Persbericht: Gents Milieufront en Fietsersbond Gent houden fietshoffelijkheidsactie

Sinds de invoering van het circulatieplan in Gent mogen fietsers tussen 11u en 18u niet langer fietsen in enkele winkel-wandelstraten.
Fietsersbond Gent en Gents Milieufront stelden vast dat er nog te veel fietsers niet op de hoogte zijn van het verbod of het verbod niet respecteren.
Daarom organiseerden ze vandaag een fietshoffelijkheidsactie aan de Kalandeberg.
Fietsers die de straat passeerden met de fiets aan de hand, kregen een zoet chocolaatje in de vorm van een Gentse draak.
De fietsers die niet afstapten kregen een zure spek.

02mei17, Kalandeberg

Gents Milieufront en Fietsersbond Gent willen de nieuwe regeling bekender maken bij fietsers, en duidelijk maken dat ze de maatregel steunen.
Eva Van Eenoo: “We vinden het belangrijk dat fietsers respect hebben voor de voetgangersstraten. Zelf willen we ook dat automobilisten de zone 30 en de fietsstraten respecteren zodat wij veilig kunnen fietsen. Fietsers hebben ook de verantwoordelijkheid om hun gedrag aan te passen zodat voetgangers in alle rust kunnen wandelen”.

02mei17, Kalandeberg

De maatregel heeft in ieder geval een groot draagvlak bij de leden van Gents Milieufront en Fietsersbond Gent.
Bij een bevraging liet 70% weten dat ze akkoord gaan met het fietsverbod tussen 11u en 18u.
15% had liever gezien dat fietsers konden blijven doorfietsen.
15% heeft begrip voor de maatregel hoewel de voetgangersstraten deel uitmaken van hun dagelijkse fietsroute.
Deze fietsers moeten dus op zoek naar een alternatief parcours.
Zeker bijvoorbeeld de Mageleinstraat en de Koestraat waren voor heel wat fietsers onderdeel van hun vaste reisweg.
Zij moeten nu allemaal een alternatief zoeken.
Het is dan ook belangrijk dat de parallelle routes goed zijn aangeduid en de nodige kwaliteit hebben.
Hindernissen zoals kasseien of tramsporen, en zeker de combinatie van de twee, zijn uit den boze.

02mei17, Kalandeberg

Mail: winkelwandelstraten (2)

Gisteren las u mailverkeer over de winkelwandelstraten.
Hieronder de reactie van Fietsersbond Gent op het antwoord van schepen Watteeuw.

De kern van de mail van GM is: ik wil bij het woon-schoolverkeer met mijn kinderen op een veilige manier door de Gentse Kuip fietsen.
De onveilige tramrails vormen het belangrijkste probleem.
De verlegging van de officiële fietsroutes doorheen de Langemunt en doorheen de Mageleinstraat/Kalandestraat/Koestraat hebben als effect dat fietsers veel meer tramrails moeten dwarsen.
De Kraanlei mondt uit in gevaarlijke tramrails aan het Veerleplein.
161007_google_veerleplein
De Gouvernementstraat dwingt fietsers in de Limburgstraat en het Sint-Baafsplein tot tramrail-slalommen.
Assertieve fietsers kunnen dit aan.
Voor niet-assertieve fietsers (bejaarden, kinderen, …) is dit een groot probleem.
Het verleggen van de fietsroutes mag dan niet bedoeld zijn als anti-fietsmaatregel, het is het de facto wel.

Het stijgende aantal voetgangers en het stijgende aantal fietsers in de Kuip is een positief gegeven.
De dominante aanwezigheid in de Kuip van tramsporen en de voertuigen van de Lijn staat hier haaks op.
De lengte en de hoeveelheid voertuigen van de Lijn in de Kuip zijn afgelopen jaren gestegen.
De mail van GM is een zoveelste illustratie van dit groeiend spanningsveld.
Qua reële ongevallen is het groeiende conflict tram/fiets een veelvoud van het groeiende conflict fiets/voetganger.
Fietsongevallen in tramrails maken een verontrustende evolutie mee, zeker in de Kuip.
We werken aan een inventarisatie van dergelijke ongevallen, en betreuren dat de overheden (politie, de Lijn, Stad) niet zelf aan degelijke ongevallenstatistieken werken.
Voor voetgangers- en fietsverkeer is het verdwijnen van een aantal autostromen uit bv Kraanlei, Koophandelsplein en Kortedagsteeg dan weer positief.
Ook de aanpak van de ongebruikte tramrails in Belfortstraat en Botermarkt juichen we toe.

Fietsersbond Gent dringt aan om… :
1. … de Gouvernementstraat, plus een deel Henegouwenstraat én een deel Lange Kruisstraat uit te bouwen als een brede fietsstraat, dus zonder autoparkeerplaatsen (!), en om fietsers op het Sint-Baafsplein en Limburgstraat zoveel als mogelijk een eigen plaats te geven. Enkel zo kan je het wegvallen van de as Koestraat/Mageleinstraat opvangen.
2. … de Hoogpoort op de volle breedte te houden. Winkels en terrassen veroorzaken ter hoogte van de Langemunt een bottleneck, wat conflicten tussen voetgangers en fietsers veroorzaakt.

05okt16, Hoogpoort
05okt16, Hoogpoort

3. … het wegdek van de Hoogpoort intensief te onderhouden. Na de gesmaakte aanpassing van de middengoot liggen er toch weer tegels los.
4. … jaarlijks het fietscomfort op de Kraanlei te meten met de meetfiets van de Fietsersbond. Voldoet dit qua fietscomfort nu aan de normen voor een intensieve fietsas?
5. … de Lijn hun derde positie in het STOPverhaal te laten innemen. Voetgangers en fietsers gaan voor.
6. … de Lijn zijn verantwoordelijkheid voor de fietsongevallen in tramrails helder te stellen, en cfr de Belfortstraat samen met de Lijn actief naar een oplossing dit groeiend probleem te zoeken.
7. … de ongebruikte tramrails op de Sint-Michielshelling te vullen (cfr de Belfortstraat)
8. … een nieuwe fietskaart met duidelijke en veilige routes uit te brengen, en op kaart te communiceren op welke manier fietsroutes opschuiven.

fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014
fietskaarten 2000, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014
fietskaart 2012
fietskaart 2012
fietskaart 2014
fietskaart 2014
fietskaart 2009
fietskaart 2009

9. … prioriteit te geven aan het ontwerp van het grootstedelijk fietsroutenetwerk en een volwaardig Fietsplan.
10. … als onderdeel van het circulatieplan leerlingen en ouders van scholen binnen de R40 fietsroutes op maat aan te bieden, en zo bij voorbaat potentiële fietsknelpunten te detecteren.

Mail: winkelwandelstraten (1)

The making off van het Circulatieplan komt dichterbij.
In globo zal het de stad leefbaarder en mobieler maken.
Daarom steunt de Fietsersbond al sinds november 2015 dit plan.
Herlees hier ons statement hierover.

Schepen Watteeuw hield afgelopen weken in elke lob informatievergaderingen.
Naar aanleiding hiervan kregen we via de website van de Fietsersbond een melding.
We vroegen de bevoegde schepen om een reactie.
Morgen leest u de reactie hierop van Fietsersbond Gent.

Ingediend op donderdag, 15 september, 2016 – 12:30
Ingevulde gegevens zijn:
Voornaam: M
Familienaam: G
Je e-mail: Waarover wil je ons contacteren? lokale kwestie
Opmerkingen:

Ik woonde laatst een zoveelste infovergadering bij over het mobiliteitsplan.
Daar liet men zich ontvallen van plan te zijn om bepaalde autovrije winkelwandelstraten (ik dacht dat Lange Munt en Mageleinestraat genoemd werden) fietsvrij te maken tussen 11u ’s ochtends en 18u ’s avonds.
Een centrumbewoner zijnde (Grauwpoort) en dus willens willens genoodzaakt om al mijn verplaatsingen met de fiets te doen, rij ik elke ochtend en avond met de fiets mijn kinderen door o.a. deze straten naar school (Savaanstraat) en zal dat dus alvast ’s avonds niet meer kunnen doen (de school sluit om 18u).
Ik vind het hemeltergend dat bewoners van het centrum zelfs op hun fiets geweerd zullen worden uit centrumstraten en verplicht worden om met hun kinderen tussen de trams en auto’s te gaan rijden (er zijn nl. helemaal geen fietscorridors door het centrum) op wegdekken die veelal in een erbarmelijke staat zijn (enkel de winkelwandelstraten liggen er min of meer begaan- of berijdbaar bij).
Dat allemaal om vooral bezoekers van het stadscentrum (dé heilige koe van het stadsbestuur m.i.) en multinationals/handelaars (die in veel gevallen ook niet in het centrum wonen) ter wille te zijn.
Wat is het standpunt van de Fietsersbond hierin en welke druk oefenen jullie inzake uit op het stadsbestuur?
En weten jullie soms om welke winkelwandelstraten het effectief gaat?
Tenslotte: Hebben jullie soms een cel die specifiek met de fietsmobiliteit van Gent-centrum (=9000) bezig is?
Met vriendelijke groet,
M G

—————————————————————————————————————
Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:10
Aan: F
CC: kern@fietsersbondgent.be
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Dag stadhuis,

We kregen via Brussel onderstaande melding binnen, en zullen die volgende weken op Fietsbult plaatsen.
We merken dat veel fietsers de beslissing niet kennen / begrijpen.
Ons standpunt blijft: het verbod is voor Fietsersbond Gent enkel aanvaardbaar als er “aan de randvoorwaarden voldaan wordt”, dwz dat er even comfortabele en veilige alternatieven parallel met de huidige fietsassen duidelijk aanwezig zijn.
Over de Donkersteeg is er dus geen discussie.
Wél over de straten die op fietskaarten van de Stad Gent reeds decennia lang aangeduid zijn als fietsroutes.
De niet assertieve fietsers, zoals de dame met kinderen uit de mail, zijn voor ons de norm.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

————————————————————————————————————-

02sep16, Koestraat
02sep16, Koestraat

————————————————————————————————————

Van: Y
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 22:24
Aan: MG
CC: wies.callens@fietsersbond.be; ‘kern@fietsersbondgent.be’
Onderwerp: FW: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Geachte mevrouw,
Beste M,

Fietsersbond Gent is de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Naast communicatie via de blog “Fietsbult” en een Facebookpagina hebben we een zéér diverse vrijwilligerswerking.

Daarnet stuurden we onderstaande mail naar schepen Watteeuw, waarbij we van uw naam enkel de initialen behielden.
We kijken uit naar zijn reactie.
Toevallig stond net vandaag over dit onderwerp een artikel in HLN.
We willen volgende week uw mail aan ons en onze mail aan de schepen graag publiceren op onze blog.
Had u dit liever mèt of zonder uw naam?

Aarzel niet om me te bellen voor overleg.

Met fietsende groeten,

Y
Vrijwilliger Fietsersbond Gent
http://www.fietsbult.wordpress.com

——————————————————————————————————————-

Van: Watteeuw Filip
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 13:51
Aan:
Onderwerp: RE: [Kern] Fwd: lokale kwestie

Beste mr./mevr. GM
Beste Fietsersbond

Het stadsbestuur heeft er inderdaad voor gekozen om bij de invoer van het nieuwe circulatieplan enkele straten in het autovrije gebied helemaal verkeersvrij te maken tussen 11u00 en 18u00, ook voor fietsers. Concreet gaat het over de Mageleinstraat, de Kalandestraat en Kalandeberg, de Koestraat, de Langemunt en de Donkersteeg. Hiermee willen we in de eerste plaats de voetgangers die druk gebruikmaken van deze winkelwandelstraten, beschermen. Vandaag is het helaas zo dat er in die straten geregeld conflicten ontstaan tussen de voetgangers enerzijds en de auto’s, bestelwagens, taxi’s en fietsers anderzijds. En dat vooral overdag tijdens de openingsuren van de winkels en horecazaken. Het gaat ons dus om het verhogen van de kwaliteit voor de voetgangers. In ons Mobiliteitsplan trekken we overduidelijk de kaart van de fietser, maar in deze specifieke straten krijgt de voetganger een bevoorrechte en veilige plaats.

Uiteraard zijn we het volmondig met jullie eens dat er kwalitatieve alternatieven moeten bestaan voor de fietsers, ook dwars door het historische centrum van de stad. Maar die zijn er. Voor wie zich ’s morgens naar school of het werk begeeft, stelt zich geen probleem. De spertijd gaat immers maar in vanaf 11u00, dus ’s morgens mogen fietsers gewoon door de genoemde straten rijden.

Daarnaast zullen we de alternatieve fietsroutes duidelijk bewegwijzeren.

Voor de Langemunt kunnen zowel de Belfortstraat als de Kraanlei als alternatief dienen, afhankelijk van je bestemming. In de Belfortstraat werden in de tramsporen rubbers aangebracht in functie van de fietsers en de Kraanlei wordt autovrij, waardoor het ook daar veel veiliger fietsen wordt. De Kraanlei kreeg trouwens vorig jaar een opfrisbeurt waardoor het beter dan vroeger fietsen is op de kasseien.

Voor de Mageleinstraat, Kalandestraat en Koestraat is de Gouvernementstraat het alternatief. Die ligt er overigens qua wegdek (in asfalt) een pak ‘befietsbaarder’ bij dan de genoemde winkelstraten.

De invoer van de verkeersvrije voetgangersstraten is dus een echte voetgangersmaatregel en zeker geen anti-fietsmaatregel. Het is een keuze om in een beperkt aantal straten waarvoor een waardig fietsalternatief bestaat, echt voorrang te geven aan de voetgangers.

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

—————————————————————————————————————-

Morgen leest u hier de reactie van Fietsersbond Gent