De kindertoets: 100% veilige kruispunten.

Op deze blog lees je de naam Jan om de haverklap.
Er zijn véél Jannen in de wereld.
Deze Jan stuurde dinsdag een reactie op het persbericht omtrent het vreselijke ongeval met Nikita Everaert:
“Schuldig verzuim is toch wel straffe taal hoor.
Het kruispunt is namelijk 100% wettelijk in orde.
Is het dan een fout van de Vlaamse overheid (die de wet volgt) of van de Federale overheid (die de wet schrijft)?”

Dat is zéér straffe taal.
“Het kruispunt is 100% wettelijk in orde” is een hyperextreem legalistisch standpunt.
Legaal correct onveilig is dus verantwoord onveilig?
Natuurlijk niet: onveilig is onveilig.
Elke rechter kan je trouwens vertellen dat het recht levende materie is, die je van extreem breed tot extreem legalistisch kan interpreteren.

De bottomline die decennialang bij menig wegbeheerder groot en klein te horen was is: autodoorstroming op kruispunten is belangrijker dan 100% conflictvrije kruispunten.
Die zin hoorde je niet.
Je hoorde -na een akkoord over het belang van (fietsveiligheid)- relatief snel de “maar”…
De druk van de automobilisten is hoog.
Professor Miermans klaagt deze bottomline hier in De Standaard op perfecte wijze aan: “Veiligheid ernstig nemen, betekent absolute snelheidsverlaging, geen afslagstroken, geen bypasses. En verkeerslichten zo regelen dat ze echt conflictvrij zijn. Dat een fietser nooit geconfronteerd wordt met afslaande wagens.”
De Stad Antwerpen heeft maandag getoond dat verkeerslichten ànders kunnen georganiseerd worden dan afgelopen 50 jaar.
In no time kon er groen voor de 4 richtingen in testfase gaan.
Applaus daarvoor, we wachten rustig af of dit een goed idee op de correcte plaats is.
Helaas waren daarvoor 3 fietsdoden nodig.
Slacht-offers.
Ook in Gent zijn we op een paar maanden tijd aan de derde fietsdode toe.
Ook hier wisselt verdriet en woede elkaar af.
Het onbegrip is groot.
Het interesseert de mensen niet wié waarvóór bevoegd is.
Mensen willen dat Gent op korte termijn zowel binnen als buiten de R40 verkeersveilig en fietsbaar is.
Het model om dat waar te maken, Nederland, ligt op een 20 kilometer fietsen van de Orchideestraat.

 

In een andere reactie van Jan leren we bij.
“Pittig detail: Gent werkte niet echt mee bij de opstart van TV3V waardoor vele zwarte punten in Gent niet op de lijst van 800 punten gestaan hebben… (Maar dat is uiteraard Watteeuw zijn fout niet.)”

Dat laatste wil zeggen: er waren in 2002 in Gent méér zwarte punten dan er op de lijst staan.
Iedereen die Gent wat volgt weet dat.
Het “pittig detail” doet me begrijpen waarom x aantal punten niet op de lijst van 800 staan: Sint-Lievenspoort, Tolhuis,…
Maar in de pers lazen we dat er nu gewerkt wordt met een update van nieuwe zwarte punten.
Dat is een positieve evolutie.
Deze updatelijst zou door ons allen leesbaar moeten zijn, kostprijsberekeningen en afrekeningen incluis.
Zo kan de maatschappij, wij allen, het verkeersveiligheidsbeleid objectief opvolgen.
Nu oogt het eerder verwarrend.

Zou er ergens een optelsom zijn van het aantal fietsslachtoffers door dit soort lichtenregelingen?
Bestaat er in dit land een traditie van integrale ongevallenanalyse?
Anno 2018 is die er niet.
Er zijn data, maar die zijn versplinterd.
Afgelopen vrijdag organiseerde de Gentse politie een Fietsrondetafel.
Eén van de stellingen van de politie was: “statistieken van verkeersslachtoffers zijn slechts statistieken van de registraties van verkeersongevallen”. Anders geformuleerd: het aantal vaststellingen door de politie komt niet overeen met het aantal ongevallen.
Wie afgelopen dagen veel over dit ongeval las las ook over x aantal incidenten en aanrijdingen op dit kruispunt.
De Vlaamse lichtengeregelde kruispunten zijn Russische roulettekruispunten.
Wie als fietser met groen een kruispunt dwarst moet blijven rondkijken of er geen auto op je af komt.

Elke fietser heeft zijn ervaringen.
Dit zijn er twee uit mijn leven.
Dit kruispunt op de Brugse ring is voor wie als fietser de Westmeers dwarst gewoon gevaarlijk:

Sinds begin 2018 had ikzelf al 4 maal “bijna prijs”, en in de remmen gegaan voor een afslaande auto.
De oplossing?
De stad Brugge vraagt het Gewest een ondertunneling, zoiets als de Dampoort dus.
En ondertussen laten de overheden deze lichtenregeling zoals ze is.
Personeelstekort?
Ik vermoed het.
Gebrek aan middelen?
De minister beweert dat er geld is.
Schuldig verzuim?
Juridisch niet.
De facto wel.
Het probleem is gekend.
Zo ligt het in Vlaanderen / België vol (vol) met gevaarlijke lichtengeregelde kruispunten, wachtend op een voorspelbaar ongeval.
Kruispunten waar niet-assertieve fietsers liever wegblijven.
Bij zo’n ongeval zal de chauffeur die afslaat en de fietser geen voorrang geeft in fout zijn.
Legaal bekeken zijn dit veilige kruispunten.
In de realiteit zijn het onveilige kruispunten.
Hier sprong mijn teerbeminde net op tijd opzij:

04feb18, Zuidparklaan (Sint-Lievenspoort, kant Keizervest)

Aan alle steden en gemeentes en Gewest om alle (alle) kruispunten snel 100% veilig te maken.
Dames en heren politici en ambtenaren, ga de uitdaging aan.
Maak de kruispunten op een manier veilig dat je er uw eigen kinderen durft te laten fietsen.

De kindertoets.
Professor Miermans en zijn collega’s willen ongetwijfeld helpen.

 

————————————————————————————

legalistisch bijv.naamw.Uitspraak: [lexa’lɪstis] als je standpunt vooral wordt bepaald door de wet of de regels Voorbeeld: `Hun legalistische opstelling blokkeert een creatieve uitweg uit de impasse.` …

 

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

9 gedachten over “De kindertoets: 100% veilige kruispunten.”

 1. Voor een groot deel van de bevolking is kindertoets synoniem van achterbank (waar één kind op zes zelfs helemaal niet is vastgeklikt).
  Achter de tekentafel weten ontwerpers al niet wat fietstoets betekent…Ik vrees dat ze kindertoets zullen interpreteren als kinderkoets met een typfout…

 2. Nu ga ik eens een legalistisch standpunt innemen. ‘Schuldig verzuim is toch wel straffe taal hoor. Het kruispunt is namelijk 100% wettelijk in orde.’

  Dat slaat nergens op. Om schuldig verzuim te hebben volgens artikel 422bis van het Strafwetboek zijn er een aantal voorwaarden:

  -Er moet sprake zijn van groot gevaar. Check.
  -De kandidaat-schuldige moet weten dat er gevaar is. Check.
  -De kandidaat-schuldige moet kunnen helpen zonder gevaar voor zichzelf. Check.
  -Als de kandidaat-schuldige het gevaar niet zelf heeft kunnen vaststellen wordt hij niet gestraft als hij kon geloven dat het verzoek niet ernstig was. Check.

  Er staat nergens dat de kandidaat-schuldige niet gestraft wordt als hij geen enkel ander wetsartikel overtreedt dan 422bis.

 3. Het is nochtans zo eenvoudig: vierkant groen: snel uit te voeren, goedkoop en doeltreffend. We weten al decennia dat dat in Nederland goed werkt. Maar de Belgische traditie wilt dat we altijd 20 jaar wachten met vernieuwingen. Schuldig verzuim inderdaad.

   1. Daar stel ik mij ook vragen bij, in artikel 61 van de wegcode lijkt er nog niets aangepast te zijn: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/243-art61

    Welke voorrangsregels zijn van toepassing op zo’n kruispunt met een ‘vierkant groen fase’? Moet je ook rechts in de rijrichting rijden/de fietspaden volgen of mag je gewoon diagonaal oversteken. Wat gebeurt er wanneer twee fietsers in dergelijke situatie midden op het kruispunt frontaal op mekaar rijden?

 4. Alle kleine stapjes vooruitgang voor fietsers helpt natuurlijk, maar de afgelopen decennia lijken die vele kleine stapjes eerder een hele trage processie van Echternach.

  Met andere woorden: een kindertoets en/of een fietstoets op zich zal niet volstaan. Zelfs niet indien verplicht.

  Tenzij ook het bijhorende kinderdenken en fietsdenken mee wordt ingebouwd.

  Want anders zijn het slechts aanbevelingen zoals het fietsvademecum. Die enkel worden toegepast als het past binnen het autodenkkader en daardoor altijd grote kans maken om opzijgeschoven te worden naar de marge.

  Er is dus nog een heel lange weg te gaan vooraleer hun geesten rijp zullen zijn om rekening te houden met zoiets als een kindtoets of fietstoets.

  Niet vergeten dat AWV volledig doordrongen is van autodenken. Ik twijfel zelfs of ze “fietstoets” en “kindtoets” associëren met weginfrastructuur.

  Kijk maar naar wat AWV schrijft in hun plan voor Haspengouw om daar de ontsluiting te verbeteren en om bestaande N-steenwegen te optimaliseren.
  Alsof mobiliteit enkel via auto kan en dus altijd maar meer en beter moet worden.

  Alsof nog meer auto’s en nog meer autoverkeer in die streek dé oplossing is. De oplossing voor wat?
  De oplossing voor meer bodemverharding, meer onleefbaarheid, meer luchtvervuiling, meer energieverspilling, meer geluidshinder, meer barrièrewerking voor actieve weggebruikers, meer menselijke (en dierlijke) verkeersslachtoffers,…

  Uiteraard zijn dat problemen die nauwelijks opvallen vanuit hun autovoorruitperspectief.

  Dus ik ben het volledig met je eens dat het hoog tijd is dat de politici en ambtenaren uit hun auto stappen. Hun kinderen van de achterbank halen en ze laten fietsen naar alle mogelijke bestemmingen voor kinderen. Ze mogen ze direct ook laten fietsen naar alle mogelijke bestemmingen voor volwassenen.
  Want als kinderen daar veilig naar kunnen fietsen, dan is het voor volwassenen zeker kinderspel 🙂

  1. Ik heb de indruk dat veel mensen hier AWV veel te veel of juist te weinig krediet geven.
   Een quote uit de link: “Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering…”.
   Die laatste 2 woorden zeggen genoeg denk ik.
   AWV heeft trouwens nog nooit een MER zelf geschreven. Die worden opgemaakt door externe MER deskundigen (= studiebureau).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s