Slipgevaar

Meldingen 29, 30 en 31 toonden abominabele werfsignalisaties. Onderstaande foto’s doen me helemààl twijfelen aan de deskundigheid van signalisatiefirma’s en de controlerende overheid.
Ik lees op de verkeersborden: u nadert werken, en u nadert slipgevaar.

04sep09, 17u21, Antwerpsesteenweg
04sep09, 17u21, Antwerpsesteenweg

We naderen inderdaad een werf.
Maar slipgevaar?
Ligt er modder, of cement?
Of is dit bord ironie?
Bekijk dit:
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg

Vele automobilisten stadinwaarts houden zich aan de witte strepen, niet aan de gele.
04sept09,
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg

04sept09,
04sept09, 17u22, Antwerpsesteenweg
3 identieke gevallen op minder dan 1 minuut tijd doen me concluderen dat de signalisatie onduidelijk is. Met tegenliggers erbij is slipgevaar reëel.

Fietsers krijgen staduitwaarts geen fietspad. Ik hoor het antwoord al: de kraan is te breed, meneer.

04sept09, 17u21, Antwerpsesteenweg
04sept09, 17u21, Antwerpsesteenweg
Correctie: de kraan van deze aannemer is te breed. Alsof er geen andere kranen te huur zijn. Op Stafhof zag ik zelfs een kraan op 4 stalen poten, zodat het verkeer eronder doorkon.

Nog wat vitterij van mijn kant. Hier zie je dat de zone-verkeersborden in beide rijrichtingen verschillende afstanden dekken. Rechts het zone 30-bord. Meters verder links is het zone 50-bord aan de lantaarnpaal gebonden.

04sep09, 17u21
04sep09, 17u21

Het kernpunt: op minder dan 5 minuten observatie zag ik 10% zich aan de snelheid houden (tijd om eens met een videocamera te werken). Ook alle Lijnbussen (een zestal) verhòògden staduitwaarts hun snelheid.

04sep09, 17u26, Antwerpsesteenweg
04sep09, 17u26, Antwerpsesteenweg
Ik schat dat geen enkele chauffeur aan 40 km/u binnen de gele lijntjes kan blijven… . Op een drukke doorgangsweg als de Antwerpsesteenweg zijn snelheidsremmers een strikt minimum. Het bordje zone 30 is een schaamlap om deze Russische roulette te verhullen. Noch de aannemer, noch de VTA streven hier naar een verkeersveilige oplossing. Men poogt zich enkel juridisch in te dekken, en zelfs dààr slaagt men niet in.

Samengevat: dergelijke werfsituaties zijn zelden perfect te organiseren, maar men kan het minstens proberen. Dit is geklungel.