Tingtingting

20apr17, Vlaanderenstraat

Heel lang geleden zei het verkeersreglement:

Art. 15. Wanneer een spoor in de openbare weg aangelegd is, of deze gelijkgronds kruist, moet elke weggebruiker de doorgang vrijlaten voor het daarop rijdend spoorvoertuig; daartoe moet hij het spoor vrijmaken, er zich zodra mogelijk van verwijderen en, zonodig, stoppen.

Daarmee was het duidelijk: als er een tram aankwam moest je je uit de voeten maken. Daar zijn processen over gevoerd. Dat heeft tot een aantal vonnissen geleid die bevestigen dat de tekst wel degelijk zegt wat hij zegt. Als je, bijvoorbeeld, door de Nederkouter reed met de auto en er kwam een tram achter je aan dan mocht je niet voorbij een lege parkeerplaats rijden: neen, je moest daarin rijden en wachten tot de tram voorbij is. Kwam je aan een zijstraat moest je ook uitwijken naar die zijstraat, ook al wou je eigenlijk rechtdoor. Je moest uitwijken en desnoods stilstaan om voertuigen op rails door te laten, om maar eens een nog oudere versie van het reglement te citeren. Voor een fietser betekende dat dat je je desnoods op het voetpad moest begeven. Daarmee werd een tram eigenlijk behandeld zoals een prioritair voertuig, zoals een brandweerwagen, met werkende sirene. Immers, daarvoor moet je onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet [je] stoppen. Niet toevallig is de formulering voor prioritaire voertuigen bijna hetzelfde als die voor een tram.

20apr17, Vlaanderenstraat

Dat vond men toch wel een beetje overdreven. Een tram voorrang geven, oké, maar het was nu ook weer niet de bedoeling dat de passage van een tram het verkeer lamlegt, zoals bij een ambulance of een politiewagen met een dringende opdracht.

Dus heeft men in een latere versie van het verkeersreglement die verplichting ingeperkt. Nu staat er:

Art. 12.1. Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen.

20apr17, Graaf Van Vlaanderenstraat

Voorrang geven betekent volgens Van Dale (editie 1984) een ander voertuig (dat uit een andere richting komt) het eerst [laten] passeren. Een tram die achter je komt, komt niet uit een andere richting. Alleen als je de sporen kruist heb je een andere richting en kan je voorrang geven: dat moet je dan ook. Om dat te doen moet je je ook van de sporen verwijderen. Stel dat je als automobilist of als fietser bijvoorbeeld linksaf wil in een straat met een tramspoor in het midden. Dan mag je niet op het tramspoor gaan staan om auto’s en fietsers uit tegenrichting voor te laten, want dan kan je een aankomende tram geen voorrang meer geven. Maar er is geen sprake meer dat je het spoor in de openbare weg aangelegd noet vrijmaken als er een tram achter je komt.

Waarom is het relevant om een wijziging van het verkeersreglement van heel lang geleden onder het stof uit te halen? Wel, er is iets eigenaardigs mee aan de hand. Om de ene of andere reden schijnen personeelsleden van De Lijn (en sommige, maar niet alle, leden van het politiecorps) ervan uit te gaan dat de nieuwe versie geldt voor automobilisten, maar de oude voor fietsers. Niemand eist nog dat autobestuurders in de Nederkouter halsoverkop de straat vrijmaken, maar er wordt nog wel van fietsers verwacht dat ze het trottoir op vluchten. Voor fietsers verwijst men naar de oude toestand, inclusief de oude rechterlijke uitspraken, voor automobilisten niet.

20apr17, Vlaanderenstraat

De menselijke geest is ondoorgrondelijk, maar het creëert echt wel een probleem. Zo nu en dan hoor je berichten over aggressieve tramschauffeurs. Je kan je het wel voorstellen: vlak achter een fietser gaan rijden en continu bellen. Dat is niet alleen enerverend, maar ook gevaarlijk. Fiets en tramsporen, het gaat al niet goed samen, zeker niet als er ook nog kasseien in het spel zijn. Als een fietser uit zenuwachtigheid, omdat hij wordt opgejaagd, een fout begaat dan kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Je wil je echt niet voorstellen wat er gebeurt als een fietser valt over de tramsporen terwijl er vlak achter hem een voertuig van 56 ton aankomt. Als de politie dan, zoals recent nog op de sociale media, flagrant verkeerde informatie verspreidt die aangeeft dat de fietser in fout is en zo olie op het vuur gooit, dan is het echt wel nodig dat ze die flaters (het was niet de eerste keer) goedmaakt. Niet door alleen maar te zwijgen, maar door de feiten duidelijk te stellen. Namelijk dat het verkeersreglement veranderd is. Lang geleden.

40 gedachten over “Tingtingting”

 1. De combinatie tram en fiets op eenzelfde rijbaan is altijd om moeilijkheden vragen. De Nederkouter is een ramp (combinatie tram, auto, parkeerplaatsen en daartussen… Fietsers). Een eerste stap zou eruit kunnen bestaan om hier de parkeerplaatsen te vervangen door een fietspad en te compenseren via een soort buurtparkings voor bewoners en aangelanden. Maar daar zal de plaatselijke middenstand niet blij mee zijn… Veiligheid eerst?

  1. Ben het hiermee eens. Of de middenstand niet blij zou zijn? Als men buurtparkings bouwt, als men voldoende andere efficiënte alternatieven aanbiedt, moet dat toch lukken. Het zou zelfs de omzet moeten verhogen van middenstanders – zo wijzen toch studies uit. Maar nu is alles nog teveel mossel noch vis, waardoor chauffeurs geen goesting meer hebben Gent aan te doen, fietsers nog teveel conflicteren met het openbaar vervoer dat eigenlijk onveilig is, te weinig rustige kuierzones, enz. Rome is niet op één dag gebouwd natuurlijk, maar we weten niet goed waar het allemaal naartoe gaat. Trams en bussen zou ik sowieso weren uit het centrum, die gevaarlijke tuigen horen daar niet thuis.

 2. Het stadsbestuur bevestigt al jaren dat trams en fietsers samen op weg kunnen, ook in het voetgangersgebied. Daarvoor werd zelfs een flinke portie “gewassen beton” uitgegoten. We moeten ermee leven.
  Het verhaal van de Nederkouter, waar auto’s zogezegd zo snel mogelijk een parkeerplaats of zijstraat moesten induiken bij het benaderen van een tram, is een fabel. Trams die permanent opgehouden worden door foutparkeerders, is wel een realiteit.
  Als fietser vind ik het volkomen normaal om de plaats te ruimen voor een (meestal volle) tram. Daarvoor heb ik de wegcode niet nodig: een beetje inlevingsvermogen en logica volstaan.

  1. Inderdaad, het is ook net om die reden dat de Nederkouter (deels) en Kortrijksepoortstraat (volledig) verboden rijrichting (richting R40) zijn voor fietsers en auto’s.

   De ene fietser is ook de andere niet. De modale fietser rijdt op de Nederkouter (zij het dan stadinwaarts) 15-20km/u, ook zowat de snelheid die het gewone verkeer en de tram er halen. De andere fietser schuifelt op zijn fiets aan 5km/u verder, terwijl pratend tegen zijn vrienden/voetgangers die naast hem op het trottoir stappen. Dat is dan ook de fietser ‘die zich zo snel mogelijk van de sporen dient te verwijderen’. En net zoals Frans zegt lijkt me dat de evidentie zelve.

   Graag een link naar het bewuste artikel op de sociale media?

  2. “Het verhaal van de Nederkouter, waar auto’s zogezegd zo snel mogelijk een parkeerplaats of zijstraat moesten induiken bij het benaderen van een tram, is een fabel.” Neen, dat is geen fabel, dat was in het verleden het verkeersreglement.

   1. Hoeveel van de autobestuurders die sinds jaar en dag in de Nederkouter aanschuiven zijn er destijds op de bon geslingerd omdat zij niet meteen een zijstraat insloegen om een tram door te laten?
    Het verkeersreglement staat bol van regeltjes die enkel op papier bestaan en dit is net de definitie van een fabel. Daarvan heb ik al wat voorbeelden opgesomd: minimum zijdelingse afstand van 1 m t.o.v. van fietsers, inhaalverbod op verkeersdrempels, op kruispunten met voorrang van rechts en in fietsstraten, stapvoets rijden in een voetgangersgebied, toeteren in een file…

    1. Het is natuurlijk zo dat autobestuurders ook al lang niet meer moeten van het verkeersreglement. Maar ik denk dat vroeger, toen het nog wel moest, er een aantal bekeuringen zijn uitgedeeld, ook aan automobilisten.

    2. Dat inhaalverbod op kruispunten en drempels geldt wel niet voor het inhalen van fietsers. Totaal absurd als je het mij vraagt.

 3. Stadstreinen horen niet in het centrum van de stad thuis.
  Het centrum van de stad is er voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.
  Het verkeersvrij maken van het centrum van een stad heeft tot doel om meer van de stad te genieten. Stadstreinen in alle richtingen dwars doorheen het centrum en over alle pleinen verhinderen dat.
  Het rangeerstation aan de drie torens is voor fietsers telkens een uitdaging van formaat én niet minder om esthetische redenen ontzettend dom en fout.
  Stad Gent heeft aan haar stadscentrum een dikke honderd miljoen uitgegeven aan het definitief betonneren van sporen voor stadstreinen met het doel de commerciële snelheid van stadstreinen op te drijven.
  Het sturen van stadstreinen doorheen omzeggens alle winkelstraten en over 19 stadspleinen is een historische fout. Deze ontzettend dure fout zal ooit worden rechtgezet en zal helaas zeer veel geld kosten. Wat een verspilling van mogelijkheden en middelen ! Stadstreinen horen niet doorheen het middelste puntje van een stadscentrum te gaan, je moet dat opsplitsen in meerdere centrumhaltes die het centrum raken maar niet doorkruisen.
  Het ‘Stopprincipe’ is in het centrum van Gent geen onderdeel van het mobiliteitsplan daartoe moet je maar eens kijken in het centrum zoals in de Veldstraat, de Cataloniestraat, Vlaanderenstraat, Brabantdam, Sint Niklaasstraat, Sint Baafsplein, Koornmarkt, Groentemarkt, enz… Deze straten en pleinen definiëren het centrum van Stad Gent. Wie dat als een goed fietsbeleid verdedigt verdringt moedwillig de waarheid.
  Het is precies in het centrum van de stad dat men omtrent mobiliteit kleur bekent.
  Wie daarover meer wil weten hoe dit op te lossen ga naar http://www.vooreenbetergent.be
  Dirk Coopman

  1. Niet mee eens. Openbaar vervoer dient om mensen, vaak voetgangers, naar hun bestemming te brengen. En die bestemming is veelal in het centrum. Al eens gezien hoeveel reizigers er aan de Koornmarkt en nabije haltes op- en afstappen? Je had bijna net zo goed 2 lijnen kunnen hebben en de paar doorgaande reizigers laten overstappen. De doorgaande reizigers zijn veruit in de minderheid. Mensen willen naar het centrum, en het openbaar vervoer is een van de beste manieren om er te geraken, naast de fiets en te voet. En is daarmee een van de beste aanvullingen van een voetgangerszone. In Bern rijdt de tram ook door het centrum. De meeste Italiaanse steden met een voetgangersgebied laten de stadsbus of de tram ook in het centrum. Bijna elke Franse tramstad heeft trams doorheen het autoluwe of autovrije centrum rijden. Waarom? Omdat de mensen daarheen willen.

  2. Ik ben het eens met deze visie. Eén van de reden is dat men het openbaar vervoer beschouwt als steeds goed en onaantastbaar. De reden voor deze verspillende miljoenen euro’s ligt dan weer elders. Men zal ooit dik spijt krijgen van deze megalomane projecten. Trams en bussen horen niet thuis in een centrum. Maar men moet uiteraard alternatieven kunnen aanbieden.
   I.p.v. kleiner, efficiënter en flexibel heeft men o.a. met die supertrams gekozen voor groot, lomp, duur, inefficiënt.
   Een alternatief lijkt me bv. het openbaar vervoer doen stoppen aan een periferie, net als voor particuliere wagens men dit kan mits voldoende parkings en faciliteiten, en vandaaruit individueler vervoer à la riksja’s aanbieden voor stadinwaarts.

   1. Net de grote vraag naar het centrum maakt dat een groot voertuig meer zin heeft dan elders. Eén groot spoorvoertuig dat netjes binnen zijn bedding blijft, kan evenveel mensen efficiënt verplaatsen op minder ruimte dan tientallen riksja’s en andere kleinere voertuigen. Ik ken maar weinig steden die het openbaar vervoer uit hun stadscentrum hebben gebannen, integendeel. Slechts Wenen heeft zo goed als geen bovengronds openbaar vervoer in het oude centrum, maar die hebben wél een van hun belangrijkste metrostations in het hart van verkeersvrije zone, met Stephanplatz. Waar er geen ondergronds ervoer is, wordt echt wel overal de bus of de tram het centrum ingelaten. Doen al die steden het dan verkeerd? Doet Amsterdam het verkeerd? Helsinki? Kopenhagen? Bordeaux? Bern? Zürich? Wenen? Als u dat vindt, zullen we het niet eens raken, vrees ik.

    1. Dat kan allemaal, maar dat gaat ten koste ván, bv. van fietsers – daar wil ik op wijzen. Men moet dus meestal een keuze maken – of alles goed doordacht (infrastructureel, technisch en reglementair) inregelen. Veel van die steden zijn allesbehalve fietsvriendelijk. (Kopenhagen kent trouwens een neerwaartse ‘modal shift’ voor fietsers.) Trams en fietsers gaan niet samen op één bedding – dit volgt uit de natuur van de zaak. In Gent zijn de meeste straten te smal, gevolg: steeds conflicten als men alles wil laten ‘samen’ rijden – en zeker met die supertrams (daarom de term ‘treinen’ veronderstel ik – leuk gevonden). Vandaar mijn voorstel dat er meer kuierruimte komt, meer groen, enz. Een tram kan dus toch iets meer voor het centrum stoppen, dan is toch al de rest op wandelafstand? Voor diegene die wenst zou zich fietsvriendelijk kunnen laten vervoeren – ik geef dat maar als voorstel he. Men sprak hier ergens ook over traag rijden van trams in voetgangersgebieden, maar hier wil men juist die trams sneller laten rijden doorheen centra – hetgeen mislukt. Men kan ook meer werken op synergie, zoals trams voorzien van systemen om fietsen mee te nemen. Jouw voorbeeld van ondergronds is ook mooi. Kortom, er zijn toch veel mogelijkheden. Als men in Gent kiest voor supertrams tot in het middeleeuws centrum, so be it, maar dan moet men niet zagen en klagen dat Wattmans moeilijk met fietsers coëxisteren.

     1. Daar wil ik nog inkomen, dat de perfecte situatie niet bestaat. De meeste Franse tramsteden hebben ook een gloednieuw systeem, waar ze bewust met hun tramlijnen uit té smalle straten gebleven zijn, om zoveel mogelijk vrije bedding mogelijk te maken, om evidente redenen. Gent heeft echter een oud systeem, en weinig straten die over de hele lengte breed genoeg zijn om een vrije bedding te kiezen. Ik ben er wél van overtuigd dat co-existentie mogelijk is, als we aanvaarden dat er compromissen worden gesloten. Niet alle ruimte voor de fiets, geen absolute voorrang voor de tram. Ook andere tramsteden lijken me toch gelijk te geven, ik heb er een aantal van opgelijst. Ik denk trouwens dat je de ruimte voorbehouden voor de fiets in veel van die steden onderschat. Ik zag in Bern en Basel meer fietsers dan in Brussel, bij momenten, ondanks het reliëf. Amsterdam heeft ook een uitgebreid en populair tramnet, naast de alomtegenwoordige fiets. En Bordeaux of Montpellier zijn, naar Franse normen, bij de meest fietsvriendelijke steden van het land. En de meest voetgangersvriendelijke.
      Ik zeg niet dat de huidige wetgeving voldoet, misschien moet ze inderdaad worden aangepast, en de maximale snelheid in een autovrije zone naar omlaag. Maar dat lijken me problemen die opgelost kunnen worden.

 4. Dirk Coopman : ik ben het helemaal met je eens. Een voetgangersgebied kan niet tegelijk een knooppunt voor het openbaar vervoer zijn. Het is frustrerend voor de voetgangers én voor de trambestuurders. In een voetgangersgebied die naam waardig zou een voetganger toch onbekommerd moeten kunnen rondlopen.

  1. In meerdere buitenlandse steden, waar men meer verstand heeft van mobliliteit en openbaar vervoeren, rijden bussen en trams zonder problemen door voetgangersgebied, weliswaar aan beperkte snelheid. De mensen zijn het gewoon en maken er geen probleem van. Voor het aantal mensen die een tram (stadstrein??) meeneemt is er veel minder ruimtebeslag dan de auto’s waar (meestal) 1 à 2 personen inzitten!

  1. Wel, daarmee is er al wat vooruitgang. Het antwoord op de vraag ‘moet ik als fietser van de weg af als er achter mij een tram komt?’ is volgens de politie niet meer ‘je, je moet’ maar ‘Kan en wil je de rijbaan gemakkelijk en veilig vrijmaken om de tram vlot te laten passeren, dan mag je dat uiteraard wel doen.’ Nu is mijn probleem niet dat ik niet opzij wil gaan voor een tram, mijn probleem is dat de politie het aggressieve gedrag van sommige trambestuurders aanmoedigde door het verkeerde antwoord op de vraag rond te tweeten. Dat zouden ze iets minder wollig moeten corrigeren.

   1. Mijn eerste reactie was dan ook:

    gevolgd door:

    Het blijvend gebruiken van de bel is voor mij verkeersagressie. Ik heb er al over gedacht om zo’n bordje https://nieuws.verkeeropschool.be/nieuws/fietsbordje-vraagt-aandacht-voor-slechthorenden-het-verkeer op m’n fiets te hangen, enkel en alleen voor de trams. Maar dat zou het nut van die bordjes bij mensen die het echt nodig hebben verminderen…

 5. Volgens mij staat er nog steeds hetzelfde als vroeger. Alleen simpeler uitgelegd.
  Volgens mij zijn fietsers momenteel de meest nonchalante, de gevaarlijkste, de meest arrogante en de meest egoïstische bestuurders. Iedere mogelijke verkeersregel lappen ze schaamteloos aan hun laars.
  Zelf fiets ik graag en veel, maar dan wel zoals het hoort. Openbaar vervoer krijgt van mij dan ook met plezier absolute voorrang. Ik voel me bijzonder ongemakkelijk bij het besef dat ik met m’n fietske misschien wel 400 mensen ophou die graag hun trein zouden halen.

  1. Da’s ook wel heel kort door de bocht. In een smalle straat zonder uitwijkmogelijkheden in volle vaart doorheen sjezen is onverantwoord, met een auto en nog meer met een tram. Op zo’n plaats is het een must om je snelheid te minderen. En tram 1 passeert zo wel wat straten waar je niet zomaar opzij kan. Een tram heeft ook een behoorlijk lange remafstand, net daarom krijgt hij voorrang, maar het is geen prioritair voertuig meer. En terecht.
   Dat je alle fietsers nog maar eens op een hoopje veegt, is ook onterecht. Ja, natuurlijk zijn er fietsers die de regels overtreden, net zoals er nog altijd talloze automobilisten dat doen, en ontelbare voetgangers. De wijze van verplaatsen heeft daar weinig mee van doen. Wat wel van enig belang is, is dat wanneer een fietser je aanrijdt, je veel minder risico loopt op zwaar letsel en overlijden, dan wanneer een zwaar voertuig dat doet. Dat een overtreding met de wagen dan ook zwaarder wordt bestraft, is niet meer dan normaal, zonder dat ik hiermee pleit om fietsers maar te laten doen.
   Het zou ook geen kwaad kunnen dat bepaalde regels eens worden herzien, wanneer die op maat van auto’s geschreven zijn. We zijn het verkeer op voetpaden toch ook niet gaan organiseren zoals het autoverkeer, met regels om rechts te houden, voorrang van rechts verbod om rechts in te halen, snelheidslimieten, etc? Voor fietsers geldt vaak hetzelfde, ook zij zijn niet altijd gebaat bij de regels die bij autoverkeer voor een grotere veiligheid zorgen…

  2. Dus ze hebben de tekst van de wegcode gewijzigd om de regel ongewijzigd te laten?

   Vreemd, heel vreemd. Als je alle elementen meeneemt (de wijziging van de wegcode, de vroegere en huidige omschrijving, het verschil tussen de verwoording in art. 12.1 en art. 37 dan is het heel vreemd om te concluderen dat fietsers wettelijk verplicht zouden zijn om opzij te gaan voor achterliggende trams.

   Dat jij met plezier opzij gaat voor de tram (wat dus niet gelijk staat met ‘voorrang geven’) is prima, maar je kan andere niet verwijten dat niet te doen.

   Wist je overigens dat in Nederland de voorrangsregels voor trams minder ver gaan dan hier maar dat de commerciële snelheid van trams er toch hoger ligt? (Dat is een retorische vraag want ik weet dat het antwoord neen is.)

 6. Misschien toch wel eens interessant om de fietsers het volledige verkeersreglement uit te leggen. Hopelijk leren ze dan dat ze op het voetpad niet mogen fietsen. Of wie weet leren ze dan de voorrangsregels, of waarvoor een zebrapad dient. En heel misschien leren ze waar verkeerslichten voor dienen en wat de verschillende kleuren van datzelfde verkeerslicht betekenen. En hopelijk leren ze dan ook wat die verkeersborden in de Nederkouter en Kortrijksepoortstraat, en bij uitbruiding in de ganse stad, betekenen. Zo moet die “agressieve tramchauffeur” niet heel de tijd van “tingtinging” doen om de hardhorende (dankzij oortjes of hoofdtelefoon) “arme fietser” er attent op te maken dat hij/zij oo dat ogenblik een gevaar vormt voor de tramchauffeur en andere weggebruikers.

  1. Ik zal uw vragen even omdraaien:

   Door welke weggebruiker werden al die bewuste verkeersregels en die verkeerslichten noodzakelijk om in te voeren? Was dat door de fietsers en de voetgangers of door de komst van een andere weggebruiker die niet in eigen bedding reed?
   Op welke manier kan een fietser een gevaar vormen voor de tramchauffeur? Die als bestuurder droog en warm zit in een voertuig van duizenden kilo’s met een enorm motorvermogen.

  2. Wel, als veralgemening kan dit tellen.
   Uiteraard zijn alle automobilisten, voetgangers, trambestuurders … engeltjes die voorbeeldig alle regels volgen en voortdurend aan anderen denken. Dit heet ‘polariseren’, mijn beste. Ik voel me als fietser beledigd door zo’n uitlatingen.

   1. Het blijft spijtig om te moeten vaststellen dat zelf veel volwassenen dat blijkbaar als een ‘normale’ manier van communiceren beschouwen. Het is inderdaad veralgemenend, eenzijdig en onterecht.

  3. Ik engageer mij ervoor te zorgen dat alle fietsers zich aan die regels houden op voorwaarde dat jij er voor zorgt dat alle automobilisten zich aan artikel 10.1, art. 11 (ook in zone dertig), art. 13, art. 40ter, …

   Ik zal niet ontkennen dat er veel fietsers zich niet strikt aan de verkeersregels houden. Soms creëren ze daar ook gevaarlijke situaties of hinder mee, soms niet.

   Maar de suggestie van jouw (en ook van Dirk) dat het probleem bij fietsers veel groter is dan bij andere groepen verkeersdeelnemers is onterecht en kan je zonder twijfel ook niet onderbouwen.

   Kan jij mij één geval opsommen waar door het gedrag van de fietser een tramchauffeur verwond is geraakt? Want ik zie echt niet hoe een fietser een gevaar kan vormen voor een tramchauffeur.

   Ik wil overigens nog een uitdaging met je aangaan. Ik wil wel eens testen wie van ons beiden de verkeersregels (die met fietsers te maken hebben) het beste kent.

   1. Ooit al de gevolgen gezien van een tram die een echte noodstop doet (niet zomaar eens wat harder remmen) omdat ‘om niet te discrimineren – eender welke weggebruiker’ plots voor de tram uit komt? Veelal is dit met gewonden en zelfs de noodzaak dat een ambulance ter plaatse komt want de inzittenden van de tram belanden in dergelijke geval met het hoofd tegen zitbanken, tegen mekaar enz.

    1. Maar dan heb je het over een invoegende fietser die niet oplet. Kijk, daar ben ik het met je eens, die hoort voorrang te geven, en de wetgeving voorziet dat ook. Maar een voor je uit fietsende fietser, dan is iets anders, die zie je meestal van behoorlijk ver, en dus is een beetje trambestuurder perfect in staat om zijn snelheid op correcte manier te verminderen, zonder noodremming. Of het moest zijn dat hij een bocht om kwam, en dan hoort hij sowieso zijn snelheid te matigen, je weet nooit wat er achter de hoek loert (de staart van een file, een grootouder met kinderkoets die aan het oversteken is op het kruispunt zonder dat ze de tram kon zien afkomen…). Ook voor trams geldt, dat ze hun snelheid moeten aanpassen aan de verkeerssituatie.

     1. Ik antwoordde enkel op de vraag “Kan jij mij één geval opsommen waar door het gedrag van de fietser een tramchauffeur verwond is geraakt? Want ik zie echt niet hoe een fietser een gevaar kan vormen voor een tramchauffeur.”.

      Ik was al getuige van de gevolgen van meerdere dergelijke voorvallen. Het lijkt me dat het op dit medium voor bepaalde mensen nog steeds zeer moeilijk te aanvaarden valt dat een fietser ook fouten kan maken. In het voorbeeld dat ik geef wel degelijk met verregaande gevolgen en trouwens zonder aansprakelijke, want die was gaan vliegen (fietsen).

     2. Als je uit mijn reactie opmaakt dat ik aanvaard dat fietser ook fouten maken sla je de bal wel heel erg mis. Ik heb dat nooit beweert of zelf maar gesuggereerd en iedereen die mijn schrijfsels leest (of mijn persoonlijk kent) weet dat ik mij heel erg bewust ben van de fouten van fietsers.

      Maar ik ben wel allergisch voor de suggestie dat de fietsers het grote veiligheidsprobleem zijn in het verkeer. Dat is immers onzin en dat is niet enkel mijn mening maar blijkt ook uit alle gegevens die er zijn over ongevallen.

      Als je me graag op mijn woorden pakt dan kan ik voorlopig slecht concluderen dat je geen concreet voorbeeld kan geven van een fietsers die verantwoordelijk is voor het gewond geraken van de tramchauffeur, want daar ging het toch over.

    2. Waarom hebben de passagiersstoelen op ons openbaar vervoer geen gordels?

     Uiteraard kunnen de staanplaatsen op trein, tram, metro en bus moeilijk een gordel krijgen.
     Maar de zitplaatsen toch wel?

     De coachbussen (privé-vervoer) hebben er ondertussen wel.
     Dus het is technisch mogelijk.

   2. Een auto en een trein zijn tegenwoordig gemaakt om aan lage snelheden te botsen met een voetganger om die zoveel mogelijk overlevingskans en zo min mogelijk schade te geven.

    Een fietsspaak of stuur door je buikwand en je hebt het volledig vlaggen. Niets aan een fiets is gemaakt om een botsing te dempen, terwijl daar gerust ook aan 30km/h een voetganger kan aangereden worden.

    1. Dat geloof je toch zelf niet??? Een trein heeft geen enkele bescherming voor voetgangers bij een botsing.
     Daarenboven bestaat er zoiets als kinetische energie. De kracht waarbij een auto een voetganger raakt, en de gevolgen zijn zoveel groter dan bij een fiets omdat deze veel zwaarder weegt.
     Dit is geen vrijbrief voor fietsers om niet voorzichtig te rijden, maar ik heb geen weet van voetgangers die gestorven zouden zijn door een spaak of stuur door hun buik. Voetgangers die sterven bij een aanrijding door een auto zijn er echter nog veel te veel.

   3. Je hoeft helemaal niet over andere regels te beginnen. Niet op de rijbaan rijden, voorrang negeren, zebrapaden negeren en verbodsborden negeren komen gemiddeld even vaak voor bij automobilisten als bij fietsers. Enkel door rood rijden gebeurt bij fietsers iets vaker, maar dat is enkel omdat, als één auto gestopt is, de auto’s erachter niet de kans krijgen om nog door rood te rijden.

    Het enige verschil is dat de regels negeren door autobestuurders aanvaard wordt als normaal, en door fietsers niet.

  4. Ik zou toch liever eerst de automobilisten de verkeersregels eens aanleren, zij veroorzaken tenslotte een 400 doden per jaar.

   Gaan we eens een rondje rijden en streepjes trekken bij elke overtreding?

   Elke keer als een auto te snel rijdt.
   Elke keer als een auto onvoldoende afstand bewaart.
   Elke keer als ze zitten te sms’en achter ’t stuur.
   Elke keer als de richtingaanwijzer niet gebruikt wordt.
   Elke keer als ze op ’t middenbaanvak blijven plakken.
   Elke keer als ze nog snel-snel door ’t oranje (of het rood) rijden.
   Elke keer als ze fietsers inhalen in een fietsstraat.
   Elke keer als ze de meter zijdelingse afstand niet hanteren bij het inhalen van een fietser.
   Elke keer als ze “maar 1 minuutje” een fietspad als parkeerstrook gebruiken.
   Enzovoort. Enzovoort.

   We kunnen nadien eens ’t zelfde doen met fietsers.
   Ik weet welk blad eerst vol streepjes zal staan.

   En, nogmaals, die fietsers vermoorden geen honderden mensen. Elk. Jaar. Opnieuw.

   1. Ik verwijs naar Wikipedia om het in perspectief te plaatsen:

    “Worldwide it was estimated that 1.25 million people were killed and many millions more were injured in motor vehicle collisions in 2013. This makes motor vehicle collisions the leading cause of death among young adults of 15-29 years of age (360,000 die a year) and the ninth cause of death for all ages worldwide.”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology_of_motor_vehicle_collisions

    1,25 miljoen doden per jaar door het gemotoriseerd verkeer ondanks dat het de afgelopen decennia veiliger werd per gereden kilometer.

    Elk. Jaar. Opnieuw.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s