Jaagpaden (1)

 Google blijft een maf iets. Je typt Jaagpad, en botst op een site van gentseliggers (wat een naam) met daarin een hilarische uiteenzetting over wèlke verkeerswetgeving van toepassing is op een jaagpad. Blijkt dat we hier te maken hebben met wetten uit 1935 en 1950.

Dat is inderdaad het beeld dat ik soms heb bij het onderhoud van jaagpaden: verouderd. Ik probeer te verklaren: de wetgeving omtrent jaagpaden dateert van vóór er sprake was van auto’s. Anno 2008 dienen jaagpaden -louter juridisch bekeken- enkel voor personeel dat dijken etcetera onderhoudt, auto’s en vrachtwagens dus. Fietsen worden er gedoogd. Het onderhoud van wegen/paden op jaagpaden staan dus niet in functie van fietsers. Een bult meer of minder kan met andere woorden geen kwaad.

In de reactie van minister Crevits op het fietspadenrapport van het Nieuwsblad wordt er met geen woord gerept over deze “fiets-jaagpaden”. Ze vallen nogthans volledig onder haar bevoegdheid. Tijd voor een 21e eeuwse benadering? Kan men de bevoegde diensten (bij ons wenz) niet wettelijk de opdracht geven de jaagpaden te beschouwen èn onderhouden als trage wegen? De jaagpaden rond Gent lijken me ideale fietsinvalswegen voor woon-werkverkeer vanuit en naar de (verre) randgemeentes. Dan moeten ze natuurlijk méér zijn dan “dienstwegen” voor onderhoud, ook qua verlichting.

Een paar beelden van het jaagpad langs de Schelde tussen Meierij en Ringvaart. Commentaar overbodig. Noteer dat dit een onderdeel is van de Schelde Deltaroute, de LF30.7mei08 jaagpad Bovenschelde7mei08 jaagpad Bovenschelde

7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde 7mei08 jaagpad Bovenschelde