZ Sint-Lucas

Ziekenhuizen zijn per definitie mobiliteitsveelvraten.
Personeel, leveranciers, bezoekers en patiënten stromen uit alle windrichtingen toe.
Binnen onze verhakkelde ruimtelijke ordening is een intense autostroom van en naar zieken huizen evident.
Ziekenhuizen investeerden massaal in parkeerterreinen, onlangs nog in Maria Middelares.
Ik concludeer dat daar ziekenhuisbudget voor bestaat.
Het is even evident dat er een intense openbaar vervoerstroom is, en daar is nog véél werk aan.
Er zijn plannen om het UZ met de tram te ontsluiten.
Voor mij is het nog evidenter dat bezoekers en personeel uit de wijde wooncirkel rondom ziekenhuizen de fiets nemen.
De stelling “hoe meer mensen de fiets nemen, hoe meer plaats er overblijft voor wie de auto ècht nodig heeft” past als gegoten bij ziekenhuizen.
Aan fietspaden en -routes rondom de Gentse ziekenhuizen is er nog massaal veel (overheids)werk.
Ondanks dat staan er rond dit centraal gelegen ziekenhuis méér fietsen dan stallingen:
03maa11, 14u56, AZ Sint-Lucas

03maa11, 14u08, AZ Sint-Lucas

De huidige fietsrekken zijn deels oude, deels nieuwe (goedkope) “wielplooiers”, en niet geschikt om je fiets diefstalveilig te stallen:

03maa11, 14u07, AZ Sint-Lucas

Aan de andere ingang (kant Blaisantvest) staat een verdienstelijke, maar kleine overdekte stalling:
03maa11, 14u49, AZ Sint-Lucas

03maa11, 14u49, AZ Sint-Lucas

Conclusie: dit ziekenhuis investeerde so far weinig in fietsmobiliteit.
De hoofdingang kant Fratersplein wordt momenteel heringericht:
01maa11, 10u53, AZ Sint-Lucas

Ik hoop hierin een 21e eeuws fietsbeleid te lezen.
Al was het maar omdat een ziekenhuis een voorbeeldfunctie heeft, ook op vlak van mobiliteit.