Knip

Knip.
Vandaag 30 september 2013 is een belangrijke dag voor fietsend Gent.
Wat voor het vorige stadsbestuur onmogelijk was, wordt nu realiteit:

15sep13, 08u41, Keizervest
15sep13, 08u41, Keizervest

De straat rondom de Stedelijke Openbare Bibliotheek aan de Zuid is vanaf nu autovrij.
Details kan je zien en lezen in dit artikel.
Knip.
Deze weg werd in de jaren 90 aangelegd werd met als hoofddoel lokaal autoverkeer en fietsverkeer te bevatten.
Ze slibde deze eeuw op spitsuren steeds meer dicht met ouders op zoek naar of wachtend op achterbankkinderen.
Knip.
Die (groot)ouders negeerden dat het Zuid een prominent knooppunt van Openbaar vervoer èn knooppunt van twee hoofdfietsassen is.
Eigen achterbank eerst, zoiets.
De hoofdfietsas langs de Bib kwam jaar aan jaar steeds méér in conflict met het stedelijk gedoogbeleid van de aanzwellende park and ridetoestand.
Knip.
De mobiliteitsbelangenkloof tussen stedelijke bewoners en bewoners uit de rijke rand rondom Gent werd tastbaar duidelijk.
Deze kloof werd perfect omschreven in dit artikel uit het voormalige stadsblad Tienstiens.
Knip.
Het vreselijke ongeval met Iris Aper februari 2013 was voor het nieuwe stadsbestuur de hefboom om de hoofdfietsas te herwaarderen.
We weten dat Iris haar ouders hoopten op deze autovrije straat.
De ghostbike ter nagedachtenis aan Iris blijft er -uiteraard- de wacht houden.
Knip.
27sep13, 09u58, Graaf Van Vlaanderenplein
27sep13, 09u58, Graaf Van Vlaanderenplein
Knip.
Op een dag zal u hier een reportage vinden over hoe anders de Zuid geworden is.
Op deze blog werden al meerdere pistes gelanceerd om nog andere straten voor autoverkeer te knippen.
Ook in het bestuursakkoord worden er knipprojecten genoemd.
Lees punt 3.46 van het Bestuursakkoord.
Draagvlak is belangrijk, maar hopelijk is het niet telkens wachten op een ongeval voor de grote groep politici hun gemeenteraads- of Vlaams Parlementsnek durft uitsteken.
Knip.
Wie nog zou twijfelen dat vele mensen/ouders/kinderen reeds lang wachten op deze (èn andere) fietsvriendelijke ingrepen:
05jun13, 11u42, Woodrow Wilsonplein
05jun13, 11u42, Woodrow Wilsonplein

06jul13, 11u20, Graaf Van Vlaanderenplein
06jul13, 11u20, Graaf Van Vlaanderenplein

Plechtige communie fiets

Deze week waren er méér dan genoeg fietsitems om een mening over te vormen.
*Fietsers in de gang van het Sint-Pietersstation.
*Gent 12e in de wereldranglijst van filesteden.
*Kinderen naar school laten fietsen of niet?
*De “kwaliteit” van wegensignalisatie en werforganisatie.
*De traagheid/efficiëntie van het meldpunt Fietspaden.
Maar vindt u het erg dat we nog even reclame maken voor de tweedehandsfietsenmarkt?
Het Mobiliteitsbedrijf organiseert.
Fietsersbond Gent ondersteunt met raad en daad.
Morgen, zaterdag 7 september van 09u00 tot 12u00.
Aan het Wilsonplein / de Zuid.
Misschien vindt u er dit:

BIB-AFF-A-004286_2013_0001_AC_large

Frank schreef hierover:
Een mooie prent uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek.
Het valt vooral op dat dit type fiets compleet aan het verdwijnen is.
Ik noem dit een “plechtige communie fiets”.
Het is wellicht het meest Belgische van alle fietstypes, maar vanaf de jaren ’80 kreeg je daar geen puber meer op.
De uitgave is van Via Secura.

Rood

Roodrijders.
Soms herkenbaar aan hun rode broek.

05jun13, 11u43, Woodrow Wilsonplein
05jun13, 11u43, Woodrow Wilsonplein

Ik zal ze nooit begrijpen.
Je wint een paar seconden.
En dan?
Het argument dat het veilig is telt niet.
Elke volwassene heeft een voorbeeldfunctie.
Een kind dat je door rood ziet rijden zal je -ahum- voorbeeld vermoedelijk volgen.
En misschien niet goed inschatten.

Belangen

SUV-ouders van het Sint-Barbaracollege zijn een online petitie gestart tegen de afschaffing van de doorgang voor auto’s op de ventweg langs de bibliotheek aan de Zuid.
Ze doen dit namens het oudercomité.
Zij vinden hun belang om op de Zuid te mogen parkeren belangrijker dan alle andere belangen.
Het is een vorm van eigenbelang zonder meerwaarde.
Alles draait rond hun persoonlijk comfort.
De context van een stad in transitie naar 2050 en van een stedelijke fietsas ontgaat hen.

14maa13, 12u22, Woodrow Wilsonplein
14maa13, 12u22, Woodrow Wilsonplein

De petitie staat hier.
Dit is hun tekst:

Online Petitie om de Kiss & Ride aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) open te houden !
Beste,

Zoals u in de media vernomen heeft, werd eenzijdig door het stadsbestuur het initiatief genomen om de Kiss & Ride aan het Zuid te sluiten voor alle verkeer vanaf 1 september, dit zonder een waardig alternatief te voorzien voor de vele gebruikers van deze Kiss & Ride zone.

De Kiss & Ride biedt de kans om schoolgaande kinderen en jongeren met de wagen naar het stadscentrum te brengen en af te halen, zonder daarbij te moeten parkeren of de binnenstad in te rijden.

Het afsluiten van de Kiss & Ride, zonder het voorzien in een waardig alternatief, is géén oplossing en wij vinden dit initiatief dan ook onaanvaardbaar.

Om het afzetten en ophalen van de passagiers snel en efficient te laten verlopen verzoeken wij met aandrang aan het stadsbestuur de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot de veiligheid van de voetgangers, de fietsers en de autobestuurders.

Kent u nog mensen in uw omgeving die belang hebben in het openblijven van de Kiss & Ride, verspreid dan deze petitie in je persoonlijk netwerk (Facebook, Linkedin, Twitter, …). Help ons zo de kans te vergroten dat de Kiss & Ride openblijft.

We zullen het stadsbestuur hierover interpelleren.

Met dank op voorhand voor uw steun in het belang van iedereen die gebruik wenst te maken van de Kiss & Ride.

Actiegroep Kiss & Ride

Een motivatie -behalve hun eigen belang- ontbreekt.

14maa13, 12u21, Woodrow Wilsonplein
14maa13, 12u21, Woodrow Wilsonplein
Een fietsende ouder van dezelfde school wou niet achterblijven, en lanceerde ook een petitie.
Eentje om te pleiten voor de fietsas.
Dit is haar tekst:

Veilig het Zuid over met de fiets!
Online Petitie om de fietszone aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) veilig te houden !

Zoals u in de media vernomen heeft, werd door het stadsbestuur het initiatief genomen om de Kiss & Ride (die geen officiële Kiss & Ride is) aan het Zuid te sluiten voor alle autoverkeer vanaf 1 september, waarbij op zoek gegaan wordt naar een waardig alternatief voor de vele gebruikers van deze Kiss & Ride zone.

De doorgang over het Zuid biedt de kans om schoolgaande kinderen en jongeren met de fiets naar school te brengen en af te halen, zonder daarbij te moeten vrezen voor verkeerd geparkeerde auto’s, onvoorzichtige autobestuurders, deuren die openslaan, tieners die in- en uitstappen zonder om te kijken,….

Het afsluiten van de Kiss & Ride, mits het voorzien in een waardig alternatief, is een goede oplossing en wij stellen dit initiatief dan ook heel erg op prijs.

Om het afzetten en ophalen van de passagiers snel en efficient te laten verlopen verzoeken wij wel met aandrang aan het stadsbestuur de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot het gemak van de autobestuurders die hun kinderen komen afhalen.

Iedereen die belang stelt in het verwijderen van de Kiss & Ride wordt hierbij uitgenodigd om NU zijn on-line stem uit te brengen.
Kent u nog mensen in uw omgeving die belang hebben in het sluiten van de Kiss & Ride, verspreid dan de link naar deze petitie in je persoonlijk netwerk (Facebook, Linkedin, Twitter, …). Help ons zo de kans te vergroten dat de Kiss & Ride gesloten wordt.
We zullen het stadsbestuur hierover interpelleren.

Met dank op voorhand voor uw steun in het belang van alle geïnteresseerde ouders, leerlingen en allen die gebruik wensen te blijven maken van een veilige doortocht op het Zuid.

Fietsende ouders.U kan hier tekenen.
Ik zou niet twijfelen.

Regensucces

.
.
.
.

Come rain?
Come shine?
Het glijdt van de tweedehandsfietsenmarkt aan de Zuid af, want de markt en de fietsregistratie trekt elk jaar precies méér kopers en verkopers.
Een succes, en dus een blijver.
Hoe meer fietsers, hoe meer tweedehandsfietsen, zoiets?

.
.

.
.
.
.

.
.

Het Mobiliteitsbedrijf organiseert.
Fietsersbond Gent ondersteunt met technisch advies aan de kopers, en met de de op- en afbouw van de markt.
.
.

.
.
.
.

Nieuwtje: de markt zal op het Wilsonplein blijven, en niet in september naar de Stadshal verhuizen.
Voor uw agenda: volgende editie is op zaterdag 07 september 2013.

.
.
.
.

Mad Men

Aan de gevel van de hoofdbibliotheek hangen momenteel twee banners.
“Nerveuze vrouwen” hangt links.

21feb13, 16u13, Woodrow Wilsonplein
21feb13, 16u13, Woodrow Wilsonplein

De headline rechts is: “Een zee van tijd”.
21feb13, 16u13, Woodrow Wilsonplein
21feb13, 16u13, Woodrow Wilsonplein

Dat spoelt mijn brein richting “Mad Men“.
Een paar van de vrouwelijke hoofdrollen uit die reeks voldoen aan beide banners.
Zou dat ook opgaan voor de dagelijkse figuranten van het trieste Woodrow Wilsonpleinfeuilleton?

21feb13, 16u12, Woodrow Wilsonplein
21feb13, 16u12, Woodrow Wilsonplein

21feb13, 16u12, Woodrow Wilsonplein
21feb13, 16u12, Woodrow Wilsonplein

Drie bestuursperiodes geleden werd het Wilsonplein een -voor die tijd gedurfd- “enkel-bussen-en-fietsersplein”. Het smalle weggetje langs de bib werd ontworpen als fietsas, met autoverkeer louter voor de bewoners van de President Rooseveltlaan. Onder de vorige stadsbesturen evolueerde het tot een soort van Kiss and Ride. Daarna kwam het “ik-wacht-hier-op-een-kind-parkeren”. Net op een plaats waar openbaar vervoer en masse aanwezig is. De combinatie met een hoofdfietsas kan niet ongelukkiger zijn.

Rouw (3)

Het slachtoffer van het recente fietsongeval aan de Zuid werd gisteren herdacht door haar schoolmakkers.
Iris Aper zat in het derde jaar verpleegkunde.
Haar jaargenoten beginnen maandag hun eindejaarsstage.
Ze organiseerden een wake in Albertpark.
Teksten werden voorgelezen.
Witte balonnen werden opgelaten.

22feb13, 15u47, Albertpark
22feb13, 15u47, Albertpark

22feb13, 15u47, Albertpark
22feb13, 15u47, Albertpark

In de Stedelijke Bibliotheek ligt een rouwregister ter ondertekening:

11feb13, 12u21, Stedelijke Bibliotheek
11feb13, 12u21, Stedelijke Bibliotheek

11feb13, 12u21, Stedelijke Bibliotheek
11feb13, 12u21, Stedelijke Bibliotheek

Op het voetpad voor de bibliotheek schreef iemand in krijt een persoonlijke oproep:

22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein
22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein
22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein
22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein
22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein
22feb13, 15u49, Woodrow Wilsonplein

11feb13, 12u39, Woodrow Wilsonplein / Graaf Van Vlaanderenplein
11feb13, 12u39, Woodrow Wilsonplein / Graaf Van Vlaanderenplein

In de komende weken organiseert Fietsersbond Gent twee dodenwakes.